Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 222 thuật ngữ

KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG
là khảo nghiệm được tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp lại, bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với đối tượng được ...
KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng theo phương ...
KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN
Là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi giống thủy sản trong điều kiện và thời gian nhất định nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất ...
KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón.(Theo Khoản 15, ...
KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Là quá trình kiểm tra, đánh giá, xác định đặc tính, công dụng, tác động của thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đến môi trường nuôi, an ...
KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y
Là việc kiểm tra, xác định các đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của thuốc thú y trên động vật tại cơ sở khảo nghiệm.(Theo khoản 29 Điều 3 Luật thú y 2015)
KHẤU TRỪ LƯƠNG
(Người sử dụng lao động) trừ bớt một phần tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật để bù vào khoản tiền đã chi hoặc đã bị thiệt hại trước đó.Với ...
KHẾ ƯỚC
Khái niệm trong dân luật để chỉ những giao dịch dân sự dựa trên thỏa thuận giữa các bên.Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, khế ước là thuật ngữ được sử dụng phổ ...
KHEN THƯỞNG
Là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(Theo ...
KHÍ HẬU
Là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một khu vực nhất định, đặc trưng bởi các đại lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng tại khu vực đó.(Theo khoản ...
KHÍ NHÀ KÍNH
Là các khí trong khí quyển gây ra sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.(Theo khoản 25 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
KHÍ THAN
Là hydrocarbon, thành phần chính Là methane ở thể khí hoặc lỏng, được chứa trong các vỉa than hoặc trong các vỉa chứa lân cận.
KHÍ THIÊN NHIÊN
Là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ...
KHÍ TƯỢNG
Là trạng thái của khí quyển, quá trình diễn biến của các hiện tượng tự nhiên trong khí quyển.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là cụm từ chỉ chung khí tượng, thủy văn và hải văn.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật khí tượng thủy văn 2015)
KHIỂN TRÁCH
Là hình thức kỷ luật nhẹ nhất được quy định trong Bộ luật lao động, nội quy lao động của doanh nghiệp để xử lý người lao động vi phạm kỷ luật lao động.Khiển trách ...
KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức khi có ...
KHIẾU NẠI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Yêu cầu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên bị thiệt hại đối với bên gây hại trong thương mại quốc tế.Theo quy định của pháp luật hầu hết các nước, khiếu nại ...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Cơ quan thuộc hệ thống tài chính nhà nước có chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước.Kho bạc nhà nước còn gọi là Ngân khố quốc gia, thực hiện chức năng quản lý ...
KHO BẢO THUẾ
Là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.(Theo khoản 9 Điều 4 ...
KHO CHỨA NỔI
Là cấu trúc nổi chuyên dùng để chứa, sơ chế dầu phục vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.(Theo Khoản 5, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
KHỔ ĐƯỜNG SẮT
là khoảng cách ngắn nhất giữa hai má trong của đường ray.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
KHO NGOẠI QUAN
Khu vực kho bãi được lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ với hàng hóa từ nước ...
KHOA HỌC
Là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật khoa học và ...
KHOA HỌC PHÁP LÝ
Tổng thể tri thức được tích lũy có hệ thống về nội dung, bản chất, phương pháp luận nghiên cứu bộ máy, khái niệm pháp lý, các nguyên lý, tính quy luật của các hiện ...
KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Khoản tiền dùng để chi tiêu cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.Việc sử dụng các khoản chi ngân sách ...
KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN
Nghĩa vụ tài sản (khoản tiền, tài sản) mà người có nghĩa vụ phải thực hiện đối với người có quyền khi đến thời điểm phải thực hiện.Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các ...
KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Khoản tiền phải tập trung vào quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.Các khoản thu ngân sách nhà nước ...
KHOẢNG CÁCH SỐ
Là sự chênh lệch về điều kiện, khả năng sử dụng máy tính và cơ sở hạ tầng thông tin để truy nhập các nguồn thông tin, tri thức.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Công ...
KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
Hoạt động nộp đơn yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước, của tập thể hay của người khác, của cá nhân, cơ quan, tổ chức.Khởi kiện ...