Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 168 thuật ngữ

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến vụ án hình sự, hành chính, vụ ...
GIÁM HỘ
Người giám hộ thực hiện việc chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người bị tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể ...
GIÁM SÁT
Sự theo dõi, quan sát mang tính chủ động thường xuyên của cơ quan, tổ chức hoặc nhân dân đối với hoạt động của các đối tượng chịu sự giám sát và sự tác động ...
GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh truyền nhiễm, phân tích, giải thích nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển ...
GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, đánh giá, theo dõi diễn biến của khí hậu trong khoảng thời gian dài để xác định các biểu hiện của biến đổi khí ...
GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và ...
GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ...
GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
Bao gồm giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các ...
GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS
Là việc thu thập thông tin định kỳ và hệ thống về các chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS của các nhóm đối tượng có nguy cơ khác nhau để biết được chiều hướng và ...
GIÁM SÁT HẢI QUAN
Là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp ...
GIÁM SÁT TỐI CAO
Quyền của Quốc hội thực hiện sự giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.Hiến pháp Việt Nam năm 1959 ...
GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV/AIDS
Là việc thu thập thông tin thông qua xét nghiệm HIV theo định kỳ và hệ thống trong các nhóm đối tượng được lựa chọn để theo dõi tỷ lệ và chiều hướng nhiễm HIV ...
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM THEO Ý KIẾN, NGUYỆN VỌNG CỦA TRẺ EM
là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến ...
GIÁM THỊ TRẠI GIAM
Người trông coi kỷ luật, trật tự ở trại giam và trại tạm giam.Giám thị trại giam là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trại giam, trại tạm giam, quản ...
GIẢM THỜI HẠN KỶ LUẬT
Giảm bớt thời gian thi hành kỷ luật còn lại cho người lao động trong một số trường hợp nhằm ghi nhận sự cố gắng và khuyến khích họ phấn đấu tiến bộ.Có nhiều hình thức kỷ luật lao ...
GIÀN DI ĐỘNG
Là cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ thăm dò, khai thác và hoạt động trên biển.(Theo Khoản 6, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
GIÁN ĐIỆP
(Hành vi) thu thập, cung cấp cũng như hành vi khác liên quan đến việc thu thập, cung cấp các bí mật nhà nước cũng như các thông tin khác giúp cho nước ngoài chống ...
GIÁN ĐIỆP MẠNG
Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái ...
GIÁNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN
Là quyết định hạ cấp bậc quân hàm hiện tại của sĩ quan xuống cấp bậc quân hàm thấp hơn.(Theo Khoản 12, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
GIẢNG VIÊN
Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học.Ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho công chức chuyên làm nhiệm vụ ...
GIẢNG VIÊN CHÍNH
Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học, sau đại học.Ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo được xếp cho công chức đóng ...
GIAO CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ (FCA)
(Người bán) giao hàng cho người vận chuyển do người mua chỉ định sau khi làm xong thủ tục thông quan xuất khẩu.Giao cho người chuyên chở là điều kiện thương mại đã được ghi ...
GIAO ĐẤT GIAO RỪNG
Chính sách của Nhà nước về việc giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp trực tiếp góp phần ...
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.Việc mua, bán chứng khoán có thể được thực hiện trên thị trường có tổ chức (sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán) ...
GIAO DỊCH CÓ BẢO ĐẢM
Giao dịch được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp bảo đảm mang tính tài sản do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật.Giao dịch có bảo đảm bao gồm giao dịch được ...
GIAO DỊCH DÂN SỰ
Hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự.Giao dịch dân ...
GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU
Giao dịch dân sự không có hiệu lực do không có một trong những điều kiện được pháp luật quy định.Giao dịch dân sự vô hiệu có giao dịch dân sự vô hiệu đương nhiên ...
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG
Là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
GIAO DỊCH ĐỘC LẬP
là giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết.(Theo Khoản 23, Điều 3, Luật Quản lý thuế 2019)