Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 590/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 21/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi Quốc tịch Việt Nam đối với 2400 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) và 5 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 590/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

 

1. Lê Thị Hồng Phượng, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 5, NGÕ NHÂN TỪ, KHÓM 12, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 16/01/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÁCH 2, NGÕ 95, ĐƯỜNG DỰ KHÊ, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

3. Trương Thị Thúy Nhỏ, sinh ngày 09/02/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG HẢI SÁN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG HẢI XƯƠNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

4. Bành Thục Quyên, sinh ngày 03/02/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-1, SỐ 62, NGÕ 408, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 9, PHƯỜNG NGHĨA TRÚC, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

5. Lợi Chánh Hữu, sinh ngày 18/8/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209, ĐƯỜNG TRUNG THẮNG, KHÓM 10, THÔN LONG TUYỀN, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

6. Lê Ngọc Nhịn Chị, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 303, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG HỒ HƯNG, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

7. Lê Ngọc Trân, sinh ngày 16/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5-9, SỐ 70, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

8. Phạm Thị Thúy Hằng, sinh ngày 30/8/1973 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÁCH 26, NGÕ 425, ĐƯỜNG ĐẠI THUẬN 2, KHÓM 5, PHƯỜNG CHÍNH THUẬN, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

9. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 14/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 241, ĐƯỜNG LÂM NỘI, KHÓM 14, THÔN LÂM NỘI, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

10. Phong Yến Quỳnh, sinh ngày 06/3/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 5, NGÕ 17, ĐƯỜNG DÂN LẠC, KHÓM 24, PHƯỜNG HẰNG AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

11. Nguyễn Thị Bảy, sinh ngày 27/3/1966 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, NGÕ Ô THẾ, KHÓM 5, PHƯỜNG VĨNH KHÁNH, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

12. Trần Thị Ánh Phượng, sinh ngày 08/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85-4, ĐƯỜNG BẠCH VÂN, KHÓM 7, THÔN BẠCH VÂN, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

13. Trịnh Thị Kiêm Hoa, sinh ngày 08/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 9, THÔN NỘI TRANG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

14. Trần Thị Trúc Ly, sinh ngày 03/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 7, THÔN HƯNG LONG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

15. Vòng A Anh, sinh ngày 05/12/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 512, ĐƯỜNG TÙNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG QUỐC NGHIỆP, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

16. Trần Thị Mỹ Nga, sinh ngày 13/02/1975 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5-3, SỐ 383, ĐƯỜNG THỊ TRUNG 1, KHÓM 12, PHƯỜNG THIÊN BẮC, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

17. Lê Thị Diễm Chi, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG MÃ THÚC ĐỈNH, KHÓM 14, THÔN VẠN LÝ, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

18. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 19/11/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 12, THÔN NAM HƯNG, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

19. Nguyễn Thị Hai, sinh ngày 02/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 121, ĐƯỜNG NGHĨA AN, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐẠI AN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

20. Trần Thúy Hồng, sinh ngày 15/3/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 18 PHỐ THIẾT LỘ, KHÓM 10, PHƯỜNG THỦ ĐỨC, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

21. Trần Kim Kiều, sinh ngày 01/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169/1 CÁT BI, KHÓM 19, THÔN CÁT BỐI, LÀNG BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ

22. Lê Hồng Lam, sinh ngày 12/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐẠI LUÂN, KHÓM 15, THÔN NAM CẢNG, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

23. Ngô Thị Đào, sinh ngày 25/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ LUÂN NHÃ, KHÓM 6, PHƯỜNG LUÂN NHÃ, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

24. Trần Huyền Trang, sinh ngày 07/12/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÁCH 64, NGÕ 247, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 4, THÔNG XÃ ĐẦU, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

25. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 29/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 9, PHƯỜNG QUẾ LÂM, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

26. Lê Thị Bích, sinh ngày 25/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 13, THÔN TÚ PHONG, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

27. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 09/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138/1 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 13, THÔN TÚ PHONG, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

28. Trần Thị Kim Diễm, sinh ngày 30/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 THẬP TAM GIÁP, KHÓM 2, THÔN NỘI PHONG, LÀNG NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

29. Đào Ngọc Giỏi, sinh ngày 05/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG NGŨ CỐC, KHÓM 24, PHƯỜNG TRUNG ĐÀN, TT MỸ NỒNG, HUYỆN CAO HÙNG

30. Hồ Thị Hằng, sinh ngày 23/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/4, LỘ MINH ĐỨC, KHÓM 24, THÔN THỦY TIÊN, LÀNG NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

31. Lê Thị Tuyết Hường, sinh ngày 28/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 164/4 ĐOẠN 3, LỘ DÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

32, Nguyễn Thị Sự, sinh ngày 20/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/4, NGÕ 20, ĐOẠN 4, LỘ TAM HÒA, KHÓM 20, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

33. Vũ Thị Kim Thoa, sinh ngày 10/8/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/1/3 NGÕ 112 ĐƯỜNG TẬP MỸ, KHÓM 28, PHƯỜNG QUANG MINH, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

34. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 29/3/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/4 ĐƯỜNG HỖ TRỢ, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

35. Lê Kim Nết, sinh ngày 17/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, NGÕ 39, ĐOẠN 3, LỘ KIM HOA, KHÓM 16, PHƯỜNG QUỐC TRẠCH, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

36. Lê Thị Hồng Nga, sinh ngày 03/5/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂN SINH, TT TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

37. Đặng Kim Hồng, sinh ngày 20/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/3 TÂN PHỐ TỬ, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH AN, TT BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

38. Lồ Thị Mai, sinh ngày 20/9/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/3, KHÁCH TRANG, KHÓM 3, PHƯỜNG KHÁCH TRANG, TT UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

39. Dương Thị Phố, sinh ngày 19/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỈNH PHỐ, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

40. Nguyễn Hà Ngân, sinh ngày 15/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, NGÕ CÔN LUÂN, ĐOẠN 3 LỘ ĐÔNG QUAN, KHÓM 11, THÔN NAM THẾ, LÀNG HÒA BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

41. Cao Hồng Quyên, sinh ngày 16/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 157 LỘ TÂY THẾ, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂY THẾ, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

42. Trịnh Hồng Loan, sinh ngày 27/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, NGÕ 225, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯNG XÃ, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG HƯNG, LÀNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

43. Huỳnh Thị Luôn, sinh ngày 20/02/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/36, NGÕ 347 ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 32, PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

44. Bùi Thị Thủy, sinh ngày 21/3/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/32 LỘ ĐẠI KHÊ, KHÓM 1, THÔN CỐNG KỲ, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

45. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 10/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 16, SỐ 2, ĐƯỜNG TÂN TRẤN, KHÓM 10, THÔN CỬU PHÚC, LÀNG ĐẠ THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

46. Lưu Hồng Thủy, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 165 LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG VĂN XƯƠNG, TP THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

47. Huỳnh Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 20/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/21 HẺM BẮC SƠN VĨ, KHÓM 13, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

48. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 28/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LỘ 15, KHÓM 7, THÔN 15, LÀNG NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

49. Huỳnh Hồng Châu, sinh ngày 27/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162/34 LỘ KHOA HỌC VIÊN, KHÓM 9, PHƯỜNG KHOA VIÊN, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

50. Trần Mỹ Dung, sinh ngày 24/6/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 76 LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 27, PHƯỜNG LONG ĐỨC, TT TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

51. Lê Tuyết Hằng, sinh ngày 19/3/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ HẠ LIÊU, KHÓM 3, THÔN TIẾN HƯNG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

52. Mạch Mỹ Quân, sinh ngày 22/9/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 207-1, THỤY TƯỜNG, KHÓM 11, THÔN THỤY TƯỜNG, XÃ THỤY HUỆ, HUYỆN HOA LIÊN

53. Dương Hồng Triển, sinh ngày 20/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 163, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 14, THÔN ĐẠI ĐÀM, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

54. Bùi Thị Lệ Hoa, sinh ngày 14/11/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, CẢNG VĨ, KHÓM 1, PHƯỜNG CẢNG VĨ, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

55. Lê Thị Bích Hợp, sinh ngày 09/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 10, NGÕ 73, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, KHÓM 17, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

56. Đặng Thị Mười Hai, sinh ngày 10/10/1968 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/1, DIÊN BÌNH, KHÓM 13, THÔN LỢI CÁT, XÃ TI NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

57. Trần Thanh Nhanh, sinh ngày 19/9/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105, ĐƯỜNG LONG CHÂU, KHÓM 15, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

58. Thái Thị Bé Dơ, sinh ngày 15/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 13-2, SỐ 20, ĐƯỜNG QUẢN TRỌNG, KHÓM 15, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

59. Đỗ Thị Thanh Huyền, sinh ngày 23/4/1976 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, NGÕ 64, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

60. Lâm Thị Diệu Hiền, sinh ngày 24/11/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 86, ĐƯỜNG VŨ THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG VĨNH ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

61. Lê Thị Kiều Mỹ, sinh ngày 15/12/1977 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 376-7, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 29, THÔN ĐẠI LIÊU, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

62. Võ Thị Cẩm Thương, sinh ngày 24/01/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153, ĐƯỜNG TRUNG THỐ, KHÓM 9, THÔN TRUNG THỐ, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

63. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 10/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 125, ĐƯỜNG MỸ HOA, KHÓM 15, THÔN VĨNH LẠC, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

64. Hồ Thị Thu Hồng, sinh ngày 10/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, NGÕ 150, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 3, THÔN CÔNG QUÁN, XÃ NỘI HỒ, HUYỆN CAO HÙNG

65. Thái Thị Ngọc Thu, sinh ngày 09/3/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 25, ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC, KHÓM 43, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

66. Đặng Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/9/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, CẢNG VĨ, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNG VĨ, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

67. Lê Thị Thủy, sinh ngày 15/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, TỈNH TỬ CƯỚC, KHÓM 7, THÔN VĨNH HÒA, XÃ BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

68. Diệp Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100, ĐẠI SƠN, KHÓM 9, THÔN ĐẠI SƠN, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

69. Tô Ngọc Linh, sinh ngày 23/6/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16-3, THỔ KHỐ THỐ, KHÓM 5, THÔN XÃ THƯỢNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

70. Phan Thị Thừa, sinh ngày 01/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 497, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 12, PHƯỜNG TỪ HỰU, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

71. Lưu Tuyết Hồng, sinh ngày 28/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 19, NGÕ 22, ĐƯỜNG XÃ TỬ, KHÓM 11, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

72. Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 02/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, VIÊN BẢN, KHÓM 5, THÔN HẠ ĐIỀN, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN NGHI LAN

73. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 09/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 37, NGÕ 313, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG CẦN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

74. Phan Thị Chinh, sinh ngày 05/5/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70-10, KHẢM HẠ, KHÓM 26, THÔN QUẢ LÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

75. Nguyễn Thị Huệ Hồng, sinh ngày 02/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89, CAO ĐÀI, KHÓM 6, THÔN MỸ NÔNG, XÃ TI NAM, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

76. Lê Thị Thủy, sinh ngày 01/11/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 150, NGÕ 780, ĐƯỜNG TÂY BÌNH, KHÓM 10, PHƯỜNG HỒ KHÊ, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

77. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 16/01/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72 QUỐC THÁI TÂN THÔN, KHÓM 19, PHƯỜNG LƯU THỐ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

78. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131, NGÕ 83 LỘ NGÔ PHỤNG NAM, KHÓM 14, PHƯỜNG TUYÊN NGÔN, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

79. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 12/9/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 496, ĐOẠN 1, LỘ BÁC ÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG TRÙNG HƯNG, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

80. Trương Thị Én, sinh ngày 29/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/90 KHANH TỬ BÌNH, KHÓM 5, THÔN HÒA BÌNH, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

81. Trần Thị Gái Nhỏ, sinh ngày 10/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/11/1101, ĐẠI KHANG LANG, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐẠI HƯƠNG, TP PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

82. Trần Thúy Phương, sinh ngày 27/02/1967 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 288, LỤC ĐẦU VĨ, KHÓM 10, THÔN LỤC ĐẦU, LÀNG LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

83. Lương Thị Bé Sinh, sinh ngày 14/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/1, ĐƯỜNG CỔ ĐỈNH, KHÓM 5, THÔN CỔ ĐỈNH, LÀNG ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

84. Lê Thị Sang, sinh ngày 18/9/1967 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 63, LỘ LỤC HỢP, KHÓM 4, PHƯỜNG LỤC HỢP, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

85.Trần Thị Út Hiền, sinh ngày 04/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, HẺM 481, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 39, THÔN NỘI PHỐ, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

86. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 18/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 449/22 LỘ VINH QUANG, KHÓM 14, THÔN NỘI THÀNH, LÀNG VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

87. Mạch Thị Kim Vang, sinh ngày 24/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/11 BÌNH HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TT HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

88. Lâm Thị Kiều Vui, sinh ngày 01/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, LỘ GIA ĐÔNG, KHÓM 2, THÔN HỒ ĐÔNG, LÀNG VIÊN SAN, HUYỆN NGHI LAN

89. Ngô Thị Dương, sinh ngày 29/10/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 227, ĐƯỜNG CHÍNH KHANG TAM, KHÓM 26, PHƯỜNG TÍN QUANG, TP ĐÀO VIÊN

90. Trương Thị Vân, sinh ngày 14/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, CAN TỬ LIÊU, KHÓM 7, THÔN QUAN HÒA, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

91. Nguyễn Thị Lượm, sinh ngày 06/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172/2 HUỆ LAI, KHÓM 16, PHƯỜNG HUỆ LAI, TT HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

92. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 15/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171/83, NGÕ SỐ 7, KHÓM 15, THÔN HÒA PHONG, XÃ BÌ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

93. Trần Ngọc Chi, sinh ngày 02/4/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111 CAN TỬ LIÊU, KHÓM 7, THÔN QUAN HÒA, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

94. Lý Nhân Hứng, sinh ngày 30/5/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, KHÓM 13, PHƯỜNG VĂN XƯƠNG, THỊ TRẤN BẮC ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

95. Phan Thị Gái, sinh ngày 06/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM HIỆU XÁ, ĐƯỜNG CẢNG ĐÔNG, PHƯỜNG 8, LÀNG LÊ MINH, HUYỆN NGHI LAN

96. Đoàn Thị Bảy, sinh ngày 17/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ NAM THẾ, KHÓM 10, THÔN CỰU XÃ, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

97. Trương Thị Yến Nhi, sinh ngày 11/5/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/5, NGÕ THẠCH KHANH 1, KHÓM 3, THÔN NHÂN HÒA, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

98. Lê Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 13/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG ĐÀM, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

99. Phạm Thị Tố Quyên, sinh ngày 25/10/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 380, ĐOẠN 3, LỘ CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 19, THÔN BẠCH SA, LÀNG HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

100. Tô Thị Duyên, sinh ngày 10/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 66, LỘ TỰ DO, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÙNG HƯNG, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

101. Cao Thị Út, sinh ngày 10/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 630, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH NINH, TT NGÔ LẦU, HUYỆN ĐÀI TRUNG

102. Huỳnh Thị Thùy Dung, sinh ngày 08/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/18/239, ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, PHƯỜNG HOA AN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

103. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 14/5/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 LỘ MINH ĐỨC, KHÓM 41, PHƯỜNG ĐÔNG XÃ, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

104. Phạm Mỹ Lệ, sinh ngày 21/3/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/6/239 LỘ BÌNH ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG AN, TT BÌNH TRẤN, HUYỆN THẢO VIÊN

105. Đỗ Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 10/02/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 12, HẺM 3, NGÕ 120, ĐƯỜNG THIÊN DƯƠNG, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐAN PHƯỢNG, TT TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

106, Bùi Thị Thanh Vân, sinh ngày 17/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/13 ĐẠI SƠN CƯỚC, KHÓM 8, PHỐ ĐẠI SƠN, TT MA ĐẦU, HUYỆN ĐÀI NAM

107. Võ Thị Thúy Loan, sinh ngày 28/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/1 LỘ PHẬT SƠN, KHÓM 3, THÔN HƯỚNG LÂM, LÀNG MÃN CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

108. Dương Thị Thúy Phượng, sinh ngày 25/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/31/2F LỘ LONG MÔN, KHÓM 3, PHƯỜNG DIỆC THỌ, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

109. Nguyễn Thị Thanh Hồng, sinh ngày 26/02/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 36, NGÕ 412 ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 28, PHƯỜNG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

110. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 06/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NAM TRANG, KHÓM 11, THÔN ĐÔNG, LÀNG NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

111. Kha Ngọc Nhung, sinh ngày 30/6/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 6, HẺM 18 NGÕ 16 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG NAM CẢNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY TÂN, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

112. Nguyễn Thị Lon, sinh ngày 19/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 62 LỘ ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

113. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 06/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/48/17 LỘ NGHĨA VINH, KHÓM 17, PHƯỜNG BẢO TRUNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

114. Phan Thị Ngọc Gấm, sinh ngày 01/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 LƯƠNG THỔ, KHÓM 9, THÔN HÒA BÌNH, LÀNG ĐẠI VIỆT, HUYỆN ĐÀO VIÊN

115. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 01/7/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, SƠN LIÊU, KHÓM 3, THÔN SƠN LIÊU, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

116. Dương Thị Quân, sinh ngày 19/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 295 ĐƯỜNG TỪ CHÂU, KHÓM 31, PHƯỜNG DÂN SINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

117. Võ Thị Ngọc Châu, sinh ngày 04/12/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HỒ TỬ PHA CƯỚC, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI NAM, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

118. Lý Thị Hiền, sinh ngày 10/12/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89 HẬU PHỐ, KHÓM 13, THÔN TỨ HIỆP, LÀNG THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

119. Trần Ngọc Hân, sinh ngày 04/12/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 ẤP 17 HẺM 100 ĐOẠN 4, ĐƯỜNG SƠN CHÂN, KHÓM 10, THÔN HIỆP HÒA, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

120. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/1 ĐƯỜNG HẬU PHỐ, KHÓM 10 THÔN ÔN TỬ, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

121. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 06/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 190, ĐƯỜNG VĂN ÁI, KHÓM 32, PHƯỜNG THẬP HƯNG, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

122. Đinh Thị Anh, sinh ngày 02/10/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 2, NGÕ 226, ĐOẠN 6, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

123. Võ Thị Quý Diễm, sinh ngày 09/9/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 THÔNG NAM, KHÓM 2, PHƯỜNG THÔNG NAM, TT THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

124. Trần Thị Kim Phúc, sinh ngày 28/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140 HẺM TRÚC HẬU, KHÓM 13, PHƯỜNG TRÚC TỬ, XÃ VĨNH KHANG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

125. Nguyễn Kim Tuyền, sinh ngày 12/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 214 LỘ TRUNG DÂN, KHÓM 10, THÔN TRUNG BẢN, LÀNG BAO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

126. Lê Ngọc Yến, sinh ngày 05/02/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/2 SỐ 23 HẺM 238 ĐƯỜNG TỨ BÌNH, KHÓM 12, PHƯỜNG NHÂN HÒA, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

127. Trần Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 11/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HẺM 28 ĐƯỜNG LÂM KHẨU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

128. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 10/11/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 NGÕ 227 LỘ THỤY TRÚC, KHÓM 14, PHƯỜNG THỤY HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

129. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 01/01/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/6 NGÕ 105 LỘ THÚY HOA, KHÓM 7, PHƯỜNG HẬU SINH, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

130. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 18/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129 ĐOẠN 3 LỘ ĐÔNG MẪU, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG ĐÀM, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

131. Nguyễn Lê Thủy, sinh ngày 26/10/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 276 ĐOẠN TÂN BẢO LỘ PHƯƠNG HÃN, KHÓM 4, THÔN TÂN BẢO, LÀNG PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

132. Li Thị Hóa, sinh ngày 26/01/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1 NGÕ THỦY VĨ, KHÓM 12, THÔN ĐÔNG QUANG, LÀNG NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU

133. Đỗ Trúc Ly, sinh ngày 02/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35 NGÕ 870 LỘ BÁT QUÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỤNG NAM, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

134. Trịnh Thị Hai, sinh ngày 08/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 NGÕ 20 HẺM 88, ĐOẠN 3, LỘ SƠN CƯỚC, KHÓM 14, LÀNG PHỤC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

135. Nguyễn Thụy Tường Vy, sinh ngày 14/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100 NGÕ 802 LỘ ĐẠI NHIÊU, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI NHIÊU, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

136. Phan Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85/48 NGÕ 546 ĐOẠN 2, LỘ ĐẨU TRUNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TAM DÂN, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

137. Bùi Thị Thanh Tuyết, sinh ngày 15/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 NGÕ TÂN HƯNG, KHÓM 10, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

138. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98/7/2 LỘ KIẾN QUỐC, KHÓM 26, PHƯỜNG TRUNG XÃ, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

139. Đoàn Thị Phương Linh, sinh ngày 15/9/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 128 LỘ TRẤN HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂY HỒ, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

140. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/5/3/8 ĐƯỜNG TÙNG NGHĨA, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÙNG GIÁP, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

141. Hà Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/01/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/1 LỘ AN HÒA, KHÓM 7, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

142. Lê Vũ Thị An, sinh ngày 11/01/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/23 NGÕ 112 LỘ TRUNG THÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

143. Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh ngày 09/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: SỐ 182/1 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, THÔN ĐẠI PHÚC, LÀNG LƯ CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

144. Lê Huỳnh Nguyệt, sinh ngày 15/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÕ PHONG LÂM 2, KHÓM 5, THÔN PHONG LÂM, LÀNG SƯ TỬ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

145. Thạch Thị Phương, sinh ngày 10/6/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 ĐÔNG HỒ, KHÓM 3, PHƯỜNG THẢO HỒ, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

146. Chướng A Mùi, sinh ngày 29/3/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 223 LỘ ĐÔNG HƯNG, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

147. Võ Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 01/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ ¼ NGÕ 468 LỘ DÂN AN TÂY, KHÓM 20, PHƯỜNG TÂY THẠNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

148. Trần Thị Hồng Trang, sinh ngày 24/8/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1 ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 3, THÔN SÍ NHÚNG, LÀNG DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

149. Nguyễn Ngọc Châu, sinh ngày 15/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 591/24 ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

150. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 16/02/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 ĐƯỜNG CHÂU MỸ, KHÓM 1, PHƯỜNG CHÂU MỸ, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

151. Trần Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 10/9/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209 ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 1, PHƯỜNG KIẾN AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

152. Lê Thị Thanh Linh, sinh ngày 25/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3 SỐ 1, HẺM 21, NGÕ 32, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG NAM CẢNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

153. Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh ngày 08/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5 SỐ 9 HẺM 110, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 17, THÔN HOÀNG ĐƯỜNG, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

154. Hà Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 24/10/1961 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÔNG HÀ TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG XÃ TỬ, KHU SỸ LÂM, TP ĐÀI BẮC

155. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 17/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73/34 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG LÂM TUYỀN, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

156. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 01/10/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/2/17-3 ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 20, PHƯỜNG PHÚC HÒA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

157. Lê Thị Mai Thanh, sinh ngày 25/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 154/25/2 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 14, PHƯỜNG QUẢNG ĐỨC, TP BẢN KIỀU

