Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 589/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/ QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 40/TTr-CP ngày 22/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 95 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 261 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 26 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Ma Cao và Hồng Kông); 8 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 8 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 4 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 6 công dân hiện đang cư trú tại Singapore; 1 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 25 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 11 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch và 14 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trương Thục Linh, sinh ngày 13/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: A201 DEAHYUK VILLA, 1015-11 SINWOL 6-DONG, YANGCHUN-GU, SEOUL

2. Phan Thị Thu Hằng, sinh ngày 13/4/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #294-10 SANGHWANG-RI, SEOBU-MYEON, HONGSUNG-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO

3. Ngô Thị Kim Luôn, sinh ngày 11/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JUGONG APT. 102-1501, WOLPYUNG-DONG, SEO-GU, DAEJEON-SI

4. Trương Kim dung, sinh ngày 01/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GIBIGOL MAEUL ATP. 108-503, # 814-4 DEOKCHEON-1 DONG, BUK-GU, BUSAN-SI

5. Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh ngày 20/3/1959 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 610-205 ANHWADONG JUGONG ATP, 850 BYEONGJEON-RI, TAEAN-EUP, HWSEONG-SI, GYEONGGI-DO

6. Nguyễn Ngọc hương, sinh ngày 02/3/1972 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  HUYNDAI SAWON ATP. 101-802, # 411 SADONG-RI, DAEWOL-MYEON, ICHEON-SI, GYEONGGI-DO

7. Võ Ngọc Hân, sinh ngày 11/11/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B302 KIMPO VILLA, 387-4 BUKBYUN-DONG, KIMPO-SI, GYEONGGI-DO

8. Trần Thị Huệ, sinh ngày 26/01/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 345-6 SEONHWA-DONG, YUNG-GU, DAEJEON-SI

9. Phạm Thị Kim Hồng, sinh ngày 24/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 329 (20/4) DUAM-DONG, BUK-GU, GWANGJU-SI

10. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 25/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 27-101 HANYANG 3 CHAAPT, CHUNGOK-DONG, DONG-HAE-SI, KANGWON-DO

11. Ngô Thị Hiên, sinh ngày 26/11/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 748-1 SHINRIM-DONG, KWANAK-GU, SEOUL

12. Bùi Thị Ngọc Lệ, sinh ngày 10/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203 SAMTAE-RI, PUNGSE-MYEON, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO

13. Vương Thị Hoài Yến, sinh ngày 09/3/1981 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #4-201 SAMCHEOLRI YEOLMANG APT, 963-1 GYESAN 1-DONG, GYEOYANG-GU, INCHEON

14. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 11/12/1978 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104 SANGMIN VILLA, 463-10 DEOKJUNG-RI, SAMSUNG-MYEON, EUMSUNG-KUN, CHUNG-CHEONGBUK-DO

15. Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 538-5 GIJI 1-RI, SINBUK-MYEON, POCHEON-GUN, GYEONGGI-DO

16. Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 28/7/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 166-11 (18/76) MYONMOK-DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL

17. Phạm Thị Dung, sinh ngày 02/7/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 274-1 BANWOL-DONG, DEOKJIN-GU, JEONJU-SU, JEOLLABUK-DO

18. Nguyễn Trị Trăm, sinh ngày 07/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202 GEUSUNG PRO-VILLE 2 CHA, 1359-12 YONGKANG, KYUNGJU-SI, GYEONGGSANG-BUK-DO

19. Nguyễn Thị Tỏa, sinh ngày 19/4/1981 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 399-80 MYUNMOK 4-DONG, JOONGRANG-KU, SEOUL

20. Lưu Phượng Đỏ, sinh ngày 10/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-202 CENTRAUS APT, 371 SUHDOON-DONG, GWONSEON-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO

21. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 100 MANSU-RI, IIN-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO

22. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 22/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 212 HANGOK-RI, JUAM-MYEON, SOONCHUN-SI, JEOLLANAM-DO

23. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 20/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 74-1 GWANGCHUN-RI, JOOAM-MYEON, SOOCHUN-SI, JEOLLANAM-DO

24. Đoàn Thị Thùy Oanh, sinh ngày 30/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 22 DOMAGYA-DONG, GUNPO, GYEONGGI-DO

25. Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 14/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 1017-35 WOLSAN 5-DONG, NAM-GU, GWANGJU-SI

26. Trần Thị Ngọc Giao, sinh ngày 29/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #9-209 GARAK SIYOUNG APT, 479 GARAK-DONG, SONGPA-GU, SEOUL

27. Nguyễn Thị Bích Dung, sinh ngày 16/10/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 310 GAJUNG 1-RI, HYUNGOK-MYEON, KYUNGJU-SI, KYEONGSANGBUK-DO

28. Trương Thị Giang, sinh ngày 08/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #411-308 JUGONG ATP, GAEPO-DONG, GANGNAM-KU, SEOUL

29. Đặng Thị Diễm My, sinh ngày 09/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 369-4 NAEDONG, OH-JUNG-GU, BUCHEON-SI, GYEONG-GI-DO

30. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 19/12/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #30-102 SIYOUNG ATP. 494 GODEOK-DONG, GANGDONG-GU, SEOUL

31. Trịnh Kim Thảo, sinh ngày 02/3/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 809 BYUNGJEOM-RI, TAEA-EUP, HWASUNG-CITY, GYEONGGI-DO

32. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 17/6/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  256 GWANGJEONG-RI, JEONGAN-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO

33. Võ Thị Thanh Hiền, sinh ngày 12/5/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 221-6 SEONGSAN-DONG, MAPO-GU, SEOUL

34. Nguyễn Thị Minh Trí, sinh ngày 02/3/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #216 MARYEON-RI, ANGSEONG-MYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO

35. Thạch Thị Mai Lệ, sinh ngày 05/7/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #606-903 GAYANG ATP, 1485 GAYANG-DONG, GANGSEO-GU, SEOUL

36. Từ Thị Ngọc Trang, sinh ngày 30/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B02 CHEONGGU VILLA, 520-10 CHEONGHAK-DONG, YEONSU-GU, INCHEON-SI

37. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 02/4/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4-301 CHEONSOL VILLA, GAJEONG 1-DONG, SEO-GU, INCHEON-SI

38. Nguyễn Hồng Tiếm, sinh ngày 10/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #9-8 1BAN, WACHO-RI, YEONCHEON-EUP, YEONCHEO-GU, GYEONGGI-DO

39. Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 19/5/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 DONGBU APT, 705-2 BUKJEONG-DONG, YANGSAN-SI, GYEONGSANGNAM-DO

40. Hoàng Thanh Hà, sinh ngày 19/11/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #725-6 SONGWOO-RI, SOHEUL-EUP, POCHEON-SI, GYEONGGI-DO

41. Huỳnh Lê Châu Phương, sinh ngày 03/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-301 BANDO APT, 573-1 HAKJANG-DONG, SASANG-KU, BUSAN-SI

42. Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh ngày 20/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 17-17 ANYANG 2-DONG, MANAN-GU, ANYANG-SI, GYEONGGI-DO

43. Nguyễn Thị Dần, sinh ngày 15/02/1962 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 257 DOCHON-RI, BONGHWA-EUP, GYEONGSANG-BUK-DO

44. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 08/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #1967 TAEJANG-DONG, WONJU-CITY, GANGWON-DO

45. Suh Sung Bo, sinh ngày 14/01/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: # 222-10 HONGJE-DONG, SEODAEMUN-GU, SEOUL

46. Suh Sung Ki, sinh ngày 01/5/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: # 222-10 HONGJE-DONG, SEODAEMUN-GU, SEOUL

47. Nguyễn Thị Cẩm Hường, sinh ngày 22/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 DOWON ACE VILLE, 416-6 SHING-RI, HWANSUN-GU, JEOLLANAM-DO

48. Võ Thị Nhỏ, sinh ngày 17/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 590-3 NAMSAN 3-DONG, CHUNG-KU, DAEGU-SI

49. Nguyễn Thị Chiến, sinh ngày 08/8/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 675-84 (6/7) SHINRIM 7-DONG, KWANAK-KU, SEOUL

50. Nguyễn Thị Kim Tha, sinh ngày 09/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 185-74 SEOKWAN-DONG, JONGNO-GU, SEOUL

51. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 05/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 110 OKSEONG-RI, JUKSAN-MYEON, KIMJE-SI, JEOLLABUK-DO

52. Phạm Thị Ánh Hồng, sinh ngày 24/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 26-1002 HANYANG APT, BONOH-DONG, SANGROK-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO

53. Võ Thị Sao, sinh ngày 23/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 106-1204 SHINCHONG HYUNDAI HOMETOWN, 594-37 YAUM-DONG, NAM-KU, ULSAN-SI

54. Lâm Thị Hiếu, sinh ngày 08/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 SAMSUNG KUNGJEON VILLAGE, 10/5 168-9 HWAJOUNG-DONG, DONG-KU, ULSAN-SI

55. Lê Thị Thùy Dung, sinh ngày 12/10/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 229-10 ILSAN-DONG, WONJU-CITY, KANGWON-DO

56. Nguyễn Thị Yến Linh, sinh ngày 10/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 225 JINWOO-RI, DOCHEOK-MYEON, GWANGJU-SI, GYEOGGI-DO

57. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 15/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102-108 SUNGHO APT, (12/4) 129-7 TAEJANG-DONG, WONJU-SI, KANGWON-DO

58. Lê Thị Nga, sinh ngày 23/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 6-290 ORYU 1-DONG, GURO-GU, SEOUL

59. Võ Thị Thanh An, sinh ngày 07/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 504-1103 JUKONG 5 DANJI APT, 664 (34/6) SHINGWAN-DONG, GONGJU-CITY, CHUNGCHEONGNAM-DO

60. Lý Ngọc Hiền, sinh ngày 14/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1971 SINHEUNG 2-DONG, SUJUNG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO

61. Đinh Thị Ngọc Minh, sinh ngày 18/7/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 202 HOBAN APT, SHIPYI-RI, DAEHAP-MYEON, CHANGNYUNG-GUN GYEONGSANGNAM-DO

62. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 30/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #308-2401 SAMSUNG-SANJUGONGAPT, 1714 (21/7) SILLIM 10-DONG, GWANAK-GU, SEOUL

63. Võ Thanh Thảo, sinh ngày 23/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #645-8 YONGSANG-RI, JINWON-MYEON, JANGSUNG-GUN, JEOLLANAM-DO

64. Huỳnh Thị Trúc Ly, sinh ngày 16/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 142-8 BANGI-DONG, SONGPA-GU, SEOUL

65. Nguyễn Thị Hồng Nhi, sinh ngày 09/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 103-711 WOLBONG CHUNGSONG 1 CHA APT, 1367 SANGYONG-DONG, CHUNAN-CITY

66. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 12/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 492 SINKYUNG-RI, HONGBUK-MYEON, HONGSUNG-KUN, CHUNGCHEONGNAM-DO

67. Bùi Thị Kim Lộc, sinh ngày 30/5/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 109-802 GEUMKWANG PORANJEAPT, 580 TAEJANG-DONG, WONJU-CITY, KANGWON-DO

68. Nguyễn Thị Dấp, sinh ngày 10/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 640 SINDAE-RI, GEUMSAN-EUP, GEUMSAN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO

69. Phan Thị Ngọc Loan, sinh ngày 20/10/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 103-803 DONGSAN APT, 593 – 8 MOKHAENG-DONG, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONG-BUK-DO

70. Sú Thị Mỹ Loan, sinh ngày 19/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SAMSUNGHOME-TOWN 205, #849 SINDANG-DONG, JUNG-GU, SEOUL

71. Trần Thị Phương Thảo, sinh ngày 25/3/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3-506 KWANGAN MENSION ILCHA, 1254 KWANGAN-DONG, SUYOUNG-GU, BUSAN-SI

72. Võ Thị Ngọc Tiền, sinh ngày 04/11/1983 tại ĐồngTháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #207-1601 DEOKGU MAEUL, 1041 JUNG-DONG, WONMI-GU, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO

73. Phùng Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 24/6/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #3804 GEUMKWANG-DONG, JUNGWON-GU, SEONGNAM-CITY, GYEONGGI-DO

74.  Quách Hồng Cưng, sinh ngày 10/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 802 – 5, PHƯỜNG BON-OH, QUẬN SANG-ROK, TP. AN –SAN

75. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 08/8/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 385 EOEUIGOK – RI, GAGOK – MYEON, DANYANG- GUN, CHUNGCHEONGBUK-DO

76. Vũ Thị Minh Đạo, sinh ngày 01/9/1970 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 102 – 1707 SEAH APT, 757 - 1 YONGJEONG – RI, JINGEON – EUP, NAMYANGU – SI, GYEONGGI – DO

77. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 05/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 222, THÔN O – SIN, XÃ BO MUN, HUYỆN YE – CHEON, TỈNH GYEONG SANG BẮC

78. Đoàn Thị Linh, sinh ngày 02/10/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 544-21 OKPO 1-DONG, GEOJE-CITY, GYEONGSANGNAM-DO

79. Trần Ngọc Duyên, sinh ngày 08/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SKY VILL 2 CHA 602# 499 – 5, TP JE – JU, TỈNH JE- JU

80.  Trần Bảo Thiên Kim, sinh ngày 10/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 103 – 401, CHUNG CƯ HUYNDAI GAMMAN, (30/1), 225 – 2, PHƯỜNG GAMMAN 1, QUẬN NAM, TP BU-SAN

81. Phan Thị Kim Chi, sinh ngày 02/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JANGSU APT. 305, 574 – 4 YAEUM – DONG, NAM – GU, ULSAN – SI

82. Đỗ Thị Lệ, sinh ngày 10/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 - 603  AJUNG LOTTE APT. 887 UA –DONG 2GA, DUKJIN-GU, JEONJU – SI, JEONRABUK – DO

83. Võ Thị Tiếc, sinh ngày 31/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 100 OHCHWI – RI, PODU – MYEON, KOHEUNG – GUN, JEOLLANAM – DO

84.  Hà Thị Kim Loan, sinh ngày 19/10/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #627 – 1 WONSEONG – DONG, CHEONAN – CITY, CHUNG – CHEONGNAM – DO

85. Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 25/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # (1/4) 199 HWANFDUN – RI, SINRIM – MYEONG, WONJU – SI, GANGWON – DO

86. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 27/71977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 581 SANGOK – DONG, JECHEON – SI, CHUNGCHEONGBUK – DO

87. Võ Thị Kiều, sinh ngày 16/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24/3, 428 -10 YOUNHWA – DONG, JANGAN – GU, SWON – SI, GYEONGGI – DO

88. Ôn Thị Oanh, sinh ngày 15/10/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 426 – 5 YOUNGHWA – DONG, JANGAN – GU, SUWON – SI, GYEONGGI – DO

89. Trần Thị Lẻn, sinh ngày 10/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: # 1481 – 12 YÉONAN 5 – DONG, YEONJE – GU, BUSAN – SI

90.  Lê Thị Huyền, sinh ngày 12/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GWANDONG – RI, JANGYU – MYEON, KIMHAE – SI, GYEONGSANGNAM – DO

91. Trần Thị Lộc, sinh ngày 05/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 981 - 7 GUPO 2 – DONG, BUK – GU, BUSAN – SI

92. Đoàn Thị Mai, sinh ngày 12/10/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 286 – 5 DOKSAN 4 – DONG, KUMCHUN – GU, SEOUL

93.  Thạch Thị Thanh Trang, sinh ngày 01/4/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 206 – 1705, CHUNG CƯ HAN SAN 2 CHA, PHƯỜNG KWE – BUB, QUẬN SA – SANG, TP BU – SAN

95. Huỳnh Thị Lam Thanh, sinh ngày 07/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 203 – 1011 HANA APT, 695 GUAM – DONG, BUK – GU, DAEGU – CITY

95. Phạm Như Xuân, sinh ngày 27/01/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 359HABUK – RI, JINWEI – MYEON, PYUNGTAEK – SI, GYEONGGI – DO.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

 

1. Tô Sơn Hải, sinh ngày 14/01/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19

2. Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 08/4/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19

3. Tô Đức Hoàng, sinh ngày 05/4/1982 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19

4. Nguyễn Thu Uyên, sinh ngày 8/3/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72764 REUTLINGEN, KRAEMERSTR. 12

5. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 16/3/1974 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WASSENSTETER WEG 10, 93173 WENZENBACH

6. Hà Minh Đức Micheal, sinh ngày 31/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WASSENSTETER WEG 10, 93173 WENZENBACH

7. Nguyễn Thanh Hoa, sinh ngày 19/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DUESELDORF

8. Nguyễn Mạnh Khánh sinh ngày 24/11/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 26180 RASTEDE, KREYENSTR. 9

9. Nguyễn Mạnh Đức, sinh ngày 28/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 26180 RASTEDE, KREYENSTR. 9

10. Trần Minh Phương, sinh ngày 27/7/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG

11. Nguyễn TrầnTuấn Anh, sinh ngày 10/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG

12. Nguyễn Phương Thảo Anh, sinh ngày 05/5/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BREITER WEG 258, 39104 MAGDEBURG

13. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 18/11/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH

14. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 14/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH

15. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 15/7/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GLASHUETTENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH

16. Phạm Thị Loan, sinh ngày 02/9/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22941 BARGTEHEIDE, HOLSTEINER STR. 23

17. Tiêu Thị Phương Dung, sinh ngày 12/7/1987 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12459 BERLIN, EDISONSTR. 32

18. Nguyễn Trung Hiền, sinh ngày 31/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALBRECHTSTR. 103, 12167 BERLIN

19. Trương Văn Tý, sinh ngày 18/4/1961 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ

20. Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 29/3/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ

21.Trương Phương Linh, sinh ngày 28/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ

22. Trương Quang Nghị, sinh ngày 18/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ

23. Trương Đình Phi, sinh ngày 08/3/2006 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EMSER STR. 77, 56076 KOBLENZ

24. Tăng Phát Đạt, sinh ngày 25/10/1988 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PANNMUELLARWEG 44, 64289 DARMSTADT

25. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 02/02/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BURMESTERSTR. 11/8, 80939 MUENCHEN

26. Trần Thị Mai Loam, sinh ngày 17/11/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: UMLAENDERWIEK LINKS 151, 26871 PAPENBERG

27. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 24/9/1979 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NECKARSTRABE 15, 64283 DARMSTADT

28. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 03/8/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54290 TRIER, RODE – STR. 2

29. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 19/5/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  54290 TRIER, RODE – STR. 2

30. Lê Thị May, sinh ngày 13/11/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHIESSSTATTWEG 42, 94032 PASSAU

31. Vũ Minh Tuấn, sinh ngày 18/11/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67158 ELLERSTADT, FLIESSSTR. 12

32. Nguyễn Ngọc Khoa, sinh ngày 29/7/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: JOHANN-BRUNNER S77851 BUEHL

33. Nguyễn Minh Nam. sinh năm 1964 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4

34. Tôn Nữ Xuân Nhi, sinh ngày 15/01/1966 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4

35. Nguyễn Minh Nhật, sinh ngày 12/7/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4

36. Nguyễn Hạ Uyên, sinh ngày 12/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77815BUEHL, LUDWIG – JAHN –STR.4

37. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 11/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72250 FREUNDENSTADT, BISMACKSTR. 21

38. Trần Nguyễn Công Tiên, sinh ngày 10/8/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 54441 TABEN –RODT, LOHMUEHLE

39. Nguyễn Trọng Toàn, sinh ngày 12/7/1981 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 54, 71364 WINNENDEN

40. Nguyễn Đức Hồng, sinh ngày 15/01/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 101119 BERLIN, TORSTR. 99

41. Trần Vũ Như Trang, sinh ngày 04/11/1985 tại HàNội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KYLISCHE STR. 21, 06526 SANGERHAUSEN

42. Nguyễn Phương Tùng, sinh ngày 27/6/1979 tại Hải phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KARLSTAL 12-24143 KIEL

43. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 04/10/1970 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FURTMAYRSTR. 12, 93053 REGENSBURG

44. Nguyễn Chí Cường, sinh ngày 28/12/1985 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: FURTMAYRSTR. 12, 93053 REGENSBURG

45. Lê Minh Ngọc, sinh ngày 12/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NORDWLDER STR. 79A, 48565 STEINFURT

46. Lê Minh Việt Anh, sinh ngày 12/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HANS – PFITZNER-STR.3, 60529 FRANKFURT AM MAIN

47. NguyễnThị Quỳnh Phương, sinh ngày 30/6/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55124 MAINZ FRIED-RICHTR. 25B

48. Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 26/5/1969 tại Hà tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73485 UNTERSCHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27

49. Nguyễn Chandda, sinh ngày 16/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73485 UNTERSHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27

50. Chu Minh Huệ Ida, sinh ngày 06/7/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73485 UNTERSHNEI-DHEIM, HAUPTSTRASSE 27

51. Dương Quốc Bảo, sinh ngày 11/4/1976 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, IM GRUND 10

52. Dương Bảo Anh Igor, sinh ngày 01/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, IM GRUND 10

53. Mai Thị Thu Hằng, sinh ngày 03/3/1965 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH

54. Lữ Julia Lê Tường Anh, sinh ngày 17/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH

55. Lữ Julia Ngọc Tâm Anh, sinh ngày 20/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WANDSBEKER CHAUSSEE. 15 22089 HH

56. Trương Thanh Trúc, sinh ngày 15/7/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 77933 LAHR/SCHWAR-ZWALD, IM SAUM 13

57. Vũ Đức Thanh, sinh ngày 11/4/1959 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21614 BUXTEHUDE, ALTLANDER STR. 41

58. Lê Khánh Dương, sinh ngày 21/01/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 29320HERMANNSBUR, MISSIONSTRASSE 3

59. Phạm Thị Quế, sinh ngày 13/7/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D

60. Đặng Thùy Phương, sinh ngày 07/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D

61. Phạm Thị Mai Anh, sinh ngày 15/3/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23843 BAD OLDESLOE, POLITZER WEG 1D

62. Phạm Bích Vân, sinh ngày 19/12/1953 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GIESENSDORFER STR. 28C, 12207 BERLIN

63. Phùng Thị Thọ, sinh ngày 01/6/1972 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48157 MUNSTER, KONIGBERGER STRABE 92

64. Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 17/7/1966 tại Ninh Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844

65. Nguyễn Thị Luyện, sinh ngày 16/8/1967 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844

66. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 17/2/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844

67. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 16/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844

68. Nguyễn Hoàng Đức, sinh ngày 17/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GREIFSWALDERKEHRE 23E NORDERSTEDT 22844

69. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 22/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN

70. Trần Linda, sinh ngày 19/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN

71. Trần Huy henry sinh ngày 10/3/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN

72. Trần Hoàng Anthony, sinh ngày 10/3/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN

73. Trần Hà Tobi, sinh ngày 10/3/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHMAEDELSTR. 32/3, 82145 MUNCHEN

74. Phạm Anh Hoàng, sinh ngày 11/5/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OEDENBURGER STRASSE 12, 64295 DARMSTADT

75. Tô Hiển, sinh ngày 24/7/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OSTENSTRASSE 28, 60314 FRANFURT AM MAIN

76. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 19/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WELCHHAUSENSTR. 23, 39218 SCHOENEBECK

77. Đặng Huy Vượng, sinh ngày 27/01/1969 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PILDERSHEIMER STR. 43, 81543 MUENCHEN

78. Đặng Đức Hoàng Tony, sinh ngày 26/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PILDERSHEIMER STR. 43, 81543 MUENCHEN

79. Phạm Thị Bích Hồng, sinh ngày 16/01/1980 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WURTTEMBERGISCHE STR. 18, 10707 BERLIN

80. Nguyễn Hồng Nga, sinh ngày 19/7/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KREILLERSTR. 14, 81673 MUENCHEN

81. Lương Ký Long,sinh ngày 17/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: FREUDENSTAEDER STR. 4, 72270 BAIERSBORONN

82. Nguyễn Đức Thịnh, sinh ngày 19/01/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SYLTERWEG STR. 17, 30163 HANNOVER

83. Nguyễn Đức Erick, sinh ngày 10/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SYLTERWEG STR. 17, 30163 HANNOVER

84. Trần Chí Dũng, sinh ngày 01/01/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: VERDENER LAND STR. 114, 31582 NIENBURG/WESER

85. Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 31/12/1982 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHUHSTR 4, 21073 HAMBURG

86. Lê Đức Việt Wolfgang, sinh ngày 17/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HANS-PFITZNER STRABE 3, 60529 FRANKFURT/M

87. Nguyễn Huyền Trân, sinh ngày 07/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROSSBERGWEG 5B, 64308 ROSSDORF

88. Bùi Tuyết Mai Hương, sinh ngày 09/02/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10247 BERLIN, KINZIGSTR. 16

89. Bùi Lê Hoàng, sinh ngày 24/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10247 BERLIN, KINZIGSTR. 16

90. Nguyễn Phương Hòa, sinh ngày 31/7/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG

91. Đinh Thị Thanh Hương, sinh ngày 03/01/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG

92. Nguyễn Trung Điềm, sinh ngày 24/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG

93. Nguyễn Dạ Hương, sinh ngày 04/12/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NEUMARKER STR. 30, 90478 NUERNBERG

94. Nguyễn Thanh Phong Reiner, sinh ngày 30/7/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HOFSTR. 7, 89077 ULM

95. Ngô Hùng Hà, sinh ngày 29/4/1971 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KARL-MARX-ALLEE 21, 10178 BERLIN

96. Nguyễn Ngọc Kim, sinh ngày 31/12/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PRAGER STR. 33, 04317 LEIPZIG

97. Cao Thị Thu Hiền, sinh ngày 01/01/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16

98. Nguyễn Diệu Thu, sinh ngày 12/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16

99. Nguyễn Thái Anh, sinh ngày 09/7/2004 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16

100. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 21/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12487 BERLIN, STERNDAMM 139

101. Phạm Đức Nguyên, sinh ngày 26/6/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PARACELSUSSTR. 8, 06114 HALLE (SAALE)

102. Nguyễn Ngọc Thảo, sinh ngày 12/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MARIENSTR. 5, 23554 LUEBECK

103. HàThị Thoa, sinh ngày 16/02/1966 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OLLENHAUERSTR. 11/7, 81737 MUENCHEN

104. Phan Hiền Vương, sinh ngày 31/01/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: REINHARDSTR. 2, 10117 BERLIN

105. Lê Hoài My, sinh ngày 30/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RIESAER STR. 86, 12627 BERLIN

106. Lê Đức Anh, sinh ngày 13/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: RIESAER STR. 86, 12627 BERLIN

107. Lê Minh Hà, sinh ngày 27/6/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AMORSTR. 10, 12526 BERLIN

108. Nguyễn Xuân Hoàng, sinh ngày 06/7/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HUBOLDTALLEE, 37075 GOETTINGEN

109. Trương Sandra, sinh ngày 32/4/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MOENCHENGLAD-BACH

110. Đào Diệu Ly, sinh ngày 25/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: HAGRAINER STR. 6A, 84036 LANDSHUT

111. Đào Diệu Linh, sinh ngày 01/02/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAGRAINER STR. 6A, 84036 LANDSHUT

112. Trịnh Xuân Phong, sinh ngày 19/5/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 31789 HAMELN, WERKSTR. 11

113. Nguyễn Cao Tuấn, sinh ngày 22/5/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18069 ROSTOCK, WALTER-STOECKER-STR. 1D

114. Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 02/01/1955 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 01604 COSWIG, JOHANNESSTRABE 25

115. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 01604 COSWIG,  JOHANNESSTRABE 25

116. Trần Việt Hà, sinh ngày 23/9/1968 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48159 MUENSTER, GREVENNER STR. 478

117. Nguyễn Chương, sinh ngày 10/11/1958 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 48157 MUENSTER, MARIENBURGSTR. 2

118. Nguyễn Ngọc Đạt, sinh ngày 07/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 48157 MUENSTER, MARIENBURGSTR. 2

119. Lê Thị Hương Mai, sinh ngày 28/8/1987 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALEXANDERSTR. 7, 10179 BERLIN

120. Phan Văn Sáng, sinh ngày 12/12/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77

121. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/6/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77

122. Phan Andreas Tuấn, sinh ngày 30/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77

123. Phan Julia, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

HIện trú tại: 13469 BERLIN, SCHLUCHSEESTR. 77

124. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 13/10/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 43474 BADNEUENAHR-AHRWEILER, LERCHENWEG 6

125. Nguyễn Minh Tiến, sinh ngày 29/11/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 96231 BAD STAF-FELSTEIN, JAKOB-HESS-STR.4

126. Nguyễn Thái Ninh, sinh ngày 14/10/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 55469 SIMMERN, OBERSTR. 16

127.Phan Mộng Thảo, sinh ngày 20/7/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A

128. Lưu Thùy Duyên Yvonne, sinh ngày 28/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A

129. Lưu Thành An Michael, sinh ngày 18/4/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21423 WINSEN (LUHE), BLUMENSTR. 12A

130. Lương Thị Hồng Vân, sinh ngày 03/11/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AACHEN

131. Nguyễn Lilly, sinh ngày 21/5/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AACHEN

132. Đoàn Xuân Hương, sinh ngày 10/9/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56

133. Nguyễn Vân Hà, sinh ngày 18/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56

134. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 29/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56

135. Vũ Phương Linh, sinh ngày 20/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 65549 LIMBURG A.D.LAHN, DIEZER. 56

136. Đặng Thùy Vân, sinh ngày 07/12/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KEILSTR. 14, 27568 BREMERHAVEN

137. Lý Thị Xa, sinh ngày 18/02/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HEMER, ISERLOHNER STR. 56 B

138. Lý Ngọc Phương TRúc, sinh ngày 30/5/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HEMER, ISERLOHNER STR. 56 B

139. Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 01/5/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: JAHNSTR. 46, 65185 WIESBADEN

140. Đào Thị Thu Trang, sinh ngày 05/12/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16515 ORANIENBURG, BERNAUER STR. 6

141. Trần Thái Tâm, sinh ngày 12/3/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KOENIGSSTRASSE 44, 36037 FULDA

142. Lê Thúy Quỳnh, sinh ngày 18/8/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10249 BERLIN, LANDS-BERGER ALLEE 102

143. Huỳnh Thị Ngọc Linh, sinh ngày 03/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GIESENSDORFER STR. 28C, 12207 BERLIN

144. Lê Đoàn Cẩm My, sinh ngày 30/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RESCHREITER STR. 3, 80933 MUNENCHEN

145. Nguyễn Quốc Hưng Andreas, sinh ngày 05/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHAEFERGASSE 20, 65428 RUESSEL SHEIM

146. Ngô Nữ Thục Bảo, sinh ngày 02/3/1976 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DACHAUER STR. 180. 80992 MUNENCHEN

147. Đặng Thị Như, sinh ngày 07/3/1965 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE)

148. Đặng Nam Trương, sinh ngày 11/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE)

149. Đặng Thị Thùy Trang Diana, sinh ngày 06/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DEICHSTR. 5, 21423 WINSEN (LUHE)

150. Đào Ngọc Xuyên, sinh ngày 20/8/1955 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 02681 WILTHEN, KONSUMSTRASSE 6        

151. Lê Thị Minh Đức, sinh ngày 19/9/1957 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 02681 WILTHEN, KONSUMSTRASSE 6        

152. Nguyễn Hữu Thái, sinh ngày 12/8/1965 tại Quảng Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ISARSTR. 25 A, 93057 REGENSBURG

153. Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 27/8/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ISARSTR. 25 A, 93057 REGENSBURG

154. Nguyễn Hữu Thành Trung, sinh ngày 16/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ISARSTR. 25 A, 93057 REGENSBURG

155. Nguyễn Cendy – Giahan, sinh ngày 02/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ISARSTR. 25 A, 93057 REGENSBURG

156. Đào Ngọc Anh, sinh ngày 18/5/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 02681 WILTHEN, KONSUMSTRASSE 6       

157. Nguyễn Như Vinh, sinh ngày 02/6/1963 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KLUBER DAMMA 2A, 23970 WISMAR

158. Nguyễn Đinh Đồng Thuận, sinh ngày 04/6/1988 tại Bình Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 23743 GROEMITZ, IM WINKEL 8, OSTHOLSTEIN

159. Nguyễn Thị Hà My, sinh ngày 10/6/1987 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23743 GROEMITZ, IM WINKEL 8, OSTHOLSTEIN

160. Nguyễn Thị Kiều Ngân, sinh ngày 13/5/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23743 GROEMITZ, IM WINKEL 8, OSTHOLSTEIN

161. Nguyễn Thái Hoàng Đức, sinh ngày 31/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14712 RATHENOW, FORSTSTRASSE 60

162. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 30/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14712 RATHENOW, FORSTSTRASSE 60

163. Vũ Thùy Dung, sinh ngày 07/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31812 BAD PYMONT, GRIEBERNER STR. 51

164. Nguyễn Hữu Hạnh, sinh ngày 21/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: JOHANN – BRUNNER STR. 2, 93413 CHAM

165. Lương Thị Thu Hương, sinh ngày 08/02/1987 tại Tiệp Khắc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KATZENBERG 4, 55126 MAINZ

166. Lê Nguyễn Hà Thanh, sinh ngày 29/5/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AUGUSTUSBURGER STR. 183. 09127 CHEMNITZ

167. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 21/01/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALTER TEICHWEG 7A, 22081 HAMBURG

168. Phan Văn Trường, sinh ngày 26/02/1968 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GARTENSTRASSE 41, 04741 ROSSWEIN

169. Phan Chính Đức, sinh ngày 18/12/1969 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 101115 BERLIN, TORSTR. 225

170. Vũ Duy Khánh, sinh ngày 27/8/1960 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 36043 FULDA, AMZOLLHAUS 23

171. Đặng Thị Thanh Nguyên, sinh ngày 31/12/1960 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36043 FULDA, AMZOLLHAUS 23

172. Vũ Đặng Thanh Hương, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36043 FULDA, AMZOLLHAUS 23

173. Vũ Đặng Lena, sinh ngày 10/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36043 FULDA, AMZOLLHAUS 23

174. Trần Minh Hoàng, sinh ngày 02/12/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13127 BERLIN, SCHOEN-HAUSER STR. 106

175. Đỗ Thành Phúc, sinh ngày 16/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NORDHORNERNSTR. 151A, 33335 GUETERSLOH

176. Trần Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 01/02/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72762 REUTLINGEN, FIZIONSTR. 48

177. Nguyễn Thị Vân Đoan, sinh ngày 12/6/1967 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SOHLBACHER STR. 1, 57078 SIEGEN

178. Nguyễn Đoan Trang, sinh ngày 26/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SOHLBACHER STR. 1, 57078 SIEGEN

179. Nguyễn Thị Mai Lan, sinh ngày 13/4/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10405 BERLIN, RYKESTR. 3

180. Hoàng Diệu Trinh, sinh ngày 30/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10405 BERLIN, RYKESTR. 3

181. Nguyễn Ngọc Toàn, sinh ngày 09/11/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ASTHEIMER STRBE 40, 65428 RUSSELSHEIM

182. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 15/02/1962 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10409 BERLIN, GEORG-BLANK – STR. 15

183. Phan Hữu Toàn, sinh ngày 09/8/1966 tại Quảng Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LEIPZIGER STR. 46, 04860 TORGAU

184. Phan Minh Tuấn, sinh ngày 02/02/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LEIPZIGER STR. 46, 04860 TORGAU

185. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 09/7/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHULSTR. 28, 26603 AURICH OT EGELS

186. Vũ Thị Sabine Bích Vân, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SCHULSTR. 28, 26603 AURICH OT EGELS

187. Nguyễn Văn Phúc Tâm Johannes, sinh ngày 14/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KURFUERSTENDAMM 163, 10709 BERLIN

188. Nguyễn Văn hậu, sinh ngày 11/7/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HAYMOSTR. 5, 93055 REGENSBURG

189. Nguyễn Hoàng Huy, sinh ngày 17/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HAYMOSTR. 5, 93055 REGENSBURG

190. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 11/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HAYMOSTR. 5, 93055 REGENSBURG

191. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 06/04/1987 tại Hà tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18439 STRALSUND, FRANKENSTRASSE 1

192. Phạm Thế Quân, sinh ngày 01/4/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GLATTBACHER STR 78, 63741 ASCHAFFENBURG

193. Phạm Nam, sinh ngày 27/4/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GLATTBACHER STR 78, 63741 ASCHAFFENBURG

194. Nguyễn Thái Ân, sinh ngày 02/01/1969 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GOSSE PAGEN-BERGSTR 49, 29410 SALZWEDEL

195. Nguyễn Thị Anna, sinh ngày 14/10/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GOSSE PAGEN-BERGSTR 49, 29410 SALZWEDEL

196. Trần Thị Bích Phượng, sinh ngày 10/3/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HANS HACKMACK-STR. 92, 28279 BREMEN

197. Nguyễn Minh Thuận, sinh ngày 21/12/1971 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 06917 JESSEN (ELSTER), UNDESTR.44

198. Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 25/6/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: REZATWEG 28A, 90440 NUERNBERG

199. Nguyễn Mai Ca, sinh ngày 28/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: REZATWEG 28A, 90440 NUERNBERG

200. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 25/3/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 01640 COSWIG, DRESNER STR. 57

201. Trần Việt Đức, sinh ngày 12/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10243 BERLIN, MARCHLEWSKKISTR. 92

202. Trần Thu Thảo, sinh ngày 18/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10243 BERLIN, MARCHLEWSKKISTR. 92

203. Viviane Tchen, sinh ngày 23/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JENFELDERALLEE 56, 20043 HAMBURG

204. Lâm Thị Ngọc Yến, sinh ngày 29/3/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SPLIEDTRING 13A, 22119 HAMBURG

205. Kutscher Trần Ngọc Thương, sinh ngày 22/11/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SPLIEDTRING 13A, 22119 HAMBURG

206. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 22/3/1965 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KURZE STR. 29 33613 BIELEFELD

207. Nguyễn Thoại Huy, sinh ngày 03/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, WOESCHHALDE 21

208. Mai Thị Thanh Tâm, sinh ngày 18/7/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BERLIN FRIED-RICHSHAIN, KREUTZIGER STR. 28

209. Đỗ Đình Chiến, sinh ngày 19/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DOERNBERGSTR. 31, 30161 HANNOVER

210. Lê Minh Đức, sinh ngày 24/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DONAUSTR. 20, 12043 BERLIN

211. Nguyễn Bá Dương, sinh ngày 05/3/1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13068 BERLIN, LEHDE STR. 57

212. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 31/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: STORKOWER STR. 41, 10409 BERLIN

213. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 04/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MALCHINER STR. 120 12359 BERLIN

214. Đặng Jing Jing, sinh ngày 29/3/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54329 KONZ, SAARSTR. 26

215. Đoàn Phương Thảo, sinh ngày 16/6/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BURGSTR. 55, 73614 SCHORNDORF

216. Bùi Tommy Quốc An, sinh ngày 05/9/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BURGSTR. 55, 73614 SCHORNDORF

217. Nguyễn Minh Quân, sinh ngày 28/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHOTTENSTR. 16, 93138 LAPPERSDORF

218. Thái Thị Ngọc, sinh ngày 10/10/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IN DER KLEINEN AU 7, 76726 GERMERSHEIM

219. Thái Thị Thanh Thủy, sinh ngày 28/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IN DER KLEINEN AU 7, 76726 GERMERSHEIM

220. Thái Anh Đức, sinh ngày 12/10/1988 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IN DER KLEINEN AU 7, 76726 GERMERSHEIM

221. Lê Hoài Thanh, sinh ngày 14/6/1960 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BUNDESSSTR. 140, 26506 NORDEN

222. Nguyễn Thị Hà My, sinh ngày 02/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUCKOWER RING 71, 12683 BERLIN

223. Nguyễn Đức Phan Vân, sinh ngày 03/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AUERWEG 15, 84030 LANDSHUT

224. Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 16/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FRIEDRICHSHAIN – KREUZBERG, PETERSBURGER STR. 27, 10249 BERLIN

225. Nguyễn Hoàng Lan, sinh ngày 12/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TIEFENSEER STR. 2, 13439 BERLIN

226. Nguyễn Hoàng Tùng, sinh ngày, 04/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TIEFENSEER STR. 2, 13439 BERLIN

227. Tạ Tất Thành, sinh ngày 07/8/1954 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AM SCHACHT 35, 52223 STOLLBERG

228. Châu Thị Kim Hương, sinh ngày 29/01/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ZAMENHOFWEG 6F, 22159 HAMBURG

229. Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh ngày 30/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GARTENSTR. 8, 63814 MAINASCHAFT

230. Lê Anh Mai, sinh ngày 23/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALTENBERGER PLATZ 15, 01277 DRESDEN

231. Đỗ Minh Phong, sinh ngày 30/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TEUPITZER STR. 75, 12059 BERLIN

232. Đỗ Thị Bạch Yến, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TEUPITZER STR. 75, 12059 BERLIN

233. Nguyễn Hoàng Lam, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LILIENCRON STR. 82, 22149 HAMBURG

234. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 22/12/1967 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GRUENAUER STR. 68, 12557 BERLIN

235. Lương Văn Đức, sinh ngày 25/01/1969 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MEISENSTR. 35B, 94315 STRAUBING

236. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 20/10/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 01877 BISCHOF-SWERDA, DRESDNER STRABE 16

237. Lý Thùy Linh, sinh ngày 24/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GOETHESTR. 47, 63067 OFFENBACH AM MAIN

238. Nguyễn Y Dược , sinh ngày 29/10/1962 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GBM – WOHL – FARTHSTR. 89, 86343 KOENIG-SBRUNN

239. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/11/1970 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BGM – WOHL – FARTHSTR. 89, 86343 KOENIG-SBRUNN

240. Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 10/8/1995 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BGM – WOHL – FARTHSTR. 89, 86343 KOENIG-SBRUNN

241. Nguyễn Việt Linh, sinh ngày 18/3/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BGM – WOHL – FARTHSTR. 89, 86343 KOENIG-SBRUNN

242. Phùng Ngọc Linh, sinh ngày 23/01/1985 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GROSSE STR. 7, 49377 VECHTA

243. Nguyễn Ngọc Sương, sinh ngày 28/12/1959 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 44532 LUENEN

244. Lưu Cẩm Tú, sinh ngày 05/02/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OBERNDORFER STR. 13, 84032 LANDSHUT

245. Nguyễn Thina, sinh ngày 29/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LANDSHUTER ALLEE 122/3, 80637 MUENCHEN

246. Nguyễn Thi Thi, sinh ngày 17/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LANDSHUTER ALLEE 122/3, 80637 MUENCHEN

247. Nguyễn Đức Nam Toni, sinh ngày 13/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DELITZSCHER LANDSTR. 40, 04158 LEIPZIG

248. Nguyễn Tuyết Nga, sinh ngày 22/4/1954 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HANNOVER

249. Nguyễn Xuân Hòa, sinh ngày 23/12/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AM GRASSDORFER WAELDCHEN 36, 04425 TAUCHA

250. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 10/3/1965 tại Tây Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 32683 BARNTRUP, HAUPTSTR. 20

251. Nguyễn Thanh Minh Huy, sinh ngày 01/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 32683 BARNTRUP, HAUPTSTR. 20

252. Nguyễn Thanh Bảo Trân, sinh ngày 03/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32683 BARNTRUP, HAUPTSTR. 20

253. Nguyễn Minh Huệ, sinh ngày 07/12/1981, tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAUPTSTR. 36, 01589 RIESA

254. Vũ Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 01/01/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 48157 MUENSTER, AUF DER LAER 9

255. Huỳnh Thị Hồng Hải, sinh ngày 26/12/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JADESTR. 2, 26506 NORDEN 0T NORDEN

256. Lê Thùy Trâm, sinh ngày 16/5/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FINGERKRAUTANGER 17/2, 80937 MUENCHEN

257. Trần Thị Kim Nga, sinh ngày 14/5/1967 TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 50765 KOELN, WESERPROMENADE 37

258. Nguyễn Xuân Thủy, sinh ngày 05/4/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BRANDBERGWEG 05, 06120 HALLE/SAALE

259. Ngô Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 30/01/1967 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRANDBERGWEG 05, 06120 HALLE/SAALE

260. Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 03/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BRANDBERGWEG 05, 06120 HALLE/SAALE

261. Nguyễn Ngọc Thanh Thảo, sinh ngày 21/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRANDBERGWEG 05, 06120 HALLE/SAALE

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI MA CAO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Hồng Hiếu, sinh ngày 15/9/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ĐẠI LỘ DR. RODRIGO RODRIGUES KOK CHAI CHONG SAM, B1 – 13, 10 ANDAR C

2. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 26/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHỐ DE FAT SAN DE TAIPA SỐ 104 - 184, EDF. KAM LEI TAT, BL – 3, 8 ANDAR R

3. Nguyễn Khánh Tâm, sinh ngày 03/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EDF LAI HO FA UN, BLOCK 2 5 ANDAR B.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Long Cường, sinh ngày 30/6/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHÒNG C TẦNG 5 SỐ 48, PHỐ BROADWAY, MEI FOO SUN CHUNEN, LAI CHI KOK, KOW-LOON

2. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 19/7/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG 2, 36 HOI PA VIL-LAGE, ĐƯỜNG CHEUNG PEI SHAN TSUEN WAN, TÂN GIỚI

3. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 15/11/1974 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1416, YAU TONG HOUSE, WAN TONG ESTATE

4. Lưu Thị Dung, sinh ngày 20/5/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: A609 –YEE FUNG COURT YUET FUNG HOUE (BLKA) 8POLEIST KWAI CHUNG NT

5. Phạm Thị Thủy, sinh ngày 05/4/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 46/F BLOCK 1, HO SHUN LEE BUNDING 9 FUNG YAU STREET YUEN LONG, N.T

6. Phan Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 02/5/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 623, TUNG CHOONG HSE LAI TUNG ESTATE

7. Trần Thị Phương, sinh ngày 26/10/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 4011 SAU CHING HOUSE SAU MAU PING ESTATE

8. Lý Quốc Huy, sinh ngày 23/8/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: FLAR 5 8/F BLOCK E TROND PLAZA TUNMUN

9. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 20/5/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 309 KWONG PING HOUSE – KWONG FUK EST TAI PO

10. Ngô Thị Thanh, sinh ngày 22/4/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RM7R/F NAM CHEONG COMMBLOG 223-237 NAM CHEONG ST SHAM SHUI PO KLN

11. Hoàng Thị Bình, sinh ngày 01/11/1971 tại Nam Hà

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/10 FLAT IU FOO HSE, TIN YIU EST, TIN SHUI WAI, N.T

12. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 04/9/1977 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHÒNG 6, TẦNG 8, MEI KWAI MANSION, 87, PHỐ WO TONG TSUI KWAI CHUNG

13. Trần Mủ Linh, sinh ngày 28/12/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLT 1013. 0/F WAHLOK HSE WAH FU EST

14. Lầm Sách Múi, sinh ngày 14/4/1963 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG 1, 130 PHỐ SUN HING BACK CHEUNG CHAU

15. Nguyễn Thị Dịu, sinh ngày 30/3/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  LUNG POON COURT LUNG SHUN HOUSE 2/F 16 ROOM, KOWLOON

16. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 26/02/1966 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT B – 3, 2/F, HING FOOK BLDG, 19 PING WUI ST, PHASE 1, YUEN LONG, N.T

17. Trần Thị Thu Huyền, sinh ngày 5/3/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT B, 7/F, MEI FOO SUN CHUEN, NO. 9 NASSAU STREET, LAI CHI KOK, KOWLOON

18. Tô Thị Phương, sinh ngày 02/9/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 504, SUI LUNG HOUSE, SIU SAI WAN ESTATE, CHAI WAN

19. Trần Thị Vịnh, sinh ngày 26/6/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FT 2315 BLOCCKI OI TAI HOUSE PHASE I FU TAI ESTATE, AREA 52 TUEN MUN NT

20. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 22/11/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT B6, 25/F, BLOCK B SHUN KING BLDG, 2-2 K NELSON STREET, MONGKOK, KOWLOON

21. Lê Thị Lan, sinh ngày 15/12/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 2A, 12/F, HO KIING MANSION, 71 YUET WAH STREET, KWUN TONG, KOWLOON

22. Cao Thị Phương, sinh ngày 23/01/1975 Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG TRỆT, 119 LUK TEI TONG VILLAGE MUI WO, LAN-TAU

23. Trần Tống Kín, sinh ngày 18/12/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 414, KUON WO HSE, LEK YUEN ESTATE, SBRATIN NT.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thu Hương, sinh ngày 16/01/1998 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHỐ SWIETOKRZYS-KA 35M97, WARSAWA

2. Nguyễn Văn Luận, sinh ngày 17/01/1973 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL.SOLIDARNOSCI 76.M.24 – WARSZAWA

3. Nguyễn Thế Thanh, sinh ngày 01/5/1972 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: CZESTO CHOWA UL. ZAMENHOFA 18/43

4. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 02/10/1961 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHỐ SZKOTNIK 8/3, TARNOW, MALOPOLSKIE

5. Phạm Quang Lục, sinh ngày 06/5/1972 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL. PITSUDSKIEGO 115/D/9, MARKI 05 - 027

6. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 06/9/1967 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL. LELEWELA 1/25 TARNOW, MALOPOLSKIE

7. Thái Thành Lê, sinh ngày 09/10/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL. LIPOWA 2/9, S'CNAWA, WROCLAW

8. Đào Tuấn Vũ, sinh ngày 06/9/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: JOTEJKI 22M6, OCHO-TA-WARSAW.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trần Thanh Sơn, sinh ngày 07/10/1959 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4 – 75002 PREROV

2. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 22/12/1969 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4 – 75002 PREROV

3. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 25/5/1991 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4 – 75002 PREROV

4. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 22/6/2006 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4 – 75002 PREROV

5. Vũ Ngọc Dũng, sinh ngày 10/8/1958 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PTÁCKÁ 107 MLADA BOLESLAN

6. Mạc Thị Tuyết Phương, sinh ngày 12/4/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: PTÁCKÁ 107 MLADA BOLESLAN

7. Vũ Kim Hạnh, sinh ngày 14/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PLZENECKÁ 36, 32600 PLZEN

8. Bùi Hải Yến, sinh ngày 01/3/1987 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MANEROV 35, 68341 BOHDALICE.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 01/4/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2514 MOLLERSDORF, MUHLGASSE 31

2. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 21/4/1995 tại Áo

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2514 MOLLERSDORF, MUHLGASSE 31

3. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 01/4/2003 tại Áo

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2514 MOLLERSDORF, MUHLGASSE 31

4. Vũ Trà My (Liu Trà My), sinh ngày 14/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BACHGASSE 5/13, 1160, WIEN.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 05/3/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 87 # 08 – 365 TELOK BLANGAH HEIGHTS

2. Lý Hỷ Phụng, sinh ngày 22/3/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 111 # 06 – 237 MCNAIR ROAD 320111

3. Lâm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 15/5/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BLK 940, # 10 – 449 JU-RONG WEST ST 91, 640940

4. Lê Thị Lụa, sinh ngày 06/4/1970 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 547 # 13 – 154 SERANGOON NORTH AVENUE 3 550547

5. Bùi Thị Kim Soan, sinh ngày 19/6/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 402 # 10 – 1771 YISHUN RING ROAD 760402

6. Vũ Thị Phương, sinh ngày 01/11/1975 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: APT BLK 916 # 03 – 14 HOUGANG AVENUE9 530916.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 02/3/1972 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5550 COLUMBIA PIKE # 532 ARLINGTON, V.A. 22204.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Hải Bình, 04/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OSAKAFU TOND-ABAYASHI WAKAMATSUCHO 4 CHOME 8-4-106

2. Phan Thị Ngọc Thúy,sinh ngày 25/7/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OSAKAFU YAO SHI MINAMIHONMACHI 9 CHOME 17 – 20 JAPAN

3. Lê Thị Tiểu Nguyên, sinh ngày 05/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HIROSIMAKEN, KURE SHI, YASUURA, ATO HIGASHI

