Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 168 thuật ngữ

GIÁ TRỊ HỢP LÝ
Là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất được xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.Giá trị quyền sử dụng đất là tiền sử dụng ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG
Là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
GIÁ TRỊ RỪNG
Là tổng giá trị các yếu tố cấu thành hệ sinh thái rừng và các giá trị môi trường rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.(Theo Khoản 12, Điều 2, ...
GIÁ TRÚNG THẦU
Là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.(Theo khoản 20 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM
Mức độ thực hiện tội phạm (cố ý) được quy định trong luật: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và phạm tội hoàn thành.Chế định giai đoạn thực hiện tội phạm quy định ...
GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG
Các khâu, các phần việc khác nhau của quá trình tố tụng.Tùy vào tính chất, nhiệm vụ của mỗi loại hoạt động tố tụng, quá trình tố tụng có thể được chiathành nhiều giai đoạn khác ...
GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ
Là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua nghiên cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, đối tượng, hệ thống cần giải mã nhằm ...
GIẢI NGẠCH DỰ BỊ
Là chuyển hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ra khỏi lực lượng dự bị của Quân đội nhân dân.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
GIẢI NGẠCH SĨ QUAN DỰ BỊ
Là chuyển ra khỏi ngạch sĩ quan dự bị.(Theo Khoản 17, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
Giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.Giải pháp được coi là mới nếu nó chưa được bộc lộ công ...
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Xem xét, xác minh, kết luận và ra quyết định theo trình tự và thủ tục do luật định các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan ...
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Xem xét, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và ra quyết định xử lý theo trình tự và thủ tục do luật định đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo ...
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trên cơ sở xem xét ...
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lý về vụ án.Trong tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự là Cơ quan ...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.Doanh nghiệp có thể ...
GIẢI THỂ PHÁP NHÂN
Chấm dứt sự tồn tại pháp nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật.Pháp nhân có thể bị giải thể trong các trường hợp sau: 1) Theo quyết định của cơ ...
GIẢI THÍCH GIAO DỊCH DÂN SỰ
Làm rõ nội dung, điều khoản không rõ ràng trong giao dịch dân sự.Khi giải thích giao dịch dân sự không chỉ căn cứ vào ngôn từ dùng trong giao dịch mà còn phải căn ...
GIẢI THÍCH HIẾN PHÁP, LUẬT, PHÁP LỆNH
Là việc Ủy ban thường vụ Quốc hội Làm rõ tinh thần, nội dung của điều, khoản, điểm trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện, áp dụng đúng, thống nhất ...
GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT
Hoạt động do các cơ quan, nhân viên nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân các công dân tiến hành nhằm làm sáng tỏ tư tưởng, nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp ...
GIẢI TRÌNH
Là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, Làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của chủ thể giám sát quy ...
GIẢI TRỪ QUÂN BỊ
Quá trình hạn chế để dẫn đến loại trừ việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng một số loại vũ khí và giảm quân số thường trực trong lực lượng vũ trang của các quốc ...
GIẢM ÁN
Giảm thời hạn chấp hành hoặc hình thức chấp hành hình phạt.Giảm án được thực hiện bởi Tòa án, trên cơ sở quyết định cho đối tượng là người đang chấp hành hình phạt. Như vậy, người được giảm ...
GIÁM ĐỊNH
Là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh ...
GIÁM ĐỊNH BẢOHlỂM
Xem xét, kết luận về tình trạng của đối tượng bảo hiểm.Giám định bảo hiểm được tiến hành trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, do bên bảo hiểm tiến hành. Căn cứ kết ...
GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định các chỉ tiêu của công nghệ đạt được trong quá trình ứng dụng so với các chỉ tiêu đã được các bên thỏa thuận.(Theo Khoản 19, Điều 2, Luật Chuyển ...
GIÁM ĐỊNH LẠI
Hoạt động giám định được tiến hành theo quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự về vấn đề đã được giám định khi có kết quả giám định trước ...
GIÁM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG
Hình thức giám định chất lượng môi trường sau khi môi trường bị ô nhiễm, suy thoái để từ đó xác định giá trị thiệt hại về môi trường do hành vi làm ô nhiễm ...
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT
Xem xét, kết luận về nguyên nhân và mức độ tổn thất của đối tượng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.Giám định tổn thất nhằm xác định nguyên nhân và mức độ ...
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT BẢO HIỂM
là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độ tổn thất, tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm..(Theo Khoản 1, Điều ...