Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 154 thuật ngữ

GÁ BẠC
(Hành vi) cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi.Gá bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, tạo điều kiện ...
GÁN NỢ
Chuyển nghĩa vụ trả nợ của mình đối với người thứ ba sang người có nợ mình hay chuyển giao quyền đòi nợ của mình đối với người thứ ba sang cho người mà mình ...
GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
(Hành vi) vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định của sinh hoạt chung xã hội.Hành vi gây rối trật tự công ...
GEN
Là một đơn vị di truyền, một đoạn của vật chất di truyền quy định các đặc tính cụ thể của sinh vật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là việc cấy ghép mô, bộ phận tương ứng của cơ thể người hiến vào cơ thể của người được ghép.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ...
GIÁ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người bán sẽ bán chứng khoán.Giá chào bán chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh ...
GIÁ CHÀO MUA CHỨNG KHOÁN
Giá niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung ở thời điểm mà theo giá đó người mua sẽ mua chứng khoán.Giá chào mua chứng khoán được thực hiện theo kết quả khớp lệnh ...
GIÁ ĐÁNH GIÁ
Là giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố ...
GIÁ ĐẤT
Số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.Cần phân biệt giá đất do Nhà nước quy ...
GIÁ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU
Là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ ...
GIA ĐÌNH
Tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy ...
GIÁ ĐÓNG CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá đóng cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Vì cùng ...
GIÁ DỰ THẦU
Là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu ...
GIÁ GỐC
Là giá trị được ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nợ phải trả. Giá gốc của tài sản được tính bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến ...
GIÁ GÓI THẦU
Là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu(Theo khoản 16 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIA HẠN
Việc kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định cho khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong các giao lưu dân sự hoặc trong các ...
GIA HẠN NỢ
(Việc chủ nợ chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Gia hạn ...
GIA HẠN TÍN DỤNG
(Việc tổ chức tín dụng chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng theo yêu cầu của bên vay.Gia hạn tín dụng ...
GIÁ HỢP ĐỒNG
Là giá trị ghi trong văn bản hợp đồng Làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
GIÁ MỞ CỬA
Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán.Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá. Do cùng ...
GIA NHẬP
Là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã ...
GIA NHẬP ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hành động của chủ thể luật quốc tế đồng ý chấp nhận sự ràng buộc với điều ước quốc tế mà chủ thể đó chưa phải là thành viên.Gia nhập điều ước quốc tế chỉ ...
GIÁ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Giá chào mua cao nhất và giá chào bán thấp nhất được đưa ra công khai trên bảng tại thị trường giao dịch tập trung để mua, bán chứng khoán.Trong thời kỳ sơ khai, giá niêm yết ...
GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA PHẦN VỐN GÓP HOẶC CỔ PHẦN
Là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.(Theo khoản ...
GIÁ THÚ
Là sự phối hợp giữa nam và nữ nhằm mục đích thiết lập nên một gia đình chính thức, cùng nhau sinh sống, chung thủy, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, sinh đẻ con cái để ...
GIÁ TRỊ BẢO HIỂM
Giá trị của đối tượng được bảo hiểm do thỏa thuận mà người chủ sở hữu đối tượng bảo hiểm và công ty bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để xác định phí bảo hiểm ...
GIÁ TRỊ HỢP LÝ
Là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất được xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.Giá trị quyền sử dụng đất là tiền sử dụng ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG
Là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
GIÁ TRỊ RỪNG
Là tổng giá trị các yếu tố cấu thành hệ sinh thái rừng và các giá trị môi trường rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.(Theo Khoản 12, Điều 2, ...