Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: 370/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 09/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 308 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức; 52 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 20 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 17 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 19 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 21 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 50 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Ma Cao và Hồng Kông) và 5 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Đào Thị Mai Hương, sinh ngày 21/01/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GARTENFELDER STR. 47D, 13599 BERLIN

2. Vũ Anh Dương, sinh ngày 05/03/1968 tại Yên Bái

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MITTLERE UFERSTR. 78, 73614 SCHORNDORF

3. Trần Trung Thành, sinh ngày 03/09/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALBRECHT-DUERER-STR. 2, 71229 LEONBER

4. Trần Văn Chúc, sinh ngày 25/01/1964 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: INDUSTRIESTR. 19, 64380 ROSSDORF

5. Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 12/8/1979 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EINSENZAHN STR. 9, 10709 BERLIN

6. Hồ Anh Tiệp, sinh ngày 01/12/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PAUL-JUNIUS-STR. 37, 10369 BERLIN

7. Lê Thị Nhung, sinh ngày 13/6/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ    

Hiện trú tại: WILHELM-HERZ-STR. 10/1, 80805 MUENCHEN

8. Hoàng Tùng, sinh ngày 09/10/1977  tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70439 STUTTGART, OTTMARSHEIMER STR. 21

9. Hà Thế Bình, sinh ngày 27/10/1979 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10249 BERLIN, PLATZ DER VEREINIGTEN NATIONEN 12

10. Trần Hoài Sơn, sinh ngày 04/9/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BADSTUEBERSTRAS-SE 7, 18055 ROSTOCK

11. Nguyễn Thị Hoa Thuỷ, sinh ngày 16/02/1968 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ERIESEERING 22, 10319 BERLIN

12. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 23/8/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 92318 NEUMARKT I.D.OPF. SULZBUERGER STRASSE 30

13. Mai Khánh Ly, sinh ngày 18/01/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MUEHLENPLATZ 1, 0313 v0 SPREMBERG

14. Vũ Hải Yến, sinh ngày 03/4/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HERRNHUTER WEG 20, 12043 BERLIN

15. Phạm Quốc Khánh, sinh ngày 11/11/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 56727 MAYEN, KO-BLENZER STR. 125

16. Nguyễn Bảo Tuấn, sinh ngày 07/7/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DORFSTRASSE 77, 44143 DORTMUN

17. Lục Thế Hải, sinh ngày 22/6/1964 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AUSBURGER STRAS-SE 19, 85221 DACHAU

18. Lục Thế Sơn, sinh ngày 17/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AUSBURGER STRAS-SE 19, 85221 DACHAU

19. Lục Hà Mi, sinh ngày 09/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AUSBURGER STRAS-SE 19, 85221 DACHAU

20. Vũ Minh Hải, sinh ngày 22/12/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 55469 SIMMERN STE-FANSTR. 10

21. Phạm Hồng Phượng, sinh ngày 03/3/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WUPPESAHLSTRASSE 6, 28209 BREMEN

22. Hồ Thị Tám, sinh ngày 25/9/1974 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LANGENFELDER STRASSE 99 22769 HAMBURG

23. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 26/02/1979 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49661 DECHANT-BRUST-STRASSE 16

24. Trần Minh Cường, sinh ngày 02/8/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70569 STUTTGART, ALLMANDRING 3/E

25. Trần Tiến Long, sinh ngày 16/02/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 46117 OBERHAUSEN, BOTTROPER STR. 242

26. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 16/5/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ERLENRING 14A, 93083 OBERTRAUBLING

27. Lương Thị Thiện Minh, sinh ngày 11/12/1957 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: AM BRUNNENGAR-TEN, 37574 EINBECK

28. Lê Minh Thuận, sinh ngày 23/4/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AN DER LANGEN HECKE 20, 58644 ISERLOHN

29. Nguyễn Tiến Cường, sinh ngày 18/8/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 26655 WESTERSTEDE, POSTSTR. 21

30. Lâm Ngọc Vân, sinh ngày 14/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12161 BERLIN, VAR-ZINNER STRASSE 21

31. Nguyễn Hữu Đoàn, sinh ngày 09/3/1966 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NEUER WEG 98, 26506 NORDEN

32. Nguyễn Lan Chi, sinh ngày 17/01/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NEUER WEG 98, 26506 NORDEN

33. Nguyễn Văn Thư, sinh ngày 20/3/1953 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAX STR. 19. 52070 AACHEN

34. Hồ Thu hồng, sinh ngày 23/4/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAX STR. 19. 52070 AACHEN

35. Nguyễn Hồng An, sinh ngày 29/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAX STR. 19. 52070 AACHEN

36. Nguyễn Quang Thông, sinh ngày 11/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAX STR. 19. 52070 AACHEN

37. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 15/8/1976 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38448 WOLFSBURG, AM WIPPERTEICH 2

38. Đoàn Văn Hảo, sinh ngày 03/02/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66538 NEUKIRCHEN FALKENSTR. 16

39. Nghiêm Minh Tâm, sinh ngày 04/7/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MOLLENDORFFSTR. 71, 10367 BERLIN

40. Trần Phước Khánh, sinh ngày 05/11/1985 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 13437 BERLIN, JATHOWEG 6

41. Lê Duy Nam, sinh ngày 10/5/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KOLLAUSTRASSE 156, HAMBURG 22453

42. Hoàng Thị Kim Phượng, sinh ngày 19/7/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67071 LUDWIGSHAFEN HEINZ- SCHIFFERDECKER-STR.10A

43. Lưu Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 28/02/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GOTTHELFSTR5, 44225 DORTMUN

44. Đào Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 23/02/1975 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NIMWEGER STR. 23, 28259 BREMEN

45. Hà Mai Hương, sinh ngày 20/10/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12163 BERLIN, FEUER-BACHSTR. 16

46. Phạm Thị Tính, sinh ngày 12/01/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LUDWIGSLUST, WAS-SERTURMWEG 2

47. Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 13/10/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MARTIN-RASCHKE-STR.1A, 01219 DRESDEN

48. Nguyễn Hoàng Hải Nam, sinh ngày 05/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MARTIN-RASCHKE-STR.1A, 01219 DRESDEN

49. Trần Thảo Phương Vy, sinh ngày 01/3/1983 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EUGEN-RICHTER, STR.58 58089 HAGEN

50. Lê Tina Quỳnh sinh ngày 27/7/2005 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EUGEN-RICHTER, STR.58 58089 HAGEN

51. Nguyễn Minh Xuyên, sinh ngày 26/6/1962 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại:  66113 SAARBRUCKEN, LEBACHER STR. 45

52. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 16/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66113 SAARBRUCKEN, LEBACHER STR. 45

53. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 08/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66113 SAARBRUCKEN, LEBACHER STR. 45

54. Bồ Kim Hương, sinh ngày 06/4/1962 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TEGRENSEER LAND-STR. 22, 81541 MUENCHEN

55. Nguyễn Duy Hải, sinh ngày 14/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NEUDEKER STR. 8A, 93073 NEUTRAUBLING

56. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 10/10/1967 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HAUSBURGTRASSE 30, BERLIN

57. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 03/12/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: COPPISTR. 20, 10365 BERLIN

58. Phạm Tuấn Ninh, sinh ngày 29/8/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GERHARDTSTR. 1, 10557 BERLIN

59. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 01/5/1955 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16230 SYDOWER FLIEB 0T TEMPELFLDE, BLUMEN-WEG 8

60. Võ Đình Linh Sương, sinh ngày 11/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAERSCHE ALLE 80, 12681 BERLIN

61. Đào Thị Hồng, sinh ngày 27/7/1985 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROCHSTRASSE 9, 10178 BERLIN

62. Nguyễn Đình Quang, sinh ngày 15/6/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 6

63. Đàm Thị Thu Hiền, sinh ngày 29/3/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 6

64. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 09/12/1996 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 6

65. Huỳnh Văn Phương, sinh ngày 12/8/1963 tại Đồng Nai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHLEUSSNERSTRAS-SE 3, 61348 BAD HOMBURG V.D. HOECHE

66. Vũ Kim Hoàng, sinh ngày 10/3/1960 tại TP Hồ Chí Minh         

Giới tính: Nữ    

Hiện trú tại: SCHLEUSSNERSTRAS-SE 3, 61348 BAD HOMBURG V.D. HOECHE

67. Huỳnh Hoài Nam, sinh ngày 18/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHLEUSSNERSTRAS-SE 3, 61348 BAD HOMBURG V.D. HOECHE

68. Huỳnh Hoài An, sinh ngày 20/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SCHLEUSSNERSTRAS-SE 3, 61348 BAD HOMBURG V.D. HOECHE

