Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 40 trong tổng số 1.125 thuật ngữ

CÁ CƯỢC
Việc giao hẹn với nhau có tính được thua về điều phỏng đoán đúng hay sai hoặc về điều thách thức làm được hay không làm được.Việc giao hẹn được ...
CÁ ĐỘ
Hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cuộc về việc phỏng đoán kết quả của một sự kiện sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa ...
CÁ NHÂN
Con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội.Cá nhân là chủ ...
CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Con người cụ thể có năng lực hành vi dân sự, có vốn, có sức khỏe, có kỹ thuật, chuyên môn, có địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề và ...
CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013)
CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Là người hoạt động nghiên cứu, phát triển ý tưởng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy ...
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài.(Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không có quốc tịch Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài ...
CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT
Làm cho hình phạt được tuyên phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với nhân thân cũng như ...
CÁ THỂ HÓA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam mà nội dung của nó là đòi hỏi các cơ quan xét xử phải xem xét tính chất, mức độ ...
CÁC BÊN
Là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.( Theo khoản ...
CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT
là các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp; các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát ...
CÁC BÊN THAM GIA ĐỐI THOẠI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến khiếu kiện hành chính theo quy định của luật tố tụng hành chính.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Hòa ...
CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật ...
CÁC BÊN TRANH CHẤP
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật ...
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV
Bao gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và ...
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH
bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định ...
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
là các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy ...
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO ĐỐI VỚI NỢ CÔNG
Bao gồm:a) Cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại chịu toàn bộ rủi ro tín dụng;b) Thực hiện bảo đảm tiền vay, quản lý tài sản ...
CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY CỦA ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ
Bao gồm:a) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn, Phó Hải ...
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hệ thống các công trình tối thiểu thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo cảng hàng không, sân bay có thể được đưa vào và duy ...
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hệ thống các công trình tối thiểu thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo cảng hàng không, sân bay có thể được đưa vào và duy ...
CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN MIỄN, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ
Bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện ...
CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC ĐỐI TƯỢNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC:
Là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các đơn vị, tổ chức khác được phép mở tài khoản tại kho ...
CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
Các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao dịch điện tử) bao gồm:Khai, nhận, phản hồi thông tin về ...
CÁC HÌNH THỨC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG VĂN BẢN
Bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ
Bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất ...
CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
Là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện ...
CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ QUẢN LÝ THU
bao gồm:-Phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí;-Tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước;-Tiền thuê đất, thuê mặt nước;-Tiền cấp quyền khai ...
CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÔNG DO CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ QUẢN LÝ THU
bao gồm:-Tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;-Tiền bảo vệ, phát triển đất ...
CÁC LOẠI THƯ VIỆN
Thư viện bao gồm các loại sau đây:a) Thư viện Quốc gia Việt Nam;b) Thư viện công cộng;c) Thư viện chuyên ngành;d) Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân;đ) ...
CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE GẮN MÁY
là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h, trừ ...
CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE MÔ TÔ
là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh, có dung tích làm việc của động cơ từ 50 cm3 trở lên, ...
CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE Ô TÔ
là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ có từ hai trục, bốn bánh xe trở lên, có phần động cơ và thùng hàng (nếu có) ...
CÁC PHƯƠNG THỨC VIỆN TRỢ
Bao gồm: chương trình, dự án, phi dự án, trong đó:a) “Chương trình” là tập hợp các hoạt động liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng ...
CÁC THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH
Là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm ...
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ
là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.(Tham ...
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động tố tụng và thi hành án.(Tham khảo khoản 1 Điều 367 Bộ luật hình sự 2015)
CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT NGƯỜI
Là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội ...