Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3134 – 79

BẢO QUẢN GỖ - PHƯƠNG PHÁP PHÒNG MỤC VÀ MỐI, MỌT CHO GỖ TRÒN SAU KHI KHAI THÁC

Wood preservation preventive method against wood destroying fungi and insect for rounde wood after baversting

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp bảo quản gỗ tròn để phòng nấm và côn trùng hại gỗ từ sau khi khai thác đến khi chế biến, bao gồm các loại gỗ tròn để xẻ, để bóc, lạng và để xuất khẩu.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Gỗ phải được ghi rõ ngày, tháng, năm khai thác ở mặt cắt đầu khúc gỗ không đẽo bịn.

1.2. Thời hạn để gỗ tại rừng kể từ ngày chặt hạ.

Đối với gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 4 không được để quá một tháng.

Đối với gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8 không được để quá mười lăm ngày.

Đối với gỗ để xuất khẩu và để bóc, lạng không được để quá mười ngày.

1.3. Tất cả các loại gỗ đưa ra bãi đều phải kê đà, bóc vỏ (trừ gỗ tròn để bóc, lạng) và xếp theo hướng bắc nam ± 300.

1.4. Gỗ thuộc các nhóm 6.7 và 8 sau khi bóc vỏ 2 – 3 ngày đều phải được phun hoặc quét thuốc LN3.

1.5. Đối với gỗ để bóc, lạng chỉ phun cùng ...