Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-038178-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đề nghị thẩm định, Phòng An ninh hàng không – Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả với Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; - Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận lại được bản in chương trình ANHK đã được thẩm định, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định ký tờ trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chương trình ANHK của hãng hàng không Việt Nam; - Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam Bộ giao thông vận tải xem xét ra quyết định phê duyệt
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng