Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 150 thuật ngữ

PHÂN LOẠI THỐNG KÊ
Là sự phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các bộ phận và xếp các yếu tố của hiện tượng vào từng bộ phận riêng biệt, không trùng lặp, căn cứ vào một hoặc một ...
PHÂN LOẠI TỘI PHẠM
Chia các tội phạm thành những nhóm khác nhau dựa trên những tiêu chí nhất định.Có nhiều cách phân loại tội phạm khác nhau. Mỗi cách phân loại dựa trên tiêu chí nhất định và ...
PHÂN LŨ
Là việc chuyển một phần nước lũ của sông sang hướng dòng chảy khác.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
PHẦN MỀM
Là chương trình máy tính đ­ược mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định.(Theo Khoản 12, Điều 4, Luật Công ...
PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
Là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông ...
PHẦN PHẠM VI CỦA QUY PHẠM XUNG ĐỘT
 Yếu tố cấu thành nên quy phạm pháp luật xung đột trong tư pháp quốc tế, chỉ ra quan hệ xã hội sẽ được điều chỉnh bởi quy phạm xung đột đó.Ví dụ: “hình thức ...
PHÂN QUYỀN
(Chế độ quản lý hành chính) phân cho một tập thể hay một đơn vị hành chính - lãnh thổ tự quản lý, có tư cách pháp nhân, có những quyền hạn và những nguồn ...
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
 Quyết định cuối cùng mang tính chung thẩm của trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài về việc giải quyết tranh chấp.Phán quyết của trọng tài được thể hiện dưới hình thức văn bản ...
PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng chung cho nhà chung ...
PHẦN SỞ HỮU RIÊNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận Là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các ...
PHÂN TÁN TÀI SẢN
Phân chia, phát tán tài sản.Dưới góc độ khoa học pháp lý, phân tán tài sản là hành vi chia nhỏ, xé lẻ và đem đi gửi, cất giữ những tài sản của mình để ...
PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI
Là quá trình đánh giá về sinh học, cơ sở khoa học và kinh tế để quyết định biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một loài sinh vật gây hại.(Theo khoản 13 Điều ...
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
là phản ứng không mong muốn, có hại đến sức khỏe, có thể xảy ra ở liều dùng bình thường.(Theo Khoản 35, Điều 2, Luật dược 2016)
PHẦN VỐN GÓP
Số tiền hoặc tài sản được quy ra tiền mà nhà đầu tư góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp.Tỉ lệ phần vốn góp của các chủ sở hữu trên tổng số vốn điều lệ ...
PHÁP CHẾ
1. Thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt ...
PHÁP CHẾ TƯ SẢN
Tình trạng tôn trọng và thực hiện pháp luật trong xã hội tư bản.Theo nghĩa này pháp chế tư sản bao gồm những nội dung cơ bản: 1) Yêu cầu đảm bào tính tối cao ...
PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Sự tôn trọng, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, nhân viên nhà nước, của các tổ chức xã hội và mọi công dân.Một nguyên tắc cơ bản ...
PHÁP ĐIỂN HÓA
Hình thức hệ thống hóa pháp luật trong đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định luật, các văn bản quy phạm pháp ...
PHÁP ĐÌNH
Thuật ngữ pháp lý cổ được sử dụng để  chỉ Tòa án, cơ quan nhân danh nhà nước thực hiện việc xét xử các vụ án.Dân gian thường có câu: “Đã đưa nhau tới chốn ...
PHÁP LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, quy định những vấn đề được Quốc hội giao.Các quan hệ xã hội do pháp lệnh điều chỉnh thường là ...
PHÁP LUẬT
Hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi ...
PHÁP LUẬT ÁN LỆ X. Án lệ.
 
PHÁP LUẬT HÌNH THỨC
Tổng thể các ngành luật tố tụng và các chế định thủ tục hành chính.Khác với pháp luật nội dung, pháp luật hình thức bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan ...
PHÁP LUẬT NỘI DUNG
Tổng thể các quy phạm pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể pháp luật.Pháp luật nội dung còn gọi là pháp luật vật chất, là khái niệm nhằm phân biệt ...
PHÁP LUẬT QUỐC GIA
Nguồn của tư pháp quốc tế bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, tập quán pháp và tiền lệ pháp (án lệ - case law).Hình thức tiền lệ pháp (case law) hiện nay ...
PHÁP LUẬT QUỐC KỲ VÀ LUẬT NƠI ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Pháp luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc kỳ hay treo cờ hoặc pháp luật của nước nơi phương tiện vận tải (máy bay, tàu thỦy) đăng ký.Là một trong những hệ ...
PHÁP LUẬT TẬP QUÁN
Quy tắc xử sự hình thành và tồn tại qua nhiều đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội ...
PHÁP LUẬT THỰC ĐỊNH
1. Tổng thể các quy phạm pháp luật hiện hành đang có hiệu lực pháp luật của một nhà nước ở một thời điểm nhất định.2. Trường phái khoa học pháp lý cho rằng  chỉ ...
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG
Bộ phận của pháp luật, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến trình tự, thủ tục tranh tụng như các quy phạm pháp ...
PHÁP LUẬT TỰ NHIÊN
Hệ thống pháp luật tồn tại trong tự nhiên một cách vĩnh cửu, xuất phát từ bản lĩnh tự nhiên của  con người, lấy lý trí làm nền tảng, không phục thuộc vào nhà nước, ...