Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC KẠN VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhất là ứng phó với tác động của dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (gọi tắt là kỳ thi) để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp thông tin tin cậy phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh).

Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trường Cao đẳng Bắc Kạn, các trường THPT, trung tâm GDTX-GDHN tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX huyện quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tập trung triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ về những nội dung cơ bản của kỳ thi và công tác tuyển sinh đến toàn thể giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và công tác tuyển sinh.

- Chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tổ chức kỳ thi đảm bảo thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo Hội đồng thi và các Ban trong Hội đồng thi xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm các thành viên tham gia ở các khâu trong kỳ thi rõ ràng, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu về thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tổ chức kỳ thi.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện tốt các khâu của kỳ thi theo đúng Quy chế và hướng dẫn thi; xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thi và tuyển sinh.

- Chọn cử đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, chấm thi, thanh tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

- Chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX- GDHN tỉnh, trường Cao đẳng Bắc Kạn thực hiện tốt các công việc:

+ Thực hiện tốt công tác ôn tập cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi (kể cả thí sinh đăng ký thi tuyển sinh); có các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để tăng cường thời lượng ôn tập; thường xuyên đánh giá khả năng nhận thức của học sinh để sớm có biện pháp điều chỉnh chương trình ôn tập phù hợp, hiệu quả. Chú trọng việc ôn tập và hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, tăng cường ôn tập có hiệu quả môn Ngoại ngữ, đặc biệt quan tâm tới đối tượng học sinh chưa tốt nghiệp các năm trước và học sinh có kết quả học tập thấp ở các môn dự thi.

+ Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; hướng dẫn cho thí sinh đăng ký tuyển sinh và điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh kịp thời.

+ Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương về các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi; phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội và phụ huynh quản lý, giáo dục học sinh tích cực ôn luyện kiến thức và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh đi thi.

+ Chủ động chuẩn bị Điểm thi dự phòng (đối với những nơi đặt Điểm thi có thể mất an toàn khi thiên tai xảy ra).

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc thực hiện chi, thanh quyết toán các khoản kinh phí phục vụ cho kỳ thi theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo chi đúng, chi đủ và tiết kiệm. Tham mưu bổ sung, điều chỉnh kinh phí kịp thời phục vụ kỳ thi cho ngành giáo dục và đào tạo khi có phát sinh.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, cử đủ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi theo đề nghị của ngành giáo dục và đào tạo, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, bí mật các khâu: in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, bảo quản đề thi, bài thi trong quá trình coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi.

- Chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các Sở, ban, ngành liên quan để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xấu có thể xảy ra trong kỳ thi.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các điểm vui chơi giải trí, kinh doanh Internet nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ giờ ôn tập đến chơi tại các điểm này.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ, cử lực lượng phối hợp với lực lượng công an địa phương bảo vệ tốt an ninh trật tự cho kỳ thi.

5. Thanh tra tỉnh

Cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra để nắm chắc các quy trình tổ chức kỳ thi, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương nhằm tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo tổ chức kỳ thi tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

6. Sở Y tế

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe, chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; có phương án đề phòng, ứng phó với tình huống phát sinh dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; cử cán bộ y tế trực tiếp tham gia bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, thí sinh tại các điểm thi, ban chấm thi... khi ngành giáo dục và đào tạo có đề nghị.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chú trọng ở địa bàn có đặt điểm thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác những nội dung liên quan đến kỳ thi, những vấn đề có tính chất đổi mới trong kỳ thi và xét tuyển sinh; kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến kỳ thi.

- Chỉ đạo VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền mạng đảm bảo thuận lợi cho việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh và công bố kết quả thi.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn đảm bảo chuyển phát các tài liệu về kỳ thi, hồ sơ đăng ký tuyển sinh, hồ sơ nhập học đảm bảo không thất lạc, đúng địa chỉ và kịp thời.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chủ động, tăng cường phương tiện giao thông công cộng và ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giáo viên và thí sinh đến các điểm thi đảm bảo kịp thời và an toàn. Có phương án xử lý kịp thời các tình huống thiên tai bất thường và sự cố tắc đường xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi.

9. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn

Có phương án phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xử lý và khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn.

10. Công ty Điện lực Bắc Kạn

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện ổn định 24/24 giờ trong thời gian tổ chức kỳ thi cho địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, địa điểm chấm thi, làm phách bài thi.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, đăng tải các thông tin liên quan đến đăng ký xét tuyển sinh, các mốc thời gian trong đăng ký thay đổi nguyện vọng trong xét tuyển sinh; điểm thi, ngày thi, môn thi, quy chế thi, kế hoạch tổ chức thi... trên các phương tiện thông tin đại chúng để các bậc phụ huynh, học sinh và nhân dân biết cùng phối hợp thực hiện, giúp cho kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy chế thi.

12. Trường Cao đẳng Bắc Kạn

- Công bố công khai Đề án, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và ngành nghề tuyển sinh; cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi, thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển sinh năm 2020 công bằng, minh bạch, đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác coi thi của điểm thi đặt tại đơn vị.

13. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn

Chỉ đạo Đoàn thanh niên các địa phương phối hợp với Đoàn thanh niên các cơ sở giáo dục làm tốt công tác quản lý học sinh ôn tập; tư vấn tuyển sinh; hỗ trợ việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi; hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống bất thường có thể xảy ra...

14. Hội Khuyến học tỉnh

Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với chi hội khuyến học của các trường, chi hội thôn, bản, tổ phố nắm tình hình, số lượng thí sinh đăng ký dự thi của địa phương mình; vận động phụ huynh học sinh quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình tập trung ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

15. UBND các huyện, thành phố

- Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức tốt điểm thi đặt tại địa phương; hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất cho những đơn vị, những điểm thi còn có khó khăn trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các cơ sở giáo dục, địa phương có thí sinh dự thi trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh ở tất cả các điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các điểm thi trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
* Gửi bản điện tử:
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, trung tâm GDTX-GDHN tỉnh; các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- CVP;
- Lưu: VT, Nguyên, Việt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

  • Số hiệu: 04/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 15/07/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Phạm Duy Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản