Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 125 thuật ngữ

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.
SẢN XUẤT PHIM
Là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP
là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019)
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019)
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
Là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.(Theo khoản 9 ...
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch ...
SÁNG CHẾ
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.Giải pháp kỹ ...
SÁNG KIẾN PHÁP LUẬT
Quyền của một cơ quan, một tổ chức, một cá nhân trình dự án luật, pháp lệnh hoặc kiến nghị xây dựng pháp luật (hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản luật, pháp ...
SÁNG LẬP VIÊN
Những người khởi xướng việc thành lập một tổ chức và gia nhập tổ chức đó. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (trong một số trường hợp do pháp ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên ...
SAO LỤC
Sao chép lại đúng y như bản gốc những giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước ban hành.Các ví dụ điển hình về hành vi sao lục là sao lục giấy khai ...
SAO Y BẢN CHÍNH
Sao chép nguyên văn cả về nội dung và hình thức một văn bản từ bản chính, sau đó có dấu thị thực của cơ quan có thẩm quyền.“Bản sao y bản chính” là bản ...
SÁP NHẬP PHÁP NHÂN
Kết hợp hai hay nhiều tổ chức có tư cách pháp nhân thành một tổ chức duy nhất.Ở góc độ pháp luật tài sản, sáp nhập pháp nhân có thể được định nghĩa như là ...
SÁP NHẬP TÀI SẢN
(Hành vi của chủ thể) nhập một tài sản vào một tài sản khác. Kết quả là tài sản ban đầu và tài sản sáp nhập trở thành một khối tài sản thống nhất.Trong trường ...
SÉC
Chứng từ thanh toán ghi nhận lệnh trả tiền của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản, được lập trên mẫu in sẵn theo thể thức luật định, theo đó, tổ ...
SĨ QUAN
Những người phục vụ trong lực lượng vũ trang của một nước, được phong hàm quân sự, cảnh sát và giữ những chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc chỉ huy chiến đấu.Hàm sĩ quan ...
SĨ QUAN AN NINH TÀU
Là một người trên tàu, chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được Công ty chỉ định, có trách nhiệm đối với an ninh của tàu, bao gồm cả việc thực thi và duy trì Kế ...
SĨ QUAN BIỆT PHÁI
Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội.(Theo Khoản 2, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHỈ HUY, THAM MƯU
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, huấn luyện và xây dựng lực lượng về quân sự.(Theo Khoản 5, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị.(Theo Khoản 6, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KHÁC
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác trong các ngành không thuộc các nhóm ngành sĩ quan quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 7  Luật Sĩ quan Quân đội nhân ...
SĨ QUAN DỰ BỊ HẠNG MỘT, SĨ QUAN DỰ BỊ HẠNG HAI
Là sĩ quan thuộc ngạch dự bị, được phân hạng theo hạn tuổi dự bị hạng một, dự bị hạng hai quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Sĩ quan Quân đội nhân ...
SĨ QUAN HẬU CẦN
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt ...
SĨ QUAN KỸ THUẬT
Là sĩ quan đảm nhiệm công tác bảo đảm về kỹ thuật vũ khí, trang thiết bị.(Theo Khoản 8, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ
Là sĩ quan chuyển ra ngoài quân đội.(Theo Khoản 14, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.(Theo ...
SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ
là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân, được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng, cấp tá, ...
SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN
Là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
SINH HOẠT TÔN GIÁO
là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
SINH KHẢ DỤNG
là đặc tính biểu thị tốc độ và mức độ hấp thu của dược chất hoặc chất có tác dụng từ một thuốc vào cơ thể để dược chất hoặc chất có tác dụng đó ...