Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 272 thuật ngữ

PATENT - VĂN BẰNG BẢO HỘ
Văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng bảo hộ về sáng chế, giải pháp hữu ích, ...
PHÁ ÁN
Hoạt động tổ chức áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để phát hiện tội phạm và người thực ...
PHÁ DỠ TÀU BIỂN
Là hoạt động tháo dỡ toàn bộ cấu trúc tàu biển tại cơ sở phá dỡ tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 82/2019/NĐ-CP)
PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, GÂY CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC
là hành vi tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và ...
PHÁ RỐI AN NINH
là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở ...
PHÁ SẢN
Tình trạng một chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Theo cách nói thông thường phá sản là tình trạng của ...
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Tình trạng một doanh nghiệp do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và bị Tòa án, theo thủ tục ...
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA QUỐC GIA TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia thành viên tại tổ chức quốc tế để thực hiện các quan hệ giữa quốc gia này với tổ chức quốc ...
PHẨM GIÁ
Giá trị tinh thần cao quý riêng của một con người.Phẩm giá thể hiện qua thái độ và hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ ...
PHẨM HÀM
Thứ bậc và hàm của các quan lại phong kiến, đây là danh hiệu của triều đình phong kiến.Phẩm hàm được thưởng cho quan lại, quân nhân, tổng lý và ...
PHẠM NHÂN
là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự 2019)
PHẠM NHIỀU TỘI
(Chủ thể) có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều cấu thành ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT
(Chủ thể) đã cố ý thực hiện tội phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan hành vi đã thực hiện chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu khách quan của ...
PHẠM TỘI NHIỀU LẦN
Thực hiện một tội phạm mà trước đó chủ thể đã phạm tội đó ít nhất là một lần và chưa bị xét xử.Đây là trường hợp một người đã ...
PHẠM TỘI TRONG THỜI GIAN ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Phạm tội trong thời gian người phạm tội đang phải chấp hành hình phạt về tội đã phạm trước đó.Trong trường hợp này, tội mới phạm và tội đã bị ...
PHẠM VI AN TOÀN CẦU CHUNG
là phạm vi giữa hai cần chắn, giàn chắn (bao gồm cả cần chắn, giàn chắn) hoặc phạm vi từ mép trong của mố (giáp đầu dầm) hai đầu cầu ...
PHẠM VI AN TOÀN ĐƯỜNG NGANG
là đoạn đường bộ đi qua đường sắt nằm giữa hai cần chắn, giàn chắn (bao gồm cả cần chắn, giàn chắn) hoặc nằm giữa hai ray chính ngoài cùng ...
PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Là giới hạn được xác định bởi khoảng không, vùng đất, vùng nước xung quanh liền kề với công trình đường sắt để quản lý, bảo vệ, ngăn ngừa những ...
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
Giới hạn của sự điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật.Nếu xét theo nghĩa trực tiếp, pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan ...
PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Đối xử phân biệt các loại người theo màu da, dòng dõi hay nguồn gốc dân tộc, nhằm mục đích hoặc hủy bỏ hay gây tổn hại cho việc thừa ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó.(Theo ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG LAO ĐỘNG
Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ GIỚI
Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV
Là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác vì biết hoặc nghi ngờ người đó ...
PHÂN BỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Là việc dành băng tần, kênh tần số xác định cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng theo những điều kiện cụ thể đối với một loại ...
PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Hành vi câu kết với nước ngoài của công dân Việt Nam nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ ...
PHÂN BÓN
là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, chất lượng cho cây trồng.(Theo Khoản 20, Điều ...
PHÂN BÓN GIẢ VỀ CHẤT LƯỢNG
Là phân bón có một hoặc nhiều chỉ tiêu chất lượng chính chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức đăng ký trong quyết định công nhận phân ...
PHÂN BÓN KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Là phân bón có chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế không phù hợp với quyết định công nhận phân bón lưu hành tại việt nam hoặc quy chuẩn ...
PHÂN BÓN LÁ
Là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP sử dụng để cung ...
PHÂN BÓN RỄ
Là loại phân bón thuộc một trong các nhóm phân bón quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP sử dụng để cung ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện thường xuyên, lâu dài, ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
Là việc xác định phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Việc phân bổ theo pháp luật trách nhiệm, quyền hạn quản lý qua các khoản thu và chi của ngân sách nhà nước cho các cấp chính quyền nhà nước ...
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG
là xác định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư công.(Theo Khoản 21, Điều 4, Luật Kiến ...
PHÂN CHIA DI SẢN THEO PHÁP LUẬT
1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần ...
PHÂN CHIA DI SẢN THEO PHÁP LUẬT
1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần ...
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC
 Chia di sản thành các phần và giao cho những người thừa kế theo ý chí của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.Nếu di chúc không ...
PHÂN CHIA TÀI SẢN PHÁ SẢN
Việc trả các khoản nợ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản cho các chủ nợ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật phá sản.Việc phân ...