4. Hoàng Hà Phương, sinh ngày 02/12/1990 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OKINAWA, ISHIGAKI, TONOSHIRO 911 ISHIGAKI DAIYON JUTAKU 3 – 101

5. Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 16/5/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IBARAKI – KEN, HIT – ACHINAKA – SHI, MAWATARI 2655 – 2 SHIE MUKAI AP 2-26

6. Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh ngày 25/9/2003 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OSAKA-FU, OSAKA-SHI, JOTO-KU, SHINKITA 2-2-8

7. Nguyễn Trung Nghĩa, sinh ngày 02/3/1999 tại Nhật Bản

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OSAKA-FU, OSAKA-SHI, JOTO-KU, SHINKITA 2-2-8

8. Nguyễn Thị Kim Ninh, sinh ngày 18/11/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OSAKA-FU, OSAKA-SHI, JOTO-KU, SHINKITA 2-2-8

9. Hoàng Gia Anh, sinh ngày 16/6/1995 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OKINAWA, ISHINGA-KI, TONOSHIRO 911 ISHIGAKI DAI-YON JUTAKU 3-101

10. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 28/6/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, ATSUGI – SHI, SANDAMINAMI 1-15-4-504

11. Nguyễn Phúc Thiện, sinh ngày 05/12/1973 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, ATSUGI – SHI, SANDAMINAMI 1-15-4-504

12. Nguyễn Thảo Mi, sinh ngày 17/01/2004 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, ATSUGI – SHI, SANDAMINAMI 1-15-4-504

13. Viên Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 17/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, HADANO – SHI, SHIMOOCHIAI 1-12 SHIMOOCHIAI HAITSU 101

14. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 30/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, SAGAMIHARA – SHI, KAMIMIZO 2421 – 1 – 1-104

15. Nguyễn Đức Trí, sinh ngày 01/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, SAGAMIHARA – SHI, KAMIMIZO 2421 – 1 – 1-104

16. Võ Thị Như, sinh ngày 03/3/1954 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, FU-JJISAWA-SHI, SHIMOTSUCHI DANA 616 FUJIMIDAI HAITSU 4-303

17. Võ Duy Nhật, sinh ngày 07/4/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, FU-JJISAWA-SHI, SHIMOTSUCHI DANA 616 FUJIMIDAI HAITSU 4-303

18. Võ Thị Hoàng Diễm, sinh ngày 03/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, FU-JJISAWA-SHI, SHIMOTSUCHI DANA 616 FUJIMIDAI HAITSU 4-303

19. Nguyễn Thị Sửu, sinh ngày 11/11/1961 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, YOKOHAWA – SHI, KANAZAWA – KU, NAMIKI 3-18-10-106

20. Lê Thị Mỹ Trang, sinh ngày 20/7/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, KAWASAKI – SHI, KAWASAKI – KU, HONCHO 2-12-12 LAPORU 703

21. Phan Văn Minh Sơn, sinh ngày 30/01/1980 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MIYAGI – KEN, TAGA – JO – SHI, OSHIRO 4-13-2-203

22. Viên Thị Minh Thảo, sinh ngày 17/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, HIRATSUKA – SHI, SANADA 549-73 AOIYAYASHO 103

23. Trần Thị Mai, sinh ngày 05/8/1969 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TOKYO – TO, OTA – KU, OMORINISHI 2-20-26-102

24. Vũ Thị Tiến, sinh ngày 20/3/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CHIBA – KEN, YACHI – YO – SHI, YACHIYODAI MINAMI 3 CHOME 10-4-24

25. Lê Thị Anh Sao, sinh ngày 26/12/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KANAGAWA – KEN, YOKOHAMA – SHI, IZUMI – KU, KA – MIIDACHO 4663 BANCHI 213.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Tăng Ngọc Lệ, sinh ngày 9/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HAGENSTRUPPARKEN 33C 8860 ULSTRUP

2. Nguyễn Hiền Ánh Linh, sinh ngày 06/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 18, 2TV 7000 FREĐERICIA

3. Kha Kim Hương, sinh ngày 24/3/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NYBORGVEJ 72 5000 ODENSE C

4. Phạm Thu Hương, sinh ngày 20/6/1971 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BAKKELYGAARD SMIDSTRUPVEJ 40 4720 PRESTO

5. Trần Thị Anh Thư, sinh ngày 01/7/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUDDINGEVEJ 87 A, ST TH 2800 LYNGBY

6. Trương Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 19/3/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SKELAGERVEJ 89, 2 MF 9000 AALBORG

7. Nguyễn Văn Hết, sinh ngày 08/12/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KRISTIANSANDSVEJ 14, 1 TV 9800 HJORRING

8. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 21/4/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SPANGKAERKEN 21 9800 HJORRING

9. Lê Thị Thanh Liễu, sinh ngày 02/02/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SPAETTEVEJ 15 ST TH 8210 ARHUS V

10. Phạm Thị Ái Hữu, sinh ngày 10/9/1966 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FJELDEVENGET 82, KL 8210 ARHUS V

11. Bùi Thị Chi, sinh ngày 26/7/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PETER IPSENS ALLE 3, ST 31 2400 KOBENHAVN NV

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 589/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Đàm Ánh Tuyết, sinh ngày 12/12/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 304, BẢN THẠP LUÔNG, QUẬN XAY XỆT, THẢ, VIÊNG CHĂN

2. Vũ Thị Mùi, sinh ngày 15/12/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TỔ 9, BẢN KHOUA-LUANG, QUẬN CHAN THA BU LY, VIÊNG CHĂN

3. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 30/12/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BẢNG NOONG THA NƯA, QUẬN CHĂN THA BU LY, VIÊNG CHĂN

4. Phạm Thị Lệ Thu, sinh ngày 27/6/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, BẢN PHON THĂN TẠY, QUẬN XAY SỆT THẢ, VIÊNG CHĂN

5. Bùi Thị Duyên Nga, sinh ngày 10/11/1971 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BẢN PHA KHẢO, QUẬN XAY THA NY, VIÊNG CHĂN

6. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 09/4/1964 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN PHA KHẢO, QUẬN XAY THA NY, VIÊNG CHĂN

7. Đinh Thị Tuyết Mai, sinh ngày 03/02/1957 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, TỔ 8, BẢN MƯƠNG VÁ THÔNG, QUẬN XI KHỐT TA BOONG, VIÊNG CHĂN

8. Cao Đinh Phúc, sinh ngày 03/7/1961 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TỔ 7, BẢNG HONGKHA-TAY, CHATHABULY, VIÊNG CHĂN

9. Trần Thị Thúy, sinh ngày 10/11/1964 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TỔ 7, BẢNG HONGKHA-TAY, CHATHABULY, VIÊNG CHĂN

10. Cao Đình Tường, sinh ngày 28/02/1987 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TỔ 7, BẢNG HONGKHA-TAY, CHATHABULY, VIÊNG CHĂN

11. Cao Thị Thanh Nga, sinh ngày 01/01/1990 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TỔ 7, BẢNG HONGKHA-TAY, CHATHABULY, VIÊNG CHĂN

12. Cao Đình Kỳ, sinh ngày 05/5/1990 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TỔ 7, BẢNG HONGKHA-TAY, CHATHABULY, VIÊNG CHĂN

13. Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 23/7/1970 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN NONG CHĂN, QUẬN SI SA TA NẮC, VIÊNG CHĂN

14. Ninh Cường, sinh ngày 15/10/1974 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN ĐÔNG PA LAN, QUẬN SI SA TA TẮC, VIÊNG CHĂN.