Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 707 thuật ngữ

TÀI NGUYÊN NƯỚC
Bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
là tập hợp các loại hình tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng gồm vi phim, vi phiếu, tài ...
TÀI NGUYÊN THÔNG TIN MỞ
là tài nguyên thông tin mà người sử dụng thư viện có thể tiếp cận không có rào cản về tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Thư viện 2019)
TÁI PHẠM
Phạm tội sau khi đã bị kết án và áp dụng hình phạt nhưng chưa được xoá án tích về tội đã bị kết án đó.Tái phạm là tình tiết phản ánh nhân thân xấu ...
TÁI PHẠM NGUY HIỂM
Tái phạm có tính nguy hiểm hơn hẳn các trường hợp tái phạm thông thường.Tái phạm nguy hiểm là trường hợp đặc biệt của tái phạm, có tính nguy hiểm cao hơn trường hợp tái ...
TÀI PHÁN X. Xét xử.
 
TÀI SẢN
Các vật có giá trị bằng tiền và là đối tượng của quyền tài sản và các lợi ích vật chất khác.Tài sản bao gồm vật có thực, vật đang tồn tại và sẽ có ...
TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Tài sản được bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm thông qua các biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký ...
TÀI SẢN BỊ TỊCH THU
Là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân bị tịch thu theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.(Theo Khoản 11, Điều ...
TÀI SẢN CHUNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
Tài sản thuộc sở hữu của hộ gia đình, bao gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà các thành ...
TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
Vật và lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu chung của cả vợ và chồng.Theo pháp luật Việt Nam, tài sản chung của vợ chồng bao gồm: 1) Tài sản do vợ hoặc chồng ...
TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG
Là những tài sản có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017)
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Những tư liệu lao động chủ yếu, mà đặc điểm của chúng là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Giá trị của tài sản cố định không bị tiêu hao hoàn ...
TÀI SẢN CÔNG
Là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch ...
TÀI SẢN CÔNG
Bao gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; tài nguyên thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ ...
TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ
Động sản, bất động sản thuộc sở hữu của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự.Theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước ...
TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được doanh nghiệp sử dụng cho ...
TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN
Tài sản riêng của pháp nhân thuộc sở hữu của pháp nhân hoặc được giao cho pháp nhân quản lý.Tài sản của pháp nhân độc lập với tài sản của thành viên pháp nhân, với ...
TÀI SẢN ĐẶC BIỆT TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là tài sản công được sử dụng trong chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nghiệp vụ quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang nhân dân.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật ...
TÀI SẢN DI CHUYỂN
Là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, Làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài.(Theo ...
TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tài sản là đối tượng trong hợp đồng bảo hiểm tài sản.Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà đối tượng bảo hiểm bị thiệt hại thì bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt ...
TÀI SẢN KHÔNG CHIA
Là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách ...
TÀI SẢN KHÔNG ĐƯỢC KÊ BIÊN
Tài sản khi áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án Chấp hành viên phải để lại cho người phải thi hành án.Việc pháp luật quy định một số ...
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Là tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc do pháp luật quy định thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm: trụ sở Làm việc, quyền sử dụng đất và ...
TÀI SẢN THAM NHŨNG
là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là quá trình tự phục hồi hoặc hoạt động phục hồi, gia tăng nguồn lợi thủy sản.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
TÁI THẨM
Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện những tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, ...
TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố 2013)
TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC
Buộc người lao động phải ngừng việc tạm thời để điều tra, xác minh những vụ vi phạm kỷ luật lao động phức tạp mà người lao động đó là đương sự, do người sử ...
TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Tạm ngừng hoạt động thi hành bản án, quyết định dân sự khi có căn cứ do pháp luật quy định.Việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định ...