Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 131 thuật ngữ

MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp các ký tự nhằm xác định một hoặc một nhóm địa chỉ bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
MÃ HÓA
Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Cơ yếu 2011)
MÃ MÁY
Là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ NGUỒN
Là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ SỐ DOANH NGHIỆP
Là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy ...
MÃ SỐ THUẾ
là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.(Theo ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...
MẠI DÂM
Hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người ...
MẠN ĐƯỢC GIÓ CỦA THUYỀN
Là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO
Là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LED, LCD và các hình thức tương tự.
MẠNG
Là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính.(Theo ...
MẠNG BƯU CHÍNH
Là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ ...
MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG
Là mạng bưu chính do Nhà nước đầu tư và giao cho doanh nghiệp được chỉ định quản lý, khai thác.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật bưu chính 2010)
MẠNG BƯU CHÍNH CÔNG CỘNG
Mạng bưu chính công cộng được xây dựng và phát triển theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các điểm phục vụ của mạng ...
MẠNG ĐƠN TẦN
Là mạng gồm nhiều máy phát sóng truyền hình hoạt động đồng bộ với nhau trên cùng một kênh tần số, truyền tải dữ liệu giống nhau.(Theo Khoản 3 Điều ...
MẠNG LIÊN LẠC CƠ YẾU
Là mạng liên lạc có sử dụng sản phẩm mật mã do tổ chức cơ yếu cung cấp và trực tiếp quản lý để bảo vệ thông tin bí mật ...
MẠNG LƯỚI ĐỘ CAO QUỐC GIA
Là hệ thống điểm đo đạc quốc gia có giá trị độ cao được liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được thiết lập ...
MẠNG LƯỚI TỌA ĐỘ QUỐC GIA
Là hệ thống điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ không gian được liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được ...
MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
Là hệ thống các trạm định vị vệ tinh quốc gia được liên kết thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc trong hệ tọa độ quốc gia; ...
MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
gồm mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.(Theo Khoản 1 Điều 10 Luật khí tượng thủy văn 2015)
MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
gồm các trạm khí tượng thủy văn và trạm giám sát biến đổi khí hậu, thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu có ...
MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT
Là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn ...
MẠNG NỘI BỘ
Là mạng viễn thông do tổ chức, cá nhân thiết lập tại một địa điểm có địa chỉ và phạm vi xác định mà tổ chức, cá nhân đó được ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ...
MẠNG VIỄN THÔNG
Là tập hợp thiết bị viễn thông được liên kết với nhau bằng đường truyền dẫn để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.(Theo Khoản ...
MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
Là mạng viễn thông do doanh nghiệp viễn thông thiết lập để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông cho công chúng nhằm mục đích ...
MẠNG VIỄN THÔNG DÙNG RIÊNG
Là mạng viễn thông do tổ chức hoạt động tại Việt Nam thiết lập để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông cho các thành ...
MẶT BẰNG GIÁ
Là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số ...
MẤT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không còn thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý..(Theo Khoản ...
MẤT KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Tình trạng người lao động không còn đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp tục tham gia quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.Theo Bộ luật ...
MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ ĐẾN HẠN
Tình trạng một doanh nghiệp không còn khả năng tài chính để trả cho những khoản nợ đã đến kì thanh toán theo yêu cầu của chủ nợ.Tình trạng mất ...
MẬT MÃ
Là những quy tắc, quy ước riêng dùng để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin nhằm bảo đảm bí mật, xác thực, toàn vẹn của nội dung thông ...
MẬT MÃ DÂN SỰ
Là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà ...
MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
 Tình trạng một cá nhân có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi một phần không còn năng lực hành vi dân sự do bị ...
MẤT QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch theo quy định của pháp luật quốc gia.Pháp luật của các nước trên thế giới thường quy định việc mất quốc tịch xảy ra trong các ...
MẤT TÍCH
Hoàn toàn không còn thấy tung tích, cũng không rõ một người còn sống hay đã chết.Khi một người biệt tích đã hai năm liền trở lên mà không có ...
MẪU VẬT CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
bao gồm động vật, thực vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đó.(Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định ...