Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 78 thuật ngữ

Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở vùng nông thôn cùng với các thị trấn hợp thành đơn vị hành chính huyện, bao gồm nhiều thôn.Chính quyền xã trong ...
XÃ HỘI CÔNG DÂN
Hình thức liên kết các cá nhân nhìn từ góc độ “tư, cá thể”, tổng thể các mối quan hệ, lợi ích của cá nhân với cá nhân, tổng thể ...
XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
Người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã.Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành ...
XÁC ĐỊNH CHA MẸ CHO CON
Định rõ một người là cha hoặc một người là mẹ cho con trên cơ sở các quy định của pháp luật.Thông thường, do có sự kiện sinh đẻ nên ...
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
Là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài ...
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.(Theo khoản 11 Điều ...
XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Là việc phân định thẩm quyền xét xử các vụ án giữa các toà án.Thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp được xác định căn cứ vào những ...
XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ, XUẤT XỨ, TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi Làm thủ tục hải quan.(Theo khoản 26 Điều 4 ...
XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BỊ CHỈ ĐỊNH
Là việc cơ quan có thẩm quyền của việt nam lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách; đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra ...
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
Tạo lập nên quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với tài sản.Việc xác lập quyền sở hữu phải dựa trên những căn cứ do pháp luật ...
XÁC MINH
Là những hoạt động kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp và sự phù hợp của hồ sơ với thực tế lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.(Theo ...
XÁC MINH CHỨNG CỨ
Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhằm kiểm tra, xác định tính khách quan, xác thực tính liên ...
XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP
Là việc kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ ...
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao ...
XÂM HẠI TRẺ EM
là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại ...
XÂM LƯỢC
Việc dùng vũ lực phạm pháp của một quốc gia này chống lại một quốc gia khác. Đại hội đồng Liên hợp quốc trong năm 1974 đã đưa ra định ...
XÂM NHẬP TRÁI PHÉP VÀO MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI KHÁC
là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái ...
XÂM PHẠM AN NINH LÃNH THỔ
là hành vi xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh ...
XÂM PHẠM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hành vi truy nhập, sử dụng, tiết lộ, Làm gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật an ...
XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN HOẶC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN RIÊNG TƯ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu ...
XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC
là một trong số các hành vi sau đây:a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;b) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép ...
XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI
là hành vi vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực ...
XÂM PHẠM QUYỀN CỦA CÔNG DÂN VỀ BẦU CỬ, ỨNG CỬ HOẶC BIỂU QUYẾT KHI NHÀ NƯỚC TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết ...
XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP, LẬP HỘI CỦA CÔNG DÂN
là hành dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp.(Tham khảo khoản ...
XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
là hành vi sau đây:a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu ...
XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi ...
XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
là hành vi không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ, TIẾP CẬN THÔNG TIN, QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI KHÁC
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, ...
XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN
Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:a) Xăng, trừ etanol;b) Nhiên liệu bay;c) Dầu diezel;d) Dầu hỏa;đ) Dầu mazut;e) Dầu nhờn;g) Mỡ nhờn.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật thuế bảo vệ ...
XÂY LẮP
gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.(Theo khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
XE CƠ GIỚI
Bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng, trong đó:a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy ...
XE CƠ GIỚI HOẠT ĐỘNG
Là xe cơ giới có sự điều khiển của người lái xe đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ...
XE ĐẠP MÁY
là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được ...
XE MÁY CHUYÊN DÙNG
gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia ...
XE MÁY ĐIỆN
là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn ...
XÉT NGHIỆM HIV
Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người.(Theo Khoản 11, Điều ...
XÉT XỬ
Hoạt động xem xét, đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc nhằm đưa ra một phán xét về tính chất, mức độ pháp lý của vụ việc, từ ...
XÉT XỬ CÔNG KHAI
Nguyên tắc hoạt động của tòa án nhằm bảo đảm sự giám sát của nhân dân, của công luận đối với hoạt động xét xử của tòa án, bảo đảm ...
XÉT XỬ PHÚC THẨM
Là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp ...