Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 378 thuật ngữ

HÀNH CHÍNH CÔNG
Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể được sử dụng quyền lực nhà nước tiến hành để quản lý công việc của Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung, lợi ích ...
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
1. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp (ở đây hành chính - tư pháp là cách gọi mang tính quy ước, rút gọn).Theo nghĩa này, hành chính tư pháp ...
HÀNH HẠ
Hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình làm cho người đó đau đớn về thể xác hoặc khổ sở về tinh thần.Hành vi hành hạ được thực hiện bằng các hình ...
HÀNH HUNG ĐỂ TẨU THOÁT
(Hành vi) dùng sức mạnh chống lại việc bắt giữ để trốn thoát (việc bắt giữ được thực hiện ngay sau khi hành vi phạm tội xảy ra).Hành hung để tẩu thoát là dấu hiệu ...
HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐO ĐẠC
là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới mặt đất, mặt nước, dưới mặt nước cần thiết để bảo đảm công trình hạ tầng đo đạc hoạt động đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khi xây dựng.(Theo ...
HÀNH LANG BẢO VỆ LUỒNG
Là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Giao ...
HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
Là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC
Là khu vực nối liền các vùng sinh thái tự nhiên cho phép các loài sinh vật sống trong các vùng sinh thái đó có thể liên hệ với nhau.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật ...
HÀNH LANG HÀNG HẢI
Tuyến đường hàng hải mà quốc gia ven biển có thể thiết lập để dành cho sự qua lại vô hại của tàu thuyền nước ngoài ở vùng lãnh hải của mình vì mục đích ...
HÀNH LANG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới đất, mặt nước, dưới nước cần thiết để bảo đảm công trình khí tượng thủy văn hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, dữ liệu khí tượng ...
HÀNH LANG PHÁP LÝ
Tập hợp các quy định pháp luật hợp thành thể chế, chế định có tính chuyên ngành dành cho việc điều chỉnh một loại quan hệ xã hội cùng tính chất, liên hệ khăng khít ...
HÀNH LÝ
Là vật dùng, hàng hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi.(Theo Khoản 26, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
Là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau ...
HÀNH NGHỀ
Thực hiện các hoạt động nghề nghiệp có tính thường xuyên, đem lại nguồn thu nhập chính, đảm bảo cuộc sống cho người thực hiện.Khi hành nghề, chủ thể thực hiện phải đảm bảo tính ...
HÀNH NGHỀ DƯỢC
là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.(Theo Khoản 36, Điều 2, Luật dược 2016)
HÀNH NGHỀ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN
(Hành vi) thực hiện các công việc thuộc về mê tín, dị đoan như một nghề.Hành nghề mê tín, dị đoan có thể có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội trong trường hợp ...
HÀNH QUYẾT
Thi hành án tử hình do người có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.Tùy theo Luật tố tụng hình sự quy định mà ở mỗi quốc gia khác ...
HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
Là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại ...
HÀNH VI DÂN SỰ
Hành vi của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác trong các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp ...
HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH
Hành động hoặc không hành động của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính.Hành vi hành chính, sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà hành vi đó Làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo khoản 4 ...
HÀNH VI NGUY CƠ CAO
Là hành vi dễ Làm lây nhiễm HIV như quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm và những hành vi khác dễ Làm lây nhiễm HIV.(Theo Khoản 6, Điều 2, ...
HÀNH VI PHẠM TỘI
Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.Xét về tính chất, hành vi phạm tội là hành vi có tính gây thiệt hại đáng kể cho xã hội, có lỗi và ...
HÀNH VI PHÁP LÝ
Hành vi thực hiện một sự kiện thực tế, cụ thể theo ý chí của con người làm xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.Hành vi pháp lý được chia thành hành vi pháp ...
HÀNH VI THƯƠNG MẠI
Hành vi của thương nhân trong đầu tư, sản xuất, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với ...
HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017)
HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT
Một dạng hành vi pháp luật thể hiện ở hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức không tuân thủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định (không thực hiện hoặc thực hiện ...
HAO MÒN TỰ NHIÊN
Tình trạng giảm sút về số lượng, chất lượng, giá trị tài sản ngoài ý muốn của con người trong quá trình sử dụng, bảo quản tài sản.Hao mòn tự nhiên còn có thể hiểu ...
HẬU QUẢ PHÁP LÝ
Kết cục tất yếu sẽ dẫn đến mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu trong trường hợp vi phạm pháp luật.Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật mà cá ...