Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 1.330 thuật ngữ

TÁC ĐỘNG HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Là tác động loại trừ, Làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Cạnh tranh 2018)
TÁC ĐỘNG VÀO THỜI TIẾT
Là tác động của con người lên các quá trình vật lý và hoá học của khí quyển thông qua các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ngăn ...
TÁC GIẢ
Người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Những người sau đây cũng được công nhận là tác giả: 1) ...
TÁC GIẢ SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, THIẾT KẾ BỐ TRÍ
là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng ...
TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, ...
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã ...
TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM
Là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.(Theo Khoản 18, Điều 2, ...
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2 Điều 1 ...
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
TÁC PHẨM BÁO CHÍ
Là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ ...
TÁC PHẨM CỦA HÀN PHI TỬ
Bộ sách mang tính tổng kết, bổ sung, nâng cao các quan điểm, chủ trương, chính sách... và cả chất liệu thực tế lịch sử phản ánh về sự cần ...
TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH
Là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh.(Theo ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2 Điều 1 ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT DÂN GIAN
là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁI BẢN
 (Sách) in lại lần nữa theo bản cũ hoặc có sửa chữa, bổ sung (tái bản có bổ sung).Chỉ được coi là tái bản và tác giả được hưởng nhuận ...
TÁI BẢO HIỂM
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài.Trong trường hợp tái bảo hiểm ...
TAI BIẾN TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro xảy ...
TÁI CẤP VỐN
là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.(Theo khoản 1 Điều ...
TÁI CHIẾT KHẤU
Là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 20, Điều 4, Luật các ...
TÁI CHIẾT KHẤU
Là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 20, Điều 4, Luật các ...
TÁI CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến ...
TÀI CHÍNH CÔNG
Bao gồm: ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ ...
TÁI ĐẦU TƯ
Dùng lợi nhuận và khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để đầu tư vào dự án đang được thực hiện hoặc để ...
TÀI KHOÁ
Chu kì trong khoảng thời gian 12 tháng, có hiệu lực cho báo cáo dự toán và quyết toán hàng năm của ngân sách nhà nước cũng như của các ...
TÀI KHOẢN
Tài liệu kế toán dùng để ghi chép, phản ánh vốn và nguồn vốn.Mỗi tài khoản được chia thành hai vế “nợ và "có”. Bên “có” (tài khoản tài sản ...
TÀI KHOẢN
Tài khoản bao gồma) Bất kỳ thể thức hoặc thỏa thuận nào mà một tổ chức tài chính chấp nhận việc ký gửi của một tài sản; cho phép rút ...
TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
là tài khoản thông qua đó, nhà đầu tư mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý. Tài ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
là danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân được xác thực điện tử để đăng nhập vào ...
TÀI KHOẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ
Là tài khoản được mở cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ để quản lý tài sản ký quỹ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản ...
TÀI KHOẢN KÝ QUỸ BÙ TRỪ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ)
Là tài khoản được mở cho nhà đầu tư, thành viên bù trừ để quản lý vị thế, tài sản ký quỹ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái ...
TÀI KHOẢN SỐ
Là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật An ninh mạng 2018)
TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.(Theo Khoản 22, ...