69. Trần Ngọc Hải, sinh ngày 15/8/1964 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MUNKETOFT. 5 24937 FLENSBURG

70. Trần Thị Phú, sinh ngày 03/11/1967 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MUNKETOFT. 5 24937 FLENSBURG

71. Trần Hải Nam, sinh ngày 17/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MUNKETOFT. 5 24937 FLENSBURG

72. Trần Đức Huy, sinh ngày 13/8/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MUNKETOFT. 5 24937 FLENSBURG

73. Võ Chí Công, sinh ngày 22/5/1970 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ELSA-BRANDSTRO-EM-WEG 10, 89075 ULM

74. Đào Hữu Nhạn, sinh ngày 31/12/1959 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DONAUSTAUFER STR. 308, 93055 REGENSBURG

75. Đào Thị Duyên, sinh ngày 24/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DONAUSTAUFER STR. 308, 93055 REGENSBURG

76. Đào Thu My, sinh ngày 10/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DONAUSTAUFER STR. 308, 93055 REGENSBURG

77. Đỗ Toni Đạt, sinh ngày 14/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IHMEPLATZ 4-30449 HANNOVER

78. Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 03/12/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 30855 LANGEN-HAGEN, BETTINA-VON-ARNIM-WEG 28

79. Lại Thị Hồng Vân, sinh ngày 24/11/1970 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30855 LANGEN-HAGEN, BETTINA-VON-ARNIM-WEG 28

80. Nguyễn Lucy, sinh ngày 02/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30855 LANGEN-HAGEN, BETTINA-VON-ARNIM-WEG 28

81. Lê Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 29/6/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31275 LEHRTE, AHLTEN-ER STRASSE 16

82. Phạm Thị Anh Thu, sinh ngày 06/10/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MARZAHNER PROM-ENADE 46, 12679 BERLIN

83. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 24/02/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EDHOFSTR.2, 94140 ERING AM INN, ROTTAL-INN, BAY-ERN

84. Nguyễn Đức Tâm, sinh ngày 05/3/1960 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, VORDEN HALLONEN 31

85. Lê Thu Hương, sinh ngày 15/01/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, VORDEN HALLONEN 31

86. Nguyễn Thu Khánh Ngọc, sinh ngày 23/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, VORDEN HALLONEN 31

87. Nguyễn Thu Ánh Nguyệt Jenny, sinh ngày 15/5/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 21220 SEEVETAL, VORDEN HALLONEN 31

88. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 24/12/1963 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KIRCHHUCHTINGER LANDSTRASSE 133, 28259 BREMEN

89. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 08/6/1965 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KIRCHHUCHTINGER LANDSTRASSE 133, 28259 BREMEN

90. Nguyễn Kim Long, sinh ngày 24/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KIRCHHUCHTINGER LANDSTRASSE 133, 28259 BREMEN

91. Nguyễn Ngọc Lynh, sinh ngày 11/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KIRCHHUCHTINGER LANDSTRASSE 133, 28259 BREMEN

92. Hồ Thị Kiều, sinh ngày 12/5/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 72760 REUTLINGEN, NUERNBERGERSTR. 98

93. Nguyễn Diễm Hà, sinh ngày 03/9/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WOLFGANG-DOER-ING-STR. 23, 37077 GOETTINGEN

94. Lê Thành Nam, sinh ngày 08/02/1965 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KOLPÍNGTRISSE 5, 53557 BAD HOENNINGEN

95. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 10/8/1989

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KOLPÍNGTRISSE 5, 53557 BAD HOENNINGEN

96. Lê Thanh Như, sinh ngày 09/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KOLPÍNGTRISSE 5, 53557 BAD HOENNINGEN

97. Trương David, sinh ngày 16/02/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LIMITEN STR. 56.41236 MOENCHENGLADBACH

98. Nguyễn Đăng Tuấn, sinh ngày 22/10/1961 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, AM STORKEBRINK 13

99. Phạm Thị Thanh Dung, sinh ngày 02/02/1970 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, AM STORKEBRINK 13

100. Nguyễn Hưng, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, AM STORKEBRINK 13

101. Nguyễn Lệ Hằng Lisa, sinh ngày 15/01/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 49828 NEUENHAUS, AM STORKEBRINK 13

102. Trần Thị Thu Phương, sinh ngày 12/02/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 16909 WITTSTOCK/DOSSE, POSTSTRABE 1

103. Nguyễn Phi Hùng, sinh ngày 21/6/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 16909 WITTSTOCK/DOSSE, POSTSTRABE 1

104. Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 27/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LEA-GRUNDIG-STR.46, 12679 BERLIN

105. Trần Tuấn Trường Khanh, sinh ngày 08/9/1964 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 76137 KARLSRUHE, WERDERSTR. 1A

106. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 15/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 01968 SENFTENBERG, BAHNHOFSTRABE 6

107. Vũ Mạnh Thế, sinh ngày 04/9/1964 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KORNMART 4, 24837 SCHLESWIG

108. Trần Xuân Quang, sinh ngày 06/11/1958 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 76297 STUTENSEE

109. Huỳnh Thị Kim Chi, sinh ngày 10/6/1962 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66955 PIRMASENS, LEMBERGER STRASSE 24

110. Lương Văn Toản, sinh ngày 20/5/1955 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EGGENFELDENER STR. 10, 84374 PFARRKIRCHEN, ROTTAL INN

111. Lương Frierich, sinh ngày 27/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EGGENFELDENER STR. 10, 84374 PFARRKIRCHEN, ROTTAL INN

112. Lương Erich, sinh ngày 22/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EGGENFELDENER STR. 10, 84374 PFARRKIRCHEN, ROTTAL INN

113. Nguyễn Tấn Thiện, sinh ngày 24/12/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 31840 HESSISCH OLDENDORF, MITTELSTR. 12

114. Trần Bảo Sơn, sinh ngày 02/9/1985 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ADOLPH-ROEMER STR. 33, 38678 CLAUSTHAL-ZEL-LERFELD

115. Võ Kim Thành, sinh ngày 23/5/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 78073 BAD DUER-RHEIM, FRIEDENSTR.3

116. Phi Hoàng Dung, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PAPIERMUEHLSTR. 32, 04229 LEIPZIG

117. Quảng Văn Thành, sinh ngày 08/8/1964 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 42551 VELBERT, FRIED-RICHSTR. 100

118. Quảng Hữu Lộc, sinh ngày 28/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 42551 VELBERT, FRIED-RICHSTR. 100

119. Quảng Thùy Trang, sinh ngày 20/7/2002 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 42551 VELBERT, FRIED-RICHSTR. 100

120. Trần Khánh Dương, sinh ngày 24/6/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 17498 HINRICHSHA-GEN, APFELWEG 59

121. Đỗ Mạnh Cường, sinh ngày 10/02/1970 tại Yên Bái

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALEXANDERSTR. 78//1. STOCK, 60489 FRANKFURT AM MAIN

122. Nguyễn Thị Ngọc Cơ, sinh ngày 08/01/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CLAUDIUSSTR. 13A, 10557 BERLIN

123. Phạm Thị Vinh, sinh ngày 14/7/1970 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GROPIUSRING 42 22309 HAMBURG

124. Phạm Thủy Hồng Anh,sinh ngày 18/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RAVENSBURGER RING 30A, 81243 MUENCHEN

125. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 10/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WEISENSTR. 1, 10247 BERLIN

126. Nguyễn Quốc Việt, sinh ngày 18/3/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WEISENSTR. 1, 10247 BERLIN

127. Nguyễn Phú Thanh Vân, sinh ngày 09/11/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 67059 LUDWIG-SHAFEN, KAISER - WILHELM-STR. 82

128. Phạm Như Quỳnh, sinh ngày 22/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KOENIGSTRASSE 5, 99510 APOLDA

129. Nguyễn Mai Chi, sinh ngày 02/6/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: STERZINGER STR.2A, 90461 NUERNBERG

130. Phạm Phương Thanh Stephanie, sinh ngày 14/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KOENIGSTRASSE 5, 99510 APOLDA

131. Trần Quốc Hùng, sinh ngày 19/3/1968 tại Lào Cai

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ZIMMERSTR. 3, 38106 BRAUSCHWEIG

132. Vũ Thị Thanh Thuý, sinh ngày 13/5/1965 tại Quãng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WUERBURGER STR. 128, 63808 HAIBACH

133. Nguyễn Vũ Khôi, sinh ngày 26/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WUERBURGER STR. 128, 63808 HAIBACH

134. Nguyễn Vũ Khang, sinh ngày 06/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WUERBURGER STR. 128, 63808 HAIBACH

135. Đỗ Thị Thiên Trang, sinh ngày 11/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MARIUSWEG 8 HAMBURG

136. Đỗ Quan Đạt, sinh ngày 07/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MARIUSWEG 8 HAMBURG

137. Lê Thị Hoa Mai, sinh ngày 30/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SPRENGELSTR. 26, 13353 BERLIN

138. Hoàng Thu Hà, sinh ngày 13/8/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 30938 BURGWEDEL, AM MUEHLENFELD 3C

