Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 65 thuật ngữ

MIỄN TRỪ TƯ PHÁP
Quyền của quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ cơ quan tài phán nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó.Miễn trừ ...
MINH OAN
Khôi phục lại danh dự, quyền lợi và bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần; thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan chết hoặc bị tổn hại về sức ...
Là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định của cơ thể người.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, ...
MỞ CỬA RỪNG TỰ NHIÊN
Là cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên trở lại bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo Khoản 30, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
MỞ RỘNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân ...
MỞ THỪA KẾ
Việc bắt đầu hình thành trên thực tế quan hệ thừa kế.Mở thừa kế là một trong các quy định cơ bản của pháp luật về thừa kế gồm các quy định về thời điểm ...
MỐC ĐO ĐẠC
là mốc được xây dựng cố định trên mặt đất theo quy chuẩn kỹ thuật dùng để thể hiện vị trí điểm đo đạc. Mốc đo đạc bao gồm mốc đo đạc quốc gia và mốc ...
MỐC GIỚI NGĂN CÁCH BẤT ĐỘNG SẢN
Vật nhân tạo hay tự nhiên (cột mốc, hàng rào, tường ngăn, cây, kênh, mương, hào, rãnh...) nằm trên ranh giới chung phân định các bất động sản liền kề, được những chủ sở hữu, ...
MỐC QUỐC GIỚI
Là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Biên giới Quốc gia 2003)
MÔ-ĐUN
là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một ...
MÔI GIỚI
Hành vi làm trung gian cho các bên tiếp xúc, đàm phán và thiết lập các quan hệ để hưởng thù lao.Nội dung của hoạt động môi giới thường chỉ gồm việc tìm kiếm khách ...
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Là việc Làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Việc trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.Môi giới chứng khoán là một hình thức hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Chủ thể ...
MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
MÔI GIỚI HỐI LỘ
(Hành vi) làm trung gian giữa người nhận và người đưa hối lộ theo yêu cầu của một trong hai bên hoặc của cả hai.Hành vi môi giới hối lộ là hành vi tạo điều ...
MÔI GIỚI MẠI DÂM
(Hành vi) làm trung gian giữa người bán dâm và người mua dâm.Môi giới mại dâm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội là tệ nạn ...
MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
Hoạt động của thương nhân (người môi giới thương mại) làm trung gian cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua ...
MÔI GIỚI VÀ TRUNG GIAN TRONG CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1. Hoạt động của bên thứ ba nhằm thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia bằng phương pháp hòa bình.2. Biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế một cách hòa ...
MÔI TRƯỜNG
Các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển ...
MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
Là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
MỚM CUNG
Việc dùng thủ đoạn gợi hỏi để lấy lời khai theo ý mong muốn của người hỏi cung.Nội dung câu hỏi mớm cung thường chứa đựng sẵn câu trả lời của người hỏi để người ...
MUA BÁN HÀNG HOÁ
Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho ...
MUA BÁN PHỤ NỮ
(Hành vi) dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi phụ nữ như hàng hóa.Mua bán phụ nữ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nhân phẩm, danh dự ...
MUA BÁN TRẺ EM
(Hành vi) dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác để trao đổi trẻ em như hàng hóa.Mua bán trẻ em là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền con người của ...
MUA DÂM
Dùng tiền hoặc lợi ích vật chất trả cho người khác để thực hiện hành vi giao cấu với họ.Mua dâm là hành vi không tách rời tệ nạn mại dâm. Đấu tranh phòng, chống ...
MỤC ĐÍCH CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ
Lợi ích hợp pháp, hợp đạo đức xã hội phản ánh mong muốn mà các bên tham gia giao dịch nhằm đạt được khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Mục đích của giao ...
MỤC ĐÍCH CỦA HÌNH PHẠT
Kết quả cần phải đạt được của hình phạt khi được quy định trong luật cũng như khi được áp dụng trong thực tế.Theo Luật hình sự Việt Nam, mục đích của hình phạt luôn ...
MỤC ĐÍCH CỦA HÔN NHÂN
Yêu cầu pháp lý và đạo lý mà những người xác lập quan hệ hôn nhân (vợ chồng) nhằm đạt tới.Theo cổ luật và tục lệ Việt Nam, việc sinh đẻ con cái, đặc biệt ...
MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI
Kết quả cần đạt được mà người phạm tội đã định ra trong ý thức chủ quan của mình khi thực hiện hành vi phạm tội.Người phạm tội khi thực hiện tội phạm cố ý ...
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Cách thức mà Nhà nước phân loại đất đai và yêu cầu người quản lý phải tuân thủ các quy định khi giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., ...