Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 thuật ngữ

RANH GIỚI ĐẤT ĐAI
Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.Ranh giới sử dụng đất đai ...
RỦI RO
Điều không may, bất ngờ xảy đến, là sự kiện không may, trở ngại bất ngờ xảy ra gây nên thiệt hại như bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh... có ảnh hưởng đến việc ...
RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
RỦI RO ĐỐI VỚI DANH MỤC NỢ CÔNG
Là khả năng xảy ra tổn thất hoặc Làm gia tăng nợ công.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Sự kiện bất lợi, bất ngờ hậu quả là gây nguy hại cho đối tượng bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định, theo đó, doanh nghiệp bảo ...
RỦI RO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội do ô nhiễm môi trường biển và hải ...
RỦI RO THIÊN TAI
Là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội(Theo khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống thiên ...
RỪNG
Là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính Là một ...
RỪNG ĐẶC DỤNG
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích ...
RỪNG PHÒNG HỘ
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai. điều hòa khí hậu. góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.Tùy theo tính ...
RỪNG TÍN NGƯỠNG
Là rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
RỪNG TRỒNG
Là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
RỪNG TỰ NHIÊN
Là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
RÚT KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Hoạt động tố tụng thu lại kháng cáo đã gửi Tòa án của người kháng cáo.Việc rút kháng cáo thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng và được thực hiện ...
RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Rời bỏ, không tham gia nữa vào một điều ước quốc tế cụ thể.Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc hội thông qua năm 2005 ...