139. Phùng Thị Hương Lan, sinh ngày 10/11/1978 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GUSTAV-FISCHER-STR. 17, 37170 USLAR

140. Trần Quang Đạm, sinh ngày 19/02/1965 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 54439 SAARBURG, KUNOWEIHER 12C        

141. 142. Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 30/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54439 SAARBURG, KUNOWEIHER 12C

142. Trần Thị Lan Phương, sinh ngày 08/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 54439 SAARBURG, KUNOWEIHER 12C

143. Trần Văn Minh, sinh ngày 10/8/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAERKISCHE ALLEE 42, 12681 BERLIN

144. Trần Triệu Thanh Nga, sinh ngày 16/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAERKISCHE ALLEE 42, 12681 BERLIN

145. Hồ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 01/01/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: người

Hiện trú tại: SCHELLINGSTR.2, 60316 FRANFURT AM MAIN

146. Ngô Thanh Hà, sinh ngày 29/01/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SPITZWEGSTR. 23 74081 HEILBORONN

147. Phạm Trọng Duy, sinh ngày 24/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SPITZWEGSTR. 23 74081 HEILBORONN

148. Vũ Đức Hưng, sinh ngày 01/02/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70794 FILDERSTADT

149. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 70794 FILDERSTADT

150. Vũ Đức Nam, sinh ngày 22/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70794 FILDERSTADT

151. Nguyễn Như Tuyền, sinh ngày 12/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14059 BERLIN, SO-PHIE-CHARLOTTEN-STR.46

152. Nguyễn Thị Kim Huê, sinh ngày 25/5/1950 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BAHNHOFSTR. 21, BRUCK I.D.OP 92436

153. Mai Văn Thắng, sinh ngày 14/4/1969 tại Campuchia

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ELISABETH- GRANI-CR HOF 13, 30161 HANNOVER

154. Trần Thị Phim, sinh ngày 30/5/1967 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ELISABETH- GRANI-CR HOF 13, 30161 HANNOVER

155. Mai My Hà, sinh ngày 29/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ELISABETH- GRANI-CR HOF 13, 30161 HANNOVER

156. Mai Kim Long, sinh ngày 28/5/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ELISABETH- GRANI-CR HOF 13, 30161 HANNOVER

157. Nguyễn Huy Việt, sinh ngày 14/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14059 BERLIN, SOPHIE-CHARLOTTEN-STR.46

158. Nguyễn Huy Nam, sinh ngày 08/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14059 BERLIN, SOPHIE-CHARLOTTEN-STR.46

159. Vũ Mạnh Thuỷ, sinh ngày 08/10/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DANIEL-VON-BUEREN STR. 17, 28195 BREMEN

160. Phạm Dũng, sinh ngày 21/10/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại:  21220 SEEVETAL, AM BRINK 12

161. Dương Kiều Trang, sinh ngày 08/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DAHLMANNSTR. 33, 10629 BERLIN

162. Dương Tâm Trang, sinh ngày 05/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DAHLMANNSTR. 33, 10629 BERLIN

163. Lê Đức Anh, sinh ngày 30/5/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10367 BERLIN, JOSEF-ORLOPP STR. 31

164. Tôn Hà Muối, sinh ngày 06/5/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: UTTELSHEIMER WEG 41 47198 DUISBURG

165. Sun Zhou Han-Harry, sinh ngày 06/5/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UTTELSHEIMER WEG 41 47198 DUISBURG

166. Lê Bích Vân, sinh ngày 29/9/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10367 BERLIN, JOSEF-ORLOPP STR. 31

167. Phan Ngọc Trình, sinh ngày 03/3/1964 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK

168. Phan Hùng, sinh ngày 03/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK

169. Phan Thu Trang, sinh ngày 11/5/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK

170. Đỗ Minh Sơn, sinh ngày 15/12/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NEUKOELLNER STR. 264, 12357 BERLIN

171. Trương Quốc Thịnh, sinh ngày 19/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 77933 LAHR/SCHWAR-SWALD, IM SAUM 13

172. Nguyễn Đức Trụ, sinh ngày 03/3/1955 tại Hà Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ROTTENBURGER STR. 22, 84088 NEUFAHRN

173. Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 23/4/1968 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66113 SAARBRUECK-EN, PARALLELSTR. 37

174. Phạm Như Lưu, sinh ngày 01/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66113 SAARBRUECK-EN, PARALLELSTR. 37

175. Phạm Thanh Trang, sinh ngày 08/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66113 SAARBRUECK-EN, PARALLELSTR. 37

176. Lê Thu Thanh, sinh ngày 16/10/1983 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10963 BERLIN, KO-ETHENER STR. 37

177. Lương Tịnh Nghi, sinh ngày 25/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NEUNKIRCHENER WEG 1, 63128 DIETZENBACH

178. Lê Kim Hoa, sinh ngày 17/7/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 78532 TUTTLINGEN, BISMARCK STR. 43

179. Nguyễn Hồng Hải, sinh ngày 01/3/1954 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 78467 KONSTANZ, MARKGRAFENSTR. 51

180. Đào Y Lan, sinh ngày 08/7/1953 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 78467 KONSTANZ, MARKGRAFENSTR. 51

181. Nguyễn Sơn Thạch, sinh ngày 10/9/1952 tại Bắc Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10407 BERLIN, CON-RAD-BLENKLE STR.5A

182. Vũ Thu Hòa, sinh ngày 04/10/1954 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10407 BERLIN, CON-RAD-BLENKLE STR.5A

183. Nguyễn Vũ Hoàng Nam Christian, sinh ngày 08/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10407 BERLIN, CON-RAD-BLENKLE STR.5A

184. Nguyễn Ánh Tuyết, sinh ngày 23/8/1959 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PARADIESSTR.3, 01217 DRESDEN

185. Trần Tuấn Martin, sinh ngày 05/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 12105 BERLIN, PRUESSH STR. 3

186. Hồ Đắc Minh, sinh ngày 21/12/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 12355 BERLIN, ZIT-TAUER STR. 10

187. Hồ Kim Mỹ Tina, sinh ngày 15/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12355 BERLIN, ZIT-TAUER STR. 10

188. Hồ Kim Huyền Mina, sinh ngày 20/12/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12355 BERLIN, ZIT-TAUER STR. 10

189. Nguyễn Thị Hoài Minh, sinh ngày 10/02/1969 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10179 BERLIN, ALEX-ANDERSTR. 6

190. Trần Minh Tú, sinh ngày 02/6/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ROSENSTRASSE 4, 57641 OBERLAHR

191. Trần Thị Phượng, sinh ngày 22/5/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROSENSTRASSE 4, 57641 OBERLAHR

192. Nguyễn Ngọc Hương (Heike), sinh ngày 17/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13405 BERLIN, SCHARNWEBERSTR. 88B

193. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 16/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 12105 BERLIN, PRUSSH STR. 3

194. Lại Hợp Hà, sinh ngày 26/01/1966 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 67067 LUDWIGSHAFEN SACHSENSTR. 57

195. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 20/02/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LANGEOOGSTR. 12, 26603 AURICH

196. Dương Kuo Hsin, sinh ngày 05/8/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MAKARENKOSTR. 9, 90471 NUERBERG

197. Lê Ái Hạnh, sinh ngày 05/9/1960 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SAALE STR. 19, 91052 ERLANGEN

198. Nguyễn Lệ Quyên, sinh ngày 27/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SAALE STR. 19, 91052 ERLANGEN

199. Dương Guo Liang, sinh ngày 31/5/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MAKARENKOSTR. 9, 90471 NUERNBERG

200. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 24/7/1963 tại Quảng Nam

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KOEHNSTRASSE 6, 90478 NUERNBERG

201. Trần Thị Thuý Nga, sinh ngày 02/01/1970 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32839 STEINHEIM, HOEXTERSTR. 26

202. Trần Quỳnh Phương, sinh ngày 31/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 32839 STEINHEIM, HOEXTERSTR. 26

203. Trần Tiến Nam, sinh ngày 09/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 32839 STEINHEIM, HOEXTERSTR. 26

204. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/10/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ZERZABELSHOF-STRASSE 21, 90478 NEURN BERG

205. Hoàng Michael Minh Tân, sinh ngày 16/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ZERZABELSHOF-STRASSE 21, 90478 NEURN BERG

206. Hoàng Harry Minh Tiến, sinh ngày 02/10/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ZERZABELSHOF-STRASSE 21, 90478 NEURN BERG

207. Phan Thị Hải Thanh, sinh ngày 26/7/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KEPSERSTR. 48, 85356 FREISING

208. Nguyễn Ngọc Khoa, sinh ngày 20/4/1987 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70794 FILDERSTADT

209. Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 22/6/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70794 FILDERSTADT

210. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 13/01/1970 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GERSTENKAMP 8-21244-BUCHHOLZ

211. Đinh Đức Anh, sinh ngày 19/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GERSTENKAMP 8-21244-BUCHHOLZ

212. Đinh Hoàng Jimmy, sinh ngày 27/8/2005 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GERSTENKAMP 8-21244-BUCHHOLZ

213. Trịnh Quang Vĩnh Tường, sinh ngày 29/10/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14057 BERLIN, SPIE-GELWEG 5

214. Trịnh Quang Nhã Vy, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14057 BERLIN, SPIE-GELWEG 5

215. Bùi Đồng Dũng, sinh ngày 10/10/1964 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SIEBERTOCKER STR. 8, 26835 HOLTLAND

216. Lê Thanh Hằng, sinh ngày 28/02/1968 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SIEBERTOCKER STR. 8, 26835 HOLTLAND

217. Bùi Doris Phương, sinh ngày 22/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SIEBERTOCKER STR. 8, 26835 HOLTLAND

218. Bùi Jann Hoàng, sinh ngày 11/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SIEBERTOCKER STR. 8, 26835 HOLTLAND

219. Bùi Jens Đức An, sinh ngày 29/7/2003 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SIEBERTOCKER STR. 8, 26835 HOLTLAND

220. Lê LiLy, sinh ngày 18/7/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DOMPROPSTR. 25, 91056 ERLANGEN

221. Lê Gia Gia, sinh ngày 08/9/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: DOMPROPSTR. 25, 91056 ERLANGEN

222. Lê Nhã Ca, sinh ngày 30/01/2001 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: DOMPROPSTR. 25, 91056 ERLANGEN

223. Lê Quang Minh, sinh ngày 20/01/1959 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 75446 WIERNSHEIM IM ROBLAND 9

224. Ma Thị Bích Thuỷ, sinh ngày 13/10/1968 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SENATOR-VOGES STR. 2, 31224 PEINE

225. Ma Lê Anh, sinh ngày 17/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SENATOR-VOGES STR. 2, 31224 PEINE

226. Ma Mai Anh, sinh ngày 26/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SENATOR-VOGES STR. 2, 31224 PEINE

227. Lê Ngọc Thuý, sinh ngày 27/7/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55232 ALZEY, FLON-HEIMER STR. 67

228. Nguyễn Delina, sinh ngày 28/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 55232 ALZEY, FLON-HEIMER STR. 67

229. Nguyễn Lê Hoài Vũ Kenny, sinh ngày 04/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 55232 ALZEY, FLON-HEIMER STR. 67

230. Nguyễn Lê Hoài Bảo Tony, sinh ngày 04/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 55232 ALZEY, FLON-HEIMER STR. 67

231. Trương Kim Cương, sinh ngày 16/7/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 10179 BERLIN, FISCH-ERINSEL 9

232. Trương Kim Thuý, sinh ngày 06/01/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 38440 WOLFSBURG, SACHSENRING 60

233. Hoàng Đức Hiếu, sinh ngày 10/02/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 12559 BERLIN, AL-FRED-RANDT-STR.20

234. Đỗ Ngọc Tùng, sinh ngày 15/5/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EUROPARING 7; 21423 WINSEN (LUHE)

235. Đỗ Hoàng Nam, sinh ngày 24/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EUROPARING 7; 21423 WINSEN (LUHE)

236. Đỗ Hoàng Minh, sinh ngày 16/02/2002 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EUROPARING 7; 21423 WINSEN (LUHE)

237. Đỗ Văn Quang, sinh ngày 26/4/1965 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73525 SCHWAEBISCH GMUEN, SCHMERZERWEG 1

238. Vũ Thị Thu Hiền, sinh ngày 19/02/1970 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73525 SCHWAEBISCH GMUEN, SCHMERZERWEG 1

239. Đỗ Quang Huy, sinh ngày 20/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73525 SCHWAEBISCH GMUEN, SCHMERZERWEG 1

240. Đỗ Sisi Tố Như, sinh ngày 30/8/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73525 SCHWAEBISCH GMUEN, SCHMERZERWEG 1

241. Nguyễn Đình Ba, sinh ngày 19/5/1969 tại Thanh Hóa.

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: OHLSDORFER STRAS-SE 62, 22267 HAMBURG

242. Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 30/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OHLSDORFER STRAS-SE 62

243. Phạm Thị Tuyết Lan, sinh ngày 25/7/1963 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUCHENAUER STR. 47, 82256 FUERSTENFELDBRUCK

244. Phạm Ngọc Thư, sinh ngày 05/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUCHENAUER STR. 47, 82256 FUERSTENFELDBRUCK

245. Nguyễn Hữu Lợi, sinh ngày 15/12/1967 tại Tây Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 63065 OFFENBACH AM MAIN ALICEPLATZ 3

246. Lại Quỳnh Anh, sinh ngày 15/12/1288 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: POSTSTR. 37, 01159 DRESDEN

247. Trịnh Tiến Hào, sinh ngày 15/02/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 72250 FREUNDEN-STADT, JAKOBSTR. 18

248. Nguyễn Ngô Bá Lộc, sinh ngày 15/10/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AACHENER STR 9.41061 MOENCHENGLADBACH

249. Nguyễn Ngô Bảo Lộc, sinh ngày 06/02/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: AACHENER STR 9.41061 MOENCHENGLADBACH

250. Trần Eddy Quốc Việt, sinh ngày 28/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ROSA-LUXEMBURG-PLATZ 3, 80637 MUNCHEN

251. Ngô Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 24/10/1957 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:

Hiện trú tại: AACHENER STR 9 4106 MOENCHENGLADBACH

252. Vũ Thị Minh Lương, sinh ngày 06/01/1981 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10245 BERLIN, LEHM-BRUCK STR. 29

253. Lê Việt Anh, sinh ngày 20/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: EDUARD-KAISER-STR.2, 35576 WETZLAR

254. Nguyễn Đăng Quảng, sinh ngày 10/7/1970 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18146 ROSTOCK, SPREENWEG 2

255. Đỗ Fanny Mai Châu, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10245 BERLIN, FRIED-RICH-JUNGE-STRASSE 2

256. Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 22/10/1989 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ESZTERGOMSTR. 8, 96049 BAMBERG

257. Trần Thảo Ly, sinh ngày 17/4/1988 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 13439 BERLIN, TREUEN-BRIETZENER STR. 31

258. Đào Tuệ Minh, sinh ngày 20/10/1986 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 14480 POSDAM, GALI-LEISTR. 1

259. Huỳnh Hữu Kiệt, sinh ngày 28/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính:  Nam

Hiện trú tại: 49084 OSNABRUCK, HAMBURGER STRASSE 3

260. Nguyễn Duy Tùng, sinh ngày 25/5/1968 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IMBUSCHSTRASSE 10, 90473 NUERNBERG

261. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 11/5/1969 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IMBUSCHSTRASSE 10, 90473 NUERNBERG

262. Nguyễn Duy Hoàng Henry, sinh ngày 04/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: IMBUSCHSTRASSE 10, 90473 NUERNBERG

263. Nguyễn Thu Hương Kelly, sinh ngày 09/10/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: IMBUSCHSTRASSE 10, 90473 NUERNBERG

264. Hoàng Hà Thi, sinh ngày 19/01/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SWINEMUNDER STR. 11, 10435 BERLIN

265. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/10/1970 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WIESENBACHESTRAS-SE 8, 74585 ROT AM SEE

266. Đào Thu Hương, sinh ngày 04/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WIESENBACHESTRAS-SE 8, 74585 ROT AM SEE

267. Đào Phương Dung, sinh ngày 25/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WIESENBACHESTRAS-SE 8, 74585 ROT AM SEE

268. Phạm Thị Tuyết Minh, sinh ngày 08/3/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JAKOB-HESS-STR 4, 96231 BAD STAFFELSTEIN

269. Phạm Minh Ngọc, sinh ngày 06/01/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: JAKOB-HESS-STR 4, 96231 BAD STAFFELSTEIN

270. Trần Thị Hồng Điệp, sinh ngày 03/9/1976 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39439 GUESTEN, NEUE STRASSE 7

271. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 18/6/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 39439 GUESTEN, NEUE STRASSE 7

272. Nguyễn Hoàng Mai Linh, sinh ngày 10/12/2004 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39439 GUESTEN, NEUE STRASSE 7

273. Trần Quốc Anh, sinh ngày 30/10/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GAERTNERSTRASSE 135, 04209 LEIPZIG

274. Nguyễn Hùng Thắng, sinh ngày 11/11/1969 tại Hải Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BRANCHWEILERHOF-STR. 45B, 67433 NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

275. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 14/02/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRANCHWEILERHOF-STR. 45B, 67433 NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

276. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 10/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRANCHWEILERHOF-STR. 45B, 67433 NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

277. Nguyễn Ly Anh, sinh ngày 11/12/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRANCHWEILERHOF-STR. 45B, 67433 NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

278. Hoàng Nữ Diệu Hằng, sinh ngày 25/10/1978 tại Thừa Thiên - Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ZERBSTERSTR.9, 06844 DESSAU

279. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 14/5/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66117 SAARBRUECK-EN, METZER STR. 78

280. Nguyễn Thị Hương Duyên, sinh ngày 19/11/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66115 SAARBRUCKEN, OBERE HOHLGASSE 10

281. Nguyễn Viết Trung, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66115 SAARBRUCKEN, OBERE HOHLGASSE 10

282. Nguyễn Mischa Viết Phong, sinh ngày 19/5/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 66115 SAARBRUCKEN, OBERE HOHLGASSE 10

283. Nguyễn Sandra Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 66115 SAARBRUCKEN, OBERE HOHLGASSE 10

284. Vũ Thị Thuý Phương, sinh ngày 01/9/1965 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 19061 SCHWERIN, BRINK 25

285. Phạm Thị Hải Sâm, sinh ngày 14/01/1971 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LEHMGRUBE 16, 74635 KUPFERZELL

286. Nguyễn Phương Uyên Liza, sinh ngày 02/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LEHMGRUBE 16, 74635 KUPFERZELL

287. Hoàng Lan, sinh ngày 09/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LINDENALLEE 1A, 13088 BERLIN

288. Hoàng Trung, sinh ngày 20/5/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LINDENALLEE 1A, 13088 BERLIN

289. Nguyễn Bá Khuê, sinh ngày 14/3/1965 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73033 GOPPINGEN, GARTENSTR. 32

290. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 15/01/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73033 GOPPINGEN, GARTENSTR. 32

291. Nguyễn Lê Kha, sinh ngày 03/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 73033 GOPPINGEN, GARTENSTR. 32

292. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 04/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 73033 GOPPINGEN, GARTENSTR. 32

293. Lâm Hữu Hậu, sinh ngày 29/8/1965 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 22926 AHRENBURG, KIRSCHPLANTAGE 2

294. Phạm Thị Lan, sinh ngày 15/6/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22926 AHRENBURG, KIRSCHPLANTAGE 2

295. Lâm Thị Bảo Trân, sinh ngày 25/01/2000 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 22926 AHRENBURG, KIRSCHPLANTAGE 2

296. Phan Huy Tú, sinh ngày 20/5/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WERNBERGER STR. 32, 92253 SCHNAITTENBACH

297. Phan Huy Trí, sinh ngày 28/6/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: WERNBERGER STR. 32, 92253 SCHNAITTENBACH

298. Nguyễn Ngọc Cần, sinh ngày 20/01/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALEMANNENSTRASSE 28, 88161 LINDENBERG I. ALLGAU

299. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 29/8/1966 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALEMANNENSTRASSE 28, 88161 LINDENBERG I. ALLGAU

300. Lưu Trường Giang, sinh ngày 05/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALEMANNENSTRASSE 28, 88161 LINDENBERG I. ALLGAU

301. Trần Chiến Thắng, sinh ngày 14/12/1969 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LIMESSTRASSE 7C,65479 RAUHEIM

302. Ngô Thanh Thuý, sinh ngày 11/12/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LIMESSTRASSE 7C,65479 RAUHEIM

303. Trần Đức Anh, sinh ngày 29/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: LIMESSTRASSE 7C,65479 RAUHEIM

304. Trần Như Jenny Kiều Anh, sinh ngày 13/12/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LIMESSTRASSE 7C,65479 RAUHEIM

305. Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 06/01/1987 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 18435 STRAHLSUND, HEINRICH-HEINE-RING 113

306. Bùi Đức Thuận, sinh ngày 08/10/1980 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MORITZSTRABE 39, 65185 WIESBADEN

307. Phạm Văn Thành, sinh ngày 15/11/1962 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BUCHENNAUERSTR.47, 82256 FUERSTENFELDBRUCK

308. Phạm Ngọc Thư, sinh ngày 05/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUCHENNAUERSTR.47, 82256 FUERSTENFELDBRUCK

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thị Kim Quyên, sinh ngày 05/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 392-1 GUYEONG-RI, BEOMSEO-EUP, ULJU-GUN, UL-SAN-SI

2. Mai Thị Xuân Hương, sinh ngày 06/5/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 288-31 10/4 PHƯỜNG JANGAN, QUẬN DONGDAEMUN, THÀNH PHỐ SEOUL

3. Đỗ Thị Cẩm Vân, sinh ngày 24/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG 1, 1107-23 PHƯỜNG SERYN 2, G WONSEON, SUWON, GYEONGGI

4. Trần Thị Thuý Quỳnh, sinh ngày 15/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 104-505 DURIUM APT.316-1 (50/7) DAEJUNG-DONG, YUSUNG - GU, DAEJEON - SI

5. Công Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 22/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 386-12 PHƯỜNG HAPJUNG, QUẬN MAPO, THÀNH PHỐ SEOUL

6. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 09/11/1982 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 313-2002 SUNGSEO HANBIT TOWN, 1306-4 YIKOK-DONG, DALSEO-GU, DAEGU-SI

7. Trịnh Thị Hà, sinh ngày 14/5/1972 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78-5 (12/5), PHƯỜNG GUN - JA, QUẬN GWANG - JIN, THÀNH PHỐ SEO-UL

8. Huỳnh Thị Liễu, sinh ngày 10/5/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 590-1 PHƯỜNG LEE, QUẬN SANGROK, THÀNH PHỐ ANSAN, TỈNH KYUNGGI

9. Trần Thu Thuỷ, sinh ngày 01/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 574-23 PHƯỜNG HAKJANG, QUẬN SASANG, THÀNH PHỐ BUSAN

10. Nguyễn Thị Ngọc Sen, sinh ngày 27/01/1975 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 365-8 PHƯỜNG DAGA, THÀNH PHỐ CHUNAN, TỈNH CHUNGCHEONGNAM

11. Nguyễn Thị Minh Hường, sinh ngày 10/10/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 656-470 19/9 SEONGSU 1 GA 1-DONG, SEONGDONG - GU, SEOUL

12. Đặng Thị Giàu, sinh ngày 18/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 279, THÔN EUN-PYUN, XÃ DU-DONG, HUYỆN UL-JU, JU, THÀNH PHỐ UL-SAN

13. Phạm Thị Ngọc Nga, sinh ngày 26/12/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 407 (22) HWA JOUNG JUKONG APT., SEO-GU, KWANGJU-SI

14. Đặng Thị Lài, sinh năm 1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 456-6 (19/2), PHƯỜNG MYUNMOK, QUẬN JUNGANG, THÀNH PHỐ SEOUL

15. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 408-604, CHUNG CƯ HINDOL, 1343 PHƯỜNG BAEK-SEOK, QUẬN ILSAN, THÀNH PHỐ KOYANG, TỈNH KYUNGGI

16. Trần Thị Ngọc Cúc, sinh ngày 28/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 613, PHƯỜNG KOJAN, TỈNH DANWON, QUẬN DANWON, THÀNH PHỐ ANSAN

17. Huỳnh Thị Bích Trâm, sinh ngày 01/10/1974 tại Đà Nẵng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 410, SIMSEOK-RI, GA-NAM-MYEON, YEOJU-SI, GYUNG-GI-DO

18. Huỳnh Thị Thu Nhiều, sinh ngày 12/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHÒNG 207, CHUNG CƯ HYUNDAI, SỐ 747, THÔN YEO-RAE, THỊ TRẤN JIN - YOUNG, THÀNH PHỐ KIM - HAE, TỈNH KYUNG - SANG NAM

19. Nguyễn Bích Thảo, sinh ngày 23/9/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 107-205 CHUNG CƯ YEONSOO 1, SỐ 582 - 2 PHƯỜNG YEONSOO 2, QUẬN YEONSOO 1, QUẬN YEONSOO, THÀNH PHỐ INCHEON

20. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113-102 DAERIM APT. SUSAEKA-DONG EUNPYUNG-GU, SEOUL

21. Nguyễn Thị Huyền Trân, sinh ngày 11/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 376-12 YAEUM-DONG, NAM-GU, ULSAN-SI

22. Nguyễn Bảo Hiếu, sinh ngày 26/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 329 THÔN YIJEON, XÃ DUDONG, HUYỆN ULJU, THÀNH PHỐ ULSAN

23. Trần Thị Phượng, sinh ngày 11/01/1982 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101-1402 CHUNG CƯ SUNGWON, SỐ 681 PHƯỜNG JUNG-GOK, QUẬN KWANGJIN, THÀNH PHỐ SEOUL

24. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 29/4/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 330 DAEYANG-RI, NAM-Y-MYEON, KEUMSAN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO

25. Đào Thị Bé Năm, sinh ngày 15/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7-137(29/3), PHƯỜNG NOK-BERN, QUẬN EUN-PYUNG, THÀNH PHỐ SEOUL

26. Lê Thị Ngọc Tươi, sinh ngày 10/12/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 78 NAMHA-RI, KE-ONGPYEONG-EUP, GUESAN-GUN, CHUNGCHEONGBUK-DO

27. Nguyễn Thị Kim Hiếu, sinh ngày 16/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 437 THÔN SUHAN, XÃ CAMCHUN, HUYỆN YECHUN, TỈNH KYUNGSANGBUK

28. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 15/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 230 THÔN ODAE, XÃ SANWAE, HUYỆN BOEUN, TỈNH CHUNGCHEONGBUK

29. Trịnh Thị Thuý, sinh ngày 19/6/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 309 YONGSAN-RI, CHILWON-MYEON, HAMAN-GUN, KYEONGSANGNAM-DO

30. Lê Thị Hiền, sinh ngày 24/10/1979 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 448-5, JUNGAM-RY, KANGHYUN-MYEON, YANGYANG-GUN

31. Huỳnh Thị Thu Hương, sinh ngày 21/11/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2F, SỐ 675-222 (7/5) PHƯỜNG SINRIM 7, QUẬN KWA-NAK, THÀNH PHỐ SEOUL

32. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 19/9/1978 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 205-1004 JUEUN CHUN-GSOLAPT.JINSA-RI, GONGDO-EUP, ANSUNG-SI, GYEONGGI-DO

33. Huỳnh Thị Liên, sinh ngày 26/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 918 THÔN BEON-DO 5, XÃ NEUNGSEO, HUYỆN YEOJU, TỈNH KYUNGGI

34. Nguyễn Ngọc Thơ, sinh ngày 20/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: B106 DONGSAN APT 386-11/1 JAPOGOK-RI, DUNNAE-MYEON, HWINGSNG-GUN, KANG-WON-DO

35. Lê Thị Hiếu Thảo, sinh ngày 03/11/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 455-9 KYUNGGIN YONRIP # 101 SEOKNAM 1- DONG, SEOGU INCHEON

36. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 08/4/1972 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 233-5, PHƯỜNG SEONG-NAE2, QUẬN KANG-DONG, THÀNH PHỐ SEO-UL

37. Nguyễn Thị Thuý Hà, sinh ngày 05/01/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3-236 JONGAM 2-DONG, SEONGBUK-GU, SEOUL

38. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 21/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 976-6, PHƯỜNG SEON-BU, QUẬN DAN-WON, THÀNH PHỐ AN-SAN, TỈNH KYUNG - GI

39. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30/4/1968 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 326 THÔN SANG-PYUNG, XÃ GAMGOK, HUYỆN EUMSUNG, TỈNH CHUNGCHEONG-BUK

40. Đinh Thị Thuỷ, sinh ngày 25/5/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/1, 1104, PHƯỜNG SEONG-AN, QUẬN JUNG, THÀNH PHỐ ULSAN

41. Võ Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 09/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 183-22, PHƯỜNG SHIN-WOL, QUẬN YANG-CHUN, THÀNH PHỐ SEOUL

42. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/10/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 182 SAMPO-RI, MOSEO-MYUN, SANGJU-SI, KYUNGSANG-BUK-DO

43. Nguyễn Thị Phấn, sinh ngày 20/5/1969 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 985-19 HOGAE 1-DONG, DONGAN-GU, ANYANG-SI, KYUNG-GI-DO

44. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 17/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 661 SANGBOK-RI, KANGHUN-MYEON, YANGYANG-GUN, KANGWON-DO

45. Võ Thị Kiều Chinh, sinh ngày 09/01/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 117, THÔN SA-EUN, XÃ CHIL-SUNG, HUYỆN KWI-SAN, TỈNH CHUNGCHOUNG-BẮC

46. Trần Thị Màng, sinh ngày 24/4/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 350-4, DONGIN-DONG 1-GA, JUNG-GU, DAEGU-SI

47. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 23/9/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 416 TAEHWA APT.# 106-1001 GALSAN-DONG, BUPY-EONG-GU, INCHEON

48. Nguyễn Thị Mộng Dung, sinh ngày 12/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 101 DASUNG VILLE, 371-9 (26/9) GIL- DONG, KANG-DONG-GU, SEOUL

49. Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 04/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 482-22, MOSAN-RI, WOOBO-MYEON, GUNWI-GUN, GYEONGSANGBUK-DO

50. Lê Thị Quyên, sinh ngày 10/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SAMWOO VILLA 3-201 PHƯỜNG HYOSUNG, QUẬN KYEY-ANG, THÀNH PHỐ INCHEON

51. Phan Thị Thu Trang, sinh ngày 21/3/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 967 YIBSEOK-DONG, DONG-GU, DAEGU-SI

52. Trần Thuỳ Nga, sinh ngày 20/11/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG 2, CHUNG CƯ HAN-JEON VILLA, 49-377, PHƯỜNG WOL-GAE4, QUẬN NO-WON, THÀNH PHỐ SEOUL

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 06/01/1973 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, BẢN CẦU NHOT, QUẬN SI SAC TA NAC, VIÊN CHĂN

2. Hoàng Văn Đường, sinh ngày 01/12/1963 tại Lào

Giới tính: Nam                             

Hiện trú tại: THÀ HÍN, PAKSÉ, CHAMPASAK

3. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 04/5/1968 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THÀ HÍN, PAKSÉ, CHAMPASAK

4. Hoàng Thị Huyền, sinh ngày 14/3/1993 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THÀ HÍN, PAKSÉ, CHAMPASAK

5. Hoàng Thị Huế, sinh ngày 08/6/1995 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THÀ HÍN, PAKSÉ, CHAMPASAK

6. Hoàng Thị Hường, sinh ngày 04/3/1987 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: THÀ HÍN, PAKSÉ, CHAMPASAK

7. Dương Xuân Cường, sinh ngày 16/9/1976 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHÔN BỐC, PAKSÉ, CHAMPASAK

8. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 19/9/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KM 52 XÃ LOỎNG LẠC, HUYỆN PHÔN HỒNG, TỈNH VIÊNG CHĂN

9. Cao Đình Tiến, sinh ngày 24/6/1991 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

10. Cao Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 12/5/1986 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

11. Phạm Văn Tuấn, sinh ngày 03/5/1979 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

12. Phạm Thị Hà, sinh ngày 14/4/1981 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

13. Phạm Văn Thắng, sinh ngày 09/9/1983 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

14. Hoàng Hữu Tân, sinh ngày 05/02/1981 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

15. Hoàng Hữu Tiến, sinh ngày 10/10/1980 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

16. Trần Đình Hậu, sinh ngày 17/01/1981 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BẢN THÔNG, PAKSÉ, TỈNH CHĂM-PA-XẮC

17. Phạm Thị Thu Hương, sinh ngày 08/03/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BẢN XIÊNG NHƯƠN, ĐƯỜNG PANG KHAM, VIÊNG CHĂN

18. Nguyễn Duy Thành, sinh ngày 14/7/1961 tại Hà Tây

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 14 BẢN NA XAY, QUẬN XAY XỀ THẢ, THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN

19. Nguyễn Văn Thình, sinh ngày 02/3/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PAKSOONG CHĂM PA XẮC

20. Nguyễn Văn Thịnh, sinh ngày 03/12/1990 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PAKSOONG CHĂM PA XẮC

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Lê Minh Đức, sinh ngày 25/7/1967 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL. BROSKWINIOWA 3/4 MAZOWINECKIE

2. Phạm Văn Minh, sinh ngày 17/9/1973 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHỐ MICKIEWCZA 103

3. Phùng Tuấn Khanh, sinh ngày 15/9/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHỐ PRZEORSKA 92, TOMASZÓW LUBELSKI

4. Nguyễn Đắc Dương, sinh ngày 15/10/1966 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHỐ KOMISJI, EDUK NAROD

5. Trần Mạnh Hưng, sinh ngày 15/01/1967 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ĐƯỜNG DZIATKOWA 26, SWAROZYN

6. Hoàng Thế Châu, sinh ngày 05/5/1967 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: UL. GREZAWA 1, 68-219 TUPLICE

7. Lê Thị Lệ, sinh ngày 19/10/1959 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: GDYNIA POMORSKIE PLAC KASZUBSKI 15A M.26

8. Trần Minh Hiếu, sinh ngày 09/6/1996 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GDYNIA POMORSKIE PLAC KASZUBSKI 15A M.26

Giới tính: Nam

9. Trần Anh Dũng, sinh ngày 31/12/1983 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: GDYNIA POMORSKIE PLAC KASZUBSKI 15A M.26

