Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 378 thuật ngữ

HỆ ĐỘ CAO QUỐC GIA
là hệ độ cao được thiết lập theo mốc thời gian xác định và sử dụng thống nhất trong cả nước để xác định giá trị độ cao của đối tượng địa lý.(Theo Khoản 8, ...
HỆ PHẢ VẬT NUÔI
là bản ghi chép thể hiện mối quan hệ huyết thống của cá thể vật nuôi với tổ tiên của chúng.(Theo Khoản 22, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
HỆ SINH THÁI
Là quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất định, có tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau.(Theo Khoản 9, Điều ...
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN
Là hệ sinh thái hình thành, phát triển theo quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được các nét hoang sơ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN MỚI
Là hệ sinh thái mới hình thành và phát triển trên vùng bãi bồi tại cửa sông ven biển, vùng có phù sa bồi đắp và các vùng đất khác.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật ...
HỆ SỐ LƯƠNG
Hệ số thể hiện sự chênh lệch tiền lương giữa các mức lương theo ngạch, bậc lương (lương cơ bản) và mức lương tối thiểu.Hệ số lương là một trong các yếu tố cơ bản ...
HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ
Mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa.Hệ số trượt giá là một trong những nội dung quan. trọng tạo thành hệ thống giá ...
HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
là tập hợp bản đồ địa hình trên đất liền, đảo, quần đảo và bản đồ địa hình đáy biển được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, dãy tỷ lệ ...
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
Là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh các đặc điểm của hiện tượng kinh tế - xã hội.Hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm danh mục và nội dung chỉ ti&ececirc;u thống ...
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Tổng thể các cơ quan, tổ chức nhà nước, đảng phái, đoàn thể xã hội, nói chung là các lực lượng tham gia, và mối quan hệ giữa các lực lượng đó, chi phối sự ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.(Theo ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI
gồm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác.(Theo khoản 23 Điều 3 Luật xây 2014)
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm vi cả nước.(Theo Khoản ...
HỆ THỐNG HÌNH PHẠT
Tập hợp các loại hình phạt thành thể thống nhất theo trật tự nhất định.Luật hình sự mỗi nước đều quy định nhiều loại hình phạt khác nhau. Do vậy, trong luật hình sự, các ...
HỆ THỐNG HOÁ PHÁP LUẬT
Hoạt động nhằm sắp xếp, hoàn thiện các quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật, chấn chỉnh thành hệ thống có sự thống nhất nội tại theo một trình tự nhất định.Hệ thống hóa pháp luật ...
HỆ THỐNG LỌC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
Là tập hợp phần cứng, phần mềm được kết nối vào mạng để phát hiện, ngăn chặn, lọc và thống kê phần mềm độc hại.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
Là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu ...
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
Tập hợp tất cả các quy phạm, văn bản pháp luật tạo thành một cấu trúc tổng thể, được phân chia thành các bộ phận có sự thống nhất nội tại theo những tiêu chí ...
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANGLO - SAXON
Hệ thống pháp luật sử dụng án lệ như hình thức pháp luật thông dụng bên cạnh luật do nghị viện làm ra.Hệ thống pháp luật Anglo - Saxon còn được gọi là hệ thống pháp luật chung Anh ...
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HỒI GIÁO
Hệ thống pháp luật gắn liền với đạo Hồi, có nguồn chính là kinh Koran - kinh thánh của người theo Hồi giáo.Hô thống pháp luật Hồi giáo chia hành vi con người thành 5 loại: hành vi buộc ...
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LỤC ĐỊA CHÂU ÂU
Hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới, tồn tại ở các nước lục địa châu Âu và một số nước ngoài châu Âu, có ảnh hưởng rộng khắp tại nhiều nước trên thế ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
Là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THUẾ
bao gồm hệ thống thông tin thống kê, kế toán thuế và các thông tin khác phục vụ công tác quản lý thuế. (Theo Khoản 20, Điều 3, Luật Quản lý thuế 2019)
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
Là hệ thống thông tin mà khi bị phá hoại sẽ Làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.(Theo khoản 14 Điều 4 Luật ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CÔNG
Là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, ...
HỆ THỐNG ƯU ĐÃI PHỔ CẬP (GSP)
Một dạng của chế độ tối huệ quốc (MFN) nhằm mục đích giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển.GSP là một dạng điều ...
HỆ THỐNG ƯU ĐÃI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
(GSTP)Ưu đãi không giới hạn về địa lý giữa các nước đang phát triển nhằm ưu đãi đặc biệt và giảm thiểu các hàng rào phi thuế quan cản trở thương mại.Hệ thống ưu đãi thương mại ...