158. Huỳnh Kim Phương, sinh ngày 07/5/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 HẺM 212 ĐOẠN 3 ĐƯỜNG HÒA BÌNH ĐÔNG, KHÓM 14, PHƯỜNG PHƯƠNG HÒA, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

159. Võ Thị Mỹ Diện, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/5 ĐƯỜNG TÚ MINH, KHÓM 16, PHỐ SƠN GIAI, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

160. Trần Thị Hiện Em, sinh ngày 08/10/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70 PHỐ ĐẠI NAM PHỐ, KHÓM 5 THÔN NAM PHÚC, LÀNG NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

161. Bùi Thị Bích Thủy, sinh ngày 16/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107 LẦU 3, ĐƯỜNG HƯNG HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG NAM CẢNG, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

162. Nguyễn Kim Huyền, sinh ngày 17/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2-19 KHU CHỢ SỐ 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẠI ĐÔN, KHU TRUNG, TP ĐÀI TRUNG

163. Lý Thị Kim Ngân, sinh ngày 25/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 27, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐỈNH PHÚC, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

164. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 22/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÁCH 12, NGÕ 33, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG KHAI MINH, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

165. Cao Thị Cẩm Vân, sinh ngày 19/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/82 ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 18, THÔN THANH CÂU, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

166. Nguyễn Thị Bích Soa, sinh ngày 20/7/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 200, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN CUNG, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

167. Nguyễn Thị Xiêm, sinh ngày 01/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 73, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG KIM MÃ, KHÓM 5, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

168. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 14/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÁCH 3, NGÕ 131, ĐƯỜNG CỔ SƠN 2, KHÓM 18, PHƯỜNG CỔ NHAM, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

169. Võ Thị Mỹ Uyên, sinh ngày 13/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5-2, SỐ 391, ĐƯỜNG XƯƠNG THỊNH, KHÓM 28, PHƯỜNG MINH THÀNH, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

170. Bùi Thị Kim Hương, sinh ngày 09/7/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104-6, ĐƯỜNG THẠCH LỰU, KHÓM 17, PHƯỜNG LỰU TRUNG, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

171. Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh ngày 10/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 154, NGÕ 1233, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 11, PHƯỜNG THỤY TƯỜNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

172. Nguyễn Thị Kim Hóa, sinh ngày 09/4/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 350, ĐƯỜNG CÁT LÂM, KHÓM 18, PHƯỜNG AN ĐÔNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

173. Huỳnh Thị Lê Trinh, sinh ngày 24/12/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9-1, SỐ 77, ĐƯỜNG QUẢNG ĐÔNG 3, KHÓM 18, PHƯỜNG TRÚC TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

174. Huỳnh Thị Lệ Thủy, sinh ngày 21/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, NHỊ THẬP PHẦN, KHÓM 6, THÔN THẮNG HƯNG, XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

175. Ngô Mộng Hương, sinh ngày 17/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161 ĐƯỜNG ĐÔNG ÚC, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÔNG ÚC, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

176. Lê Thị Thanh Hiếu, sinh ngày 12/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN 3, KHÓM 39, THÔN HẬU THỊ, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

177. Đinh Ngọc Kim, sinh ngày 01/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ THỦY KHỐ, ĐƯỜNG CỔ ĐÌNH, KHÓM 4, THÔN CỔ ĐÌNH, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

178. Đặng Thị Diệu Hiền, sinh ngày 27/10/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 21, NGÕ TRUNG ƯƠNG, ĐƯỜNG BẮC ĐỒN, KHÓM 12, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

179. Trần Thị Yên, sinh ngày 02/02/1981 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/14/379, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 10, PHƯỜNG ÔNG TỬ, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

180. Võ Thị Kim Ngân, sinh ngày 08/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/5/320, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 7, THÔN XÃ KHẨU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

181. Võ Thị Thùy Dung, sinh ngày 07/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/143 ĐƯỜNG TẾ CÁP NHĨ, KHÓM 3, PHƯỜNG AN HÒA, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

182. Trần Kim Hoàng, sinh ngày 17/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG ĐẠI SƠN, KHÓM 12, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

183. Hà Thị Xuân, sinh ngày 08/3/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, TRẠCH TỬ NỘI, KHÓM 8, THÔN LĨNH NAM, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

184. Trịnh Thị Minh Tâm, sinh ngày 11/11/1982 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 84, ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 10, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

185. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 25/7/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, CAM GIÁ LUÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG MINH HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

186. Cao Mẫn Nhi, sinh ngày 09/8/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/207 ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 20, PHƯỜNG TỨ DUY, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

187. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 02/11/1984 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 327, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 3, PHƯỜNG BẮC OANH, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

188. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 22/02/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2-4, SỐ 12, NGÕ 27, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 32, PHƯỜNG LONG PHỐ, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

189. Võ Thị Kim Oanh, sinh ngày 22/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15-30, ĐƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHÓM 2, THÔN CÔNG KỲ, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

190, Phan Ngọc Liễu, sinh ngày 19/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 100, ĐƯỜNG TRUNG TÂY, KHÓM 36, THÔN TÂY YẾN, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

191. Võ Thị Thu Thúy, sinh ngày 24/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-2, SỐ 30, NGÕ 178, ĐƯỜNG THANH NIÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG NHẬT TƯỜNG, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

192. Trần Thị Mỹ Sòl, sinh ngày 09/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, THÔN OANH HOA TÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG NHỊ KIỀU, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

193. Phạm Hồng Nhung, sinh ngày 27/5/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NHỊ TRANG, KHÓM 1, PHƯỜNG HẠ TRUNG, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

194. Nhan Ngọc Trinh, sinh ngày 06/12/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 312, ĐƯỜNG KHÊ CHÂU, KHÓM 3, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

195. Lý Khải Dung, sinh ngày 02/02/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/182/155/3, ĐƯỜNG CƠ LONG, KHÓM 9, PHƯỜNG HỌC PHỦ, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

196. Trần Thị Múc, sinh ngày 01/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 150, NGÕ 670, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG CÔNG HỌC, KHÓM 5, PHƯỜNG NAM HƯNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

197. Phan Thị Cẩm Hường, sinh ngày 25/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG NHÂN ĐẮC, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

198. Lê Thị Thanh Lang, sinh ngày 09/5/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/9/437, ĐƯỜNG HẢI HOÀN, KHÓM 2, PHƯỜNG HẢI TÂY, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

199. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 14/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG PHỤC HOA 2, KHÓM 26, PHƯỜNG PHỤC HOA, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

200. Đặng Thị Yến Ly, sinh ngày 07/11/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139, ĐƯỜNG VĂN VÕ 1, KHÓM 10, PHƯỜNG BẮC KIM, KHU TIỀN KIM, TP CAO HÙNG

201. Vòng Trần Kíu, sinh ngày 10/10/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÁCH 1, NGÕ 88, ĐƯỜNG TÂY HỒ, KHÓM 15, THÔN TÂY HỒ, XÃ LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

202. Trương Kim Chi, sinh ngày 28/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, ĐƯỜNG BẠCH SA, KHÓM 10,  ĐƯỜNG THỦY TUYẾN, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, H. BÌNH ĐÔNG

203. Hồ Ngọc Thanh Thúy, sinh ngày 18/02/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85, ĐƯỜNG VĨNH THUẬN, KHÓM 3, PHƯỜNG THUẬN LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

204. Võ Kim Oanh, sinh ngày 09/9/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265, PHÙ NỘI, KHÓM 20, PHƯỜNG PHÙ NỘI, THỊ TRẤN HỒ VĨ, H. VÂN LÂM

205. Lương Thị Mỹ, sinh ngày 16/9/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 166, ĐƯỜNG BẢO BỘ, KHÓM 6, PHƯỜNG BẢO BỘ, TP. CHƯƠNG HÓA, H. CHƯƠNG HÓA

206. Nguyễn Thu Em, sinh ngày 12/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1118 LỘ GIÁP THỤ, KHÓM 1, THÔN GIÁP BẮC, LÀNG KIỀU ĐẦU, H. CAO HÙNG

207. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 16/10/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/6 NGÕ TÂN HOA, KHÓM 3, PHƯỜNG HẬU THỐ, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

208. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/4/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/2 NGÕ 578 LỘ TRUNG LUÂN 2, KHÓM 21, PHƯỜNG TRUNG DÂN, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

209. Lê Thị Thu, sinh ngày 24/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LỘ TỨ HOÀN, KHÓM 1, THÔN NGÕA DAO, LÀNG TÂN VIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

210. Võ Thị Tuyết Vân, sinh ngày 29/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ DƯƠNG MINH, LỘ NAM XƯƠNG, KHÓM 1, THÔN ĐÔNG MINH, LÀNG LUÂN BỐI, H. VÂN LÂM

211. Vi Thị Kim Trung, sinh ngày 24/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68 LỘ TÂN KHÔN, KHÓM 1, THÔN TÂN KHÔN, LÀNG ĐÔNG THẾ, H. VÂN LÂM

212. Phan Thị Thuyền, sinh ngày 18/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 1, LỘ CHIẾU TÂY NAM, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM QUANG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

213. Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 13/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79, ĐOẠN TAM HỢP, LỘ ĐẤU UYỂN, KHÓM 11, THÔN TAM HỢP, LÀNG PHƯƠNG UYỂN, H. CHƯƠNG HÓA

214. Hà Thị Ngọc Dung, sinh ngày 13/02/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 6, NGÕ 202, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 26, PHƯỜNG KIẾN NAM, THỊ TRẤN GIAI LÝ, H. ĐÀI NAM

215. Nguyễn Thị Xây, sinh ngày 21/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103 LỘ ĐỒNG AN, KHÓM 22, THÔN ĐỒNG AN, LÀNG ĐÔNG THẾ, H. VÂN LÂM

216. Lê Thị Minh, sinh ngày 28/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 213 LỘ ÔN ĐIỀN, KHÓM 4, THÔN ÔN PHONG, LÀNG GIAI ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

217. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 10/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 269 LỘ DIÊN BÌNH 1, KHÓM 36, PHƯỜNG HẬU SINH, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

218. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 13/3/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, HẺM 59, LỘ DIÊN BÌNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TRẤN SƠN, THỊ TRẤN GIAI LÝ, H. ĐÀI NAM

219. Tô Thị Hạnh Em, sinh ngày 16/5/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 111, LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TỌA GIÁ, THỊ TRẤN THIỆN HÓA. H. ĐÀI NAM

220. Nguyễn Thị Hồng Điền, sinh ngày 10/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/2, HẺM 147, LỘ THẮNG LỢI, KHÓM 16, PHƯỜNG BÌ TÂY, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

221. Lê Xuân Tiến, sinh ngày 27/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 4, PHƯỜNG THỌ THIÊN, THỊ TRẤN CƯỜNG SƠN, H. CAO HÙNG

222. TSàn Mỹ Lan, sinh ngày 27/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, ĐƯỜNG GIỚI THỌ TÂY, KHÓM 12, PHƯỜNG HIỆP VINH, THỊ TRẤN CƯỜNG SƠN, H. CAO HÙNG

223. Trương Thị Cẩm Vân, sinh ngày 14/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98/38/5, ĐƯỜNG THANH TUYỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG TỈNH, KHU CỔ SƠN, TP. CAO HÙNG

224. Lê Thị Bé Chính, sinh ngày 29/9/1973 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/20 NỘI PHỐ, KHÓM 3, THÔN ÔN TUYỀN, LÀNG XA THÀNH, H. BÌNH ĐÔNG

225. Nguyễn Thị Diễn, sinh ngày 07/5/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/2, OẢI BÌNH TỬ, KHÓM 20, PHƯỜNG THỤY BÌNH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

226. Mai Thị Lương, sinh ngày 21/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, THỤ ĐẦU PHỐ, KHÓM 10, THÔN NGHĨA NHÂN, LÀNG TRUNG PHỐ, H. GIA NGHĨA

227. Tăng Thị Ngọc Linh, sinh ngày 15/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: SỐ 34/2, NGÕ 177 THỦY MỸ, KHÓM 23, THÔN THẮNG HƯNG, LÀNG TAM NGHĨA, H. MIÊU LẬT

228. Đỗ Thị Mai, sinh ngày 14/11/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47 HẬU TRANG, KHÓM 5, THÔN HẬU TRANG, LÀNG TÂN ỐC, H. ĐÀO VIÊN

229. Trần Thị Dầy, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57/12/32/2F, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 001, THÔN LÂM KHẨU, LÀNG LÂM KHẨU, H. ĐÀI BẮC

230. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 30/11/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, 18/1 NGÕ 575 ĐƯỜNG TRUNG LUÂN 2, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG VINH, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

231. Hồ Thị Giàu, sinh ngày 24/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 224 ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 04, PHƯỜNG MẪU HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, H. ĐÀI TRUNG

232. Phan Thị Kim Liên, sinh ngày 15/8/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/17, ĐƯỜNG HỢP TÍN, KHÓM 5, PHƯỜNG LẬP ĐỨC, THỊ XÃ ĐẠI LÝ, H. ĐÀI TRUNG

233. Đinh Kim Tươi, sinh ngày 05/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78, LỘ THỤ SƠN, KHÓM 11, THÔN TRƯƠNG ĐẠI, LÀNG NỘI PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

234. Võ Phương Em, sinh ngày 16/4/1977 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG THỔ KHỐ, THÔN NỘI HƯNG, XÃ NỘI MÔN, H. CAO HÙNG

235. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 27/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/41, LỘ BÁN BỘ, KHÓM 007, THÔN TÂY KHÊ, LÀNG LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

236. Ôn Thanh Hương, sinh ngày 02/02/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188/8, ĐƯỜNG HẢI KIỀU, ĐOẠN 1, KHÓM 003, PHƯỜNG KÊ KIỀU, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

237. Trần Thị Bé Thảo, sinh ngày 02/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 13, ĐƯỜNG VĂN TRUNG, KHÓM 005, THÔN ĐIỀN TÂM, XÃ ĐẠI VIỆT, H. ĐÀO VIÊN

238. Phạm Thị Thanh Hằng, sinh ngày 05/5/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, NGÕ 1200, ĐƯỜNG MINH HỒ, KHÓM 21, PHƯỜNG MINH HỒ, KHU ĐÔNG, TP. TÂN TRÚC

239. Huỳnh Thị Ba, sinh ngày 26/6/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 19, ĐƯỜNG BẢO TRƯỜNG, KHÓM 004, PHƯỜNG BẢO TRƯỜNG, TP. TỊCH CHỈ, H. ĐÀI BẮC

240. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 08/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/2, NGÕ 103, ĐƯỜNG THỤ NHÂN 3, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI LÂM, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

241. Trần Thị Thoa, sinh ngày 16/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 202/3/70, LỘ TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 030, THÔNG LÂM BẮC, LÀNG LÂM NỘI, H. VÂN LÂM

242. Vòng A Bảy, sinh ngày 14/4/1976 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, THÁI BÌNH 12, KHÓM 2, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

243. Đào Thị Hồng, sinh ngày 09/9/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 23/31 BẠCH TỬ LÂM, KHÓM 11, XÓM QUẢ LÂM, XÃ ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

244. Tiêu Thị Xuân Diễm, sinh ngày 16/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG THẬP TOÀN, KHÓM 18, PHƯỜNG SƯ SƠN, THỊ TRẤN MỸ NÔNG, H. CAO HÙNG

245. Trương Phương Nghi, sinh ngày 08/3/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG LIÊU NINH 1, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐỒNG ĐỨC, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

246. Phạm Thị Đến, sinh ngày 09/6/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 301/10 LẦU 6, LỘ THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 009, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

247. Nguyễn Thị Thu Ngân, sinh ngày 10/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 222 LẦU 4 ĐƯỜNG XUÂN DƯƠNG, KHÓM 23, PHƯỜNG BẢO CHÂN, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

248. Ngàn Cún Lìn, sinh ngày 29/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM ĐẠI THẠCH, KHÓM 012, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊN, THỊ TRẤN TẬP TẬP, H. NAM ĐẦU

249. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 09/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG HỖ SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG QUANG HƯNG, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

250. Võ Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 02/02/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG ÁI CỬU, KHÓM 3, PHƯỜNG HOA CƯƠNG, KHU NHÂN ÁI, TP. CƠ LONG

251. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 10/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 437/6/20/1F, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, ĐOẠN 2, KHÓM 006, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

252. Lê Kim Chi, sinh ngày 04/10/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 256, ĐƯỜNG ÍCH GIỚI, KHÓM 18, PHƯỜNG ÍCH ĐÔNG, THỊ TRẤN TÔ ÁI, H. NGHI LAN

253. Lê Kim Giàu, sinh ngày 11/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 639/5F ĐƯỜNG NỘI HỒ, ĐOẠN 1, KHÓM 007, PHƯỜNG CẢNG ĐÔ, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

254. Lê Thị Lánh, sinh ngày 02/01/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 LAI KHANG, KHÓM 6, THÔN VĨNH PHÚC, XÃ NỘI MÔN, H. CAO HÙNG

255. Tạ Thị Ánh Hồng, sinh ngày 02/01/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 121, HẺM 544 LỘ TRUNG SƠN NAM, LÀNG NHỊ VƯƠNG, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

256. Châu Tú Trân, sinh ngày 24/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐOẠN 1 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 1, LÀNG TRUNG HIẾU, THỊ TRẤN PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

257. Cao Thị Thu Hà, sinh ngày 25/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 694, ĐẠI XÃ, KHÓM 016, THÔN ĐẠI XÃ, LÀNG TÂN NHỊ, H. ĐÀI NAM

258. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 15/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 TRUNG KHANH, KHÓM 002, THÔN TRUNG KHANH, LÀNG KHÚC LÂM, H. TÂN TRÚC

259. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 18/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 LƯU THỐ, KHÓM 016, THÔN KHÊ HẢI, LÀNG ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

260. Lê Thái Diệu, sinh ngày 18/11/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/57 NGÕ 5 HẺM 523, ĐƯỜNG KHẢI TUYỀN 4, KHÓM 22, LÀNG TRUNG THUẦN, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

261. Vòng Tuyết Ngân, sinh ngày 22/5/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HẺM 69, ĐƯỜNG PHÚC TINH, LÀNG TAM TINH, THỊ TRẤN TIỀN CHÂU, H. BÌNH ĐÔNG

262. Lê Thị Ánh Đào, sinh ngày 08/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 THÂM KHANH TỬ, KHÓM 12, PHƯỜNG BẮC SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, H. TÂN TRÚC

263. Võ Kim Phượng, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 377/10 LỘ QUỐC TÍNH, KHÓM 005, THÔN QUỐC TÍNH, LÀNG QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

264. Quách Ngọc Thảo, sinh ngày 28/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208, THÔN PHỤC HƯNG TÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, KHU TẢ DINH, TP. CAO HÙNG

265. Dương Kim Hạnh, sinh ngày 28/11/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 233 LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 09, PHƯỜNG TỊNH LONG, KHU TÂY, TP. ĐÀI TRUNG

266. Sẩm Ôi Phấn, sinh ngày 18/5/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140 LỘ HÒA BÌNH ĐÔNG, KHÓM 014, PHƯỜNG TAM DÂN, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

267. Nguyễn Thị Tưởng, sinh ngày 07/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/11, TRUNG CHÂU, KHÓM 011, LÀNG ĐÔNG LUÂN, XÃ ĐÔNG THẠCH, H. GIA NGHĨA

268. Phạm Thị Hoan, sinh ngày 18/7/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 178, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 12, THÔN TAM QUYẾN, LÀNG KHÊ CHÂU, H. CHƯƠNG HÓA

269. Nguyễn Thị Thêm, sinh ngày 02/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG PHONG NGUYÊN, KHÓM 9, THÔN CAO THỤ, LÀNG CAO THỤ, H. BÌNH ĐÔNG

270. Nguyễn Thị Hồng Thái, sinh ngày 06/12/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 12, THÔN CỰU TRANG, LÀNG CAO THỤ, H. BÌNH ĐÔNG

271. Khưu Thị Tuyết, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 5, THÔN ĐIỀN TỬ, LÀNG CAO THỤ, H. BÌNH ĐÔNG

272. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 26/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80/5 TỔNG GIA TRANG, KHÓM 8, PHƯỜNG TỔNG VINH, THỊ TRẤN MA ĐẬU, H. ĐÀI NAM

273. Đỗ Thị Châu, sinh ngày 28/11/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149, ĐƯỜNG THỤY TÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤY TÂN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG. H. ĐÀI BẮC

274. Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh ngày 19/8/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 668/69/8 LỘ OANH ĐÀO, KHÓM 26, PHƯỜNG PHỤNG MINH, THỊ TRẤN OANH CA, H. ĐÀI BẮC

275. Ao Thị Thu Hiệp, sinh ngày 02/4/1983 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70/7/2 ĐƯỜNG QUỐC QUANG, KHÓM 27, PHƯỜNG TRUNG HỒ, THỊ TRẤN OANH CA, H. ĐÀI BẮC

276. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 13/6/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101/103 ĐOẠN 3 ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 6, PHƯỜNG SÙNG ĐỨC, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

277. Huỳnh Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 24/9/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156/7/4 ĐƯỜNG ĐẠI LÝ, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐƯỜNG BỘ, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

278. Lê Ngọc Hoàng My, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG PHONG NIÊN, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

279. Lê Khánh Hiền, sinh ngày 24/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG TƯỜNG BẮC, KHÓM 8, THÔN THỤY BẮC, LÀNG THỤY HUỆ, H. HOA LIÊN

280. Dương Thị Hồng Linh, sinh ngày 15/10/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 9, THÔN NGÔ NAM, LÀNG KHẨU HỒ, H. VÂN LÂM

281. Lê Thị Bích Duyên, sinh ngày 04/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 853 LỘ HOA MAI, KHÓM 1, THÔN ĐẮC AN, LÀNG ĐÔNG SƠN, H. NGHI LAN

282. Nguyễn Thị Được, sinh ngày 09/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71 LOAN NỘI, KHÓM 1, THÔN LOAN NAM, LÀNG LỤC CƯỚC, H. GIA NGHĨA

283. Hoàng Thị Kim Thoa, sinh ngày 06/12/1980 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 HẺM 39 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 8, THÔN ĐIỀN TÂM, LÀNG ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

284. Phạm Huỳnh Ngọc Thúy, sinh ngày 25/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/80 ĐƯỜNG PHÚC LẠC, KHÓM 3, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

285. Thạch Thị Dung, sinh ngày 15/9/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/39 LỘ GIỚI THỌ, KHÓM 11, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

286. Phạm Diệu Ánh, sinh ngày 12/11/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, VONG CỔ KHANH, KHÓM 3, THÔN VỌNG CỔ, XÃ BÌNH KHÊ, H. ĐÀI BẮC

287. Nguyễn Thị Hồng Thảo, sinh ngày 10/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 343/8/24 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THẠCH BÀI, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH HÒA, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

288. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 30/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/70 LỘ HẠNH LÂM 3, KHÓM 6, PHƯỜNG TRÍ NHÂN, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

289. Huỳnh Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 22/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG NHÂN LÝ 5, KHÓM 8, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG CÁT AN, H. HOA LIÊN

290. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 18/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/6/9/2 LỘ KIẾN QUỐC 1, KHÓM 6, PHƯỜNG CHÍNH NHÂN, KHU LINH NHÃ, TP. CAO HÙNG