10. Nguyễn Thị Đức Bích Anh, sinh ngày 23/7/1998 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHỐ KROCHMALNA 3M 104, WOLA, VÁC-SA-VA

11. Lê Quang Anh, sinh ngày 28/11/2000 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PHỐ SLANCOWA 36, VAC-SA-VA

12. Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 01/02/1964 tại Thái Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ULANSKA 16/100, KA-TOWICE

13. Vũ Minh Tùng, sinh ngày 13/8/1992 tại Ba Lan

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ULANSKA 16/100, KA-TOWICE

14. Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 03/10/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SREBRUNA 14 05-206 MARKI

15. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 13/5/1963 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ĐƯỜNG LUKOWSKA SOLOK 2, VAC-SA-VA

16. Lê Đức Anh, sinh ngày 12/8/1988 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ĐƯỜNG LUKOWSKA SOLOK 2, VAC-SA-VA

17. Võ Hoàng Linh, sinh ngày 31/01/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: UL. AKERMANSKA 1M21, MOKOTOW, VARSZAWA

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, sinh ngày 20/11/1963 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: OSTRAVA 708 00 PO-RUBA 847/5

2. Hoàng Hương Giang, sinh ngày 03/8/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 744 01 FRENSTÁT POD RADHOSTEM, ROZNOVSKÁ 1160

3. Tạ Hoàng Lân, sinh ngày 25/11/1966 tại Hoà Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2227/27, ĐƯỜNG PHỐ DVORAKOVA, THÀNH PHỐ CHEB

4. Tạ Minh Hoàng, sinh ngày 12/8/1998 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2227/27, ĐƯỜNG PHỐ DVORAKOVA, THÀNH PHỐ CHEB

5. Tạ Minh Hiếu, sinh ngày 26/8/2000 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2227/27, ĐƯỜNG PHỐ DVORAKOVA, THÀNH PHỐ CHEB

6. Vũ Phương Thuý, sinh ngày 13/01/1984 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PLZENECKÁ 36, 326 00 PLZEN

7. Chu Minh Tú, sinh ngày 20/10/1985 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SỐ 5 KVETNA 252-TEPLICE 1510

8. Thái Hoàng Giang, sinh ngày 28/9/1993 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: NAVALECH 43-NOVÝ BYDZOV

9. Vũ Ngọc Đạt, sinh ngày 12/5/1996 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: PTÁCKÁ 107, MLADÁ BOLESLAV

10. Vũ Thanh Huyền, sinh ngày 22/6/2000 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PTÁCKÁ 107, MLADÁ BOLESLAV

11. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 25/5/1991 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4-75002 PREROV

12. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 22/6/2000 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: TR. 17 LISTOPADU 4-75002 PREROV

13. Lê Minh Anh, sinh ngày 09/3/2005 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TYRSOVA 75-26601 BEROUN, MESTO

14. Lê Hà Thu, sinh ngày 30/7/1996 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MYROVÉ NÁMESTÍ 64, KADAN 43201

15. Lê Thu Trang, sinh ngày 16/11/1997 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MYROVÉ NÁMESTÍ 64, KADAN 43201

16. Tạ Thuỳ Liên, sinh ngày 29/6/1990 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 562 01 USTI NAD ORLI-CI, ĐƯỜNG MASARYKA 477

17. Tạ Trà Giang, sinh ngày 21/8/2003 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 562 01 USTI NAD ORLI-CI, ĐƯỜNG MASARYKA 477

18. Nguyễn Phương Uyên, sinh ngày 01/5/1999 tại Séc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SKOPALIKOVA 5/785 ZIDENICE 61500, BRNO

19. Trần Việt, sinh ngày 11/3/2000 tại Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: CECHOVSKÁ 62, PRI-BRAM VIII

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Đinh Việt Cường, sinh ngày 13/4/1965 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ANKER JESENS VEJ 43, ST.TH - 8230 ABYHOJ, DENMARK

2. Trần Sỹ Ái, sinh ngày 12/6/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: MARSLEVVEJ 75 ST, MF - 5700 SVENDBORG, DENMARK

3. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, sinh ngày 26/5/1973 tại Đắc Lắc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FRUELOKKE 145, 6200 ABENRA, DENMARK

4. Dương Khắc Bình, sinh ngày 02/01/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BRONDBY NORD VEJ 72, 3,2 2605 BRONDBY

5. Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 20/10/1959 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALLEEN 103, 3 TV-2770 KASTRUP, DENMARK

6. Vũ Thị Hoa, sinh ngày 07/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: MORBAERHAVEN 8-36, 2620 ALBERTSLUND

7. Phạm Như Nhựt Phượng, sinh ngày 10/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: WAGNERSVEJ 3 B, 2 TH-2450 KOBENHAVN SV

8. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 21/11/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: VESTERGADE 42, 1-6520 TOFTLUND, DENMARK

9. Lý Hồng Phúc, sinh ngày 02/9/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BOGEVEJ 13-8783 HORNSYLD, DENMARK

10. Nguyễn Lê Xuân Phương, sinh ngày 21/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: VOGNMANDSMARKEN 74, 4 TH 2100 KOBENHAVN

11. Trương Anh Thắng, sinh ngày 17/3/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SONDERVANGEN 47, 1. TH-8260 VIBY J DENMARK

12. Triệu Thị Ngà, sinh ngày 14/7/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:: WAGNERSVEJ 21-3600 FREDERIKSSUND, DENMARK

13. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, sinh ngày 20/01/1968 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 108, 1.TH, 7000 FREDERICIA, DEN-MARK

14. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 31/5/1993 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 108, 1.TH, 7000 FREDERICIA, DEN-MARK

15. Brian Tung Anh Vu, sinh ngày 25/01/1998 tại Đan Mạch

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 108, 1.TH, 7000 FREDERICIA, DEN-MARK

16. Kelly Dieu Anh Vu, sinh ngày 25/12/1998 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 108, 1.TH, 7000 FREDERICIA, DEN-MARK

17. Stella Quynh Anh Vu, sinh ngày 09/4/2004 tại Đan Mạch

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SONDERMARKSVEJ 108, 1.TH, 7000 FREDERICIA, DEN-MARK

18. Trương Cẩm Thu, sinh ngày 30/5/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ALLEGADE 61, 2TV 8700 HORSENS

19. Điểu Thị Lanh, sinh ngày 09/9/1977 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KIERULFFSVEJ 80, 2 TH 4200 SLAGELSE

20. Nguyễn Thị Dung Đỗ, sinh ngày 28/02/1968 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TORSTILGARDSVEJ 14, ST. TV 8381 TILST

21. Nguyễn Huỳnh Kim Hương, sinh ngày 04/11/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PETER PREUCHENS VEJ 1 9800 HJORRING

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trần Đình Khang, sinh ngày 17/5/1960 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HEIZHAUSGASSE 5/12 ATTNANG PUCHHEIM 4800 OBEROSTERREICH

2. Nguyễn Phạm Thiên Hương, sinh ngày 13/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BUCHENLANDER STR. 23/17, 5020 SALZBURG

3. Vũ Thị Thịnh, sinh ngày 09/5/1962 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LOWENFLDSTRASSE 15, 4020 LINZ

4. Traxler Isabella, sinh ngày 20/01/2005 tại Áo

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LOWENFLDSTRASSE 15, 4020 LINZ

5. Hoàng Dũng, sinh ngày 20/3/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KUBECK GASSE 9/3 + 4 WIEN 1030

6. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 11/8/1964 tại Phú Thọ

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: INDUSTRISTR 1/8-2352 GUMPOLDSKIREHER

7. Lưu Lệ hương, sinh ngày 11/10/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CREMERISTR 5/EG/3 4020 LINZ

8. Trần Thanh Huyền, sinh ngày 12/12/ 1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SACHAROWWEG 2/01/41 4030 LINZ

9. Phan Thái Hùng, sinh ngày 15/11/1987 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: ALLIOGASSE 27-33/7/16 1150 WIEN

10. Nguyễn Thanh Đông, sinh ngày 04/7/1978 tại Long An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: BRACHSENWEG 48/82, 6900 BREGENZ(VORARLBERG)

11. Phan Thu An, sinh ngày 30/8/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: BRAUHAUS STRASSE 3-5/3/101, 2320 SCHWECHAT

12. Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 25/5/2000 tại Áo

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PIRKEBNER STRASSE 1-3/2/3, 1120 VIEN

13. Vũ Ngọc Đính, sinh ngày 10/6/1966 tại Hưng Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 3100 ST.POLTEN. SPRATZENER HAUPTST. 61/11

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI MA CAO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Phan Thị Anh Thư, sinh ngày 19/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RUE BRAGANCA NO 107 EDFF, WA BAO 27 ANDAR, T27 TAIPA

