Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 117 thuật ngữ

SA THẢI
Hình thức kỷ luật lao động dẫn đến quan hệ lao động của người lao động bị chấm dứt, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.Người sử dụng lao ...
SẮC LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.Sắc lệnh xuất hiện trong Nhà nước La Mã cổ ...
SẮC LỆNH SỐ 13 NGÀY 24.01.1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC TÒA ÁN VÀ NGẠCH THẨM PHÁN
Sắc lệnh quy định về cách tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành ngày 24.01.1946.Đây là sắc ...
SẮC LỆNH SỐ 185 NGÀY 26.5.1948 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN SƠ CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Sắc lệnh quy định các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án sơ cấp, các trường hợp Tòa án sơ cấp mất liên lạc với Tòa đệ nhị cấp và thẩm quyền của Tòa ...
SẮC LỆNH SỐ 33C NGÀY 13.09.1945 VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ
Sắc lệnh quy định việc thiết lập các Tòa án quân sự nhằm trừng trị các hành vi xâm hại tới nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bảo vệ chính ...
SẮC LỆNH SỐ 51 NGÀY 17.4.1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CÁC TÒA ÁN VÀ sự PHÂN CÔNG GIỮA CÁC NHÂN VIÊN TRONG TÒA ÁN
Sắc lệnh xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với mọi công dân và người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh ...
SẮC LỆNH SỐ 57 NGÀY 3.05.1946 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ
Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và những vấn đề khác có ...
SẮC LỆNH SỐ 85 NGÀY 22.5.1950 VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LUẬT TỐ TỤNG
Sắc lệnh quy định các biện pháp cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới được Chủ tịch Chính phủ Việt Nam ...
SẮC LUẬT
Văn bản của Ban Thường vụ - cơ quan của Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946. Dự án Sắc luật do Chính phủ đề nghị để Ban Thường vụ biểu quyết thông ...
SẮC THUẾ
Loại thuế - khoản tiền hoặc hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang tính nghĩa vụ bắt buộc ...
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
SẢN NGHIỆP
Tài sản bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá nhân để sinh sống, kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp ...
SẢN PHẨM
Là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007)
SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
SẢN PHẨM BÁO CHÍ
Là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử.(Theo Khoản 8, Điều ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO
Là sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Công nghệ cao 2008 )
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, bao gồm: Sản phẩm động vật trên cạn Là thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, ...
SẢN PHẨM DU LỊCH
Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
Bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự.
SẢN PHẨM THÔNG TIN CÓ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ
Là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.(Theo ...
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
Kết quả của hoạt động sáng tạo được thể hiện dưới hình thức nhất định như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) Là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động ...
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường.
SẢN XUẤT PHIM
Là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
Là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.(Theo khoản 9 ...
SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch ...