Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 266 thuật ngữ

BÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Tòa án không chấp nhận yêu cầu của đương sự.Tòa án bác yêu cầu của đương sự khi yêu cầu của đương sự không có cơ sở. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và ...
BÃI BỎ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Tuyên bố không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị pháp lý của một điều ước quốc tế.Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 không sử dụng thuật ngữ bãi ...
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố một văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hết hiệu lực thi hành.Các văn bản quy phạm pháp luật có thể bị bãi bỏ ...
BÃI CẠN LÚC CHÌM LÚC NỔI
Là vùng đất, đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, khi thủy triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật tài nguyên, môi ...
BÃI CÔNG
Từ chối tiếp tục làm việc một cách có tổ chức của tập thể người lao động trong doanh nghiệp do có tranh chấp với người sử dụng lao động về điều kiện lao động, ...
BÃI NGẦM
Là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô cao lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật ...
BÃI NHIỆM
(Chế tài kỷ luật) buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo ...
BÃI NỔI, CÙ LAO
Là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
BÃI SÔNG
Là vùng đất có phạm vi từ biên ngoài hành lang bảo vệ đê điều trở ra đến bờ sông.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
BÃI THỊ
Việc những người buôn bán ở chợ hoặc chủ các cửa hàng, cửa hiệu rủ nhau đồng loạt ngưng, thôi không mở cửa hàng hoặc cửa hiệu bán hàng, làm đình trệ việc giao lưu, ...
BAN
Tên gọi cơ quan thực hiện chức năng quản lý hoặc chức năng tham mưu trong hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước, Đảng và các đoàn thể nhân dân.Ban có thể là: 1) Cơ ...
BẢN ÁN
Văn bản ghi nhận phán quyết của tòa án sau khi xét xử một vụ án.Thuật ngữ “bản án” được sử dụng lần đầu tiên tại Sắc lệnh thiết lập các tòa án quân sự ngày 13.9.1945. Tuy nhiên, đến ngày ...
BẢN ÁN DÂN SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án dân sự. Bản án dân sự phản ánh kết quả xét xử một vụ án dân sự cụ thể của một tòa ...
BẢN ÁN HÀNH CHÍNH
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hành chính.Theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, bản án hành chính phải ...
BẢN ÁN HÌNH SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hình sự.Theo quy định tại các điều 222, 223 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bản án hình sự ...
BẢN ÁN LAO ĐỘNG
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án lao động.Bản án lao động phải phản ánh thời gian, địa điểm tiến hành phiên tòa; họ, tên, chức danh của những ...
BÁN BUÔN ĐIỆN
Là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực này cho đơn vị điện lực khác để bán lại cho bên thứ ba.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
BẢN CÁAACUTE;O BẠCH
Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.(Theo ...
BẢN CÁO BẠCH
Bản trình bày rõ ràng, công khai để mọi người biết về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán ...
BẢN CÁO TRẠNG
Văn bản pháp lý do Viện kiểm sát lập ra khẳng định việc truy tố bị can ra trước tòa án để xét xử.Trước khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 được ban hành, thủ tục làm ...
BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân.Các ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của mình tại kỳ họp đầu tiên của ...
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm ...
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Bản đồ tỉ lệ lớn, lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.Bản đồ ...
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật đất đai 2013)
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật đất ...
BẢN GỐC
Là bản thảo cuối cùng được tác giả hay người có thẩm quyền duyệt.Bản gốc phải là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức, là cơ sở để in ấn, phổ biến, phát ...
BẢN GỐC CỦA TÁC PHẨM
Bản thảo cuối cùng của một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được dùng để đưa in nhân bản, là cơ sở để thực hiện các bản sao hay để chuyển sang hình ...
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ thể hiện ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY
Bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, do cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Cơ quan do hội đồng quản trị thành lập để giúp hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ...