Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 565 thuật ngữ

CÁ CƯỢC
Việc giao hẹn với nhau có tính được thua về điều phỏng đoán đúng hay sai hoặc về điều thách thức làm được hay không làm được.Việc giao hẹn được thua bằng tiền hay hiện ...
CÁ ĐỘ
Hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cuộc về việc phỏng đoán kết quả của một sự kiện sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc.Cá độ thường có ...
CÁ NHÂN
Con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội.Cá nhân là chủ thể phổ biến của các ...
CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Con người cụ thể có năng lực hành vi dân sự, có vốn, có sức khỏe, có kỹ thuật, chuyên môn, có địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề và mặt hàng kinh doanh, không ...
CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là người thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật khoa học và công nghệ 2013)
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không có quốc tịch Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT
Làm cho hình phạt được tuyên phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh phạm tội của ...
CÁ THỂ HÓA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam mà nội dung của nó là đòi hỏi các cơ quan xét xử phải xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm đối với xã ...
CÁC BÊN
Là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.( Theo khoản 3 Điều 2 Luật hòa ...
CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI TRONG DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV
Bao gồm tuyên truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các biện pháp can thiệp ...
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH
Bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật về bảo ...
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Là các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn ...
CÁC HÌNH THỨC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG VĂN BẢN
Bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ
Bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất ...
CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
Là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới ...
CÁCH CHỨC
Việc người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một chức vụ nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi ...
CÁCH LY
(Biện pháp tố tụng) tách người tham gia tố tụng khỏi những người khác để đảm bảo cho người đó khai báo trung thực, khách quan. Biện pháp cách ly được thực hiện trong giai ...
CÁCH LY Y TẾ
Là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ...
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành ...
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 Ở VIỆT NAM
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lật đổ ...
CẢI BIÊN
Sửa đổi một phần nội dung, chuyển thể loại, thay đổi hình thức thể hiện trên cơ sở bản gốc hoặc một phần bản gốc của tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc dựa trên ...
CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Việc sửa đổi, cải biến về mô hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước nhưng không làm thay đổi bản chất của nhà nước.Cải cách bộ ...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước.Cải cách hành chính là vấn đề diễn ra ở tất cả các quốc ...
CẢI CÁCH PHÁP LUẬT Ở NHẬT BẢN
Cuộc cải cách pháp luật nhằm đưa hệ thống pháp luật phong kiến Nhật Bản vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của pháp luật phong kiến Trung Quốc theo con đường phát triển của pháp ...
CẢI CHÍNH CÔNG KHAI
Sửa chữa lại những thông tin sai lệch về một chủ thể cho đúng với sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình... để ...
CẢI CHÍNH HỘ TỊCH
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chữa lại cho đúng những sai sót về hộ tịch.Cải chính hộ tịch có thể là việc sửa lại sai sót về ngày, tháng, năm sinh; tên, họ, ...
CẢI LƯƠNG HƯƠNG CHÍNH
Làm cho không còn những khuyết, nhược điểm nào đó bằng biện pháp phi bạo lực để biến đổi một hiện tượng, quá trình cho phù hợp hơn với yêu cầu được đặt ra.Cải lương ...
CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
Buộc người phạm tội phải tự cải tạo dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi họ làm việc hoặc cư trú qua việc phải thực hiện những ...
CẢI TẠO NHÀỞ
Là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có.(Theo khoản 10 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
CẢI TẠO Ở ĐƠN VỊ KỈ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI
Hình phạt chính được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1985, cùng tính chất như hình phạt cải tạo không giam giữ, được áp dụng đối với người phạm tội là quân nhân ...