291. Dương Thị Phương Uyên, sinh ngày 25/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34 HẺM THUẬN QUYẾN, KHÓM 9, THÔN NAM TĂNG, LÀNG ĐIỀN VĨ, H. CHƯƠNG HÓA

292. Nguyễn Thị Hồng Vịnh, sinh ngày 02/9/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 310/5 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG HOA, KHÓM 14, THÔN CỰU THÀNH, LÀNG BÁT LÝ, H. ĐÀI BẮC

293. Hồ Lý Tiếp Tuyến, sinh ngày 09/11/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208, LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 21, PHƯỜNG NAM QUANG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

294. Nguyễn Thị Mai Hạnh, sinh ngày 24/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68/18 ĐIỀN TRUNG ƯƠNG, KHÓM 11, THÔN TRUNG ƯƠNG NHÂN, LÀNG DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

295. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 03/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98/1/10 LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TAM HIỆP, H. ĐÀI BẮC

296. Phạm Thị Thu Ngân, sinh ngày 27/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG DẦU XA, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, H. ĐÀI BẮC

297. Mã Thị Hương, sinh ngày 01/12/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265 LỘ ĐÔNG TẤN, KHÓM 8, PHƯỜNG PHỤC HƯNG,THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

298. Phan Thùy Trang, sinh ngày 16/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96/50 LỘ PHỔ TÂM, KHÓM 22, THÔN PHỔ TÂM, LÀNG ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

299. Trương Thị Khuyên, sinh ngày 20/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/1/16 LỘ TUYỀN CHÂU, KHÓM 18, THÔN HẬU LÝ, LÀNG HẬU LÝ, H. ĐÀI TRUNG

300. Phạm Thị Diễm Chi, sinh ngày 12/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 HẺM 500 ĐOẠN 2 LỘ DÂN HỮU, KHÓM 17, PHƯỜNG VIÊN BẢN, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

301. Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh ngày 10/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102/21, HẺM 36 LỘ THÂM KHÊ, KHÓM 8, PHƯỜNG HIẾU TRUNG, KHU TÍN NGHĨA, TP. CƠ LONG

302. Tạ Xa Ly, sinh ngày 12/6/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/14 DẦU XA, KHÓM 6, PHƯỜNG DẦU XA, THỊ TRẤN MA ĐẬU, H. ĐÀI NAM

303. Nguyễn Thị Ngọc Xuyên, sinh ngày 15/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221, LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN NHÃ, KHU BẮC, TP. TÂN TRÚC

304. Chềnh Hếnh Máy, sinh ngày 22/10/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/6 SONG LIÊN ĐÀM, KHÓM 2, THÔN SONG ĐÀM, XÃ TAM NGHĨA, H. MIÊU LẬT

305. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 08/9/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 AN BẮC, KHÓM 5, THÔN LUÂN TỬ, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, H. VÂN LÂM

306. Cô Huệ Trân, sinh ngày 04/5/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 110 TỬ MẬU, KHÓM 8, THÔN TỬ MẪU, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, H. VÂN LÂM

307. Ngô Thị Quyên, sinh ngày 20/10/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG TRUNG HOA 1, KHÓM 25, PHƯỜNG NHÂN THỌ, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, H. CAO HÙNG

308. Trần Thị Thấm, sinh ngày 16/3/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100 ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 16, THÔN PHONG LUÂN, LÀNG BÌ ĐẦU, H. CHƯƠNG HÓA

309. Dương Thị Tươi, sinh ngày 15/8/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 34 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU 3, KHÓM 16, THÔN XÃ ĐẦU, LÀNG XÃ ĐẦU, H. CHƯƠNG HÓA

310. Tào Thị Tám, sinh ngày 03/3/1972 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ HÒA THUẬN, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 4, THÔN MAI TỬ, LÀNG THẠCH CƯƠNG, H. ĐÀI TRUNG

311. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 19/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159, ĐƯỜNG NỘI ĐÔNG, KHÓM 6, THÔN QUẢNG PHÚC, LÀNG HẬU LÝ, H. ĐÀI TRUNG

312. Tô Thu Thắm, sinh ngày 27/10/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG VĨNH NGHĨA, KHÓM 4, PHƯỜNG TAM LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

313. Trần Thị Sen, sinh ngày 25/4/1970 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 485, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG NHỊ KHÊ, KHÓM 11, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

314. Phạm Thị Y, sinh ngày 14/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 17, SỐ 949, ĐƯỜNG CỬU NHƯ 4, KHÓM 39, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU CỔ SƠN, TP. CAO HÙNG

315. Nguyễn Thị Diệu Lý, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 319, AN ĐỊNH, KHÓM 15, THÔN AN GIA, XÃ AN ĐỊNH, H. ĐÀI NAM

316. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 15/10/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 1, NGÕ 8, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 11, THÔN NGỌC TUYỀN, XÃ CỬU NHƯ, H. ĐÀI ĐÔNG

317. Châu Ngọc Mai, sinh ngày 02/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÁCH 17, NGÕ 492, ĐƯỜNG TẢ DOANH ĐẠI, KHÓM 9, PHƯỜNG VĨ NAM, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

318. Hồ Nhật Kíu, sinh ngày 01/6/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 15, NGÕ 277, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 22, PHƯỜNG NAM LIÊU, KHU BẮC, TP. TÂN TRÚC

319. Nguyễn Thị Minh Thy, sinh ngày 13/4/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 2, THÔN NGỌC THỦY, XÃ CỬU NHƯ, H. BÌNH ĐÔNG

320. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 03/12/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 111, ĐƯỜNG VIỄN ĐÔNG, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ LONG TỈNH, H. ĐÀI TRUNG

321. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 28/4/1982 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÁCH 6, NGÕ HỒNG CỰ 1, ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP, KHÓM 1, PHƯỜNG NHÂN HÓA, TP. ĐẠI LÝ, H. ĐÀI TRUNG

322. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG MÃ TỔ, KHÓM 15, THÔN TÂN VIÊN, XÃ TÂN VIÊN, H. BÌNH ĐÔNG

323. Nguyễn Lâm Vân Anh, sinh ngày 31/5/1986 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 27, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĨNH AN BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG NHÂN HOA, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

324. Lê Thị Kim Cúc, sinh ngày 27/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÁCH 25, NGÕ 194, ĐƯỜNG VĂN HOA, KHÓM 34, PHƯỜNG ĐẠI TRANG, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, H. ĐÀI TRUNG

325. Nguyễn Thị Trắng, sinh ngày 12/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17-2 NGÔ KỲ KHANH, KHÓM 7, PHƯỜNG HẠ LÂM, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, H. ĐÀI NAM

326. Duy Thị Hạnh, sinh ngày 08/02/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÁCH 1, NGÕ 138, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 9, PHƯỜNG HẢI SƠN, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

327. Trần Thị Thúy Kiều, sinh ngày 20/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ NHẤT THÔN, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 13, THÔN ĐẠI NAM, XÃ TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

328. Huỳnh Thị Nở, sinh ngày 10/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 9, NGÁCH 4, NGÕ 225, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

329. Phạm Thị Thua, sinh ngày 07/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÁCH 4, NGÕ 42, ĐƯỜNG TINH HỮU, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN AN, TP. BÌNH TRẤN, H. ĐÀO VIÊN

330. Lâm Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ AN LẠC, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂY THẾ, THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

331. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 20/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, PHƯỜNG PHÚC KIẾN, KHÓM 13, PHƯỜNG CƯỜNG QUỐC, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

332. Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh ngày 04/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 147, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 27, PHƯỜNG NAM DAO, TP. CHƯƠNG HÓA, H. CHƯƠNG HÓA

333. Đoàn Thị Thủy, sinh ngày 02/12/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 9, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 8, PHƯỜNG THƯỢNG MIÊU, TP. MIÊU LẬT, H. MIÊU LẬT

334. Đinh Thu Loan, sinh ngày 27/12/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 167, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 21, PHƯỜNG THÁNH SƠN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

335. Đoàn Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 44, ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG HOA, TP. VĨNH KHANG, H. ĐÀI NAM

336. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 15/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 3, NGÁCH 9, NGÕ 72, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 22, PHƯỜNG BẠCH VÂN, TP. TỊCH CHỈ, H. ĐÀI BẮC

337. Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 08/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33-1, ĐƯỜNG HẠ TUYỀN, KHÓM 6, PHƯỜNG THỦY TUYỀN, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, H. BÌNH ĐÔNG

338. Lê Thị Bích Đào, sinh ngày 30/3/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ HOÀNH NHAI HẬU, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG SƠN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, H. NAM ĐẦU

339. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 20/9/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 160, ĐƯỜNG THIÊN BẢO, KHÓM 3, PHƯỜNG PHÚC TRUNG, KHU TÂY ĐỒN, TP. ĐÀI TRUNG

340. Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 26/7/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÁCH 38, NGÕ 215, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐIỀN TRUNG ƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐIỀN TRUNG, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, H. CHƯƠNG HÓA

341. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 33, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC TÂY, KHU LINH NHÃ, TP. CAO HÙNG

342. Thi Liên, sinh ngày 01/7/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 11, THÔN NGÕA DAO, XÃ PHỐ DIÊM, H. CHƯƠNG HÓA

343. Trần Thị Nguyên, sinh ngày 20/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 997 LỘ TRUNG CHÍNH NAM, ĐOẠN 1, KHÓM 009, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, H. ĐÀI NAM

344. Phạm Huệ Mỹ, sinh ngày 21/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 228, ĐƯỜNG ĐÀM ĐẦU, KHÓM 007, THÔN ĐÀM ĐẦU, LÀNG LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

345. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 04/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/21 PHƯƠNG PHỐ LIÊU, KHÓM 004, PHƯỜNG AN CHÍNH, THỊ TRẤN MA ĐẬU, H. ĐÀI NAM

346. Phạm Thị Hồng Xuyến, sinh ngày 03/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1, NGÕ 152 ĐƯỜNG BẮC SAN, KHÓM 006, THÔN TRUNG SAN, LÀNG LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

347. Phan Thị Mỹ Cầm, sinh ngày 12/02/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/21 KHÊ ĐÌNH, KHÓM 004, THÔN KHÊ ĐÌNH, LÀNG ĐÀI TÂY, H. VÂN LÂM

348. Phu Mân Dứng, sinh ngày 25/3/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92, ĐƯỜNG KIỀU ĐẦU, KHÓM 015, THÔN CẢNG KHẨU, LÀNG MÃN CHÂU, H. BÌNH ĐÔNG

349. Huỳnh Thanh Nhanh, sinh ngày 09/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 358/3 ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 010, PHƯỜNG KHẨU MỸ, TP. BÌNH ĐÔNG

350. Nguyễn Thị Hồng Hưởng, sinh ngày 07/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 5, NGÕ 196 LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 11, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

351. Trần Đình Quang, sinh ngày 01/01/1974 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/2, LẦU 4 HẺM 501 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 40, PHƯỜNG TRÚC NHÂN, TP. TÂN TRÚC, H. TÂN TRÚC

352. Nguyễn Thị Mai Quyên, sinh ngày 10/12/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/1, ĐẠI KHAN KHANH, KHÓM 006, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN QUAN TÂY, H. TÂN TRÚC

353. Võ Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 15/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, GẢI TỬ PHỐ, KHÓM 004, PHƯỜNG HẢI TÂN, KHU BẮC, TP. TÂN TRÚC

354. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/12/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/4 ĐƯỜNG MẠCH THỔ, LÀNG PHÚC HƯNG, H. CHƯƠNG HÓA

355. Lê Thị Trang Đài, sinh ngày 06/10/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, ĐƯỜNG VĨNH SƯỚNG, KHÓM 9, THÔN Ô MA, LÀNG NỘI, H. VÂN LÂM

356. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 02/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 18, ĐƯỜNG LÃO PHA, KHÓM 006, PHỐ TÂN TÂY, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

357. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 15/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 55 ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 005, THÔN VĂN NAM, LÀNG LỘ TRÚC, H. CAO HÙNG

358. Huỳnh Thị Kim Chi, sinh ngày 27/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139/11, NGÕ 691, ĐƯỜNG LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

359. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 10/3/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 235/2 NGUYỆT MỸ ĐÀN, KHÓM 8, THÔN NGUYỆT ĐÀM, XÃ TÂN CẢNG, H. GIA NGHĨA

360. Nguyễn Hồng Cẩm, sinh ngày 30/9/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 34 ĐƯỜNG HÀNG CHÂU 5, KHÓM 23, PHƯỜNG MỸ XUYÊN, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

361. Trần Thị Kim Phương, sinh ngày 17/9/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 31/10 KHÊ TỬ ĐỂ, KHÓM 6, THÔN NỘI KHÊ, LÀNG THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

362. Nguyễn Ngọc Phương, sinh ngày 07/6/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 156 HỒ PHẤN KHỞI, KHÓM 12, THÔN TRUNG HÒA, LÀNG TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

363. Hồ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92/20 ĐỈNH PHỐ, KHÓM 7, THÔN THĂNG BÌNH, LÀNG TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

364. Huỳnh Kim Liên, sinh ngày 05/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 5 ĐƯỜNG CÁT AN, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÚC VĂN, KHU 4, TP. GIA NGHĨA

365. Đoàn Thị Hạnh, sinh ngày 09/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/2 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 1, THÔN CHÂU TỬ, LÀNG KHÂM ĐỊNH, H. BÌNH ĐÔNG

366. Phạm Thị Trinh, sinh ngày 17/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 170, NGÕ 186, ĐƯỜNG NGỌC SƠN, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

367. Trần Nhục Bình, sinh ngày 29/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231 VĨNH THỰC, KHÓM 016, LÀNG MẠ NGUYÊN, XÃ LAN ĐỒNG, H. VÂN LÂM

368. Lý Cảnh Yến, sinh ngày 20/7/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 NGUYÊN TỰ, KHÓM 001, LÀNG TỨ HIỆP, XÃ TRỊ ĐỒNG, H. VÂN LÂM

369. Trương Thị Trang, sinh ngày 15/5/1976 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/15, LỘ VĨNH ĐẠT, KHÓM 007, THÔN VĨNH AN, LÀNG VĨNH AN, H. CAO HÙNG

370. Lê Thị Mai, sinh ngày 03/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20-60 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 2, PHƯỜNG TRÚC THÔN, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

371. Lê Thị Thanh Hà, sinh ngày 20/10/1978 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, NGÕ 335, ĐƯỜNG BẮC XÃ VĨ, KHÓM 16, PHƯỜNG BẮC HỒ, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

372. Nguyễn Thị Ngọc Phụng, sinh ngày 26/02/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 TRÚC TỬ CƯỚC, KHÓM 2, THÔN TÂY XƯƠNG, XÃ DÂN HÙNG, H. GIA NGHĨA

373. Trần Thị Kiều Phương, sinh ngày 08/02/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 330, ĐƯỜNG MINH HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG HỶ ĐÔNG, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

374. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 28/7/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17-4, TÂN ÔN, KHÓM 13, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, H. GIA NGHĨA

375. Huỳnh Cẩm Trúc, sinh ngày 24/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÁCH 1, NGÕ NAM LIÊU, ĐƯỜNG TRUNG SA, KHÓM 7, THÔN NAM LIÊU, XÃ LONG TỈNH, H. ĐÀI TRUNG

376. Lê Thị Bích Liễu, sinh ngày 15/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 6, NGÕ 784, ĐƯỜNG ĐÔ THÀNH, KHÓM 37, PHƯỜNG KIM THÀNH, TP. ĐẠI LÝ, H. ĐÀI TRUNG

 377. Lư Ngọc Trinh, sinh ngày 18/5/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 6, ĐƯỜNG LIÊU NINH 2, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐỨC HÀNH, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

378. Bùi Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/12/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 504, NGHĨA TRÚC, KHÓM 7, THÔN TRUYỀN PHƯƠNG, XÃ NGHĨA TRÚC, H. GIA NGHĨA

379. Bùi Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 05/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-27, NGÕ TRUNG HOA, KHÓM 17, THÔN LÂM NAM, XÃ LÂM NỘI, H. VÂN LÂM

380. Đỗ Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 118, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

381. Cao Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 16/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐÀO TỬ LIÊU, KHÓM 4, THÔN TAM TẦNG, XÃ TRUNG PHỐ, H. GIA NGHĨA

382. Lâm Bích Tuyền, sinh ngày 15/10/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 940 ĐẠI XÃ, KHÓM 29, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ TÂN THỊ, H. ĐÀI NAM

383. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 225, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

384. Phan Thị Nguyệt, sinh ngày 02/02/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, NGÁCH 2, NGÕ 118, ĐƯỜNG VIÊN PHÚC, KHÓM 28, PHƯỜNG QUYẾN ĐẦU, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

385. Nguyễn Thị Mồ Côi, sinh ngày 15/8/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140, ĐƯỜNG HẠ PHÚC, KHÓM 6, THÔN LỢI TRẠCH, XÃ NGŨ KẾT, H. NGHI LAN

386. Phạm Thị Lan, sinh ngày 12/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 252, ĐƯỜNG CÁT TƯỜNG, KHÓM 4, PHƯỜNG BẠT NHÃ, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, H. NGHI LAN

387. Lâm Mỹ Duyên, sinh ngày 14/4/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÁCH 65, NGÕ 29, ĐƯỜNG HIỆU SÁ, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG THÔN, TP. NGHI LAN, H. NGHI LAN

388. Hà Thị Thanh, sinh ngày 13/7/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 330, ĐƯỜNG QUẢN HƯNG, KHÓM 12, THÔN QUẢNG AN, XÃ ĐÔNG SƠN, H. NGHI LAN

389. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 25/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 318, ĐƯỜNG THƯỜNG ĐỨC, KHÓM 38, PHƯỜNG THANH LONG, KHU NAM TỬ, TP. CAO HÙNG

390. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 12/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 207, ĐƯỜNG TÙNG GIANG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠT MINH, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

391. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 30/8/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, ĐƯỜNG ĐẠI CÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG LẠI NAM, KHU DIÊM TRÌNH, TP. CAO HÙNG

392. Huỳnh Thị Mung, sinh ngày 13/6/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 3, PHƯỜNG QUÁCH THỐ, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, H. CHƯƠNG HÓA

393. Vi Thị Ngọc Lài, sinh ngày 22/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17-1, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 15, THÔN GIA HÒA, XÃ VẠN LOAN, H. BÌNH ĐÔNG

394. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 16/02/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG HẠ TUYỀN, KHÓM 4, PHƯỜNG THỦY TUYỀN, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, H. BÌNH ĐÔNG

395. Phan Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 28/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 20-4, XÃ BÌ, KHÓM 7, THÔN XÃ BÌ, XÃ VẠN ĐƠN, H. BÌNH ĐÔNG

396. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 18/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64-1, ĐƯỜNG PHONG NIÊN, KHÓM 4, THÔN DIÊM NAM, XÃ DIÊM PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

397. Lương Thị Bé Ba, sinh ngày 25/9/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 19, THÔN NHÂN MỸ, XÃ ĐIỂU TÙNG, H. CAO HÙNG

398. Nguyễn Diệu Thúy, sinh ngày 15/6/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30-1, NGÕ BẮC QUYẾN, KHÓM 8, THÔN BẮC CẢNG, XÃ QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

399. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 18/12/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 262, ĐƯỜNG TINH VŨ, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN HƯNG, KHU BẮC, TP. ĐÀI TRUNG

400. Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 29/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45-17, NGÁCH 121, NGÕ TIỆN HÀNH, ĐƯỜNG HỌC ĐIỀN, KHÓM 19, THÔN TAM HÒA, XÃ Ô NHẬT, H. ĐÀI TRUNG

401. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 23/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 8, ĐƯỜNG VĂN TÂM, KHÓM 19, PHƯỜNG PHONG VINH, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

402. Trương Thi Bông, sinh ngày 01/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, THƯỢNG TRÚC VI, KHÓM 4, PHƯỜNG LỘC HƯNG, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, H. CAO HÙNG

403. Phồng Cẩm, sinh ngày 28/5/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/2, NGÕ 139 ĐƯỜNG CỬU CUNG, KHÓM 16, PHƯỜNG VĨNH AN, TP. LÔ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

404. Nguyễn Ngọc Duyên, sinh ngày 14/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, NGÕ 310, LỘ ĐÔNG TÍN, KHÓM 9, PHƯỜNG TÍN LỤC, KHU TÍN NGHĨA, TP. CƠ LONG

405. Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 17/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG HẢI HOÀN, KHÓM 11, PHƯỜNG HẢI TÂY, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

406. Trương Thị Ngọc Giào, sinh ngày 03/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 ÔN TUYỀN, THÔN KIM LUÂN, XÃ THÁI MA LÝ, H. ĐÀI ĐÔNG

407. Phạm Thị Hồng Ngân, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ NHÂN HÒA, KHÓM 3, THÔN PHONG MỸ, XÃ ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

408. Lê Thị Hồng Phúc, sinh ngày 24/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 9, THÔN LỘ THƯỢNG, XÃ PHƯƠNG UYỂN, H. CHƯƠNG HÓA

409. Lê Thị Hồng Thu, sinh ngày 24/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 43, NGÕ 256, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG LIÊU, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, H. CHƯƠNG HÓA

410. Làu Nhục Chánh, sinh ngày 20/7/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 502, ĐƯỜNG VĂN HIỀN, KHÓM 9, PHƯỜNG VĂN THÀNH, KHU BẮC, TP. ĐÀI NAM

411. Trần Thị Loan, sinh ngày 17/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 520, ĐƯỜNG TÂN ĐÔ, KHÓM 3, PHƯỜNG MINH LƯỢNG, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

412. Nhỉn Sau Dếnh, sinh ngày 31/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 340, ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

413. Trần Thị Nhòng, sinh ngày 25/9/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 507, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH TRUNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

414. Mai Nguyệt Quế, sinh ngày 01/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 659, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 20, PHƯỜNG CHÍNH GIÁC, KHU BẮC, TP. ĐÀI NAM

415. Phạm Thị Thu Ngọc, sinh ngày 12/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/15/12 ĐOẠN 4 LỘ THÀNH THÁI, KHÓM 26, THÔN TẬP PHÚC, LÀNG NGŨ CỔ, H. ĐÀI BẮC

416. Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh ngày 13/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/2, NGÕ 60 ĐƯỜNG PHÚC TƯỜNG, KHÓM 6, PHƯỜNG NHẬT HÒA, TP. THỔ THÀNH, H. ĐÀI BẮC

417. Lê Thị Liên, sinh ngày 20/02/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/12/4, NGÕ 167 ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 24, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP. LÔ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

418. Nguyễn Thị Tiệp, sinh ngày 14/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 3 LỘ LỮ QUANG, KHÓM 8, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, TP. TRUNG HÒA, H. ĐÀI BẮC

419. Cám A Kíu, sinh ngày 25/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/8, NGÕ 6 ĐƯỜNG THIÊN TUẾ, KHÓM 12, PHƯỜNG BẢO AN, TP. THỤ LÂM, H. ĐÀI BẮC

420. Bùi Thị Ái Muội, sinh ngày 29/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1, NGÕ 79 ĐƯỜNG QUAN QUANG, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂY AN, TP. BẢN  KIỀU, H. ĐÀI BẮC

421. Võ Thị Hía, sinh ngày 25/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, NGÕ 270 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 12, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

422. Hồ Thị Loan, sinh ngày 05/10/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 270 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 11, PHƯỜNG GIỚI THỌ,  TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

423. Trần Gia Phân, sinh ngày 03/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 325 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG BẢO AN, KHÓM 23, PHƯỜNG NGỤY LIÊU, TP. THỤ LÂM, H. ĐÀI BẮC

424. Lê Kim Hằng, sinh ngày 06/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 239, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG THĂNG, XÃ LIỄU DOANH, H. ĐÀI NAM

425. Đỗ Thị Oanh, sinh ngày 12/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 539, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 10, PHƯỜNG NHÂN THIỆN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

426. Ngô Thị Huyền, sinh ngày 10/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 384, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN MAI BẮC, XÃ MAI SƠN, H. GIA NGHĨA

427. Lý Thị Kim Cương, sinh ngày 16/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 2, NGÕ 20, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG CẨM ĐIỀN, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

428. Nguyễn Thanh Hòa, sinh ngày 17/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẠ THỐ, KHÓM 3, THÔN SA KHANH, XÃ TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

429. Trần Thị Xuân Yên, sinh ngày 18/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-1, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 20, PHƯỜNG DÂN SINH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

430. Lưu Hồng Yến, sinh ngày 31/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, NGÕ 50, ĐƯỜNG NGŨ CỐC VƯƠNG BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG CỐC VƯƠNG, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

431. Nguyễn Thị Quý Hân, sinh ngày 14/7/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/2, NGÕ 15, ĐOẠN 3 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 28, PHƯỜNG ĐIỀN TRUNG, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

432. Vòng A Múi, sinh ngày 02/6/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 108, ĐOẠN 3 ĐƯỜNG TRẤT THIỆN, KHÓM 5, PHƯỜNG KHÊ SƠN, KHU THỔ LÂM, TP ĐÀI BẮC

433. Phan Thị Hồng Nho, sinh ngày 20/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 41, NGÕ 39, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 12, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

434. Phan Thị Hồng Thủy, sinh ngày 12/10/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, HẠNH KHẨU, KHÓM 12,THÔN THÔ KHÊ, XÃ THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

435. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 09/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÁCH 19, NGÕ 694, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯƠNG HỒ, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

436. Vi Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 16/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG BÌNH ĐẲNG, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN TÂY, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

437. Nguyễn Thị Muội, sinh ngày 09/5/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101-1, TRUNG THÔN, KHÓM 20, THÔN CAM TÂY, XÃ THÍCH ĐỒNG, H. VÂN LÂM

438. Lê Thị Mỹ Phương, sinh ngày 17/12/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 261, ĐƯỜNG BẢO AN 1, KHÓM 4, PHƯỜNG BẢO AN, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

439. Âu Tuyết Vân, sinh ngày 07/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGOẠI KHÊ CHÂU, KHÓM 1, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

440. Võ Thị Diễm Thúy, sinh ngày 10/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG NAM VINH, KHÓM 7, THÔN MAI NAM, XÃ MAI SƠN, H. GIA NGHĨA

441. Hà Thị Tiến, sinh ngày 10/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 227, ĐƯỜNG VẠN THỌ, KHÓM 24, THÔN HỒI LONG, XÃ QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

442. Trần Kim Huệ, sinh ngày 20/8/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÁCH 37, NGÕ 32, ĐƯỜNG HẢI HOÀN, KHÓM 12, PHƯỜNG HẢI ĐÔNG, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

443. Lê Hà Phương, sinh ngày 25/11/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18-2, ĐẠI LUÂN, KHÓM 3, THÔN ĐẠI LUÂN, XÃ THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

444. Lê Thị Cẩm Duyên, sinh ngày 26/3/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 123, ĐỒNG THẾ LIÊU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG XƯƠNG, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, H. ĐÀI NAM

445. Lê Cẩm Tín, sinh ngày 19/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 01, PHƯỜNG NHÂN AM, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, H. VÂN LÂM

446. Phạm Thị Bé Thảo, sinh ngày 06/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, NGÕ 2, ĐƯỜNG LIÊN PHÚC, KHÓM 4, THÔN CẨM HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, H. ĐÀO VIÊN

447. Nguyễn Thị Xuân Diệu, sinh ngày 01/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/5, ĐƯỜNG AN HÒA 2, KHÓM 34, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU AN LẠC, TP. CƠ LONG

448. Hoàng Thị Cẩm Tú, sinh ngày 10/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 198 ĐƯỜNG THANH SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG AN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, H. TÂN TRÚC

449. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/3/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/1/6, NGÕ 14 ĐƯỜNG TÂN THỐ 10, KHÓM 22, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

450. Huỳnh Kim Duyên, sinh ngày 27/11/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/4/23 ĐƯỜNG AN ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, TP. ĐÀO VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

451. Trần Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 20/4/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, NGÕ 116 ĐƯỜNG THIÊN TƯỜNG, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐẠI PHÚC, TP. BÁT ĐỨC, H. ĐÀO VIÊN

452. Ngô Nguyệt Ký, sinh ngày 04/4/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162/50, NGÕ 1 ĐOẠN 3 ĐƯỜNG THÀNH TÂY, KHÓM 1, PHƯỜNG THÀNH TÂY, KHU AN NAM, TP. ĐÀI NAM

453. Phạm Mỹ Xuyên, sinh ngày 20/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 415 LỘ VĨNH AN, KHÓM 28, THÔN THANH CÂU, LÀNG ĐÔNG SƠN, H. NGHI LAN

454. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 28/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 152, ĐƯỜNG HIỆP SINH, KHÓM 12, THÔN HIỆP THÀNH, LÀNG TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

455. Võ Thị Phượng, sinh ngày 10/8/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/2, NGÕ 326 LỘ NAM KINH, KHÓM 13, PHƯỜNG QUỐC LONG, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

456. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 26/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 NAM TỊNH XA TRẠM, KHÓM 5, THÔN TAM TRẤN, LÀNG THỦY THƯỢNG, H. GIA NGHĨA

457. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86 TÙNG TÂY, KHÓM 5, THÔN TÙNG TRÚC, LÀNG ĐẠI BI, H. VÂN LÂM

458. Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 28/4/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75/15 LỘ TRÍ TÂN, KHÓM 15, PHƯỜNG QUAN ĐỘ, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

459. Nguyễn Cẩm Nhung, sinh ngày 13/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/9 LỘ XA LIÊU, KHÓM 001, THÔN XA LIÊU, LÀNG XA THÀNH, H. BÌNH ĐÔNG

460. Trần Thị Ngọc Nén, sinh ngày 16/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/1 CỰU TRANG, KHÓM 17, THÔN PHONG CẢNG, LÀNG PHÒNG SƠN, H. BÌNH ĐÔNG

461. Lê Thị Quyên, sinh ngày 24/10/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 13, LÀNG TÚ SƠN, XÃ ĐẠI NHÃ, H. ĐÀI TRUNG

462. Nguyễn Thị Hồng Nương, sinh ngày 19/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 6, ĐOẠN 1, LỘ XA ĐIỀN, KHÓM 008, THÔN VƯƠNG ĐIỀN, LÀNG ĐẠI ĐÔ, H. ĐÀI TRUNG

463. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 05/01/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 417, ĐOẠN 2, LỘ VĂN XƯƠNG, KHÓM 5, THÔN VĨNH THUẬN, LÀNG ĐẠI ĐÔ, H. ĐÀI TRUNG

464. Phạm Thị Cẩm Dung, sinh ngày 15/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 2, NGÕ 390 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 19, PHƯỜNG NAM XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, H. ĐÀI TRUNG

465. Huỳnh Bảo Châu, sinh ngày 24/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127 LỘ NHÂN ĐỨC, KHÓM 024, THÔN ĐẠI ĐỒNG, LÀNG ĐẠI ĐÔ, H. ĐÀI TRUNG

466. Trần Thị Cẩm Giang, sinh ngày 28/12/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 202, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 7, THÔN LẬT LÂM, LÀNG ĐÀM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

467. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 09/9/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẺM 11, NGÕ 323, ĐƯỜNG PHÁC TỬ, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÁC TỬ, TP. PHONG NGUYÊN, H. ĐÀI TRUNG

468. Nguyễn Thị Bích Loan, sinh ngày 21/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 3 ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG QUỐC LONG, TP. TAM TRÙNG, H. ĐÀI BẮC

469. Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 12/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 TƯ KẾT, KHÓM 26, THÔN NGÔ SA, LÀNG TIÊU KHÊ, H. NGHI LAN

470. Đào Thị Biếu, sinh ngày 26/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 NGÕ 75 LỘ CÔNG VIÊN TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG DUY TÂN, TP. BÌNH ĐÔNG, H. BÌNH ĐÔNG

471. Bùi Thị Nhàn, sinh ngày 03/12/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 281 LỘ NAM CẢNG, KHÓM 2, THÔN BẮC SƠN, LÀNG QUỐC TÍNH, H. NAM ĐẦU

472. Lê Thị Kim Năm, sinh ngày 09/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 106 LỘ ĐĂNG LÂM, KHÓM 11, THÔN PHÚC ĐỨC, LÀNG NGŨ CỔ, H. ĐÀI BẮC

473. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 07/10/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57/1/5, ĐƯỜNG KIM PHONG NGỮ, KHÓM 8, PHƯỜNG NHÂN MỸ, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

474. Huỳnh Thị Tiến, sinh ngày 12/10/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 512, ĐOẠN 2 LỘ TÔ HOA, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM CƯỜNG, THỊ TRẤN TÔ ÁO, H. NGHI LAN

475. Phan Thị Hồng Thái, sinh ngày 31/10/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 196 LỘ LẬP TÍN, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP. ĐÀI BẮC

476. Lầnh Chi Phóng, sinh ngày 28/7/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/67/5 NGÕ 320 ĐOẠN 2 LỘ TÂY VIÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG HÒA ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

477. Văn Thị Bích Hồng, sinh ngày 26/5/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65 LỘ CANH TÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG CANH TÂN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, H. NGHI LAN

478. Lê Thị Hồng Phượng, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, NGÕ 45 LỘ NAM VINH, KHÓM 9, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP. PHỤNG SƠN, H. VÂN LÂM

479. Lý Thị Phượng, sinh ngày 14/10/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113 LỘ TÂN HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG CÔNG AN, THỊ TRẤN HỔ VĨ, H. VÂN LÂM

480. Bùi Thị Ngọc Triều, sinh ngày 15/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221/3 LOÁT NỘI, KHÓM 15, PHƯỜNG LOÁT NỘI, THỊ TRẤN HỔ VĨ, H. VÂN LÂM

481. Bùi Thị Hoan, sinh ngày 19/02/1979 tại TP Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 286 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 30, PHƯỜNG VĨNH AN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, H. CHƯƠNG HÓA

482. Lại Lê Bình, sinh ngày 03/6/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 6, THÔN ĐẠI THÔN, LÀNG ĐẠI THÔN, H. CHƯƠNG HÓA

483. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 20/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89/3 LỘ KỲ VÕ LAN, KHÓM 9, THÔN NHỊ LONG, LÀNG TIÊU KHÊ, H. NGHI LAN

484. Phạm Thị Tuyết Nga, sinh ngày 28/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/1 NGÕ 347 ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 32, PHƯỜNG PHÚ CƯƠNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

485. Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 04/02/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1 BẮC CAO SƠN ĐỈNH, KHÓM 12, PHƯỜNG CAO VINH, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, H. ĐÀO VIÊN

486. Đinh Thị Kiều Trang, sinh ngày 30/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/31 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC THẾ, TP. BÌNH TRẤN, H. ĐÀO VIÊN

487.Huỳnh Thị Thu Hà, sinh ngày 20/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68 ĐƯỜNG BÌNH ĐẰNG 3, KHÓM 9, PHƯỜNG LỤC LỘ, THỊ TRẤN SA LỘC, H. ĐÀI TRUNG

488. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 09/02/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 LỘ VĨNH PHONG BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

489. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 01/11/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 362 ĐẠI LIÊU, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH AN, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, H. GIA NGHĨA

490. Hồ Ngọc Dung, sinh ngày 28/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 22, ĐƯỜNG HOA KIỀU, KHÓM 3, THÔN KIỀU ĐẦU, LÀNG HOA ĐÀN, H. CHƯƠNG HÓA

491. Dương Thị Bé Sáu, sinh ngày 06/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 716/2 LỘ HÁN DÂN, KHÓM 10, LÀNG HOẰNG LƯƠNG, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

492. Đặng Thị Mỹ Châu, sinh ngày 15/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, HẺM HƯNG ĐẠT, ĐƯỜNG HƯNG ĐẠT, THÔN TÂN CẢNG, XÃ VĨNH AN, H. CAO HÙNG

493. Đặng Thanh Bình, sinh ngày 19/9/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 562/11F LỘ THÚY HOA, KHÓM 13, PHƯỜNG QUẢ PHONG, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

494. Lê Mỹ Thuận, sinh ngày 01/7/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/16, NGÕ 5, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, THÔN TÂN MINH, LÀNG THÁI SƠN, H. ĐÀI BẮC

495. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 02/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120, HẺM 288, ĐƯỜNG THẾ ĐẨU, KHÓM 13, THÔN CỰU MI, XÃ THẾ CHÂU, H. CHƯƠNG HÓA

496. Nguyễn Thị Na, sinh ngày 09/9/1985 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 KHÁCH THỐ, KHÓM 005, THÔN KHÁCH THỐ, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, H. VÂN LÂM

497. Nguyễn Hồng Tươi, sinh ngày 07/10/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1440 LỘ ĐẠI OANH, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG TÂN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

498. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 05/11/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 TÙNG BÁCH LÂM, KHÓM 7, THÔN TÙNG LÂM, LÀNG TÂN PHONG, H. TÂN TRÚC

499. Phan Thị Cẩm Loan, sinh ngày 13/7/1978 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77/21/11 LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 12, LÀNG TRUNG HƯNG, THỊ TRẤN PHONG NGUYÊN, H. ĐÀI TRUNG

500. Phan Ngọc Điệp, sinh ngày 01/5/1964 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 471/18 NGHĨA TRÚC, KHÓM 3, THÔN TRUYỀN PHƯƠNG, LÀNG NGHĨA TRÚC, H. GIA NGHĨA

501. Lâm Muội, sinh ngày 09/6/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 SƠN TRI LUÂN, KHÓM 4, THÔN NGHĨA LONG, LÀNG TRÚC KỲ, H. GIA NGHĨA

502. Phạm Thị Bích Hạnh, sinh ngày 01/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 682, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 4, PHƯỜNG CHÍNH NGHĨA, TP. LÔ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

503. Trần Thị Như Mai, sinh ngày 02/03/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, NGÕ 17, HẺM 930, ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 11, THÔN Ô NHẬT, LÀNG Ô NHẬT, H. ĐÀI TRUNG

504. Nguyễn Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 20/10/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46 NGÕ 202 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 7, THÔN LẬT LÂM, LÀNG ĐÀM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

505. Cái Thị Thoa, sinh ngày 22/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 290/1 LỘ LỘC HÒA, ĐOẠN 5, KHÓM 12, PHƯỜNG NHÃ CÂU, THỊ TRẤN HÒA MỸ, H. CHƯƠNG HÓA

506. Huỳnh Thị Ngọc Hoan, sinh ngày 07/9/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 44/1 NGÕ 209 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG 1, KHÓM 10, PHƯỜNG LINH CHÂU, KHU LINH NHA, TP. CAO HÙNG

507. Trịnh Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 18/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1278 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 9, PHƯỜNG SA LUÂN, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, H. CHƯƠNG HÓA

508. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 29/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, HẺM HÒA HƯNG, ĐOẠN 3, LỘ ĐÔNG QUAN, KHÓM 03, THÔN NAM THẾ, LÀNG HÒA BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

509. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 17/12/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66 NGŨ TUỆ, KHÓM 8, THÔN NGŨ GIÁP, LÀNG QUAN MIẾU, H. ĐÀI NAM

510. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 10/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137 HẠ BỘ, KHÓM 12, PHƯỜNG GIA PHÚC, THỊ TRẤN GIA LÝ, H. ĐÀI NAM

511. Lê Anh Thư, sinh ngày 21/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161/23 LỘ QUANG MINH, KHÓM 15, THÔN TÂY THẾ, LÀNG TRÚC ĐIỀN, H. BÌNH ĐÔNG

512. Phạm Thị Kim Hương, sinh ngày 29/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 707 THÔN TINH TRUNG 3, KHÓM 017, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU ĐÔNG, TP. ĐÀI NAM

513. Lý Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 27/5/1972 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LỘ VẠN NGUYÊN, KHÓM 04, PHƯỜNG VẠN HỢP, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, H. CHƯƠNG HÓA

514. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 18/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 288 ĐƯỜNG BẢO BÌNH, KHÓM 015, PHƯỜNG BẢO BÌNH, TP. VĨNH HÒA, H. ĐÀI BẮC

515. Bùi Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 ĐƯỜNG LONG THÀNH TÂN, KHÓM 010, PHƯỜNG LONG AN, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

516. Phan Thị Nhiên, sinh ngày 16/01/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 113, LỘ TRÍ VIỄN 2, KHÓM 9, PHƯỜNG CÁT LỢI, KHU BẮC ĐẦU, TP. ĐÀI BẮC

517. Đỗ Thị Bé Em, sinh ngày 04/11/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/7F LỘ HƯNG AN, ĐOẠN 2, KHÓM 025, PHƯỜNG BÌNH HƯNG, KHU BẮC ĐỒN, TP. ĐÀI TRUNG

518. Huỳnh Hồng Loan, sinh ngày 09/01/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-6, ĐƯỜNG HẠ ĐIỀN, KHÓM 13, THÔN THÀNH CÔNG, XÃ KHÊ CHÂU, H. CHƯƠNG HÓA

519. Lầu Ửng Mùi, sinh ngày 05/12/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112-2, ĐƯỜNG TRÚC VI, KHÓM 7, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP. ĐẨU LỤC, H. VÂN LÂM

520. Đoàn Thị Hữu Tuyền, sinh ngày 04/12/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 80, NGÁCH 25, NGÕ 109, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỘC SÁCH, KHÓM 23, PHƯỜNG MINH HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP. ĐÀI BẮC

521. Trần Thị Nên, sinh ngày 04/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-1, NGÕ THÂM KHANH, KHÓM 10, THÔN XA TRÌNH, XÃ THỦY LÝ, H. NAM ĐẦU

522. Nguyễn Thị Như Tuyết, sinh ngày 27/7/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 26, THÔN LÂM TRUNG, XÃ LÂM NỘI, H. VÂN LÂM

523. Võ Thị Bế, sinh ngày 03/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 14, NGÁCH 90, NGÕ 152, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NHÃ ĐÀM, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM TỬ, H. ĐÀI TRUNG

524. Nguyễn Thị Thanh Thùy, sinh ngày 17/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19-1, NGÕ 113, ĐƯỜNG HÁN SINH ĐÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG HƯƠNG NHẠC, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

525. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 17/4/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, NGÕ 55, ĐƯỜNG NAM CƯƠNG 1, KHÓM 11, PHƯỜNG GIA HÒA, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

526. Tạ Ngọc Vân, sinh ngày 02/9/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, ĐƯỜNG TRIỀU ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG LONG PHƯỢNG, KHU TIỂU CẢNG, TP. CAO HÙNG

527. Trần Mây, sinh ngày 03/8/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 363, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂY LÂM, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, H. GIA NGHĨA

528. Đào Cẩm Bình, sinh ngày 14/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG LẠC DƯƠNG, KHÓM 4, THÔN NỘI TÂN, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, H. CHƯƠNG HÓA

529. Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24-1, NGÕ BẢO DÂN, ĐƯỜNG TRÚC LỘC, KHÓM 10, THÔN TRÚC LÂM, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, H. CHƯƠNG HÓA

530. Trần Thị Điệp, sinh ngày 01/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ PHƯỢNG TÂY, KHÓM 18, THÔN PHƯỢNG HÙNG, XÃ YẾN SÀO, H. CAO HÙNG

531. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 10/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 374, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 32, THÔN PHÚ LÝ, XÃ PHÚ LÝ, H. HOA LIÊN

532. Tô Thị Nhớ, sinh ngày 19/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, THƯỢNG BÌNH, KHÓM 11, THÔN QUẢNG TÂY, XÃ TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

533. Nguyễn Thị Lại, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, PHÚC DÂN, KHÓM 2, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ TÂN XÃ, H. ĐÀI TRUNG

534. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 09/10/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 237-1, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 12, PHƯỜNG MẬU HƯNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, H. ĐÀI TRUNG

535. Huỳnh Thúy Hắng, sinh ngày 20/5/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, ĐƯỜNG TRUNG VÂN, KHÓM 6, THÔN TRUNG VÂN, XÃ LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

536. Thạch Thị Hồng Thảo, sinh ngày 18/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 142/8 ĐƯỜNG HƯNG NGƯ, KHÓM 15, PHƯỜNG THỊNH NGƯ, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, H. BÌNH ĐÔNG

537. Đặng Thị Thùy Trang, sinh ngày 07/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/3 CẢNG BIÊN, KHÓM 15, THÔN PHONG CẢNG, XÃ PHƯƠNG SƠN, H. BÌNH ĐÔNG

538. Lê Thị Loan, sinh ngày 20/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 324, LỘ KHÊ ĐÔNG, KHÓM 014, PHƯỜNG KHÊ ĐÔNG, THỊ TRẤN TAM HIỆP, H. ĐÀI BẮC

539. Trần Thị Cúc, sinh ngày 20/4/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, ĐIỀN TRUNG ƯƠNG, KHÓM 3, THÔN BẮC CẢNG, XÃ ĐẠI VIÊN, H. ĐÀO VIÊN

540. Trần Thị Nga, sinh ngày 25/3/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG THỤY XƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG THỤY TRÚC, TP. PHỤNG SƠN, H. CAO HÙNG

541. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 17/3/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 108, ĐƯỜNG TRUNG THỐ, KHÓM 10, THÔN TRUNG THỐ, XÃ LÂM VIÊN, H. CAO HÙNG

542. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 10/11/1971 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG HÁN DƯƠNG, KHÓM 23, PHƯỜNG TRƯỜNG THANH, KHU BẮC, TP. ĐÀI TRUNG

543. Lê Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 23/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 507, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 27, PHƯỜNG TRUNG TÂM, TP. ĐÀI ĐÔNG, H. ĐÀI ĐÔNG

544. Trần Thị Dung, sinh ngày 15/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 160 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG QUẢNG CHÂU, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

545. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 22/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, ĐƯỜNG HỢP GIANG, KHÓM 008, PHƯỜNG TÂN THỐ, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

546. Trần Thị Cẩm Linh, sinh ngày 02/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, HẺM 151, LỘ HỶ THỤ, KHÓM 7, PHƯỜNG HỶ ĐÔNG, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

547. Nguyễn Thị Lệ Như, sinh ngày 06/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37 LỘ HOA QUANG, KHÓM 2, THÔN TRÚC HỒ, LÀNG LỘ TRÚC, H. CAO HÙNG

548. Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 20/6/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 179 LỘ THÁI LIÊU, KHÓM 12, THÔN BÌ CƯỚC, LÀNG PHỐ TÂM, H. CHƯƠNG HÓA

549. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91, ĐƯỜNG TÂN TRÍ, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN THƯỢNG, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

550. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 08/7/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 21, ĐƯỜNG THÁI CÔNG, KHÓM 28, PHƯỜNG VĨ BẮC, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

551. Trần Thị Lụa, sinh ngày 15/10/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 142/3 VỌNG MINH, KHÓM 13, THÔN VỌNG MINH, LÀNG NGỌC ĐỈNH, H. ĐÀI NAM

552. Trần Ngọc Hạnh, sinh ngày 01/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 460 LỘ TỈNH BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG VÕNG SA, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, H. ĐÀI ĐÔNG

553. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 08/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/69 QUAN ĐIỀN, KHÓM 002, THÔN QUAN ĐIỀN, LÀNG QUAN ĐIỀN, H. ĐÀI NAM

554. Thắng Mỹ Linh, sinh ngày 31/10/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, NGÕ 87 LỘ TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 14, THÔN THÁI TỬ, LÀNG NHÂN ĐỨC, H. ĐÀI NAM

555. Ca Tú Nhi, sinh ngày 25/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 4 MỸ LUÂN, KHÓM 001, THÔN QUY HỒNG, LÀNG VẠN LÝ, H. ĐÀI BẮC

556. Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 27/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 7/3 ĐƯỜNG THIÊN HẬU, KHÓM 37, THÔN THẢO NHA, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

557. Bùi Thị Cần, sinh ngày 02/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91 PHONG VINH, KHÓM 21, THÔN ĐẠI DOANH, LÀNG TÂN THỊ, H. ĐÀI NAM

558. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 12/8/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 320 LỘ THỌ TỶ, KHÓM 15, THÔN LÃO BI, LÀNG NỘI PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

559. Bùi Thị Kim Phượng, sinh ngày 14/8/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/1, NGÕ 15 LỘ PHONG NIÊN, KHÓM 26, THÔN DIÊM TRUNG, LÀNG DIÊM PHỐ, H. BÌNH ĐÔNG

560. Trần Gia Bảo, sinh ngày 03/11/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 5, NGÕ 224, ĐƯỜNG TẬP HIỀN, KHÓM 6, PHƯỜNG NGỌC THANH, TP. LÔ CHÂU, H. ĐÀI BẮC

561. Trần Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 18/12/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 190 LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 11, THÔN TÙNG CƯỚC, LÀNG LAN TRIỀU, H. ĐÀI NAM

562. Phạm Thị Xuân Mai, sinh ngày 14/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/2, NGÕ 10 ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 33, THÔN HỒI LONG, LÀNG QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

563. Lê Thị Hương, sinh ngày 27/4/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88/1 TAM TĂNG, KHÓM 28, PHƯỜNG PHÚC AN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, H. ĐÀO VIÊN

564. Võ Thúy Hằng, sinh ngày 01/01/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 355 LỘ ĐẠI XÃ, KHÓM 8, THÔN XÃ TRUNG, LÀNG LỘ TRÚC, H. CAO HÙNG

565. Hồ Thị Kiều Nga, sinh ngày 05/5/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/4 LỘ THANH NIÊN 2, KHÓM 17, PHƯỜNG VĂN ĐÔNG, KHU TIỀN KIM, TP. CAO HÙNG

566. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 67 LỘ PHẤT ĐỨC, KHÓM 21, PHƯỜNG THẢO VỆ, KHU TIỀN TRẤN, TP. CAO HÙNG

567. Trần Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 08/7/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 282/2 ĐƯỜNG VÕ LÃNH, KHÓM 17, PHƯỜNG NGOẠI LIÊU, KHU VĨNH LẠC, TP. CƠ LONG

568. Huỳnh Thị Cẩm Tú, sinh ngày 24/02/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 215 ĐOẠN 1 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG LẶC ÍCH, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

569. Sú Sắt Múi, sinh ngày 05/4/1962 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 LỘ HÀ NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG HÀ NGUYÊN, KHU TÂY ĐỒN, TP. ĐÀI TRUNG

570. Phạm Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/8/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 454/7 LỘ LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN ĐIẾM, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

571. Lê Thị Cẩm Hoài, sinh ngày 15/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6/1, SỐ 2, NGÕ 422, ĐƯỜNG BÁC ÁI 2, KHÓM 36, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP. CAO HÙNG

572. Đặng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/7/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN PHONG MỸ, XÃ ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

573. Võ Thị Kim Yến, sinh ngày 18/8/1960 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 005, THÔN ĐÔNG THÀNH, LÀNG ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

574. Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 13/11/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 003, THÔN PHONG MỸ, LÀNG ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

575. Huỳnh Thị Như Hoàng, sinh ngày 03/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 618 LỘ QUANG HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG VĨNH LONG, TP. THÁI BÌNH, H. ĐÀI TRUNG

576. Nguyễn Thị Lệ Huyền, sinh ngày 28/8/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 139 LỘ CÔNG HỌC, KHÓM 25, PHƯỜNG CÔNG HỌC, KHU NAM, TP. ĐÀI TRUNG

577. Huỳnh Thị Đủ, sinh ngày 16/8/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ 242 ĐOẠN 2 LỘ AN KHANG, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỨC AN, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

578. Phan Thị Thúy Lan, sinh ngày 08/02/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172 ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG NHÂN HÒA, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

579. Nguyễn Thị Thanh Chuyên, sinh ngày 11/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 261/12 NGÕ THỤY TRÚC, KHÓM 7, PHƯỜNG DIÊN TƯỜNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, H. NAM ĐẦU

580. Lâm Thị Ngân, sinh ngày 30/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 148/6 NGÕ AN THÔN, KHÓM 6, THÔN THƯỢNG AN, LÀNG THỦY LÝ, H. NAM ĐẦU

581. Nguyễn Hồng Hoa, sinh ngày 19/3/1965 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/10, NGÕ KHẢM ĐỈNH, KHÓM 14, THÔN THÁN LIÊU, LÀNG DANH GIAN, H. NAM ĐẦU

582. Trần Mộng Liên, sinh ngày 28/10/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 596 ĐOẠN 3 LỘ CHƯƠNG NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH PHONG, TP. NAM ĐẦU, H. NAM ĐẦU

583. Trần Thị Huyền, sinh ngày 02/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 NGÕ 64 LỘ TÂN HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠO HƯNG, KHU BẮC ĐẦU, TP. ĐÀI BẮC

584. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 19/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/82/4 NGÕ 486 LỘ VẠN ĐẠI, KHÓM 11, PHƯỜNG HOA TRUNG, KHU VẠN HOA, TP. ĐÀI BẮC

585. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 25/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28/5 NGÕ 26 LỘ TRUNG BÌNH, KHÓM 23, PHƯỜNG LẬP CÔNG, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

586. Trần Thị Mộng Xuân, sinh ngày 24/6/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/30/4 NGÕ 11 ĐƯỜNG DÂN BẢN, KHÓM 9, PHƯỜNG DÂN BẢN, TP. TÂN TRANG, H. ĐÀI BẮC

587. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 21/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 NGÕ 225 LỘ DI ĐÀ, KHÓM 10, PHƯỜNG PHƯƠNG THẢO, KHU ĐÔNG, TP. GIA NGHĨA

588. Lư Thị Huyền, sinh ngày 19/10/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 27 NGÕ 208 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG TRUNG BẮC, KHÓM 020, PHƯỜNG KIỆN HÀNH, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

589. Nguyễn Thị Liền, sinh ngày 22/7/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 36, NGÕ 81, ĐƯỜNG HẠ MÔN, KHÓM 15, PHƯỜNG HUỲNH PHỔ, KHU TRUNG CHÍNH, TP. ĐÀI BẮC

590. Lê Thị Phương Lan, sinh ngày 10/10/1971 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43/8 NGỌC ĐIỀN, KHÓM 9, THÔN QUANG KHỐNG, XÃ VẠN LÝ, H. ĐÀI BẮC

591. Trần Thị Kiều Nương, sinh ngày 12/4/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 232 ĐƯỜNG PHÚC CHÂU 1, KHÓM 29, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, TP. TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

592. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 25/02/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG THIÊN HUỆ, KHÓM 17, THÔN ĐÀM KIẾN, LÀNG ĐẠI THÀNH, H. CHƯƠNG HÓA

593. Trịnh Thị Phấn, sinh ngày 25/7/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 109 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC NAM, KHÓM 25, PHƯỜNG TÂN LONG, KHU ĐẠI AN, TP. ĐÀI BẮC

594. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 24/4/1970 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 37, ĐƯỜNG NHẬT TÂN, KHÓM 001, PHƯỜNG NHẬT TÂN, TP. THỔ THÀNH, H. ĐÀI BẮC

595. Nguyễn Thị Thu Huỳnh, sinh ngày 10/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2 SỐ 1 NGÕ 146 ĐƯỜNG VĨNH HƯỞNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TÚ LÃNH, TP. VĨNH HÒA, H. ĐÀI BẮC

596. Đặng Hồng Loan, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG LỊCH, TP TRUNG LỊCH, H. ĐÀO VIÊN

597. Lìu Ngọc Hoan, sinh ngày 24/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/22 TÂY BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY BÌNH, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, H. MIÊU LẬT

598. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 17/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/22/3 NGÕ 49 ĐƯỜNG ĐIỀN ĐAN, KHÓM 14, PHƯỜNG PHÚC THÚY, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

599. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 24/3/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/2, NGÕ 8 ĐƯỜNG THÚY HOA, KHÓM 13, PHƯỜNG CHẤN NGHĨA, TP. BẢN KIỀU, H. ĐÀI BẮC

600. Quách Thị Khiếm, sinh ngày 02/5/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 TRẦN THỔ KHANH, KHÓM 12, THÔN ĐẠI KHANH, LÀNG QUY SƠN, H. ĐÀO VIÊN

601. Huỳnh Thị Thiền, sinh ngày 19/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112 PHA TỬ ĐẦU, KHÓM 7, THÔN PHA ĐẦU, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

602. Võ Thị Kim Dung, sinh ngày 05/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3-2, NGÁCH 2, NGÕ 703, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG PHÚC CHÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

603. Nguyễn Thị Mỹ Thể, sinh ngày 19/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DỤC ĐẠT, KHÓM 32, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

604. Võ Thị Bích Thu, sinh ngày 15/8/1967 tại Campuchia

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138 ĐƯỜNG ANH TÀI, KHÓM 19, PHƯỜNG TỊCH THỐ, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

605. Rafia Yussoup, sinh ngày 23/6/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 155/F3 LỘ TRÚC LÂM, KHÓM 6, THÔN THANH HỒ, LÀNG LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

606. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 26/3/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 HẺM THỔ GIÁC, PHƯỜNG 3, THÔN TỨ BÌNH, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

607. Phan Kim Nguyệt, sinh ngày 15/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ 303, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG GIA NAM, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

608. Lai Thị Kim Phụng, sinh ngày 19/5/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 87, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG TRƯỜNG LẠC, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

609. Nguyễn Thị Thương Chi, sinh ngày 08/7/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 LỘ TÂN BAN, KHÓM 11, THÔN QUẢNG AN, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

610. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 30/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 287 LỘ NGƯ SỬ, KHÓM 1, THÔN THÀNH THÁI, LÀNG NGŨ BAN, HUYỆN ĐÀI BẮC

611. Lương Thị Thuận, sinh ngày 24/02/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 HẺM 1 ĐƯỜNG PHÚ DÂN, KHÓM 8, LÀNG HƯNG ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

612. Lâm Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 05/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÕ THÔNG VĂN, KHÓM 7, THÔN TÂN THÀNH, LÀNG NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU

613. Bùi Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 15/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 PHỤC HƯNG, KHÓM 4, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

614. Sung Huệ Nghi, sinh ngày 26/8/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/9 NGÕ 86 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG ĐÀM HƯNG, KHÓM 23, THÔN ĐÀM DƯƠNG, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

615. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/4 ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 7, PHƯỜNG NHÃ TƯỜNG, KHU TÍN NGHĨA, HUYỆN ĐÀI BẮC

616. Phạm Thị Mỹ Trúc, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 10/25 TRƯỜNG SA, KHÓM 2, THÔN TRƯỜNG SA, LÀNG TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

617. Trần Thị Đấu, sinh ngày 03/8/1958 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101/20 LỘ HƯNG ĐIỀN, KHÓM 10, THÔN HƯNG ĐIỀN, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

618. Nguyễn Hoài Dạ Lý, sinh ngày 13/02/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2/5/3 HẺM 109, ĐƯỜNG HOA TÂN, KHÓM 43, PHƯỜNG HOA TÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

619. Võ Thị Bích Loan, sinh ngày 01/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129, NGHỊ GIÁP, KHÓM 1, THÔN SA LUÂN, LÀNG QUI NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

620. Trần Thị Mít, sinh ngày 18/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77 NGÕ 6 HẺM 100, ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG VIÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

621. Giang Vĩnh Hảo, sinh ngày 05/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/3 NGÕ 6, HẺM 161 ĐƯỜNG MỘC TÂN, ĐOẠN 2, KHÓM 34, PHƯỜNG MỘC TÂN, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

622. Kiên Thị Sa Mít, sinh ngày 03/9/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153/1 LẦU 2, ĐƯỜNG BẢO NGHI, KHÓM 2, PHƯỜNG THUẬN HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

623. Lê Thị Loan, sinh ngày 01/12/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 135/47 LỘ BÍCH PHONG, KHÓM 6, PHƯỜNG BÍCH PHONG, TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

624. Phạm Thị Thu Thơ, sinh ngày 18/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 HẺM 100 ĐOẠN 1, LỘ THANH VÂN, KHÓM 13,  PHƯỜNG NHI THÀNH, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

625. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 25/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49 HẺM 6 ĐƯỜNG LONG TƯỜNG TAM, THÔN ĐẠI HƯNG, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

626. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 08/5/1986 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 HẺM 83, ĐƯỜNG VĨNH ÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG ẢI ĐINH, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

627. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 19/12/1973 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 370 ĐƯỜNG THÀNH HƯNG, KHÓM 12, THÔNG PHỐ THÀNH, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

628. Lý Thị Hương, sinh ngày 19/02/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100 ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 7, THÔN LONG ĐÀM, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

629. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 26/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/12 LỘ CAM THẢO, KHÓM 5, THÔN CẢM CHÚNG, LÀNG NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

630. Lê Thanh Thủy, sinh ngày 06/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/22 NGÕ 232 ĐOẠN 3, LỘ ĐAI PHÚC, KHÓM 10, THÔN MỸ THÀNH, LÀNG TRANG VIÊN, HUYỆN NGHI LAN

631. Hà Ánh Hoa, sinh ngày 12/8/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/3 HỌC TIẾN, KHÓM 5, THÔN NHỊ QUẢ, LÀNG NGŨ QUẢ, HUYỆN NGHI LAN

632. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 15/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 NGÕ 4 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG BẢO TRƯỜNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

633. Đặng Mai Anh, sinh ngày 01/02/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63 ĐƯỜNG THỌ SƠN, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐƠN PHỤNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

634. Vũ Thị Kim Mạnh, sinh ngày 07/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25 NGÕ 158 ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, TP TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

635. Bùi Thị Thu Diễm, sinh ngày 24/12/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 130 ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HOẰNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

636. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 06/5/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95/2 ĐƯỜNG MÃ LUYỆN ĐỈNH, KHÓM 35, THÔN VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

637. Chướng Cắm Kíu, sinh ngày 14/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 196 ĐOẠN 5, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG ĐÔNG, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

638. Lê Thị Mỹ Trang, sinh ngày 05/01/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47/2, LỘ AN BÌNH, KHÓM 8, THÔN AN LẠC, LÀNG PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

639. Trần Dùng Dinh, sinh ngày 27/02/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 CÁP KHÊ LIÊU, KHÓM 2, THÔN HẠ LIÊU, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

640. Đặng Thúy Hằng, sinh ngày 03/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113 ĐÔNG HẬU LIÊU, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG QUANG, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

641. Võ Thị Kim Phương, sinh ngày 27/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 ĐÀM THỔ LIÊU, KHÓM 7, THÔN DU TÂY, LÀNG KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA

642. Đặng Thị Mỹ Trang, sinh ngày 15/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81 KHÊ ĐỂ LIÊU, THÔN TÚ LÂM, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

643. Lâm Ngọc Vinh, sinh ngày 12/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124/1 THANH PHỐ, KHÓM 8, THÔN THANH PHỐ, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

644. Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 10/11/1979 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 NGÕ 53 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 9, THÔN HẢI SƠN, LÀNG HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG

645. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 20/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN HẢI BẮC, LÀNG HẢI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

646. Phan Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 16/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208 LỘ BÌNH ĐẲNG, KHÓM 1, THÔN TỬ NGHĨA, LÀNG TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

647. Huỳnh Võ Mỹ Ly, sinh ngày 22/8/1979 tại Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/2 LĨNH VĨ, KHÓM 10, THÔN TRƯỜNG LĨNH, LÀNG HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

648. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 13/11/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/18 GIA BẠT, KHÓM 4, PHƯỜNG GIA BẮC, TT THIỆN HÓA, HUYỆN NAM ĐẦU

649. Phan Thị Thùy Trinh, sinh ngày 03/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 NAM THẾ, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂN NAM, TT ĐẨU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

650. Văn Thị Ngân Giang, sinh ngày 06/3/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35 LỘ DÂN SINH, KHÓM 7, PHƯỜNG QUẢNG PHÚC, TT TÂY ỐC, HUYỆN VÂN LÂM

651. Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 16/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 291 LỘ TRÍ QUẢNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

652. Tạ Mỹ Loan, sinh ngày 19/6/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/2 BẮC THẾ CHÂU, KHÓM 21, THÔN MINH HÒA, LÀNG SƠN THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

653. Phan Thị Tuyết Lan, sinh ngày 09/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/9 NGÕ 260 LỘ NGUYÊN VIỄN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÍNH NỘI, KHU NOÃN NOÃN, TP CƠ LONG

654. Nguyễn Lý Thùy Dương, sinh ngày 26/02/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 ĐẰNG LIÊU TỬ, KHÓM 1, THÔN THẠCH LỘNG, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

655. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/4/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84/8 ĐƯỜNG BẮC VĂN, KHÓM 1, PHƯỜNG BẮC VĂN, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

656. Nguyễn Thị Mạnh, sinh ngày 10/8/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/69 NGÕ 380 LỘ TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG PHỤNG ĐÔNG, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

657. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 06/9/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/4 LÔ THỐ OÁT, KHÓM 15, THÔN HÒA BÌNH, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

658. Bùi Kim Thanh, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/21 LUÂN TỬ ĐỈNH, KHÓM 1, PHƯỜNG LUÂN ĐỈNH, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

659. Phạm Thị Quyên, sinh ngày 29/9/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 ĐỈNH KHÁNG, KHÓM 5, THÔN HẠ KHÁNG, LÀNG PHAN LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

660. Lê Thị Tố Trinh, sinh ngày 03/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158/7 HẬU BÍCH LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜNG CHẤN LIÊU, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

661. Lê Kim Được, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 NGÕ 118 ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

662. Liêu Thị Xuân Hương, sinh ngày 24/4/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 NGÕ 80 LỘ GIA NHÂN, KHÓM 23, PHƯỜNG THÚY BÌNH, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

663. Ngô Hồng Thu, sinh ngày 02/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/21 LỘ SA VĨ, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐẠI QUANG, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

664. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 09/7/1978 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 150 LỘ BÁT LONG, PHƯỜNG BÁT DA, TT TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

665. Trần Thị Thúy, sinh ngày 15/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ 55 LỘ LONG HOA, KHÓM 21, THÔN LONG SƠN, LÀNG PHƯƠNG LIÊU HUYỆN BÌNH ĐÔNG

666. Trịnh Thị Ngọc Hà, sinh ngày 09/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/2 NGÕ 296 ĐƯỜNG THỤY HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG THỤY TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

667. Nguyễn Thị Ngọc Thọ, sinh ngày 20/02/1984 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105 HẬU PHỐ, KHÓM 9, PHƯỜNG HẬU PHỐ, TT THỔ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

668. Nguyễn Thị Thu Hoàng, sinh ngày 03/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 HƯNG HÓA LIÊU, KHÓM 1, THÔN MẠCH PHONG, LÀNG MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

669. Trần Thị Hào, sinh ngày 15/4/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 CÔNG QUÁN, KHÓM 3, THÔN TRANG TÂY, LÀNG NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

670. Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh ngày 30/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 NGOẠI PHỐ, KHÓM 3, THÔN PHỐ NAM, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

671. Nguyễn Kim Tiết, sinh ngày 23/5/1970 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 11, THÔN LUÂN TRUNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

672. Võ Đoàn Diễm Trinh, sinh ngày 22/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322 LỘ CANH SINH BẮC, KHÓM 28, PHƯỜNG TY NAM, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

673. Huỳnh Thị Lan, sinh ngày 12/3/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55 THÁN ĐẦU, KHÓM 4, THÔN THỤY HƯNG, LÀNG TÂN HƯNG, HUYỆN TÂN TRÚC

674. Võ Thị Kim Cương, sinh ngày 01/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1008 TRUNG DOANH, KHÓM 4, THÔN TRUNG DOANH, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

675. Lê Thị Muội, sinh ngày 08/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1008 TRUNG DOANH, KHÓM 4, THÔN TRUNG DOANH, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

676. Phạm Thị Hồng Nga, sinh ngày 07/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 327 LỘ THÁNH HIỀN, KHÓM 34, PHƯỜNG THÁNH HỒ, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

677. Võ Nhật Tuyên, sinh ngày 20/5/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80/3 NGÕ 685 ĐOẠN 1 LỘ QUỐC TẾ, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG ĐỨC, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

678. Trần Thị Liễu, sinh ngày 09/5/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/5 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 15, PHƯỜNG DỤC ANH, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

679. Lê Đình Phụng Loan, sinh ngày 28/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 160/3/5 ĐƯỜNG QUỐC XƯƠNG, KHÓM 6, THÔN VĂN NAM, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

680. Nguyễn Đinh Phụng Mai, sinh ngày 16/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3-5 SỐ 160 ĐƯỜNG QUỐC XƯƠNG, KHÓM 6, THÔN VĂN NAM, LÀNG LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

681. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 03/01/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/1 ĐƯỜNG TẤT TÍN, KHÓM 12, PHƯỜNG HÀ TÂN, KHU GIÁM TRÌNH, TP CAO HÙNG

682. Nguyễn Thị Niềm, sinh ngày 16/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/28 NGÕ 621 ĐƯỜNG NGÔ PHỤNG NAM, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

683. Huỳnh Thị Ân, sinh ngày 10/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 303 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, THÔN ĐẠI PHÚC, LÀNG LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

684. Nguyễn Thị Năm, sinh ngày 08/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/10 LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 4, THÔN THIÊN PHÚC, LÀNG LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

685. Lê Thị Hoa, sinh ngày 13/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/13 NGÕ 133 LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 28, PHƯỜNG TRÀO ĐÔNG, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

686. Nguyễn Thị Mỹ Nữ, sinh ngày 06/7/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/8 HẬU THỐ, KHÓM 4, THÔN HẬU THỐ, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

