Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 665 thuật ngữ

NĂM ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
Là năm tổ chức đăng ký niêm yết nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ.(Theo Khoản 34 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
NĂM HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH CÔNG TY, NĂM CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP
Là năm hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty hoặc hoàn tất hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ...
NĂM NGÂN SÁCH
Khoảng thời gian khép kín một chu kỳ ngân sách do pháp luật quy định để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của một quốc gia.Năm ngân sách ...
NĂM TÀI CHÍNH
Năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm ...
NĂM TÍNH THUẾ
được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế ...
NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua ...
NẠN NHÂN
Là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật phòng chống mua ...
NẠN NHÂN BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH
Là người bị chết, bị khuyết tật hoặc dị tật do bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.(Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản ...
NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Người phải gánh chịu những hậu quả của chiến tranh.Nạn nhân chiến tranh có thể là thường dân, nhân viên y tế, tù binh, hàng binh, thương binh, bệnh binh...Các ...
NÂNG CẤP PHẦN MỀM
Là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng, khả năng an toàn, bảo mật của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu ...
NĂNG LỰC CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Cách gọi chung năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật của chủ thể quan hệ pháp luật.Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm hai yếu ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
Khả năng của chủ thể do pháp luật quy định, bằng hành vi và theo ý chí của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.Năng lực hành ...
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.(Theo Điều 19 Bộ luật dân sự 2015)
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng của người nước ngoài do pháp luật quy định, bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.Ngoại trừ hệ thống pháp ...
NĂNG LỰC HÀNH VI PHÁP LUẬT
Khả năng của các cá nhân hay tổ chức do pháp luật quy định, bằng các hành vi của chính mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý và ...
NĂNG LỰC HÀNH VI TỐ TỤNG DÂN SỰ
Là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.(Theo Khoản 2 Điều ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT
Khả năng của cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.- Năng lực ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của người nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự.Pháp luật của đa số các nước quy định năng lực pháp luật ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN
1. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN NƯỚC NGOÀI
Khả năng do pháp luật quy định của pháp nhân nước ngoài có quyền và nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình.Năng lực pháp ...
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Khả năng do pháp luật quy định cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự.Năng lực pháp luật ...
NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Năng lực nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi của mình và điều khiển được hành vi theo đòi hỏi của xã hội.Người có năng lực trách ...
NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Khả năng của cá nhân hay tổ chức gánh chịu hậu quả bất lợi, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định ở chế tài quy phạm pháp ...
NĂNG LƯỢNG
Bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp hoặc thông qua chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo.(Theo ...
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng do phân rã chất phóng ...
NẠO VÉT THI CÔNG CÔNG TRÌNH
gồm nạo vét cơ bản và nạo vét duy tu.a) Nạo vét cơ bản là hoạt động nạo vét được thực hiện lần đầu tiên nhằm tạo ra một khu ...
NẠO VÉT THU HỒI SẢN PHẨM
Là hoạt động nạo vét thi công công trình trong đó có tận dụng một phần hoặc toàn bộ chất nạo vét để sử dụng cho mục đích khác.(Theo khoản ...
NỀN AN NINH NHÂN DÂN
Là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ ...
NỀN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc ...
NỀN TẢNG TRAO ĐỔI ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
là hợp phần giúp hỗ trợ việc kết nối, xác thực danh tính điện tử của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, tổ chức, cá ...
NGẠCH
Là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.(Theo Khoản 4, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm các ngạch: Kiểm toán viên, ...
NGẠCH SĨ QUAN DỰ BỊ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ.(Theo ...
NGẠCH SĨ QUAN TẠI NGŨ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.(Theo Khoản 1, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân ...
NGÂN HÀNG
Là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục ...
NGÂN HÀNG
Là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục ...
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Ngân hàng do Nhà nước thành lập để cho những người thuộc đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống, nhằm góp phần thực ...
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thực hiện các dịch vụ ...
NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
Là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy ...