Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 32 trong tổng số 32 thuật ngữ

RÀ PHÁ BOM MÌN VẬT NỔ
Là hoạt động dò tìm, thu gom, tiêu hủy hoặc vô hiệu hóa bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các khu vực được xác định ...
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
bao gồm rà soát, đánh giá về thủ tục hành chính theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và đánh giá các giải pháp bảo đảm phương ...
RANH GIỚI ĐẤT ĐAI
Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.Ranh ...
RANH GIỚI NGOÀI CỦA LÃNH HẢI
là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.(Theo Điều 11 Luật Biển 2012)
RÀO CẢN GIA NHẬP, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
là những yếu tố gây cản trở sự gia nhập, mở rộng thị trường của doanh nghiệp.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh)
RÀO CẢN PHÁP LÝ TẠO RA BỞI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC
bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu và hạn ngạnh nhập khẩu; quy chuẩn kỹ thuật; các điều kiện, thủ tục để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, ...
RÀO CẢN TÀI CHÍNH
bao gồm chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác của doanh ...
RỬA TIỀN
gồm các hành vi sau đây:a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất ...
RỬA TIỀN
Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: a) Hành vi được quy định ...
RỦI RO
Điều không may, bất ngờ xảy đến, là sự kiện không may, trở ngại bất ngờ xảy ra gây nên thiệt hại như bị tai nạn, thiên tai, dịch bệnh... ...
RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là những nhân tố chủ quan hoặc khách quan có khả năng ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật an toàn thông ...
RỦI RO ĐỐI VỚI DANH MỤC NỢ CÔNG
Là khả năng xảy ra tổn thất hoặc Làm gia tăng nợ công.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Sự kiện bất lợi, bất ngờ hậu quả là gây nguy hại cho đối tượng bảo hiểm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định, ...
RỦI RO HÀNG HẢI
Là những rủi ro xảy ra liên quan đến hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, ...
RỦI RO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội do ô nhiễm ...
RỦI RO THIÊN TAI
Là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội(Theo khoản 2 Điều ...
RỦI RO VỀ NỢ CÔNG
Bao gồm:a) Rủi ro về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ;b) Rủi ro do biến động của thị trường tài chính ảnh hưởng đến việc huy động vốn;c) Rủi ro ...
RỦI RO VỀ THUẾ
là nguy cơ không tuân thủ pháp luật của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Quản lý thuế 2019)
RỪNG
Là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó ...
RỪNG ĐẶC DỤNG
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng, nghiên cứu khoa ...
RỪNG KHOANH NUÔI TÁI SINH THUỘC RỪNG CHƯA CÓ TRỮ LƯỢNG
Bao gồm rừng tái sinh tự nhiên hoặc rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trữ lượng cây đứng dưới 10 m3/ha.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị ...
RỪNG NGUYÊN SINH
Là rừng tự nhiên chưa hoặc ít bị tác động bởi con người; chưa làm thay đổi cấu trúc của rừng.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
RỪNG PHÒNG HỘ
Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai. điều hòa khí hậu. góp phần bảo vệ môi ...
RỪNG THỨ SINH
Là rừng tự nhiên đã bị tác động bởi con người tới mức làm cấu trúc rừng bị thay đổi, gồm: rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nương ...
RỪNG TÍN NGƯỠNG
Là rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
RỪNG TRỒNG
Là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.(Theo ...
RỪNG TỰ NHIÊN
Là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
RƯỢU
là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột ...
RÚT KHÁNG CÁO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Hoạt động tố tụng thu lại kháng cáo đã gửi Tòa án của người kháng cáo.Việc rút kháng cáo thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố ...
RÚT KHIẾU NẠI
Là việc người khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại của mình.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011)
RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Rời bỏ, không tham gia nữa vào một điều ước quốc tế cụ thể.Điều 2 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được Quốc ...
RÚT KHỎI THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật ...