Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 258 thuật ngữ

LÃI
Phần giá trị lớn hơn, thu được do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ so với giá thành và chi phí tiêu thụ sản phẩm.Lãi là bộ phận ...
LAI DẮT TÀU BIỂN
Là việc lai, kéo, đẩy hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển bằng tàu lai.(Theo khoản 1 ...
LÃI RÒNG
Phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.Trong thực tiễn kinh doanh và khoa học kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng ...
LÃI SUẤT
Tỷ lệ phần trăm (%) tính trên vốn đầu tư để xác định lãi của người đầu tư.Về bản chất, lãi suất là giá cả của vốn đầu tư. Lãi ...
LÃI SUẤT CHO VAY
Lãi suất tính trên số vốn mà bên vay phải trả kèm theo gốc tiền vay.Trong kinh doanh ngân hàng, lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và ...
LÃI SUẤT CHO VAY GIÁN TIẾP
Là lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, bằng lãi suất cho vay trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.(Theo ...
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
Tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kỳ hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất ...
LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU
Lãi suất tính trên số tiền ghi trên thương phiếu hoặc giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán.Lãi suất tái chiết khấu là giá cả của dịch ...
LÃI SUẤT VAY (%)
là lãi suất tính gộp của lãi suất danh nghĩa và toàn bộ các phí vay, chi phí vay khác theo thỏa thuận vay nước ngoài, bao gồm khoản ODA ...
LÀM CHẬM LŨ
Là việc tạm chứa một phần nước lũ của sông vào khu vực đã định.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) lạm dụng việc được giao tài sản trên cơ sở hợp đồng để chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đó.Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ...
LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG, LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN
Là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh ...
LÀM GIẢ GIẤY TỜ, XÁC NHẬN TRÊN GIẤY TỜ GIẢ MẠO
Là việc tạo dựng hoặc xác nhận các tài liệu, thông tin không có thực hoặc không chính xác để đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ, ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH NGUY HIỂM CHO ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, ...
LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI
bao gồm các hành vi sau đây:a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc ...
LÂM NGHIỆP
Là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật ...
LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC
là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác(Tham khảo khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự 2015)
LẠM QUYỀN
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, đã cố ý vượt quá giới hạn quyền lực cho phép, vượt quá ...
LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vượt quá quyền hạn được giao làm trái công vụ vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.Hành vi lạm ...
LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản(Tham khảo ...
LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ BẦU CỬ, KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu ...
LÂM SẢN
Là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm ...
LÃN CÔNG
Một dạng đình công mà người lao động không rời nơi làm việc nhưng không làm việc hoặc làm việc cầm chừng, biểu hiện sự phản ứng tập thể của ...
LẤN ĐẤT
Là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý ...
LÀN ĐƯỜNG
Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Giao ...
LẨN TRÁNH PHÁP LUẬT
Thủ đoạn của đương sự để lẩn tránh khỏi sự chi phối của hệ thống pháp luật lẽ ra phải được áp dụng và lường sự dẫn chiếu của quy ...
LÃNG PHÍ
Là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu ...
LÃNH HẢI
Vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định nhưng tối đa không được vượt quá 12 hải lý ...
LÃNH SỰ DANH DỰ
Là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp và không phải là cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam, bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự ...
LÃNH THỔ HẢI QUAN
Vùng lãnh thổ có thuế quan và các quy định khác về thương mại độc lập để điều tiết các hoạt động buôn bán giữa khu vực đó với các ...
LÃNH THỔ KHÔNG TỰ QUẢN
Một lãnh thổ không độc lập, mà ở đó các dân tộc “chưa đạt được chế độ tự quản hoàn toàn" (Hiến chương Liên hợp quốc) được quản lý bởi ...
LÃNH THỔ QUẢN THÁC
Lãnh thổ được đặt dưới chế độ quản thác quốc tế của Liên hợp quốc.Những quy định về lãnh thổ quản thác, mục đích, nội dung của chế độ quản ...
LÃNH THỔ QUỐC GIA
Một phần của trái đất thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia.Lãnh thổ quốc gia là khái niệm có nguồn gốc từ thuật ...
LÃNH THỔ QUỐC TẾ
Vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của quốc gia.Lãnh thổ quốc tế gồm: Nam Cực, không phận quốc tế, biển ...
LÃNH THỔ VÔ CHỦ
Lãnh thổ không thuộc về quốc gia nào.Lãnh thổ vô chủ thường là đối tượng của hoạt động chiếm hữu của các quốc gia nhằm xác lập chủ quyền của ...
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
(Người) lao động dưới 18 tuổi.Lao động chưa thành niên còn được gọi là lao động vị thành niên. Trong độ tuổi dưới 18, con người chưa phát triển đầy ...
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
Là người lao động chưa đủ 18 tuổi.(Theo Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019)
LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH
Lao động để thực hiện những công việc vì lợi ích của cộng đồng, không đòi hỏi sự trả công, bao gồm nghĩa vụ lao động hàng năm và nghĩa ...
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
Là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình.Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội ...
LAO ĐỘNG NỮ
Người lao động thuộc giới nữ và khi tham gia quan hệ lao động có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời, được pháp ...