Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an ban hành

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCA-BS10
Cơ quan hành chính: Bộ Công an
Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả
- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả
- Gửi hồ sơ đề nghị và nhận kết quả qua đường bưu điện (trừ trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha)
Thời hạn giải quyết: - 8 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng