Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 144 thuật ngữ

PATENT - VĂN BẰNG BẢO HỘ
Văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn ...
PHÁ ÁN
Hoạt động tổ chức áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để phát hiện tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội ...
PHÁ SẢN
Tình trạng một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Theo cách nói thông thường phá sản là tình trạng của một người bị vỡ nợ ...
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Tình trạng một doanh nghiệp do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị Tòa án, theo thủ tục luật định, ra quyết định ...
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA QUỐC GIA TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia thành viên tại tổ chức quốc tế để thực hiện các quan hệ giữa quốc gia này với tổ chức quốc tế đó.Trừ trường hợp có ...
PHẨM GIÁ
Giá trị tinh thần cao quý riêng của một con người.Phẩm giá thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ...
PHẨM HÀM
Thứ bậc và hàm của các quan lại phong kiến, đây là danh hiệu của triều đình phong kiến.Phẩm hàm được thưởng cho quan lại, quân nhân, tổng lý và cho thường dân có những ...
PHẠM NHÂN
Là một từ gốc Hán, theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là người phạm tội. Trong thuật ngữ pháp lý hiện hành, phạm nhân có hai nghĩa: theo nghĩa rộng: phạm nhân là người đã ...
PHẠM NHIỀU TỘI
(Chủ thể) có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau (phạm ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
(Chủ thể) đã cố ý thực hiện tội phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đã thực hiện chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu khách quan của cấu thành tội phạm.Phạm tội ...
PHẠM TỘI NHIỀU LẦN
Thực hiện một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó ít nhất là một lần và chưa bị xét xử.Đây là trường hợp một người đã phạm ít nhất hai lần ...
PHẠM TỘI TRONG THỜI GIAN ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Phạm tội trong thời gian người phạm tội đang phải chấp hành hình phạt về tội đã phạm trước đó.Trong trường hợp này, tội mới phạm và tội đã bị kết án có thể là ...
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
Giới hạn của sự điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật.Nếu xét theo nghĩa trực tiếp, pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện ...
PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Đối xử phân biệt các loại người theo màu da, dòng dõi hay nguồn gốc dân tộc, nhằm mục đích hoặc hủy bỏ hay gây tổn hại cho việc thừa nhận, hưởng thụ hoặc thực ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ GIỚI
Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV
Là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc vì người ...
PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Hành vi câu kết với nước ngoài của công dân Việt Nam nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện thường xuyên, lâu dài, ổn định trên cơ sở ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
Là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với phân ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lý qua các khoản thu và chi của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền nhà nước để họ có quyền chủ ...
PHÂN CHIA DI SẢN THEO PHÁP LUẬT
Chia di sản thành các phần bằng nhau và giao di sản cho những người ở cùng hàng thừa kế được hưởng.Những người thừa kế có quyền yêu cầu chia bằng hiện vật; nếu không ...
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC
 Chia di sản thành các phần và giao cho những người thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.Nếu di chúc không xác định rõ phần của ...
PHÂN CHIA TÀI SẢN PHÁ SẢN
Việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật phá sản.Việc phân chia tài sản được tiến ...
PHẢN CUNG
Đưa ra lời khai lần sau ngược lại hoàn toàn, phủ nhận một phần hay toàn bộ lời khai trước đây mà bị can, bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng khác đã ...
PHÂN KHU BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực được bảo toàn nguyên vẹn của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh.(Theo Khoản 26, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
PHÂN KHU DỊCH VỤ, HÀNH CHÍNH CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực hoạt động thường xuyên của ban quản lý rừng đặc dụng, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với xây dựng công trình ...
PHÂN KHU PHỤC HỒI SINH THÁI CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh.(Theo ...
PHÂN LOẠI HÀNG HÓA
Là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã ...
PHÂN LOẠI THỐNG KÊ
Là sự phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các bộ phận và xếp các yếu tố của hiện tượng vào từng bộ phận riêng biệt, không trùng lặp, căn cứ vào một hoặc một ...
PHÂN LOẠI TỘI PHẠM
Chia các tội phạm thành những nhóm khác nhau dựa trên những tiêu chí nhất định.Có nhiều cách phân loại tội phạm khác nhau. Mỗi cách phân loại dựa trên tiêu chí nhất định và ...