Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 48 trong tổng số 48 thuật ngữ

XUẤT BẢN
 In ra thành sách, báo, tranh ảnh hoặc đưa vào các phương tiện mang tin khác để phát hành.Việc xuất bản phải tuân theo các quy định của Luật xuất bản và các văn bản ...
XUẤT BẢN ĐIỆN TỬ
Là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu và sử dụng phương tiện điện tử để tạo ra xuất bản phẩm điện tử.
XUẤT BẢN PHẨM
Là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản ...
XUẤT BẢN PHẨM BẢN ĐỒ
là bản đồ được xuất bản, xuất bản phẩm khác có sử dụng hình ảnh bản đồ dưới mọi hình thức.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
Là xuất bản phẩm quy định tại các điểm a, c, d, đ khoản 4 Điều này được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.
XUẤT CẢNH
là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)
XUẤT CẤP HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là việc xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền để cấp cho các tổ chức, cá nhân.
XUẤT NGŨ
Là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
XUẤT XỨ HÀNG HOÁ
Là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều ...
XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ, điểm kết nối ...
XÚC TIẾN DU LỊCH
Là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật ...
XÚC TIẾN QUẢNG CÁO
Là hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo.
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại.Xúc tiến thương mại là hành vi của người hoạt động theo quy chế thương nhân. Hoạt ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI
Cố ý tác động đến người khác nhằm thúc đẩy họ phạm tội.Xúi giục phạm tội có thể là nhằm làm người khác nảy sinh ý định phạm tội và thúc đẩy họ thực hiện ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI CHƯA THÀNH
(Hành vi) xúi giục đã được thực hiện nhưng vì nguyên nhân khách quan, hành vi đó không hoặc chưa có kết quả.Trong thực tế, xúi giục phạm tội chưa thành có thể thuộc một ...
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, ...
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT
Hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế cụ thể, do có sự khác nhau giữa pháp luật của các quốc gia hoặc ...
XUNG ĐỘT THÔNG TIN
Là việc hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sử dụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến thông tin, hệ thống thông tin trên mạng.(Theo khoản ...