Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 311 thuật ngữ

GÁ BẠC
(Hành vi) cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.Gá bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự ...
GA ĐƯỜNG SẮT
là nơi để phương tiện giao thông đường sắt dừng, tránh, vượt, đón, trả khách, xếp, dỡ hàng hoá, thực hiện tác nghiệp kỹ thuật và các dịch vụ khác.(Theo ...
GÁN NỢ
Chuyển nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người thứ ba sang người có nợ mình hay chuyển giao quyền đòi nợ của mình đối với người thứ ba ...
GẠO THƠM
Là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, được ban hành tại Phụ lục I ...
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
bao gồm các hành vi sau đây:a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ Tham ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Hành vi) vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định của sinh hoạt chung xã hội.Hành vi ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ PHIÊN TÒA
là hành vi thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thành viên Hội đồng xét xử, những người khác có mặt tại phiên tòa hoặc có hành ...
GÂY THIỆT HẠI TRONG KHI BẮT GIỮ NGƯỜI PHẠM TỘI
là hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết ...
GDB (GEODATABASE)
Là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)
GEN
Là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật đa dạng ...
GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là việc cấy ghép mô, bộ phận tương ứng của cơ thể người hiến vào cơ thể của người được ghép.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, ...
GIÁ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG
Là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi lớn hoặc trong trường ...
GIA CẦM
là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
GIÁ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người bán sẽ bán chứng khoán.Giá chào bán chứng khoán được thực hiện ...
GIÁ CHÀO MUA CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người mua sẽ mua chứng khoán.Giá chào mua chứng khoán được thực hiện ...
GIÁ CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Là khoản tiền doanh nghiệp thuê quyền khai thác, nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản phải trả cho Nhà nước để được sử dụng, khai ...
GIA CÔNG TRONG THƯƠNG MẠI
là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện ...
GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
là giá cước người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông khi sử dụng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung ...
GIÁ CƯỚC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG
giá cước thanh toán giữa các doanh nghiệp viễn thông khi doanh nghiệp này mua lại dịch vụ hoặc sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối hoặc ...
GIÁ CƯỚC VIỄN THÔNG
1. Giá cước viễn thông gồm giá cước áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông và giá cước giữa các doanh nghiệp viễn thông.2. Giá cước ...
GIÁ ĐÁNH GIÁ
Là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), ...
GIÁ ĐẤT
Số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.Cần phân biệt giá ...
GIÁ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, ...
GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
Là khoản tiền phải trả khi sử dụng dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt để chạy tàu trong ga, trên tuyến hoặc khu đoạn đường sắt.(Theo ...
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.(Theo khoản 1 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009)
GIA ĐÌNH
Tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa ...
GIA ĐÌNH GỐC
Là gia đình của những người có quan hệ huyết thống.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
GIA ĐÌNH THAY THẾ
Là gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật nuôi con nuôi 2010)
GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
Danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau:1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính ...
GIÁ ĐÓNG CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá đóng cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương ...
GIÁ DỰ THẦU
Là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ ...
GIÁ GỐC
Là giá trị được ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận ...
GIÁ GÓI THẦU
Là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu(Theo khoản 16 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ GÓI THẦU
a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua ...
GIÁ GÓI THẦU XÂY DỰNG
Là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. ...
GIA HẠN
Việc kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định cho khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong các giao lưu ...
GIA HẠN NỢ
(Việc chủ nợ chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện ...
GIA HẠN TÍN DỤNG
(Việc tổ chức tín dụng chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của ...
GIÁ HỢP ĐỒNG
Là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng Làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật đấu ...
GIẢ MẠO TRONG CÔNG TÁC
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:a) Sửa chữa, ...