Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 122 thuật ngữ

VẮC XIN
Là chế phẩm chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
VẠCH DẤU MỚN NƯỚC AN TOÀN
Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
VẮC-XIN DÙNG TRONG THÚ Y
Là chế phẩm sinh học chứa kháng nguyên, tạo cho cơ thể động vật khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng để phòng bệnh.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật thú y 2015)
VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, quan chức, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban ...
VĂN BẢN CÔNG CHỨNG
Là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.(Theo khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng 2014)
VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành ...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.Văn bản pháp luật gồm văn bản quy phạm ...
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, ...
VĂN BẰNG
Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.Luật giáo dục năm 2005 quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hóa, các đối tượng sở hữu công nghiệp khác do cơ ...
VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
Phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển.Người kinh doanh vận chuyển ...
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hóa quốc tế.Vận chuyển hàng hóa quốc tế được tiến hành thông qua hoạt động chuyên môn của các tổ chức ...
VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI
(Hành vi) chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam (nhập hoặc xuất) mà không có mục đích buôn bán.Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là ...
VẬN ĐƠN
Văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển về việc tiếp nhận số ...
VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lý không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra.Do pháp luật có một vị trí ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ có chức năng tổ ...
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
Cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị phụ thuộc của một chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân hoặc chủ thể khác) được mở tại một địa bàn mà chủ thể đó không có trụ sở.Đối với văn phòng đại ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến ...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, nghiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch ...
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Cơ quan trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng, có chức năng tham mưu, giúp Ban chấp hành trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành công ...
VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA
Là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển mà điểm nhận và điểm trả hàng hóa, hành khách, hành lý thuộc vùng biển Việt Nam.(Theo Khoản 23, Điều 4, Bộ ...
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước và ...
VẬT
Bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người, con người có thể kiểm soát được.Vật có thể tồn tại tự nhiên hoặc do con người tạo ra.
VẬT CHỨNG
Vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm; vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và những vật khác có giá trị chứng ...
VẬT DỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm: tài sản sử dụng trên phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp ...
VẬT LIỆU HẠT NHÂN
Là vật liệu có khả năng phân hạch bao gồm plutoni có hàm lượng đồng vị plutoni 238 không lớn hơn 80%, urani 233, urani đã Làm giàu đồng vị urani 235 hoặc đồng vị ...
VẬT LIỆU HẠT NHÂN NGUỒN
Là một trong các vật liệu sau đây: urani, thori dưới dạng quặng hoặc đuôi quặng; urani chứa thành phần đồng vị urani 235 ít hơn urani trong tự nhiên; các quặng chứa thori, urani ...
VẬT LIỆU NỔ
Là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, bao gồm:    a) Thuốc nổ ...