Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 46 thuật ngữ

Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở vùng nông thôn cùng với các thị trấn hợp thành đơn vị hành chính huyện, bao gồm nhiều thôn.Chính quyền xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền ...
XÃ HỘI CÔNG DÂN
Hình thức liên kết các cá nhân nhìn từ góc độ “tư, cá thể”, tổng thể các mối quan hệ, lợi ích của cá nhân với cá nhân, tổng thể những cấu trúc xã hội, ...
XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
Người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã.Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ...
XÁC ĐỊNH CHA MẸ CHO CON
Định rõ một người là cha hoặc một người là mẹ cho con trên cơ sở các quy định của pháp luật.Thông thường, do có sự kiện sinh đẻ nên việc xác định mẹ cho ...
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.(Theo khoản 11 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)
XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Là việc phân định thẩm quyền xét xử các vụ án giữa các toà án.Thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp được xác định căn cứ vào những dấu hiệu nhất định và ...
XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ, XUẤT XỨ, TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi Làm thủ tục hải quan.(Theo khoản 26 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
Tạo lập nên quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với tài sản.Việc xác lập quyền sở hữu phải dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định.Theo quy định tại ...
XÁC MINH CHỨNG CỨ
Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhằm kiểm tra, xác định tính khách quan, xác thực tính liên quan và tính hợp pháp ...
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, ...
XÂM HẠI TRẺ EM
Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ ...
XÂM LƯỢC
Việc dùng vũ lực phạm pháp của một quốc gia này chống lại một quốc gia khác. Đại hội đồng Liên hợp quốc trong năm 1974 đã đưa ra định nghĩa về xâm lược dưới ...
XÂM PHẠM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hành vi truy nhập, sử dụng, tiết lộ, Làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
XÂY LẮP
gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.(Theo khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
XÉT NGHIỆM HIV
Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm ...
XÉT XỬ
Hoạt động xem xét, đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc nhằm đưa ra một phán xét về tính chất, mức độ pháp lý của vụ việc, từ đó nhân danh Nhà nước ...
XÉT XỬ CÔNG KHAI
Nguyên tắc hoạt động của tòa án nhằm bảo đảm sự giám sát của nhân dân, của công luận đối với hoạt động xét xử của tòa án, bảo đảm chức năng giáo dục của ...
XÉT XỬ SƠ THẨM
Là một từ Hán Việt, có nghĩa là lần đầu tiên đưa vụ án ra xét xử tại một Tòa án có thẩm quyền.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật tổ chức Toà ...
XÉT XỬ VẮNG MẶT BỊ CÁO
Xét xử không có mặt bị cáo tại phiên tòa.Theo quy định tại sắc lệnh 112 ngày 28.6.1946 thì bị cáo bị xét xử vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng án vắng mặt. ...
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ
Là Xí nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.(Theo Khoản 10, ...
XOÁ ÁN TÍCH
Xoá bỏ việc mang án tích của người đã bị kết án.Xoá án tích là một chế định của luật hình sự với nội dung xác định điều kiện và trình tự xoá bỏ việc ...
XỬ BÚT LỤC
Thủ tục xét xử đặc biệt có thể được áp dụng ở cấp phúc thẩm, theo đó giải quyết những vụ án đơn giản, rõ ràng, ít nghiêm trọng (bị cáo đề nghị giảm án, ...
XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là việc thực hiện một hoặc một số thao tác thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân trên mạng nhằm mục đích thương mại.(Theo ...
XỬ LÝ VẬT CHỨNG
Xem xét, giải quyết vật chứng đã thu thập được.Trong quá trình giải quyết vụ án, khi có vật chứng được thu thập thì những người có thẩm quyền do pháp luật quy định phải ...
XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.(Theo khoản 16 Điều ...
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật ...
XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Áp dụng hình thức trách nhiệm kỷ luật tương ứng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, theo quy định của pháp luật.Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập ...
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Xem xét, quyết định áp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.Việc xử lý vi phạm pháp luật, phải dựa vào các yếu ...
XỬ LÝ Y TẾ
Là việc thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện ...
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính, biểu hiện ở việc áp dụng các chế tài hành chính do ...