687. Nguyễn Hồng Duyên, sinh ngày 06/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 337/1 ĐƯỜNG LONG AN, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG MÔN, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

688. Đỗ Thị Thu Cúc, sinh ngày 14/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31 A MẪU BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

689. Thái Thanh Tuyền, 02/6/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/6 NGÕ 676 LỘ HƯNG PHONG, KHÓM 8, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

690. Võ Thị Mai Linh, sinh ngày 18/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/166 HẠ NỘI LỊCH, KHÓM 10, PHƯỜNG NỘI ĐỊNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

691. Trần Thị Kim Ngưỡng, sinh ngày 16/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 312 ĐẠI TRÚC VI, KHÓM 20, THÔN HOẰNG TRÚC, LÀNG LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

692. Lê Mai Bích Thủy, sinh ngày 29/3/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/4 ĐƯỜNG DỤC SINH, KHÓM 20, PHƯỜNG DỤC SINH, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

693. Lê Kim Tám, sinh ngày 20/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161 ĐƯỜNG ĐÔNG VINH, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

694. Trần Kim Thoa, sinh ngày 13/11/1985 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/36 NGÕ 369 ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG CẨM HÒA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

695. Trần Mỹ Tú, sinh ngày 18/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/1 ĐÔNG CẢNG, KHÓM 17, THÔN NAM HẢI, LÀNG TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

696. Đặng Thanh Trang, sinh ngày 28/4/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169/165/20 ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 8, THÔN KHÁNH AN, LÀNG TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

697. Đồng Thị Kiều Phương, sinh ngày 09/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139/78 ĐƯỜNG THÁI TỬ, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM CHI, TP TÂN DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

698. Lư Thu Sáu, sinh ngày 10/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 LẦU 4 HẺM 325 ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 32, PHƯỜNG TAM TRƯỜNG, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

699. Trần Thị Hồng Nhi, sinh ngày 01/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 HỒ VỸ, KHÓM 1, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG PHIÊN LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

700. Dư Thị Thùy Trang, sinh ngày 24/11/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/17 ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, ĐOẠN 1, KHÓM 21, PHƯỜNG TAM QUANG, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

701. Thái Thị Bé Hai, sinh ngày 16/8/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127/9/2 ĐƯỜNG DÀO VIÊN, KHÓM 14, THÔN CẨM HƯNG, LÀNG LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

702. Đỗ Thị Hải Yến, sinh ngày 10/10/1980 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5 SỐ 40/46 ĐƯỜNG NAM HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH HÒA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

703. Huỳnh Khả Vân, sinh ngày 24/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 38, NGÕ 430, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG BẮC, KHÓM 5, PHƯỜNG HẠ BÌ, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

704. Tô Thị Thu Thanh, sinh ngày 22/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/24/15/3F ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚC DÂN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

705. Đinh Thị Nhung, sinh ngày 30/12/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51 ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 3, THÔN MINH ĐỨC, LÀNG ĐẦU ỐC, HUYỆN MIÊU LẬT

706. Nguyễn Kim Hà, sinh ngày 16/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/1, ĐƯỜNG ĐẠI CHÂU, KHÓM 7, THÔN ĐẠI CHÂU, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN

707. Lìu Sầu Múi, sinh ngày 11/12/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 173/7F/1 ĐƯỜNG NAM HÒA, KHÓM 14, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

708. Trần Thị Tuyết Mỹ, sinh ngày 14/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3 SỐ 8/2 NGÕ 408 LỘ DÂN TỘC, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH HÀ, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

709. Đặng Thị Ngọc Châu, sinh ngày 13/12/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 3, THÔN THÍCH ĐỒNG, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

710. Trần Thị Út Lớn, sinh ngày 04/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 HẠ BÌNH, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯNG LONG, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

711. Lưu Ngọc Bích, sinh ngày 29/5/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266/6 LẦU 4 ĐƯỜNG THỪA ĐỨC, KHÓM 6, PHƯỜNG HẬU CẢNG, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

712. Tằng Quay Mùi, sinh ngày 15/3/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94 ĐƯỜNG DÂN SINH CỬU, KHÓM 10, THÔN QUY NAM, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

713. Đinh Thị Mẫn, sinh ngày 10/8/1973 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112/2 XUYÊN TỬ LÂM, KHÓM 12, THÔN XUYÊN LÂM, PHƯỜNG TÂY CẢNG II, TP ĐÀI NAM

714. Trần Thị Ngọc Nga, sinh ngày 20/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84 NGÕ TÂN THỐ, KHÓM 14, PHƯỜNG DƯƠNG THỐ, TT LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

715. Đặng Thị Bé Sáu, sinh ngày 04/11/1981 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/6 NGÕ 124 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 7, PHƯỜNG LỤC PHÚC, TT TAM TRUNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

716. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 26/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/5 ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 7, PHƯỜNG TỨ ĐỨC, XÃ NGÔ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

717. Phạm Thị Tuyền, sinh ngày 15/5/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68 ĐƯỜNG HẢI DƯƠNG, KHÓM 12, PHƯỜNG LÃO GIA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

718. Võ Thị Nga, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 4F. 1 SỐ 115/64 ĐOẠN 3 ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NHÂN MỸ, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

719. Nguyễn Thị Cẩm Yến, sinh ngày 03/11/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 HẺM 54 NGÕ 33, ĐƯỜNG LONG CUNG, KHÓM 16, PHƯỜNG LONG HỮU, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

720. Huỳnh Thị Ngọc Liên, sinh ngày 14/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91/2/5 LẦU 2 ĐƯỜNG ĐÔNG VINH, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

721. Đàm Tuyết Khanh, sinh ngày 26/4/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/3 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 10, THÔN VĨNH HOA, XÃ VĨNH AN, HUYỆN CAO HÙNG

722. Trần Thị Hiền, sinh ngày 05/02/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106/2F ĐƯỜNG CÔN DƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂY TÂN, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

723. Lê Thị Kiều Yến, sinh ngày 09/01/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 NGÕ VƯƠNG THỐ, KHÓM 3, THÔN VĨNH HÒA, LÀNG DẠ THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

724. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 19/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/1 LỘ HẠ CAM, KHÓM 9, THÔN CAM VIÊN, LÀNG KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

725. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 05/4/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 HẺM NGHĨA DÂN, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

726. Lê Thị Bo, sinh ngày 10/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3/4 SỐ 89 ĐƯỜNG ĐẠI NGHIỆP, ĐOẠN 2, KHÓM 3, LÀNG XUÂN NHẬT, TP ĐÀO VIÊN

727. Đoàn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 09/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83 HẺM 269 LẦU 14, ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 23, PHƯỜNG QUẢNG ĐỨC, TX BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

728. Nguyễn Hồng Thủy, sinh ngày 06/4/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159 ĐƯỜNG HẠ SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG SƠN ĐÔNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

729. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 07/02/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33 NGÕ 14 HẺM MAI CƯƠNG, ĐƯỜNG MAI CAO, KHÓM 31, PHƯỜNG CAO SƠN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

730. La Kim Phụng, sinh ngày 27/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 ĐƯỜNG NGHI HÂN, KHÓM 8, PHƯỜNG NGHI XƯƠNG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

731. Trần Kim Huệ, sinh ngày 15/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133 ĐƯỜNG LỤC HỢP, KHÓM 7, PHƯỜNG BẮC AN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

732. Đặng Thanh Đạm, sinh ngày 12/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71/1 ĐƯỜNG NAM CÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TAM HỢP, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

733. Huỳnh Ngọc Phụng, sinh ngày 19/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LỘ VĂN HIỀN 1, KHÓM 21, THÔN BẢO AN, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

734. Trần Thị Nghiếm, sinh ngày 08/12/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 542 ĐƯỜNG GIAI LÝ HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG HƯNG HÓA, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

735. Lầu Nhộc Dính, sinh ngày 14/5/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, THÔN NGỌC TỈNH, LÀNG NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

736. Trần Thị Lợi, sinh ngày 19/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168 BẢO TRƯỜNG HỒ, KHÓM 6, THÔN HỒ TÂY, LÀNG TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

737. Lâm Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 29/10/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127/22 ĐƯỜNG ĐẠI HOA NHẤT, KHÓM 12, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHU THẤT ĐỔ, TP CƠ LONG

738. Phan Thúy Oanh, sinh ngày 04/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/8 ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG GIÁC, TT MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

739. Chạt Sau Diếng, sinh ngày 27/6/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195 LẦU 2, ĐƯỜNG VĨNH TRINH, KHÓM 12, THÔN THỦY NGUYÊN, LÀNG VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

740. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 20/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 187 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG NAM KHÁM, KHÓM 19, THÔN LÔ TRÚC, LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

741. Lâm Thị Quàng Ni, sinh ngày 01/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55/1 HẠ GIA ĐÔNG, KHÓM 4, THÔN GIA ĐÔNG, LÀNG HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM

742. Hồ Thị Kim Duyên, sinh ngày 30/7/1972 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/14, NGÕ 92, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHÚC NÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG QUAN THÁNH, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

743. Lồ Thị Thanh, sinh ngày 22/3/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/6 ĐƯỜNG DỤ NÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG DÂN VINH, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

744. Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 10/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/22 TRÚC VĨ HẬU, KHÓM 5, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM

745. Đoàn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 01/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52/3 THỐ CÂU, KHÓM 6, THÔN THỔ CÂU, LÀNG HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM

746. Kiều Thị Nhi, sinh ngày 17/12/1965 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/2 HỒ THỔ LIÊU, KHÓM 9, NGÕ HỒ GIA, TT THIỆN HOA, HUYỆN ĐÀI NAM

747. Lầm Sám Múi, sinh ngày 16/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 2 LỘ TAM ĐỨC, KHÓM 7, PHƯỜNG TAM NINH, TT TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

748. Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 22/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 LỘ CUNG KHOAN, KHÓM 5, THÔN THÀNH ĐỨC, XÃ VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

749. Trần Thị Thủy, sinh ngày 28/10/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/29/2 NGÕ THUẬN QUYẾN, KHÓM 9, THÔN NAM TĂNG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

750. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 22/12/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 284 ĐOẠN 3 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN HẢI PHONG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

751. Ong Thị Xiếu Sang, sinh ngày 11/11/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 NGÕ 29 LỘ LỤC QUÂN, KHÓM 5, THÔN QUYẾN LIÊU, LÀNG KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

752. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 22/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 36, NGÕ 108, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

753. Lý Nhộc Múi, sinh ngày 01/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 538, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 26, THÔN NHÂN MỸ, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

754. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 12/6/1979 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 260, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MỘC SÁCH, KHÓM 26, PHƯỜNG HOA HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

755. Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 04/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 4, NGÁCH 15, NGÕ 168, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 41, PHƯỜNG HÒA KHÁNH, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

756. Phạm Thị Dương, sinh ngày 26/11/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12-2, NGÕ 161, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 13, PHƯỜNG TỨ DUY, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

757. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 16/6/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ 226, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CÔNG HỌC, KHÓM 5, PHƯỜNG CÔNG THÂN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

758. Lê Thị Kiều, sinh ngày 24/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 599-10, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG CHÍNH GIÁC, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

759. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 20/01/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, HẠ THỐ, KHÓM 11, THÔN NỘI HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

760. Kim Thị Xiên, sinh ngày 02/11/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 41, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 19, PHƯỜNG VĨNH AN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

761. Nguyễn Thị Mỹ Diện, sinh ngày 06/10/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24-2 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HẢI ĐIỆN, KHÓM 1, PHƯỜNG DẠ AN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

762. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 09/7/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 200, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHU THẤT ĐỔ, TP CƠ LONG

763. Võ Thị Hồng Hoa, sinh ngày 01/7/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 300, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM 1, KHÓM 28, THÔN CHIẾU MINH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

764. Lê Thị Quyên, sinh ngày 17/5/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 251, ĐƯỜNG ĐÔNG LÂM TÂY, KHÓM 24, THÔN ĐỈNH THỐ, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

765. Nguyễn Cẩm Nhung, sinh ngày 10/12/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, ĐỘ TỬ ĐẦU, KHÓM 6, THÔN ĐỘ ĐẦU, XÃ QUAN ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM

766. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 26/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129-4, NGÕ BA THẠCH, KHÓM 10, THÔN NHÂN HÒA, XÃ TÍN NGHĨA, HUYỆN NAM ĐẦU

767. Đỗ Thị Lài, sinh ngày 09/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84-3, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 10, PHƯỜNG HIỆP HÒA, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

768. Trương Thị Thấm, sinh ngày 19/10/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 104, ĐƯỜNG BẢO BỘ, KHÓM 5, PHƯỜNG BẢO BỘ, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

769. Lương Ngọc Anh, sinh ngày 02/6/1953 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, TRUNG TRANG, KHÓM 4, THÔN TRUNG  HƯNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

770. Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 21/11/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 930, ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, KHÓM 24, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

771. Lê Thị Bé Thu, sinh ngày 21/12/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12-3, ĐƯỜNG THIỂM TÂY ĐÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THANH, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

772. Lê Thị Mộng Liên, sinh ngày 12/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 9, ĐƯỜNG NHƯ Ý, KHÓM 16, PHƯỜNG HOA HỒNG, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

773. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 24/01/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG ĐẠI NGHĨA, KHÓM 14, PHƯỜNG DIÊN HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

774. Linh Nhật Thúy, sinh ngày 28/4/1975 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 213 THÔN NAM DƯƠNG TÂN, ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG NAM DƯƠNG, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

775. Ngô Thị Gái, sinh ngày 25/02/1977 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8-3, NGÕ TAM ĐÀN, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI PHỐ, THỊ TRẤN LÂM VIÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

776. Lê Kim Dể, sinh ngày 06/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ THẢO TỬ BÌ, KHÓM 7, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

777. Trần Thị Loan, sinh ngày 08/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, ĐƯỜNG THẬP LỤC KẾT, KHÓM 7, THÔN TAM DÂN, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

778. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 15/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ THẢO TỬ BÌ, KHÓM 6, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

779. Hỷ Ngọc Chắn, sinh ngày 20/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, ĐƯỜNG BÌNH ĐỈNH, KHÓM 6, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

780. Lương Thị Thanh Kim Huệ, sinh ngày 15/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 262, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

781. Phan Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 132-7 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 11, THÔN NHÂN HÒA, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

782. Huỳnh Thị Kim Lựu, sinh ngày 22/7/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30-3, ĐƯỜNG CỬU GIÁP, KHÓM 10, THÔN HẬU LÝ, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

783. Nguyễn Thị Gái Cu, sinh ngày 24/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 278, ĐƯỜNG QUANG VIỄN, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

784. Sơn Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 10/8/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐƯỜNG CÔNG ANH 1, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI TRUNG, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

785. Lê Thị Mai, sinh ngày 08/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG VĨNH HOA 10, KHÓM 32, PHƯỜNG BÌNH THÔNG, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

786. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 29/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 161, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG BẮC, KHÓM 13, THÔN DẠNG CƯỚC, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

787. Lưu Thị Lài, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 250, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 41, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

788. Trương Thị Mai, sinh ngày 12/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÁCH 2, NGÕ BÁC ÁI, KHÓM 20, THÔN KHẢO ĐÀM, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

789. Vũ Thị Hà Tiên, sinh ngày 13/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37-2, NGÕ 4, THÔN TỪ HUY TÂN, KHÓM 33, PHƯỜNG HẢI PHONG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

790. Lâm Thị Hồng, sinh ngày 01/11/1968 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 206, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, PHƯỜNG CÁT ĐÔNG, THỊ TRẤN MỸ NỒNG, HUYỆN CAO HÙNG

791. Nguyễn Thanh Thùy, sinh ngày 11/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13-3, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 2, THÔN THẤT KHỐI, XÃ NAM CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

792. Nguyễn Thị Phượng Hồng, sinh ngày 23/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, CỒNG QUÁN LUÂN, KHÓM 14, THÔN KHOÁNG ĐÀM, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

793. Châu Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 16/11/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-3 SỐ 6, NGÕ 74, ĐƯỜNG ÔN CHÂU, KHÓM 22, PHƯỜNG ĐẠI HỌC, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

794. Hồ Thị Nguyệt Châu, sinh ngày 06/11/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 896, ĐƯỜNG BÍCH SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG BÍCH PHONG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

795. Huỳnh Thị Bích Phượng, sinh ngày 01/02/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-1, SỐ 22, NGÁCH 20, NGÕ 274, ĐƯỜNG QUẬN BÌNH, KHÓM 34, PHƯỜNG DỤC BÌNH, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

796. Nguyễn Thị Thu Mai, sinh ngày 29/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, NGÁCH 20, NGÕ 633, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THANH SA, KHÓM 10, PHƯỜNG SA LUÂN, KHU AN NAM, TP ĐÀI BẮC

797. Nguyễn Thị Xương, sinh ngày 02/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64, NGÕ 80, ĐƯỜNG BẮC VIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG NGUYÊN BẢO, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

798. Trần Thị Tuyết Mãnh, sinh ngày 16/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-10, SỐ 70, ĐƯỜNG DỤC BÌNH 5, KHÓM 9, PHƯỜNG DỤC BÌNH, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

799. Trần Phụng, sinh ngày 17/8/1956 tại Trung Quốc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 160, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG CHÂU, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

800. Lìu Thanh Phương, sinh ngày 10/10/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 98, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 5, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

801. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 20/02/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

802. Hồ Thị Cầm Hiền, sinh ngày 01/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, TAM TÍNH, KHÓM 20, THÔN VĂN CẢNG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

803. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 09/9/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 16, SỐ 11, NGÕ 137, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 21, THÔN ĐÀM DƯỠNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

804. Châu Thanh Tuyền, sinh ngày 22/02/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 244-2, AN ĐỊNH, KHÓM 9, THÔN AN GIA, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

805. Phùng Sâu Lìn, sinh ngày 29/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98 NAM LIÊU, KHÓM 6, THÔN NAM LIÊU, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

806. Hoàng Thị Mỹ Lan, sinh ngày 21/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109/4 CHÂU GIANG, KHÓM 10, PHƯỜNG SƠN THỦY, THỊ TRẤN MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

807. Vũ Thị Loan, sinh ngày 14/7/1985 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LỘ THÀNH CÔNG, KHÓM 2, THÔN ĐIỀN PHỐ, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

808. Châu Thị Kim Hồng, sinh ngày 04/9/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70 LỘ PHỤC HƯNG, KHÓM 15, THÔN THIÊN THỜI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

809. Nguyễn Thị Kim Tươi, sinh ngày 16/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 132/7/8/3 ĐOẠN 1, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DU XA, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

810. Phạm Thị Hiên, sinh ngày 07/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121/12 LỘ KHẢM ĐỈNH 3, KHÓM 12, PHƯỜNG KHẢM ĐỈNH, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

811. Võ Ái Linh, sinh ngày 13/10/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 NGÕ 240 LỘ TIÊM SƠN, KHÓM 5, PHƯỜNG TIÊM SƠN, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

812. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 06/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 NGÕ 128 ĐƯỜNG LIÊN HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

813. Phạm Thị Thanh Phương, sinh ngày 09/7/1976 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74/2/5 ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÚ MINH, KHÓM 7, PHƯỜNG TÚ NGHĨA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

814. Giang Bích Ngọc, sinh ngày 03/10/1969 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, ĐƯỜNG HÁN KHẨU, KHÓM 20, PHƯỜNG CẢNH KHÁNH, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

815. Giang Thị Phương Lan, sinh ngày 04/6/1977 tại Phú Thọ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, NGÕ 94, ĐƯỜNG DỤC LẠC, KHÓM 27, THÔN LONG TƯỜNG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

816. Trần Thị Thúy Điểu, sinh ngày 20/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG NỘI LỊCH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

817. Trần Thị An Thư, sinh ngày 13/4/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 4, PHONG LÂM, KHÓM 7, THÔN PHONG LÂM, XÃ SƯ TỬ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

818. Thái Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 10/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231, ĐƯỜNG ĐÀM ĐẦU, KHÓM 8, THÔN ĐÀM ĐẦU, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

819. Trần Ngọc Loan, sinh ngày 19/4/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, NGÁCH 152, NGÕ 186, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG ĐÔNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

820. Ngô Tuyết Phượng, sinh ngày 07/11/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 17, ĐƯỜNG VŨ THÁNH, KHÓM 16, PHƯỜNG NGŨ QUYỀN, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

821. Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 25/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, DU XA, KHÓM 9, THÔN LỘC ĐIỀN, XÃ NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

822. Chương Chấn Mùi, sinh ngày 27/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 410, ĐƯƠNG NGƯU PHỐ, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỐ TIỀN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

823. Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 02/4/1969 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65-3, THƯỢNG ÂM, ẢNH OA, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

824. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/5/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 36, ĐƯỜNG QUANG HOA, KHÓM 25, PHƯỜNG SÀI TRÌNH, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

825. Nguyễn Thị Hồng Thê, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 296 LẦU 6/1 ĐƯỜNG ĐÔNG AN, KHÓM 16, PHƯỜNG TIỂU ĐÔNG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

826. Trần Thị Hương, sinh ngày 01/3/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 2, NGÕ 42, SÙNG ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN VINH, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

827. Trần Thị Kim Thắm, sinh ngày 24/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, THÔN VĂN XƯƠNG TÂN, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 20, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

828. Trần Thị Trang, sinh ngày 06/8/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 780, ĐƯỜNG TÂY ĐẠI, KHÓM 8, PHƯỜNG BẢN THẠCH, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

829. Cao Phi Huỳnh, sinh ngày 24/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 246, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 11, PHƯỜNG HẠ BỒ, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

830. Võ Thị Phương, sinh ngày 05/02/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, NGÁCH 320, NGÕ 1273, ĐƯỜNG VĂN TÂM NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG THỤ VƯƠNG, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

831. Đoàn Thị Tho, sinh ngày 17/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109, NGÕ HÒA BÌNH, KHÓM 16, THÔN HẢI PHONG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

832. Hồ Ngọc Hạnh, sinh ngày 10/4/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 LỤC CỔ LÂM KHẨU, KHÓM 7, THÔN TRÙNG HÒA, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

833. Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 19/9/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 1, THÔN NGŨ HỒ, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

834. Trần Thị Mẫn, sinh ngày 10/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 268/4 LỘ TỨ DUY, KHÓM 20, PHƯỜNG MÃN THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

835. Lê Kim Dung, sinh ngày 19/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/9 ĐẠI HÒA, KHÓM 5, PHƯỜNG CỬU LONG, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

836. Lưu Thị Kim Ngọc, sinh ngày 16/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41 ĐƯỜNG TÁI PHÁT, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂY ĐẨU, TT NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

837. Kiều Thị Bé Năm, sinh ngày 04/5/1975 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 615 ĐƯỜNG HỒ TỬ NỘI, KHÓM 23, PHƯỜNG HỒ NỘI, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

838. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 28/8/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 ĐƯỜNG PHỤNG ĐÔNG, KHÓM 20, PHƯỜNG PHỤNG NGUYÊN, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

839. Trần Nhì Kíu, sinh ngày 18/3/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/273 ĐƯỜNG VÕ DINH, KHÓM 10, PHƯỜNG VÕ HÁN, THỊ TRẤN PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

840. Chung Thị Thanh Lam, sinh ngày 10/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/516 ĐƯỜNG NGŨ GIÁP NHỊ, KHÓM 2, PHƯỜNG TRẤN NAM, THỊ TRẤN PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

