Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2538/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị 002-SODICK/HCM ngày 13/09/2019, văn bản bổ sung thông tin số 002-SODICK/HCM-01 ngày 05/02/2020 của Công Ty TNHH Sodick Việt Nam, mã số thuế 0311956415 cung cấp, công văn số 320/KĐHQ-KĐ(NB) ngày 16/04/2020 của Cục Kiểm định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Máy in 3D OPM250L.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy in 3D

Ký, mã hiệu, chủng loại: OPM250L.

Nhà sản xuất: Sodick.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: gồm máy trung tâm (Machine tool); bộ phận laser; trục phay (Main spindle); bộ điều khiển (NC Unit); bộ phận phun kim loại; bộ phận chứa hạt kim loại: bàn làm việc.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Hoạt động bằng cách làm nóng chảy hạt kim loại liên tục bằng tia laser, đầu phun kim loại nóng chảy sẽ phun xuống bề mặt làm việc, sau đó gia công hoàn tất bằng cách sử dụng dụng cụ phay để phay. Nguyên liệu sử dụng của máy OPM là hạt kim loại bằng thép, thép không rỉ. Mỗi sản phẩm của dòng máy in 3D OPM sẽ được hình thành nhiều lớp gia công. Mỗi một lớp gia công của sản phẩm sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Nhập dữ liệu vào máy, nguyên liệu là bột kim loại bằng thép hoặc thép không rỉ sẽ được bộ phận phun rải đều trên mặt bàn làm việc của máy như yêu cầu về kích thước. Giai đoạn 2: Dùng laser thiêu kết, bằng cách làm nóng chảy các hạt kim loại để tạo hình sản phẩm như kích thước được yêu cầu. Giai đoạn 3: Dùng bộ phận phay cao tốc để định hình sản phẩm. Do đó, sản phẩm của loại máy in 3D-OPM này cộng gộp của nhiều lớp gia công với nhau.

- Thông số kỹ thuật: công suất 25KVA, điện áp vào AC200/220V (50/60Hz).

- Công dụng theo thiết kế: loại máy này dùng cho sản xuất khuôn đúc nhựa, những loại hoa văn phức tạp và các chi tiết khác.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Máy in 3D.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy in 3D, hoạt động bằng cách làm nóng chảy hạt kim loại (bằng tia laser), tạo ra các sản phẩm là kết quả của việc cộng gộp của nhiều lớp gia công với nhau.

Ký, mã hiệu, chủng loại: OPM250L.

Nhà sản xuất: Sodick.

Thuộc nhóm 84.63 “Máy công cụ khác để gia công kim loại hoặc gốm kim loại, không cần bóc tách vật liệu”, phân nhóm 8463.90 “- Loại khác”, mã số 8463.90.10 “- - Hoạt động bằng điện” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công Ty TNHH Sodick Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công Ty TNHH Sodick Việt Nam (Đ/c: 14B đường Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Kiểm Định Hải quan;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK- My (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.