Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 133 thuật ngữ

VẬT LIỆU NỔ
Là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, bao gồm:    a) Thuốc nổ ...
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân sự.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017)
VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017)
VẬT NUÔI
bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi. (Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
VẬT QUYỀN
Quyền thực hiện trực tiếp trên vật và có tác dụng mang lại cho người có quyền toàn bộ hoặc một phần tiện ích kinh tế của vật đó.Khái niệm vật quyền bắt đầu được ...
VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬTL
Là thực vật, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật bảo vệ và ...
VAY
Là quá trình tạo ra nghĩa vụ nợ thông qua việc ký kết và thực hiện hiệp định, hợp đồng, thỏa thuận vay (sau đây gọi chung Là thỏa thuận vay) hoặc phát hành công ...
VAY HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (VAY ODA)
Là khoản vay nước ngoài có thành tố ưu đãi đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa và dịch vụ theo quy ...
VAY THƯƠNG MẠI
Là khoản vay theo điều kiện thị trường.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI
Là khoản vay nước ngoài có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại nhưng thành tố ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Quản lý ...
VÉ HÀNH KHÁCH
Là chứng từ vận chuyển hành khách bằng các phương tiện vận chuyển hành khách (như tàu bay, tàu thuỷ, tàu hoả, ô tô...), là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa hành ...
VÉ HÀNH LÝ
Là chứng từ vận chuyển hành lý bằng các phương tiện vận chuyển, là bằng chứng về việc ký kết hợp đồng giữa chủ hành lý và người vận chuyển, điều kiện của hợp đồng ...
VỆ SINH LAO ĐỘNG
Các biện pháp đảm bảo môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động và giữ vệ sinh môi trường chung.Vệ sinh lao động là một nội dung quan trọng ...
VỆ SINH THÚ Y
Là việc đáp ứng các yêu cầu nhằm bảo vệ sức khỏe động vật, sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật thú y 2015)
VI CẢNH
Hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, bị xử lý bằng biện pháp xử phạt vi phạm ...
VI HIẾN
Hành vi làm trái quy định của hiến pháp.Hành vi này có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội bao gồm cả các cơ quan công quyền ...
VI PHẠM CƠ BẢN
Là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức Làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.(Theo Khoản 13, Điều ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hành vi của tổ chức, cá nhân có lỗi cố ý hoặc vô ý không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà chưa đến ...
VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.Nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng là những nghĩa vụ đã được ghi nhận trong các điều ...
VI PHẠM PHÁP LUẬT
Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.Vi phạm pháp luật có các dấu ...
VI PHẠM THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các điều khoản hợp pháp đã cam kết trong thỏa ước lao động tập thể.Chủ thể vi phạm thoả ước lao động tập thể ...
VI RÚT MÁY TÍNH
Là chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trong thiết bị ...
VI SINH VẬT DÙNG TRONG THÚ Y
Là vi khuẩn, vi rút, đơn bào ký sinh, nấm mốc, nấm men và một số vi sinh vật khác dùng để chẩn đoán, phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, nghiên cứu, sản xuất, ...
VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN
là dược liệu được chế biến theo lý luận và phương pháp của y học cổ truyền dùng để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để phòng bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 9, Điều 2, ...
VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG
Vị trí của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp trên thị trường liên quan mà nhờ vào vị trí ấy, doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có khả năng quyết định các điều kiện giao ...
VIỆC LÀM
Hoạt động lao động hợp pháp, tương đối ổn định, tạo ra thu nhập hoặc có khả năng tạo ra thu nhập cho người thực hiện.Trong khuôn khổ của luật lao động, việc làm được ...
VIỆC LÀM CÔNG
Việc Làm công Là việc Làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát ...
VIÊN CHỨC
Người làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên ...
VIÊN CHỨC LÃNH SỰ
Người có nhiệm vụ thi hành chức năng lãnh sự, kể cả người đứng đầu cơ quan lãnh sự.Viên chức lãnh sự gồm viên chức lãnh sự chuyên nghiệp và viên chức lãnh sự danh ...
VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO
Người có thân phận ngoại giao (có cấp, hàm ngoại giao) thực hiện chức năng ngoại giao với tư cách đại diện cho nước cử tại nước tiếp nhận hoặc đại diện cho nước thành ...