Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 61 thuật ngữ

MÃ MÁY
Là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ NGUỒN
Là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được ...
MẠI DÂM
Hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua dâm, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán dâm để được giao ...
MẠN ĐƯỢC GIÓ CỦA THUYỀN
Là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO
Là phương tiện quảng cáo sử dụng công nghệ điện tử để truyền tải các sản phẩm quảng cáo, bao gồm màn hình LED, LCD và các hình thức tương tự.
MẠNG
Là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.(Theo khoản 23 Điều ...
MẤT KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Tình trạng người lao động không còn đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp tục tham gia quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.Theo Bộ luật lao động năm 1994 được ...
MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ ĐẾN HẠN
Tình trạng một doanh nghiệp không còn khả năng tài chính để trả cho những khoản nợ đã đến kì thanh toán theo yêu cầu của chủ nợ.Tình trạng mất khả năng thanh toán nợ ...
MẬT MÃ DÂN SỰ
Là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.(Theo khoản 18 Điều 3 ...
MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
 Tình trạng một cá nhân có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi một phần không còn năng lực hành vi dân sự do bị Tòa án tuyên bố mất ...
MẤT QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch theo quy định của pháp luật quốc gia.Pháp luật của các nước trên thế giới thường quy định việc mất quốc tịch xảy ra trong các trường hợp sau: 1) Xin ...
MẤT TÍCH
Hoàn toàn không còn thấy tung tích, cũng không rõ một người còn sống hay đã chết.Khi một người biệt tích đã hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về ...
MẪU VẬT CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG
Là thực vật rừng, động vật rừng còn sống hoặc đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của chúng.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
MẪU VẬT DI TRUYỀN
Là mẫu vật thực vật, động vật, vi sinh vật và nấm mang các đơn vị chức năng di truyền còn khả năng tái sinh.(Theo Khoản 21, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
MIỄN ÁN PHÍ
Bị cáo hoặc các đương sự không phải nộp vào ngân sách nhà nước một phần hay toàn bộ các chi phí tiến hành tố tụng (tố tụng hình sự, dân sự, hành chính) theo ...
MIỄN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Không buộc người gây thiệt hại phải đền bù về vật chất, tinh thần cho người bị hại về hành vi mà mình đã thực hiện.Việc miễn bồi thường thiệt hại thường do người bị ...
MIỀN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
Không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt đã tuyên hoặc tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại.Căn cứ của việc miễn chấp hành hình phạt là tính không hợp ...
MIỄN GIẢM TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Giải phóng hoàn toàn hoặc một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hoặc phạt hợp đồng của bên vi phạm hợp đồng kinh tế với bên bị vi phạm.Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh ...
MIỄN NHIỆM
Cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc ...
MIỄN NHIỆM ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Việc cho đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà người đó không thể đảm đương được nhiệm vụ đại biểu ...
MIỄN NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Việc cho đại biểu Quốc hội thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hay lý do khác không thể tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ đại biểu.Việc miễn nhiệm đại ...
MIỄN THUẾ
Không áp dụng nghĩa vụ nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế do thỏa  mãn các điều kiện được pháp luật quy định.Đối tượng được miễn thuế là tổ chức, cá nhân có nghĩa ...
MIỄN TỐ
Quyết định của Viện kiểm sát không truy tố một người phạm tội trước Tòa án vì thỏa  mãn những căn cứ theo luật định.Theo quy định của pháp luật (Điều 109 Bộ luật tố ...
MIỄN TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Không thực hiện đúng nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng thương mại quốc tế nhưng không phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả phát sinh do chính hành vi không thực hiện nghĩa ...
MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO
Nguyên tắc và đồng thời là các dạng ngoại trừ riêng biệt mà nước sở tại dành cho người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và thành viên của Chính phủ, Nghị viện ...
MIỄN TRỪ TƯ PHÁP
Quyền của quốc gia không bị xét xử bởi bất kỳ cơ quan tài phán nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó.Miễn trừ ...
MINH OAN
Khôi phục lại danh dự, quyền lợi và bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần; thiệt hại về vật chất trong trường hợp người bị oan chết hoặc bị tổn hại về sức ...