2.  Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 29/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RAMPA DOS CAVA-LEIROS FOK HOI GARDEN - FOK HOI KOK 8 ANDAR L

3. Nguyễn Bích Hảo, sinh ngày 26/3/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: NO 493 EDF POLYTEC GARDEN-BL3

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thị Mai Phương, sinh ngày 30/9/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: RM 913 SHEK CHEUNG HOUSE SHEKLRI EST KWAI CHUNG N.T TEU 61460848, 24220840

2. Ngô Thị Việt, sinh ngày 03/10/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1304, 13/F, WANG MAN HSE, CHUEN WANG ESTATE, TSING YI, NT

3. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 02/8/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 3107, CHAK FAI HSE, TIN CHAK ESTATE, TIN SHUI, WAI, N.T

4. Châu Muối, sinh ngày 21/5/1956 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 315, TIP LING HOUSE, BUTTERFLY ESTATE, TUEN MUN, NT

5. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 07/11/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 3311, 33/F, TONG FAI HSE, TONG MING CAURT, TSEUNG KUAN O

6. Cổ Thị Tuyết Lan, sinh ngày 01/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT C, 30/F, TOWER 5, HONG TSOI GARDEN, CHAI WAN

7. Lương Cần Đệ, sinh ngày 13/12/1953 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1422, WAH MING HSE, WAH FU ESTATE, POK FU LAM

8. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 15/12/1959 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 4, 5/F, 16 GIL-LIES, AVENUE, F/P, HUNG HOM, KOWLOON

9. Đào Duy Hùng, sinh ngày 31/12/1981 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: FLAT 1115, BLOCK 3, KWAISHING ESTATE, KWAI CHUNG, NT

10. Dương Tích Hà, sinh ngày 13/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1409, TUEN MUN N.T

11. Trần Lộc Múi, sinh ngày 13/3/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 10, 5/F, TAI CHAU HOUSE, 121 QUARRY BAY STREET

12. Nguyễn Thị Bẩy, sinh ngày 21/01/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 5/F, 257 YUCHAU STREET, SHAM SHUI PO KOW-LOON

13. Phạm Thị Kim Lan, sinh ngày 24/12/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOMA, 4/F, WAIKING BUILDING, N3, JORDAN VALLEY, NGAU TAU KOK, KOWLOON

14. Đồng Thị Liên, sinh ngày 03/6/1967 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 6/F, 249 - YU CHAU, STREET, SHOOM SHUI PO, KOW-LOOM

15. Nguyễn Thị Thoan, sinh ngày 23/12/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT A, 12/F, SING FAI BUILDING, 8-10 WILMER, STREET, SAI YING PUN

16. Đinh Thị Hòa, sinh ngày 22/9/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 3109, SHUI SING HSE TIN SHUI ESTATE, TIN SHUI WAI, NT

17. Lê Thị Bích Ngọc, sinh ngày 21/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1808, HIN FU HSE, HIN KENG ESTATE, TAI WAI, NT

18. Nguyễn Thị Dùng, sinh ngày 06/01/1948 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT A, 27/F, BLOCK 6, VERBENA HEIGHTS, TSEUNG KWAN 0, NT

19. Phạm Thị Thuỷ, sinh ngày 05/12/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 608, 6/F, BLOCK 4, LEI- MUK SHUE ESTATE, KWAI CHUNG NT

20. Lưu Thị Bé, sinh ngày 01/5/1958 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: PHÒNG 1210, TẤNG 12 NHÀ WANG YEE, CHEUNG WANG ESTATE, TSING YI

21. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 05/5/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 106/1/F, HO MEI HOUSE, YOU MEI COURT, YOU TONG, KOWLOON

22. Lưu Thị Ninh, sinh ngày 23/4/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 3, 4/F, KA YING HSE, KA KEUNG COURT, WANG TAU HOM

23. Trần Tú Lan, sinh ngày 08/01/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 2315, SHUI SUM HSE, TIN SHUI ESTATE, TIN SHUI WAI, NT

24. Hà Nguyễn Xuân, sinh ngày 04/02/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1615, FU TSUI HOUSE, WAN TSUI ESTATE, CHAI WON

25. Mao Câu Mùi, sinh ngày 16/11/1962 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 2808, TAI YAT HSE, YAT TUNG ESTATE, TUNG CHUNG, NT

26. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 27/6/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM B1, 5/F, BULKE-LEY BUILDING, 264 268 CHATHAM ROOD NORTH, HUNG HOM, KOW-LOON

27. Tạ Thị Mai Anh, sinh ngày 26/10/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM B1, 5/F, BULKE-LEY BUILDING, 264 268 CHATHAM ROOD NORTH, HUNG HOM, KOW-LOON

28. Lưu Thị Nguyệt, sinh ngày 29/3/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F, REAR 5, SAN KAI SHI LANE, CHEUNG CHAU

29. Bùi Thị Sáu, sinh ngày 06/6/1963 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CHOI TIN HOUSE, HING TIN ESTATE, LAM TIN, KOW-LOON

30. Dương Thị Ngọc, sinh ngày 06/10/1960 tại Hà Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1003, LAI LO HOUSE, LAI KOK ESTATE, SHAM SHUI PO, KOWLOON

31. Huỳnh Mỹ Lan, sinh ngày 29/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 202, YAT WAN HOUSE, TIN YAT, ESTATE, TIN SHUI WAI, NT

32. Nguyễn Thị Thuý Hằng (Nguyễn Thuý Hằng) sinh ngày 27/8/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F, N 24 TAI SAN STREET, CHEUNG CHAU

33. Tăng Lệ Linh, sinh ngày 25/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 411, 4/F, TAT FUNG HOUSE, PO TAT, ESTATE, SAU MAU PING, KOWLOON

34. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 16/5/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT H, 6/F, BLOCK 16, SERENITY PARKII TAI PO NT

35. Trần Thị Lý, sinh ngày 01/01/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT GTK BLOCK 2 FULL SOENE GARDEN, 19 TING KOK ROAD, TAI PO NT

36. Lương Quỳnh Trang, sinh ngày 16/4/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT B, 6/F, JUPITER TERRACE, TOWER 1, 18 JUPITER STREET, NORTH POINT

37. Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi, sinh ngày 23/11/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT B, 6/F, JUPITER TERRACE, TOWER 1, 18 JUPITER STREET, NORTH POINT

38. Phạm Dì Hàn, sinh ngày 27/02/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 419, LEUNG CHI HOUSE, LEUNG KING ESTATE, TUEN MUN, NT

39. Trần Thị Thanh Bình, sinh ngày 01/12/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 2/F, BOUNDORY STREET, SHAM SHUI PO, KOW-LOON

40. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 13/10/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT D, 10/F, BLOCK 1, PRIMA VILLA SHATIN NT

41. Tạ Thị Liên, sinh ngày 20/12/1959 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT A, 31/F CHEUNG TAK HOUSE, CHEUNG WAH ES-TATE, FAN LING NT

42. Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 13/9/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 335, ON YAT HSE, SHUN ON ESTATE, KWUN TONG, KOWLOON

43. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 25/4/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT 1, 13/F, BLOCK B, CHEONG WAH BUILDING, 263 CASTLE PEAK ROOD, TUEN MUN, NT

44. Dinh Thị Lương, sinh ngày 20/8/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1/F, 55 WOO SUNG  STREET, YAU MA TEI, KOWLOON

45. Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1970 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 907, WAH YAU HSE, TIN WAH ESTATE, TIN SHUI WA, NT

46. Đinh Thị Tâm, sinh ngày 27/02/1972 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: FLAT G, 2/F, BLOCK 2, GOLDEN BUILDING, 150. FUK WA STREET, SHAM SHUI PO, KOW-LOON

47. Phạm Thanh Hoa, sinh ngày 19/7/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: ROOM 912, WAH YU HSE, WAH FU ESTATE, POK FU LAM

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 370/2007/QĐ-CTN ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Trương Thị Hồng Loan, sinh ngày 09/3/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: CHIBAHEN-CHIBASHI-WAHABAHSE TSUGANODAI 4-6-8

2. Trần Thị Thanh Thuỷ, sinh ngày 14/4/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 3-24-15 502 TSURU-MAKI SETAGAYAKU, TOKYO

3. Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 16/11/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TOKYO-TO, NERIMA-KU, OHIZUMI-5-34-15-301 MINAMI

4. Vũ Thanh Mỹ, sinh ngày 14/01/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TOKYO CHOFUSHI KAMIISHARA 3-4A-1 COSMO THE PARKS CHOFU TAMAGAWA 417

5. Hồ Thị Vân Anh, sinh ngày 23/10/1977 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TOKYOTO, SUGIN-AMIKU, AMANUMA 1-15-26.A301./.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 370/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 370/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/04/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 22/08/2007
  • Số công báo: Từ số 592 đến số 593
  • Ngày hiệu lực: 02/04/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản