Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong tổng số 30 thuật ngữ

AIDS
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" Là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng ...
ÁN KHỔ SAI
Hình phạt cách ly những người bị kết án khỏi xã hội, sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh; buộc họ làm những việc nặng nhọc, vất vả hoặc nguy hiểm, không có chế độ ...
ÁN LỆ
Bản án đã tuyên hoặc một sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như một tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường ...
AN NINH CHÍNH TRỊ
Sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong một quốc gia; sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị ...
AN NINH KINH TẾ
Sự ổn định, phát triển đúng định hướng và vững mạnh của nền kinh tế đất nước.Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được hiểu là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng ...
AN NINH LÃNH THỔ
Sự yên ổn, an toàn về chính trị, xã hội trên toàn lãnh thổ quốc gia. An ninh lãnh thổ là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.Ở Việt Nam, xâm phạm an ...
AN NINH MẠNG
Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ ...
AN NINH MÔI TRƯỜNG
Là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia.(Theo khoản 28 Điều 3 Luật bảo vệ ...
AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ, VẬT LIỆU HẠT NHÂN VÀ THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, đối phó với các hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu ...
AN NINH NÔNG THÔN
Sự ổn định và phát triển vững chắc về chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, xã hội ở nông thôn, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng hoạt động có ...
AN NINH QUỐC GIA
Sự ổn định và phát triển vững mạnh về mọi mặt; chế độ xã hội, dân cư, không gian sinh tồn, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khả năng phòng thủ đất nước; sự bảo đảm ...
AN NINH TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ
Sự ổn định và phát triển của tư tưởng văn hóa đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trên nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.An ninh tư tưởng - văn hóa là một ...
AN NINH XÃ HỘI
Sự phát triển của một xã hội có tổ chức, có kỷ cương, trên cơ sở những quy phạm pháp luật, bảo đảm sự ổn định thường xuyên của xã hội.An ninh xã hội là một ...
ÁN PHÍ
Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định.Án phí được chia làm nhiều loại như án phí ...
ÁN SÁT
Chức quan cai trị cấp tỉnh ở Việt Nam thời xưa, được lập trong cải cách hành chính do Minh Mạng - ông vua thứ hai triều Nguyễn tiến hành.Sau khi Gia Long - vua ...
ÁN TÍCH
Đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người đã bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lý lịch tư pháp trong thời gian luật định.Khi người phạm tội ...
AN TOÀN BỨC XẠ
Là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, môi trường.(Theo Khoản 20, Điều ...
AN TOÀN HẠT NHÂN
Là việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả sự cố do thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân gây ra cho con người, môi trường.(Theo ...
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.(Theo khoản 2 Điều ...
AN TOÀN SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM
Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi ...
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là sự bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin trên mạng tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, ...
ÁN TREO
Biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.Án treo được áp dụng đối với người bị xử phạt tù với mức không quá 3 năm trong những trường hợp tòa án căn ...
ÁP DỤNG ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Hoạt động thi hành điều ước quốc tế nhằm đạt được những yêu cầu mà pháp luật đặt ra trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.Việc áp dụng điều ước quốc tế được thực hiện ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Hoạt động thực hiện pháp luật mang tính tổ chức quyền lực nhà nước, được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được Nhà ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
Hoạt động thi hành pháp luật quốc gia thông qua việc áp dụng quy định của pháp luật nước ngoài nhằm điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.Để bảo vệ các quyền, lợi ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Hoạt động thi hành pháp luật trong nước (dân sự, hôn nhân và gia đình hoặc lao động) của các chủ thể hữu quan nhằm đạt được những yêu cầu mà pháp luật đặt ra trong việc ...
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TƯƠNG TỰ
Giải quyết vụ việc pháp lý cụ thể trên cơ sỏ quy phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc khác có nội dung giống (tương tự) vụ việc đang cần giải quyết hoặc trên cơ sở các ...
ÁP DỤNG TẬP QUÁN
Sử dụng tập tục, thói quen có tính chất phổ thông và tiến bộ được xã hội thừa nhận để điều chỉnh quan hệ dân sự cần giải quyết khi pháp luật không có quy ...
ÁP DỤNG TẬP QUÁN QUỐC TẾ
Áp dụng quy tắc xử sự được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tập quán quốc tế.Áp dụng tập quán quốc tế là hoạt động thi hành pháp luật thông qua việc áp dụng ...
ÁP GIẢI
Biện pháp cưỡng chế được áp dụng với những bị can, bị cáo tại ngoại đã nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhưng vẫn vắng mặt không có lý ...