Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS280
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cách thức thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ trực tiếp cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của người cao tuổi tính từ tháng sau tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng