Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 211 thuật ngữ

SA THẢI
Hình thức kỷ luật lao động dẫn đến quan hệ lao động của người lao động bị chấm dứt, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng ...
SẮC LỆNH
Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp.Sắc lệnh xuất hiện trong ...
SẮC LỆNH SỐ 13 NGÀY 24.01.1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC TÒA ÁN VÀ NGẠCH THẨM PHÁN
Sắc lệnh quy định về cách tổ chức các Tòa án và các ngạch thẩm phán do Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ban ...
SẮC LỆNH SỐ 185 NGÀY 26.5.1948 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN SƠ CẤP VÀ ĐỆ NHỊ CẤP
Sắc lệnh quy định các vấn đề về thẩm quyền của Tòa án sơ cấp, các trường hợp Tòa án sơ cấp mất liên lạc với Tòa đệ nhị cấp ...
SẮC LỆNH SỐ 33C NGÀY 13.09.1945 VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ
Sắc lệnh quy định việc thiết lập các Tòa án quân sự nhằm trừng trị các hành vi xâm hại tới nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ ...
SẮC LỆNH SỐ 51 NGÀY 17.4.1946 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THẨM QUYỀN CÁC TÒA ÁN VÀ sự PHÂN CÔNG GIỮA CÁC NHÂN VIÊN TRONG TÒA ÁN
Sắc lệnh xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với mọi công dân và người nước ngoài thực hiện hành ...
SẮC LỆNH SỐ 57 NGÀY 3.05.1946 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ
Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và ...
SẮC LỆNH SỐ 85 NGÀY 22.5.1950 VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LUẬT TỐ TỤNG
Sắc lệnh quy định các biện pháp cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới được Chủ ...
SẮC LUẬT
Văn bản của Ban Thường vụ - cơ quan của Nghị viện nhân dân theo Hiến pháp năm 1946. Dự án Sắc luật do Chính phủ đề nghị để Ban ...
SẮC THUẾ
Loại thuế - khoản tiền hoặc hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang ...
SÂN BAY
là khu vực xác định được xây dựng để bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển. Sân bay chỉ phục vụ mục đích khai thác ...
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh ...
SÂN GÔN
là công trình xây dựng gồm đường gôn và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người ...
SẢN NGHIỆP
Tài sản bao gồm cả tài sản hữu hình và vô hình thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá nhân để sinh sống, kinh ...
SẢN PHẨM
Là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật chất lượng sản phẩm, ...
SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là phần cứng, phần mềm có chức năng bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
SẢN PHẨM BÁO CHÍ
Là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo ...
SẢN PHẨM BỔ TRỢ CHO SẢN PHẨM LIÊN QUAN
là các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nhằm nâng cao tính năng, hiệu quả hoặc cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm liên quan. Theo đó, khi ...
SẢN PHẨM CÂY TRỒNG
là bộ phận thu hoạch của cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
SẢN PHẨM CHĂN NUÔI
bao gồm thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, kén tằm, tổ yến, xương, sừng, móng, nội tạng; lông, da chưa qua chế biến và các sản phẩm khác được ...
SẢN PHẨM CHIM YẾN
Là tổ yến, trứng giống, con giống chim yến.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO
Là sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.(Theo Khoản 3, Điều 3, ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau đây:a) Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH CHUYÊN DỤNG
là sản phẩm có tính năng đặc thù phục vụ công tác bí mật nghiệp vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP AN NINH LƯỠNG DỤNG
là sản phẩm phục vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp của xã hội(Theo khoản ...
SẢN PHẨM CỦA ĐỘNG VẬT RỪNG
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng như: thịt, trứng, sữa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, dịch mật, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ...
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, bao gồm: Sản phẩm động vật trên cạn Là thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh ...
SẢN PHẨM DU LỊCH
Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.(Theo Khoản 5, Điều 3, ...
SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI
bao gồm con giống, tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng và vật liệu di truyền khác được khai thác từ vật nuôi. (Theo Khoản 23, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM: CÔNG NGHỆ SAU ƯƠM TẠO, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH THỨC KHÁC)
 là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ dựa trên việc áp dụng, ứng dụng hoặc phát triển kết quả khoa học và công nghệ.(Theo ...
SẢN PHẨM MẬT MÃ
Là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ
Là các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.(Theo Khoản 1 Điều ...
SẢN PHẨM PHÁI SINH
Là công cụ tài chính được định giá theo biến động dự kiến về giá trị của một tài sản tài chính gốc như tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, ...
SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
Bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình ...
SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội ...
SẢN PHẨM TÀI CHÍNH
Là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành được dựa trên chứng khoán cơ sở theo hướng dẫn của bộ tài chính.(Theo ...
SẢN PHẨM THÔNG TIN CÓ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ
Là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ ...
SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Là phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu có tính cách nhiệt tốt phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan ...
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
Kết quả của hoạt động sáng tạo được thể hiện dưới hình thức nhất định như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm văn ...
SẢN PHẨM VIỄN THÁM
bao gồm dữ liệu ảnh viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám thô, dữ liệu ảnh viễn thám thô đã được hiệu chỉnh bức xạ, hình học và các thông ...