Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 191 thuật ngữ

LẬP PHÁP
Một trong ba chức năng của nhà nước, cùng với quyền hành pháp và quyền tư pháp hợp thành quyền lực nhà nước.Lập pháp, hiểu theo nghĩa rộng, trong mối quan hệ với quyền lực ...
LẬP QUY
Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và văn ...
LẤY MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là việc tách mô, bộ phận từ cơ thể người hiến khi còn sống hoặc sau khi chết.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy ...
LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG
là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
LỆ PHÍ
Khoản thu của ngân sách nhà nước mà người thụ hưởng kết quả hoạt động quản lý nhà nước, người được phục vụ cố nghĩa vụ nộp.Lệ phí là khoản thu mang tính bổ trợ ...
LỆ PHÍ NỘP ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN(SAU ĐÂY GỌI LÀ LỆ PHÍ PHÁ SẢN)
Là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.(Theo khoản 11 Điều 4 Luật phá ...
LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch nước ban hành.Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh tổng động viên, lệnh công bố các đạo luật đã được Quốc ...
LI XĂNG (tiếng Anh:licence)
Sự cho phép hay giấy phép của tổ chức, cá nhân (bên giao) đồng ý, cho phép cá nhân, tổ chức khác được sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, ...
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Hệ thống tri thức về bối cảnh lịch sử, quá trình ra đời, hình thành, phát triển hoạt động, phát huy vai trò, hiệu lực của nhà nước và những đặc trưng, quy luật ra ...
LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
Khu vực hành chính lãnh thổ phụ thuộc nhà nước Pháp, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 17.10.1887.Lúc mới thành lập, Liên bang Đông Dương (Union Indochinoise) gồm Việt Nam và ...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Cấp công đoàn cơ bản trong Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, bao gồm liên đoàn lao động cấp tỉnh và liên đoàn lao động cấp huyện.Trong lĩnh vực quan hệ lao động, liên ...
LIÊN DOANH
Hình thức hợp tác kinh tế ở một trình độ tương đối cao, được tiến hành trên cơ sở các bên tham gia (công ty hoặc cá nhân trong nước hay nước ngoài) tự nguyện cùng ...
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Tổ chức kinh tế do các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu ...
LIÊN HỢP QUỐC (UN)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ (liên quốc gia) được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế (Hiến chương Liên hợp quốc) ký ngày 26.6.1945 tại thành phố Xan Franxixco (San Francisco) ...
LIÊN MINH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI (UPU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 01.7.1875 trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Bơn (Bern Thụy Sĩ) thông ...
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ khu vực ra đời trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các hiệp ước thành lập ban cộng đồng là Cộng đồng than, thép Châu Âu (thành lập năm 1951), ...
LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ(ITU)
Tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập năm 1932 tại Hội nghị viễn thông thế giới ở Madrid (Tây Ban Nha) để thay thế Liên minh điện báo quốc tế được thành lập năm ...
LIÊN THÔNG THƯ VIỆN
là hoạt động liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, kết quả xử lý tài nguyên thông tin, sản ...
LIỀU CHIẾU XẠ
Là đại lượng đo mức độ chiếu xạ.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
LÍNH ĐÁNH THUÊ
Lính được tuyển mộ, được trả lương và được hưởng các quyền lợi khác trên cơ sở hợp đồng để phục vụ trong quân đội nước khác.Hiện tượng lính đánh thuê xuất hiện khá sớm ...
LĨNH VỰC
là tập hợp các nhóm ngành có điểm chung về kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ, do Thủ tướng Chính phủ thống kê, ...
Là một diện tích, giới hạn bởi các toạ độ địa lý, được phân định để tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Dầu khí 1993)
LỖ
Chênh lệch nhỏ hơn của số thu so với chi phí bỏ ra tương ứng trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh.Lỗ là kết quả âm trong sản xuất, kinh doanh. Để xác định lỗ đòi ...
LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là trường hợp người không có trách nhiệm biết được bí mật nhà nước..(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018)
LOÀI BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG
Là loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm hoàn toàn số lượng cá thể.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI BỊ TUYỆT CHỦNG TRONG TỰ NHIÊN
Là loài sinh vật chỉ còn tồn tại trong  điều kiện nuôi, trồng nhân tạo nằm ngoài phạm vi phân bố tự nhiên của chúng.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
LOÀI CÂY TRỒNG CHÍNH
là loài cây được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, cần được quản lý chặt chẽ.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
LOÀI ĐẶC HỮU
Là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận Là có ...
LOÀI DI CƯ
Là loài động vật có toàn bộ hoặc một phần quần thể di chuyển thường xuyên, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực địa lý khác.(Theo Khoản 17, ...
LOÀI HOANG DÃ
Là loài động vật, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và phát triển theo quy luật.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)