Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong 254 văn bản

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Ngày 03/06/2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008
Ngày 03/06/2008, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008
Ngày 03/06/2008, Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
Ngày 03/06/2008, Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực:
Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007
Ngày 21/11/2007, Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật Hóa chất 2007
Ngày 21/11/2007, Luật Hóa chất 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007
Ngày 21/11/2007, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật tương trợ tư pháp 2007
Ngày 21/11/2007, Luật tương trợ tư pháp 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
Ngày 21/11/2007, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007
Ngày 21/11/2007, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 03/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực:
Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006
Ngày 29/11/2006, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 75/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực:
Luật Thể dục, Thể thao 2006
Ngày 29/11/2006, Luật Thể dục, Thể thao 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 77/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực:
Luật Đê điều 2006
Ngày 29/11/2006, Luật Đê điều 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 79/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực:
Luật Bình đẳng giới 2006
Ngày 29/11/2006, Luật Bình đẳng giới 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 73/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực:
Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006
Ngày 29/06/2006, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật Luật sư 2006
Ngày 29/06/2006, Luật Luật sư 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật Điện ảnh 2006
Ngày 29/06/2006, Luật Điện ảnh 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật Công nghệ thông tin 2006
Ngày 29/06/2006, Luật Công nghệ thông tin 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
Ngày 29/06/2006, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006
Ngày 29/06/2006, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực:
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
Ngày 29/11/2005, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực:
Luật Giao dịch điện tử 2005
Ngày 29/11/2005, Luật Giao dịch điện tử 2005 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực:
Law no. 51/2005/QH11 of November 29, 2005 on E-transactions
Ngày 29/11/2005, Law no. 51/2005/QH11 of November 29, 2005 on E-transactions được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực:
Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005
Ngày 29/11/2005, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực:
Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005
Ngày 14/06/2005, Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2005/QH11 Ngày ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực:
Luật Thương mại 2005
Ngày 14/06/2005, Luật Thương mại 2005 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2005/QH11 Ngày ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực:
Luật An ninh Quốc gia 2004
Ngày 03/12/2004, Luật An ninh Quốc gia 2004 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2004/QH11 Ngày ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực:
Luật Điện Lực 2004
Ngày 03/12/2004, Luật Điện Lực 2004 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2004/QH11 Ngày ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực:
Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004
Ngày 15/06/2004, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2004/QH11 Ngày ban hành: 15/06/2004 Hiệu lực:
Luật Thi đua, Khen thưởng 2003
Ngày 26/11/2003, Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2003/QH11 Ngày ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: