Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3 trong tổng số 3 thuật ngữ

EO BIỂN QUỐC TẾ
Con đường hàng hải tự nhiên nối các vùng biển, đại dương và được sử dụng vào mục đích giao thông hàng hải quốc tế.Trong thực tiễn, có những eo ...
ÉP BUỘC KẾT HÔN
Dùng quyền lực bắt người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.Hành vi ép buộc kết hôn có cùng tính chất với hành vi cưỡng ép kết ...
ÉP GIÁ
Buộc bên mua hoặc bên bán chấp nhận cái giá cao hơn hay thấp hơn giá thị trường của loại hàng hóa đem bán.Ép giá là hiện tượng không bình thường trong ...