Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS296
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng