Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 274 thuật ngữ

DẢI PHÂN CÁCH
Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô ...
DÂM Ô
Hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nhằm kích thích hoặc thỏa mãn tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm.Trong lịch sử lập pháp, Luật ...
DẪN CHIẾU PHÁP LUẬT
Dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba, một hình thức áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật; trong trường hợp áp dụng pháp luật ...
DÂN CHỦ
Chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ (nói tắt).Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, ...
DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng, hay xã hội, chủ yếu trong tổ chức của các cơ quan đại biểu, cơ ...
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng hay xã hội, theo đó quyền dân chủ của các thành viên trong tổ chức,cộng ...
DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ
Cộng đồng người sống trên lãnh thổ của quốc gia nhất định và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó.Thành phần dân cư của quốc gia gồm: 1) ...
DÂN DI CƯ
Những người rời bỏ nơi cư trú ở quốc gia mà người đó mang quốc tịch hoặc thường trú để đến cưtrú dài hạn hoặc định cư ở một quốc ...
DẪN ĐỘ TỘI PHẠM
Chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người đã bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được ...
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
Là việc dán, gắn, in, khắc nhãn năng lượng lên sản phẩm, bao bì.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010)
DÂN NHẬP CƯ
Những người có quốc tịch nước ngoài hoặc không quốc tịch nhập cảnh một nước khác (không phải nước mà họ mang quốc tịch hoặc đang cư trú) với mục ...
DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC
là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
Là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ
là lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và sự điều động của người có ...
DÂN QUÂN TỰ VỆ BIỂN
là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ CƠ ĐỘNG
là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)
DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI CHỖ
là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là ...
DÂN THƯỜNG TRONG CHIẾN TRANH
Người không thuộc lực lượng vũ trang trong chiến tranh.Địa vị pháp lý của dân thường trong chiến tranh được quy định trong Công ước La Hay năm 1907, Công ...
DÂN TỘC
Dân tộc (tộc người, ethnie) - hình thái đặc thù của một tập đoàn người, xuất hiện trong quá trình phát triển của tự nhiên và xã hội, được phân biệt ...
DẪN XUẤT CỦA CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
Là toàn bộ các dạng vật chất được lấy ra từ động vật, thực vật như: Máu, dịch mật của động vật; nhựa, tinh dầu lấy ra từ thực vật; ...
DẠNG TẬT
Dạng tật bao gồm:a) Khuyết tật vận động;b) Khuyết tật nghe, nói;c) Khuyết tật nhìn;d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần;đ) Khuyết tật trí tuệ;e) Khuyết tật khác.(Theo Khoản 1, ...
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG
là tập hợp các thông tin về tên, địa chỉ, số thuê bao và thông tin liên quan khác của thuê bao điện thoại cố định, được lưu giữ dưới ...
DANH BẢN
là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của người chấp hành án, người ...
DANH DỰ
Sự coi trọng của xã hội về con người hoặc tổ chức nào đó và được thừa nhận như một quyền nhân thân.Danh dự là phạm trù cá nhân mang ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Gồm:1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.(Theo Điều 7 Luật Thi ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Gồm:1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.(Theo Điều 7 Luật Thi ...
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp ...
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp ...
DANH LAM THẮNG CẢNH
Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa ...
DANH MỤC BỆNH ĐỘNG VẬT PHẢI CÔNG BỐ DỊCH
Là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội hoặc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa động vật ...
DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là tên nhóm hàng hóa, tên vật tư, tên thiết bị dự trữ quốc gia.
DANH MỤC HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Danh mục hàng dự trữ quốc gia bao gồm các nhóm hàng sau đây:a) Lương thực;b) Vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn;c) Vật tư thông dụng động viên ...
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:a) Xăng, dầu thành phẩm;b) Điện;c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;d) Phân đạm; phân NPK;đ) Thuốc bảo vệ ...
DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG
Danh mục lưu vực sông bao gồm:a) Lưu vực sông liên tỉnh;b) Lưu vực sông nội tỉnh.(Theo Khoản 2 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
DANH MỤC LƯU VỰC SÔNG, DANH MỤC NGUỒN NƯỚC
là căn cứ để thực hiện các nội dung quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông, nguồn nước.(Theo Khoản 1 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
DANH MỤC NGUỒN NƯỚC
Danh mục nguồn nước bao gồm:a) Nguồn nước liên tỉnh;b) Nguồn nước nội tỉnh;c) Nguồn nước liên quốc gia(Theo Khoản 3 Điều 7 Luật Tài nguyên nước 2012)
DANH SÁCH CẢNH BÁO
Là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.(Theo Khoản ...
DANH SÁCH CHỦ NỢ
Bản ghi tên các chủ nợ do tổ quản lý tài sản lập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, trong đó ghi rõ ...
DANH SÁCH CỬ TRI
Tập hợp các cử tri của kỳ bầu cử.Danh sách cử tri thường được lập trước các kỳ bầu cử nhằm xác định một cách đầy đủ, chính xác các cử tri ...