841. Thạch Thị Điều, sinh ngày 14/10/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/3 ĐƯỜNG NAM AN, KHÓM 42, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, THỊ TRẤN PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

842. Trần Thị Bích Loan, sinh ngày 20/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31 ĐƯỜNG PHÚC CHÂU, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM PHÚC, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

843. Trương Thị Thu Nga, sinh ngày 03/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/52 ĐƯỜNG XÃ TỬ, KHÓM 11, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

844. Vương Thùy Mỹ, sinh ngày 06/4/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/61/204 ĐƯỜNG TÙNG GIANG, KHÓM 223, PHƯỜNG TRUNG CÁT, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

845. Hồ Thị Bính, sinh ngày 19/9/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/29/49 ĐƯỜNG THỰC TIỄN, KHÓM 24, PHƯỜNG TUÂN HIỀN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

846. Dương Mộng Tuyền, sinh ngày 25/8/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/12/22/2 ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 6, PHƯỜNG DÂN AN, THỊ TRẤN TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

847. Lý Thị Gấm, sinh ngày 17/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 127/27/1/2 ĐƯỜNG NAM SƠN, KHÓM 21, PHƯỜNG NAM SƠN, THỊ TRẤN TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

848. Lê Thị Kim Cương, sinh ngày 02/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62/1 KHÁCH TRANG, KHÓM 7, THÔN DÂN HÒA, LÀNG PHIÊN LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

849. Phan Bích Ngọc, sinh ngày 13/4/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/1 HẺM GIA TÍCH 2, KHÓM 10, THÔN GIA TÍCH, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

850. Lê Thị Hồng Nga, sinh ngày 25/3/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM HẬU KHÊ LỘ VIÊN LỘC, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

851. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 02/11/1973 tại Lạng Sơn

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 10, THÔN NGHĨA ĐỨC, LÀNG HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

852. Đặng Thị Bích Hạnh, sinh ngày 29/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 563/6/5 LỘ ĐẠI NGHIỆP, KHÓM 11, PHƯỜNG TAM NGHĨA, KHU NAM ĐẦU, TP ĐÀI TRUNG

853. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 20/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111/16/24 LỘ VINH DÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

854. Huỳnh Thị Hòa Bình, sinh ngày 16/11/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4 HẺM 90 ĐƯỜNG TRUNG HỌC, KHÓM 6, THÔN ĐẠI BÌNH, LÀNG QUANG PHỤC,  HUYỆN HOA LIÊN

855. Trần Thanh Tiền, sinh ngày 02/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 HẺM 2 ĐƯỜNG KIẾN LỢI, KHÓM 2, THÔN QUANG PHÚC, LÀNG LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

856. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 05/6/1976 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 HẺM 396 ĐƯỜNG VĂN HIỀN, KHÓM 6, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

857. Lộc Lày Dinh, sinh ngày 13/9/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 LIÊU SƠN, KHÓM 7, THÔN LIÊU SƠN, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

858. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 25/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 942/6 ĐƯỜNG ĐẠI LOAN, KHÓM 18, PHƯỜNG CÔN SƠN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

859. Trương Thị Cưng, sinh ngày 29/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/1 ĐẠI CHÂU, KHÓM 3, THÔN ĐẠI CHÂU, LÀNG TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

860. Lý Thị Kim Tuyên, sinh ngày 12/8/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 HỎA THIÊU CHÂU, KHÓM 9, THÔN HIỀN KIẾN, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

861. Huỳnh Bé Lanh, sinh ngày 02/3/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55/2 ĐƯỜNG DƯƠNG MINH, KHÓM 15, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

862. Trần Thị Ngọc Luyến, sinh ngày 11/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95/1, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG LONG, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

863. Lê Thị Kim Ngoan, sinh ngày 02/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 452/46 ĐƯỜNG KIẾN QUỐC NAM, KHÓM 29, PHƯỜNG THẢO NAM, TT NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

 864. Lê Nguyễn Trúc Linh, sinh ngày 29/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 165/48/12 ĐƯỜNG CÔNG HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CÔNG QUÁN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

865. Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 19/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169 ĐƯỜNG THỤ NHÂN, KHÓM 24, PHƯỜNG THỤ LÂM, TT LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

866. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 12/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/18/5 ĐƯỜNG THÔNG BẮC, KHÓM 3, PHƯỜNG KIẾM ĐÀM, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

867. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 20/02/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121 ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG KHOA, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

868. Định Thị Huyền, sinh ngày 01/01/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 498, ĐOẠN 3 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 12, ĐƯỜNG TRUNG LIÊU, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

869. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 26/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156 ĐƯỜNG SÔNG LIÊU, KHÓM 27, THÔN THƯỢNG HOA, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

870. Đào Thanh Trúc, sinh ngày 24/3/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76-1 ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 11, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

871. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 226, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 8, THÔN THÁI BÌNH, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

872. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 03/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 46, ĐƯỜNG HOA BẮC, KHÓM 8, THÔN TRUNG HOA, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

873. Trần Thị Hiếu Loan, sinh ngày 29/6/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6-2, SỐ 215-1, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 18, PHƯỜNG HẬU LONG, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

874. Lềnh Sau Muồi, sinh ngày 08/3/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 NGÁCH 1, NGÕ 92, ĐƯỜNG QUỐC VINH, KHÓM 15, PHƯỜNG DÂN TRỊ, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

875. Nguyễn Thị Kiều Trinh, sinh ngày 27/7/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, NGÕ 98, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 8, THÔN PHÚC ĐIỀN, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

876. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 15/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 10, NGÕ 84, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 21, PHƯỜNG TỰ CƯƠNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

877. Nguyễn Thị Liệt, sinh ngày 07/11/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÁCH 42, NGÕ 71, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 12, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

878. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 25/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐẠI TÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐẠI TÂN, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

879. Võ Thị Hồng, sinh ngày 09/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 337, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 1, THÔN ĐẠI THÔN, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

880. Phạm Thị Thêm, sinh ngày 25/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA, KHÓM 8, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

881. Nguyễn Thị Tuyết Hương, sinh ngày 24/9/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, ĐỈNH PHI SA, KHÓM 19, THÔN PHI SA, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

882. Tô Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 08/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-2 ĐƯỜNG LONG TỈNH, KHÓM 10, THÔN BẢO LỰC, XÃ XA THÀNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

883. Võ Thị Mỹ Kim, sinh ngày 24/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1598 ĐƯỜNG ĐẠI ƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG TÂN, TT ĐÀI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

884. Nguyễn Thị Bé Thảo, sinh ngày 06/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, LỘ DÂN TỘC, KHÓM 9, THÔN HẢI NAM, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

885. Trần Thị Hương Thu, sinh ngày 05/02/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG NGÔ TÒNG, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

886. Tống Thị Quang Tâm, sinh ngày 10/5/1967 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, TÂN TIỆM TRANG, KHÓM 6, THÔN CUNG QUẢN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

887. Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 16/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-1, ĐƯỜNG CỬU KHUNG, KHÓM 8, PHƯỜNG NGÔ CÔNG, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

888. Nguyễn Thị Cẩm Em, sinh ngày 20/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59/11 ĐƯỜNG KIẾN CÔNG, KHÓM 17, NHỊ GIÁP, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

889. Võ Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 23/01/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53 TỰ CƯỜNG, TÀO THÔN, KHÓM 9, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

890. Trần Ngọc Quí, sinh ngày 24/11/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 486/9 TÂN QUẤN, KHÓM 4, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

891. Quách Thị Kim Thủy, sinh ngày 01/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/5 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TT THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

892. Nguyễn Kim Dung, sinh ngày 05/5/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 HẺM 14, NGÕ 123, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG, KHÓM 2, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

893. Nguyễn Thị Như Lý, sinh ngày 15/5/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 226/7/19 ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 15, PHƯỜNG NAM TINH, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

894. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 17/12/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 691/141 LỘ LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

895. Võ Cẩm Nương, sinh ngày 17/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/27 LỘ ĐẠI KHÊ, KHÓM 4, THÔN ĐẠI THÔN, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

896. Nguyễn Thị Út Nguyệt, sinh ngày 22/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 HẺM 146 ĐƯỜNG DÂN SINH, NGÕ 406, ĐOẠN 2, KHÓM 6, THÔN TÂN QUẢNG, LÀNG DÂN GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

897. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 29/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 HỒ TỬ NỘI, KHÓM 10, THÔN KHÊ CÀN, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

898. Nguyễn Bích Thủy, sinh ngày 01/7/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 339/24/1 LỘ TÂN PHÚ, KHÓM 18, PHƯỜNG QUỐC QUANG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

899. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 17/7/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 475/12 LỘ DỤC ANH, KHÓM 12, PHƯỜNG TAM TÍNH, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

900. Huỳnh Thị Bích Chăm, sinh ngày 10/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/1, SỐ 5, HẺM 416, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 14, PHỐ TÂN HÒA, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

901. Tạ Thị Hồng Liên, sinh ngày 07/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

902. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 314 TAM LIÊU LOAN, KHÓM 14, THÔN TAM QUANG, LÀNG BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

903. Lê Thị Gái, sinh ngày 31/12/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 51, NGÕ 398, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN ĐỈNH CỔ, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

904. Lê Thị Hải, sinh ngày 16/10/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 148, NGỌC ĐIỀN, KHÓM 10, LÀNG NGỌC ĐIỀN, TT UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

905. Trần Thị Hết, sinh ngày 18/6/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151, NGÕ 210, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN ĐỈNH CỔ, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

906. Khưu Bé Ba, sinh ngày 25/5/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 24, THÔN NGHĨA BƯU, LÀNG HUỆ QUY, HUYỆN CAO HÙNG

907. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 10/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 360, ĐƯỜNG TƯỜNG HÒA, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN THÀNH, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

908, Tạ Thị Tuyết, sinh ngày 18/3/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 19/3, SỐ 62, ĐƯỜNG PHỤC HOA 3, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỤC HOA, TP VĨNH KHANH, HUYỆN ĐÀI NAM

909. Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 25/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, PHỤC HƯNG, KHÓM 6, THÔN VĨNH LONG, LÀNG PHỦ LÝ, HUYỆN HOA LIÊU

910. Lê Thị Kim Thơm, sinh ngày 01/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 59/7, ĐƯỜNG CƠ KIM 3, KHÓM 18, PHƯỜNG LIÊU LÝ, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

911. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, LỘ THÁI BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, TT BẮC GIANG, HUYỆN VÂN LÂM

912. Dương Ngọc Quý, sinh ngày 04/4/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94/2F, LÔ PHỤC HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG LỘ GIANG, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

913. Lê Thị Hoàn, sinh ngày 23/4/1975 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, BẮC TRANG, KHÓM 4, THÔN TRÚC MỘC, XÃ TỪ ĐẢM, HUYỆN MIÊU LẬT

914. Huỳnh Thị Nguyệt, sinh ngày 03/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 282, LỘ PHỤC HƯNG, KHÓM 5, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

915. Trần Thị Nhi, sinh ngày 06/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 100, ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN, KHÓM 7, PHƯỜNG DIÊN HƯNG, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

916. Huỳnh Thị Trúc Linh, sinh ngày 14/4/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, NGÕ 528, ĐƯỜNG ĐẠI PHỐ, KHÓM 1, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CAO HÙNG

917. Trần Thị Minh Anh, sinh ngày 18/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 222, ĐƯỜNG TRUNG ANH, KHÓM 4, THÔN MỸ HÒA, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

918. Huỳnh Thị Kim Liên, sinh ngày 12/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61/3, HẺM 25, NGÕ 109, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG MỘC SÁCH, KHÓM 21, PHƯỜNG MINH HƯNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

919. Nguyễn Thị Ngọc Ngà, sinh ngày 27/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, TAM GIỚI PHỐ, KHÓM 5, THÔN TAM GIỚI, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

920. Đỗ Thị Kiều Âu, sinh ngày 10/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133/5 HẢO THU, KHÓM 13, THÔN PHONG THU, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

921. Đinh Ngọc Mai, sinh ngày 29/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80/12, NGOẠI KHÊ, KHÓM 10, THÔN KHÊ CHÂU, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

922. Lê Kim Thúy, sinh ngày 15/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23/5, ĐOẠN 1, LỘ ĐỊNH CHÂU, KHÓM 3, PHƯỜNG HẠ AN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

923. Trần Thị Hoàng Anh, sinh ngày 04/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 240, ĐƯỜNG MÃ TỐC, KHÓM 10, THÔN VẠN LÝ, LÀNG VẠN LÝI, HUYỆN ĐÀI BẮC

924. Nguyễn Thị Ngà, sinh ngày 10/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88/23, ĐƯỜNG ĐỨC PHƯƠNG, ĐOẠN 1, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂY NINH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

925. Lê Thị Cần, sinh ngày 20/8/1978 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 44, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 6, PHƯỜNG THỔ CHÂU, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

926. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 15/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, ĐẠI TRANG, KHÓM 14, THÔN CAO NGUYÊN, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

927. Vương Thị Thanh Thủy, sinh ngày 17/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 197, LẦU 7-8, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 7, PHỐ DIÊN BÌNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

928. Dương Thị Hồng Gấm, sinh ngày 08/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 246/35/3 LỘ KHÊ CHÂU, KHÓM 4, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP TÂN TRÚC, HUYỆN TÂN TRÚC

929. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 10/6/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 31, ĐƯỜNG LONG ANH, KHÓM 17, PHƯỜNG VĂN AN, KHU NHÂN AN, TP CƠ LONG

930. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 17/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/34, ĐƯỜNG TỀ MINH, KHÓM 8, PHƯỜNG QUANG MINH, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

931. Phan Thị Cẩm Hiền, sinh ngày 07/9/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 301/2, HẺM 619, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 1, LÀNG MAI HOA, KHU AN NAM, TP ĐÀI BẮC

932. Dương Thị Thanh Thủy, sinh ngày 18/02/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89, ĐƯỜNG KINH VŨ, KHÓM 29, PHƯỜNG TÀO CÔNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

933. Phan Thị Ngọc Nhi, sinh ngày 02/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 208, ĐƯỜNG TÂN PHÚ, KHÓM 17, THÔN TÂN TRANG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

934. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/8/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, ĐƯỜNG CÁT TƯỜNG, KHÓM 4, PHƯỜNG THÀNH TÂY, TT ĐẤU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

935. Vòng Thú Kíu, sinh ngày 21/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: SỐ 64, ĐƯỜNG CHẨM SƠN, KHÓM 6, THÔN CHẨM SƠN, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

936. Quách Kim Duyên, sinh ngày 01/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/14, HẺM 214, LỘ CỬU NHƯ 1, KHÓM 9, PHƯỜNG BẢO KHÁNH, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

937. Đỗ Thị Kim Cương, sinh ngày 06/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 173, LỘ NHỊ LINH, KHÓM 5, PHƯỜNG NHỊ LINH KHÁNH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

938. Lê Ngọc Hạnh, sinh ngày 02/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG THỤ THÀNH, KHÓM 15, THÔN TIỀN CƯỚC, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

939. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 09/6/1970 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG HOA TRUNG, KHÓM 5, PHƯỜNG MI CHÂU, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

940. Dương Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 18/9/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, HẺM 40, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 21, THÔN DOANH TIỀN, LÀNG HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

941. Huỳnh Thị Hồng, sinh ngày 11/11/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105/2 NGỌC SƠN, KHÓM 12, THÔN NGỌC SƠN, LÀNG TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

942. Nguyễn Thị Mỹ Em, sinh ngày 19/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, ĐƯỜNG CÔNG GIÁO, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN NHÂN, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

943. Trần Thị Bé Tư, sinh ngày 01/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 290, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÔN 11, KHÓM 1, PHƯỜNG HUỆ TRUNG, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

944. Lăng Thị Thúy, sinh ngày 29/6/1969 tại Cao Bằng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137, ĐƯỜNG TAM ĐA, KHÓM 5, THÔN TAM KHỐI, LÀNG CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

945. Trương Thị Ngọc Lan, sinh ngày 04/9/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 97, HẺM 376 ĐOẠN 1, LỘ PHỤC HƯNG NAM, KHÓM 33, PHƯỜNG TÂN SANH, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

946. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 06/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 8, NGÕ 102, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐỒNG, KHÓM 16, PHƯỜNG HẬU LIÊN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

947. Phùng Thị Thùy Ninh, sinh ngày 01/6/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/8, HẺM 419, ĐƯỜNG TƯ NGUYÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

948. Trần Thị Cẩm Uyên, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG THÁI BẠCH, KHÓM 17, PHƯỜNG TIÊN ĐỘNG, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

949. Ngô Thị Thanh Hồng Em, sinh ngày 22/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, ĐƯỜNG HẢI THÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP  PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

950. Lê Trúc Duyên, sinh ngày 07/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, LỘ ĐẠI HỒ, KHÓM 11, THÔN NGŨ TRANG, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CAO HÙNG

951. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 08/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97/21-2, LIÊN BẮC SÁN, KHÓM 13, PHƯỜNG BẮC SÁN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

952. Trần Thị Mỹ Dung, sinh ngày 25/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 121, ĐƯỜNG HỒNG TRẠCH, KHÓM 11, THÔN VĂN ĐỨC, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

953. Hà Ngọc Dung, sinh ngày 07/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 201, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KIM MÃ, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

954. Trần Thị Thu Cúc, sinh ngày 07/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG BÌNH AN, KHÓM 11, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

955. Hồ Thị Mai Trang, sinh ngày 28/5/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LẦU 10-1, NGÕ 133, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 33, PHƯỜNG TRIỀU ĐỐNG, KHU NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ CƠ LONG

956. Hứa Hoàng Trang, sinh ngày 08/9/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, HỒ ĐỂ, KHÓM 14, THÔN LONG ĐIỀN, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

957. Đỗ Thị Phương, sinh ngày 10/8/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 85, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY NHÃ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

958. Ong Thị Bích Huyền, sinh ngày 20/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG XÃ TỬ, KHÓM 11, PHƯỜNG XÃ TÂN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

959. Cao Thị Loan, sinh ngày 19/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, LẦU 3, NGÕ 255, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 13, PHƯỜNG LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

960. Châu Thị Thúy, sinh ngày 08/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 39, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 11, PHƯỜNG GIỚI THỌ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

961.Nguyễn Nhật Như Phượng, sinh ngày 24/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68-5, ĐƯỜNG ÔN TUYỀN, KHÓM 19, PHƯỜNG ÔN TUYỀN, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

962. Nguyễn Thị Tú Nguyên, sinh ngày 16/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 46, ĐƯỜNG DÂN SINH 2, KHÓM 4, PHƯỜNG VINH TRỊ, KHU TÂN HƯNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

963. Nguyễn Lệ Tiên, sinh ngày 20/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78-2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TƯỜNG BẮC, KHÓM 6, THÔN THỤY BẮC, XÃ THỦY TUỆ, HUYỆN HOA LIÊN

964. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 01/6/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21-1-2, HỨA TRUNG DOANH, KHÓM 2, THÔN TRUNG VINH, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

965. Trần Thị Hiền, sinh ngày 30/11/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 2, NGÕ 64, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÀO NGUYÊN, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

966. Lê Thị Thanh Huệ, sinh ngày 13/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-2, TRUNG HIỆP, KHÓM 27, THÔN QUAN ĐIỀN, HUYỆN ĐÀI NAM

967. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 06/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86-4, ĐƯỜNG TRẤN XƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG TRẤN XƯƠNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

968. Lê Thị Bé Năm, sinh ngày 14/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, LẦU 3, HỐ VĨNH BẢO, KHÓM 2, PHƯỜNG LÔ CHÂU, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

969. Trần Thị Bích Thủy, sinh ngày 24/9/1976 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG PHONG HỒ, KHÓM 9, PHƯỜNG HỒ SƠN, TP ĐẨU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

970. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 08/3/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, VIÊN BÔN, KHÓM 3, PHƯỜNG VIÊN BẢN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

971. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 03/02/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 717, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 10, THÔN CỬU ĐẦU, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

972. Võ Thị Hoa, sinh ngày 15/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 344/3, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 1, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

973. Trần Thị Kim Hương, sinh ngày 26/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG TRUNG PHÚC, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂY MÔN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

974. Nguyễn Kim Cương, sinh ngày 30/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, TRUNG SƠN, KHÓM 4, THÔN TAM THỊNH, LÀNG MẠCH LIÊU, VÂN LÂM

975. Bùi Thị Nhừng, sinh ngày 08/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG QUANG PHỤC NHỊ, KHÓM 3, LÝ QUANG PHỤC, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

976. Đoàn Thị Tiện, sinh ngày 08/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9,  HẺM 189, ĐƯỜNG NHÂN ĐỨC, KHÓM 14, THÔN ĐẦU KIỀU, XÃ MẠNH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

977. Trương Thị Thanh Tâm, sinh ngày 01/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, ĐƯỜNG QUANG PHỤC NHỊ, KHÓM 3, LÝ QUANG PHỤC, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

978. Lê Thị Thu Phương, sinh ngày 02/6/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79, ĐƯỜNG TỰ DO, KHÓM 15, PHƯỜNG CHIẾU NAM, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

979. Huỳnh Lệ Thúy, sinh ngày 04/4/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/2, HẺM 81, ĐƯỜNG LIÊU NINH, KHÓM 10, PHƯỜNG LỰC HÀNH, KHU TRUNG SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

980. Võ Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 203, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, THÔN DẬT HIỀN, LÀNG HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG

981. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 22/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103/10/7, ĐƯỜNG THƯỢNG LIÊU, KHÓM 7, THÔN THƯỢNG LIÊU, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

982. Phạm Thị Hồng Gấm, sinh ngày 19/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/3, HẺM 256, ĐƯỜNG ĐẠI PHONG 1, KHÓM 19, PHƯỜNG BẢN QUÁN, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

983. Cao Thị Nhặn, sinh ngày 10/02/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85, LỘ ĐÔNG VINH, KHÓM 28, THÔN GIA LONG, LÀNG ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

984. Đỗ Thị Huế, sinh ngày 27/6/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG QUÂN CÔNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THỦY CẢNG, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

985. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 01/9/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG NAM QUANG, KHÓM 5, PHƯỜNG CHÍNH MINH, KHU THẤT ĐỔ, TP CƠ LONG

986. Đào Thị Huệ, sinh ngày 09/12/1978 tại Sơn La

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN TÂY, KHÓM 14, PHƯỜNG DUY TÂN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

987. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 19/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/8, NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG NGŨ HƯNG, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

988. Trần Tú Trang, sinh ngày 15/11/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 46, ĐƯỜNG LONG THỔ, KHÓM 8, PHƯỜNG LONG ĐÀM, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

989. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 24/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 271/9/1, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÍ TUỆ, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

990. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 31/10/1964 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/5, HẺM 23, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HỌC PHỦ, KHÓM 14, PHƯỜNG QUẢNG PHÚC, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

991. Hà Thị Mỹ Nương, sinh ngày 11/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/3, ĐẠI BÌNH, KHÓM 15, THÔN SONG HƯNG, LÀNG VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

992. Lê Thị Mai Thảo, sinh ngày 01/6/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGƯU PHỔ, KHÓM 2, THÔN NGƯU PHỐ, LÀNG LONG KỲ, HUYỆN ĐÀI NAM

993. Lâm Mẫn, sinh ngày 19/7/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149/14, ĐƯỜNG ANH TRUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

994. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 06/7/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/3, HẺM 76, ĐƯỜNG NGUYÊN HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

995. Nguyễn Thị Bình, sinh ngày 22/10/1981 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, HẺM 112, ĐƯỜNG CUNG QUANG, HẺM 9, PHƯỜNG ĐỈNH THẠC, KHU VẠN HOA, HUYỆN ĐÀI BẮC

996. Hồ Thị Kiều, sinh ngày 09/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/4, HẺM 39, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂY KHANG, KHU NỘI HỒ, HUYỆN ĐÀI BẮC

997. Đỗ Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 18/02/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 70, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỨC 1, KHÓM 23, THÔN ĐÔNG BẢO, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

998. Nguyễn Thị Dàng, sinh ngày 15/11/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/47/3, HẺM 246, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

999. Vũ Thị Hương, sinh ngày 27/7/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/1, SONG VIÊN, KHÓM 4, THÔN BÌNH HÒA, LÀNG DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1000. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 04/3/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG TỨ ĐỨC NAM, KHÓM 14, THÔN ĐINH ĐÀI, XÃ VỤ PHONG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1001. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG TRƯỜNG ỨC 8, KHÓM 14, PHƯỜNG TRƯỜNG ỨC, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1002. Nguyễn Thị Kiều Thủy, sinh ngày 26/4/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 225-2, ĐƯỜNG LÂM HẢI, KHÓM 15, PHƯỜNG THANH PHỐ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1003. Võ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 26/8/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 72, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIA CÔNG, KHÓM 9, THÔN CÁT ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1004. Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 20/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, ĐƯỜNG ÔN CHÂU, KHÓM 3, THÔN HOA MỸ, XÃ ĐIỀU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

1005. Võ Thị Kim Yến, sinh ngày 24/5/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN VINH, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT

1006. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 18/8/1972 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124-32, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG KHOA, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1007. Thái Thị Linh, sinh ngày 23/4/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 27, PHƯỜNG LẠC ANH, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1008. Võ Thị Thu Hằng, sinh ngày 28/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 15, ĐƯỜNG TỰ SƠN, KHÓM 11, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1009. Phạm Thị Kiều Oanh, sinh ngày 21/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ TRƯỜNG SINH, KHÓM 3, PHƯỜNG NHÂN MỸ, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1010. Trần Thị Kim Hoàng, sinh ngày 26/12/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 297, ĐƯỜNG ĐÀM ĐẦU, KHÓM 13, THÔN ĐÀM ĐẦU, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1011. Hà Đàm Hưng Liên, sinh ngày 22/6/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60-1, CẢNG BIÊN, KHÓM 9, THÔN PHONG CẢNG, XÃ PHONG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1012. Đinh Thị Thu Hiền, sinh ngày 11/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 189, ĐƯỜNG NHẤT TÂM ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG THÁI THƯỢNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1013. Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 11, THÔN BẮC SÁN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1014. Vũ Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 25/3/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 293, ĐƯỜNG HÒA CẢNG, KHÓM 13, PHƯỜNG NGUYỆT MY, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1015. Trần Thị Loan, sinh ngày 01/5/1984 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÁCH 7, NGÕ 43, ĐƯỜNG NGHĨA VĨNH, KHÓM 16, PHƯỜNG BẢO TRUNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1016. Ngô Thị Mỹ Hường, sinh ngày 16/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, HƯNG TRUNG, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG TRUNG, THỊ TRẤN HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

1017. Châu Thị Ân, sinh ngày 03/7/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 710, LẬT TỬ LUÂN, KHÓM 16, THÔN TÂY LUÂN, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN GIA NGHĨA

1018. Ngô Thị Mộng Châu, sinh ngày 20/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 457, ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 24, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1019. Phan Thị Ngọc Hiếu, sinh ngày 16/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, NGÕ 39, ĐƯỜNG LIÊM THÔN, KHÓM 2, PHƯỜNG LIÊM THÔN, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1020. Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 12/12/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 254, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 3, THÔN ĐẠI PHÚ, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1021. Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 08/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 165, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÂN ÔN, KHÓM 8, PHƯỜNG QUY SƠN, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1022. Đinh Kiều Tiên, sinh ngày 03/7/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143-1, VỌNG MINH, KHÓM 13, THÔN VỌNG MINH, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1023. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 28/8/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG TRẤN QUỐC, KHÓM 17, PHƯỜNG TÍN ĐỨC, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1024. Trần Út Dẫn, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 123, ĐƯỜNG THANH SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG TỀ NAM, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1025. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 6, NGÕ 142, ĐƯỜNG CAO BÌNH 5, KHÓM 9, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1026. Lê Thị Bích, sinh ngày 15/02/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 545-2, GIA LÝ HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG HÓA, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

1027. Lâm Thị Giàu, sinh ngày 15/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27-1, NGÕ 38, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 30, PHƯỜNG CẢNH TÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1028. Dương Thị Nhi, sinh ngày 19/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, LỘC THẢO, KHÓM 3, XÃ LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1029. Lăng Thị Đỡ, sinh ngày 01/01/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 103, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 9, PHƯỜNG TIÊN ĐỘNG, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

1030. Dương Huỳnh Ngọc Lợi, sinh ngày 12/12/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/6 NGÕ 119, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN TRUNG, KHÓM 24, THÔN TRUNG PHÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1031. Võ Bạch Diễm, sinh ngày 14/01/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 NGÕ 121 ĐƯỜNG KIẾN AN, KHÓM 4, PHƯỜNG KIẾN AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1032. Huỳnh Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 16/5/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 173 ĐƯỜNG NAM CẢNG, KHÓM 1, THÔN NAM CẢNG, LÀNG QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

1033. Ưng Cá Mẫn, sinh ngày 20/9/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 NGÕ 225 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG HƯNG XÃ, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1034. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 16/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/10/8 ĐƯỜNG LẠC LỢI, KHÓM 25, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1035. Lý A Mùi, sinh ngày 28/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168 ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG NHÂN MỸ, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1036. Trương Thị Trinh, sinh ngày 01/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: TẦNG TRỆT, SỐ 73, LỘ NOÃN TRUNG, KHÓM 26, PHƯỜNG QUÁ CẢNG, KHU NOÃN NOÃN, TP CƠ LONG

1037. Phan Thị Phương Dung, sinh ngày 28/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 176/12 LỘ THỦY NGUYÊN, ĐOẠN 2, KHÓM 17, PHƯỜNG BẠCH VÂN, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1038. Nguyễn Thị Thiên Trang, sinh ngày 15/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115/65 ĐƯỜNG THÔNG NHÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG CƯ NHÂN, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

1039. Dương Thị Luyến, sinh ngày 18/4/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MÃ HÀNH 1, KHÓM 21, PHƯỜNG CÔN LÔN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1040. Lâm Thị Thúy Vân, sinh ngày 03/9/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/10 KHUYẾT TỬ, KHÓM 9, PHƯỜNG THỤY HƯNG, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1041. Nguyễn Thị Đầm, sinh ngày 04/5/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 11 SỐ 51/4 ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1042. Nguyễn Mộng Nhi, sinh ngày 02/7/1983 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 ĐÌNH XÃ, KHÓM 1, THÔN ĐẠI BÀNG, LÀNG VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1043. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 144 ĐƯỜNG KIM BAO LÝ, KHÓM 6, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1044. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 01/01/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 34, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 12, PHƯỜNG LONG TUYỀN, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1045. Đặng Thị Thanh Trúc, sinh ngày 04/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 311, ĐOẠN 3 ĐƯỜNG ĐẠM KIM, KHÓM 18, PHƯỜNG NGHĨA SƠN, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1046. Lý Thị Kim Dung, sinh ngày 29/01/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 1, NGÕ 74, ĐƯỜNG ĐẠI TÂY, KHÓM 16, PHƯỜNG NHÂN DŨNG, KHU SỸ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1047. Lý Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 01/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 316 ĐƯỜNG 11 NAM HẢI, KHÓM 26, THÔN NHÂN HÒA, XÃ CÁC AN, HUYỆN HOA LIÊN

1048. Lê Thị Đặng, sinh ngày 09/01/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/2 NGÕ 324 ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 4, PHƯỜNG QUANG CHÍNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1049. Nguyễn Thị Hồng Phúc, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 322, ĐOẠN 2 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 11, THÔN VĨNH AN, LÀNG LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1050. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 15/5/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, HẺM 14, ĐƯỜNG HỌC THÀNH, KHÓM 22, THÔN HÒA HƯNG, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1051. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 07/11/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6 SỐ 7/1 ĐƯỜNG VINH HÒA 6, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1052. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 25/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79/37/14-5/4F ĐƯỜNG CẢNH AN, KHÓM 37, PHƯỜNG THÁI AN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1053. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 25/11/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4 SỐ 78/5 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 19, THÔN KIM MỸ, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1054. Nguyễn Thị Mộng Lài, sinh ngày 04/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7/1, SỐ 6, HẺM 35, NGÕ 270, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG PHỐ, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1055. Trần Thu Thủy, sinh ngày 14/4/1973 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU ¼ SỐ 260-10 ĐẦU PHẦN, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐẦU PHẦN, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1056. Lưu Thị Phương Đào, sinh ngày 11/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 ĐƯỜNG MINH ĐỨC 3, KHÓM 14, PHỐ ĐỔ NAM, KHU THẤT ĐỔ, TP CƠ LONG

1057. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 02/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, NAM SƠN, KHÓM 8, THÔN SƠN NỘI, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1058. Võ Thị Thu Trúc, sinh ngày 05/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG PHÚ QUỐC, KHÓM 2, THÔN PHÚ TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1059. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 12/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 15, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1060. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 06/5/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7-17, SỐ 3, NGÕ 83, ĐƯỜNG CẦN TIẾN, KHÓM 13, PHƯỜNG TÚ SƠN, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1061. Huỳnh Thúy Linh, sinh ngày 14/10/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, TRƯỜNG PHỐ, KHÓM 20, THÔN TÂN LĨNH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1062. Lu Linh, sinh ngày 01/4/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 212, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 16, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1063. Trần Thị Kim Hường, sinh ngày 24/5/1973 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 53, ĐƯỜNG HƯNG NGHĨA, KHÓM 7, THÔN HIỆP THÀNH, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1064. Nguyễn Kim Thủy, sinh ngày 10/8/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 282, ĐƯỜNG NAM PHỐ, KHÓM 3, THÔN NAM PHỐ, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1065. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 14/4/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 238, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 30, THÔN TRƯỜNG SA, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1066. Đinh Thị Hồng Duyên, sinh ngày 20/02/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2-1, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 35, PHƯỜNG KIỀU ÁI, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1067. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/02/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3-5, NGÕ 52, ĐƯỜNG TRUNG THANH 1, KHÓM 29, THÔN NHÂN NGHĨA, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1068. Trần Thị Cẩm, sinh ngày 01/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 242-4, TRUNG TRANG, KHÓM 9, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1069. Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 22/10/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, MAI NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG MAI NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1070. Lê Thị Hoan, sinh ngày 10/10/1983 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23-2, CỰU TRANG, KHÓM 17, THÔN PHONG CẢNG, XÃ PHONG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1071. Đỗ Kim Chi, sinh ngày 07/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 12, THÔN NGÕA DAO, XÃ PHỐ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1072. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 19/02/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 194, ĐƯỜNG VĂN ĐÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG VĂN SƠN, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1073. Hồ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 06/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 349, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN TÂN PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

1074. Cang Thị Hồng Loan, sinh ngày 25/3/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NAM A LÝ SƠN, KHÓM 2, THÔN TRUNG SƠN, XÃ A LÝ SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

1075. Trần Quân, sinh ngày 13/5/1997 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SỐ 8-15-3, NGÁCH 6, NGÕ 214, ĐƯỜNG BẰNG NGHỊ, KHÓM 4, PHƯỜNG BÌNH AN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1076. Trần Mỹ Liên, sinh ngày 24/10/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, THẠCH ĐẦU HÀ BIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1077. Võ Thị Hương, sinh ngày 07/6/1981 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 144-3, ĐƯỜNG ĐÔNG LAN, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG LONG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1078. Trần Thị Kim Thủy, sinh ngày 21/01/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149, ĐƯỜNG TRUYỀN QUẢNG, KHÓM 8, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1079. Trịnh Thị Kim Chi, sinh ngày 15/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, QUẢ NGHỊ HẬU, KHÓM 4, THÔN QUẢ NGHỊ, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1080. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 03/10/1962 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 57, ĐƯỜNG ĐẠI LOAN 3, KHÓM 28, PHƯỜNG ĐÔNG LOAN, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1081. Phạm Thị Thu Bình, sinh ngày 20/9/1975 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 492, LẦU 14, ĐƯỜNG ĐẠI HỮU, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI HỮU, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1082. Bùi Thị Thanh Nguyên, sinh ngày 06/3/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, NGÕ 37, ĐƯỜNG ĐÀM ĐẦU, KHÓM 21, THÔN TIẾN HƯNG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1083. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 07/4/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36-1, NGÕ 41, ĐƯỜNG SÙNG TÍN, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1084. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 08/9/1979 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 2, ĐƯỜNG LONG XUYÊN 5, KHÓM 24, PHƯỜNG LONG XƯƠNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1085. Phan Văn Lương, sinh ngày 15/10/1979 tại Nghệ An

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: SỐ 34, MÃ GIA, KHÓM 4, XÃ MÃ GIA, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1086. Vũ Thị Bích Ngọc, sinh ngày 13/4/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59-5, SƠN GIÁC HỒ, KHÓM 7, THÔN TÚ MINH, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

1087. Trương Thị Phép, sinh ngày 09/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26-1, ĐẠI BẮC, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI BẮC, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

1088. Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh ngày 10/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ QUANG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG KIỀU BẮC, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1089. Quách Ngọc Diệp, sinh ngày 15/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 155, ĐƯỜNG HẢO LAI 6, KHÓM 15, PHƯỜNG LẬP NHÂN, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1090. Tống Thị Kim Phượng, sinh năm 1979 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ ĐÔNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1091. Tô Thị Rằm, sinh ngày 20/01/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 356, ĐƯỜNG THÙY DƯƠNG, KHÓM 1, PHƯỜNG CHẤN AN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

1092. Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 10/3/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, CAM TỨ LIÊU, KHÓM 4, THÔN CẢNG KHẨU, XÃ ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

1093. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 16/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72-2, ĐÀO NGUYÊN, KHÓM 7, THÔN ĐÀO NGUYÊN, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1094. Nguyễn Thị Nhiều, sinh ngày 07/7/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 121, CẢNG VĨ LIÊU, KHÓM 8, THÔN PHONG MỸ, XÃ LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1095. Mai Xuân Khanh, sinh ngày 20/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 21, ĐƯỜNG HƯNG LONG 6, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG BÌNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1096. Lê Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 24/02/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂN TRANG, TT ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1097. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 26/11/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG NAM TÂN , KHÓM 16, PHƯỜNG TÂN BẮC, TP TÂN DINH, HUYỆN ĐÀI NAM

1098. Trần Thị Hồng Gấm, sinh ngày 22/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, ĐẠI ÔN LIÊU, KHÓM 4, THÔN VĨNH LẠC, LÀNG TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

1099. Đoàn Thị Kim Hương, sinh ngày 03/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 981, ĐOẠN 2, LỘ CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 2, THÔN VĂN ĐỨC, LÀNG HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1100. Thái Thị Phướng, sinh ngày 13/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 9, THÔN ĐÀM KIỀN, LÀNG ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1101. Đỗ Thị Mỹ An, sinh ngày 18/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/1, TIÊU NHÂN, KHÓM 9, THÔN NGÕA DAO, LÀNG MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

1102. Trần Thị Hồng Thúy, sinh ngày 30/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 1255, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẠI MI, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

1103. Nguyễn Thị Phúc Lời, sinh ngày 06/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/21, ĐƯỜNG GIA BẮC, LẦU 2/2, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐỈNH TRANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

1104. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 20/01/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 60, LỘ LÊ MINH 2, KHÓM 23, THÔN ĐÔNG THẠCH, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

1105. Đỗ Thị Thừa, sinh ngày 19/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 18, ĐƯỜNG QUẢNG CHÂU, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC DÂN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1106. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 06/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 ĐẠI TRÚC VĨ, KHÓM 11, THÔN TỬ VÂN, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1107. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 19/8/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 KHANH KHẨU, KHÓM 6, THÔNG VÂN, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1108. Mai Thị Hà, sinh ngày 12/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, BẢN ĐẦU KHỐ, KHÓM 4, THÔN BẢN ĐẦU, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1109. Lê Thanh Hoàng, sinh ngày 12/11/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, ĐẢO TỬ LIÊU, KHÓM 5, THÔN TAM TẰNG, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1110. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 24/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, HẺM 216, ĐƯỜNG KIẾN CÔNG, KHÓM 5, THÔN NHỊ GIÁP, LÀNG LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1111. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 26/7/1971 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐƯỜNG ĐÔNG NHÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG THỦY ĐẦU, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1112. Võ Thị Tô Ánh Nguyệt, sinh ngày 07/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

1113. Trương Thị Bích Huyền, sinh ngày 10/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LỘ ĐẠI HÒA, KHÓM 12, THÔN TÂN NAM, LÀNG CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1114. Phạm Thị Chọn, sinh ngày 13/4/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/4, ĐƯỜNG TAM MỸ, KHÓM 17, PHỐ QUỐC TÍNH, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1115. Nguyễn Thị Hồng Thu, sinh ngày 06/12/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 175, LẦU 5, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 30, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1116. Chí Sèn Quằn, sinh ngày 26/9/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, LỘ HỒNG ĐIỆP, KHÓM 9, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

1117. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 02/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 321, LỘ BÁT ĐỨC 2, KHÓM 12, PHƯỜNG SƠN HẠ, TT ĐỈNH PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1118. Lê Thị Bích Nha, sinh ngày 16/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129, ĐƯỜNG NAM TÂN, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN BẮC, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1119. Lê Thị Bích Chi, sinh ngày 16/9/1982 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 311, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 35, PHƯỜNG PHONG VINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1120. Ngô Bích Thủy, sinh ngày 09/6/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 63, TỊNH LIÊU, KHÓM 7, PHƯỜNG TỊNH TRẠCH, TT DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

1121. Danh Thị Kim Tiến, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105, LẦU 5/4, PHỐ TÂY HOA, KHÓM 14, PHƯỜNG CÔNG VIÊN, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1122. Phù Thị Mỵ, sinh ngày 01/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115, NGÕ 136, ĐƯỜNG ĐỨC HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐỨC LONG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1123. Đường Quốc Phồng, sinh ngày 10/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 495, ĐƯỜNG HÒA MỤC, KHÓM 6, THÔN TÂN TRANG, LÀNG THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1124. Trần Thụy Như Quỳnh, sinh ngày 11/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ VĨNH TÂN, ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 20, PHƯỜNG THÁI BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1125. Đoàn Kim Phụng, sinh ngày 23/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 267, ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN NAM, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1126. Đinh Thị Mỹ Huệ, sinh ngày 14/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 121, LONG BẢN, LÀNG QUAN ĐIỀN, ĐÀI NAM

1127. Trần Thị Vui, sinh ngày 04/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 320, ĐƯỜNG TỬ VĂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TỬ VĂN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1128. Ngô Thị Tiểu Muội, sinh ngày 01/6/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136/3, QUÁ LÂU TÂY THẾ, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂY AN, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1129. Đặng Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, BÌNH TRẤN, KHÓM 2, PHƯỜNG BÌNH AN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1130. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 11/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149, LONG GIAO ĐÀM, KHÓM 12, THÔN LONG GIAO, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1131. Trần Thùy Linh, sinh ngày 23/4/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134/20, HẺM NAM ĐẾ, THÔN VĨNH HƯNG, LÀNG VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1132. Bùi Thanh Đào, sinh ngày 10/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, LỘ ÍCH AN, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, TT BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

1133. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 31/3/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68-29, TÂN ĐIỆN, KHÓM 20, THÔN TÂN ĐIỆN, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1134. Trương Ngọc Giàu, sinh ngày 09/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162/38, ĐƯỜNG HƯNG NGƯ, KHÓM 21, PHỐ HƯNG NGA, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1135. Phạm Thị Thu Vân, sinh ngày 26/8/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43/2, ĐƯỜNG THANH THỦY, KHÓM 20, PHƯỜNG TRƯỜNG CANH, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1136. Phan Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 22/7/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, CÔNG PHỐ TỬ, KHÓM 9, PHƯỜNG HIỀN CHIẾU, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1137. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 24/11/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/4, ĐƯỜNG TRUNG TỨ, KHÓM 6, THÔN BẮC CƠ, LÀNG VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1138. Lìu A Cú, sinh ngày 03/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/6, HẺM 59, ĐƯỜNG XƯƠNG BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG XƯƠNG BÌNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1139. Phạm Thị Cẩm Loan, sinh ngày 25/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 5, PHƯỜNG NHẬT TÂN, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1140. Dương Thị Kim Phượng, sinh ngày 03/02/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130/6/14, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀN HÀ NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG LIỄU HƯƠNG, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1141. Lương Thúy Kiều, sinh ngày 03/11/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG HOA XUYÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG NAM THẮNG, TT KỲ SƠN, CAO HÙNG

1142. Trần Trúc Giang, sinh ngày 10/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, HẺM 88, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 3, THÔN TRUNG HIỀN, LÀNG HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG

1143. Mai Tuyết Hằng, sinh ngày 12/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 19, ĐƯỜNG SƠN MINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1144. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 23/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 280/1, NGÕ 568, MÃ HƯỞNG HƯƠNG ĐẠI ĐẠO, PHƯỜNG TÂN SINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1145. Võ Thị Lan Phương, sinh ngày 19/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LỘ HỒNG SÀI, KHÓM 11, PHƯỜNG SƠN HẢI, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1146. Lê Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/8/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 172/4/5, ĐƯỜNG VĂN ĐÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG VĂN SƠN, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1147. Nguyễn Thị Khánh Trang, sinh ngày 04/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG ÔN CHÂU, KHÓM 5, THÔN HOA MỸ, LÀNG ĐIỀU TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

1148. Trần Thị Cẩm Miền, sinh ngày 15/01/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/1, NỘI PHÂN TỬ, KHÓM 3, THÔN THẠCH KHANH, LÀNG NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1149. Ngô Mỹ Nhân, sinh ngày 09/10/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/7, ĐƯỜNG CẢNG HẬU, KHÓM 3, THÔN CẢNG HẬU, Á LIÊN HƯƠNG, HUYỆN CAO HÙNG

1150. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 13/7/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, HẺM 20, NGÕ 199, PHỐ TAM HẬU, KHÓM 3, PHƯỜNG XUYÊN SINH, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1151. Lâm Kim Hưng, sinh ngày 23/12/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/41/5, NGÕ 320, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂY VIÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG HÒA ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1152. Trương Thị Kim Tươi, sinh ngày 25/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, ĐƯỜNG ĐẠI CHÂU, KHÓM 6, PHƯỜNG HÀ THÀNH, KHU TÂY ĐỒN,  TP ĐÀI TRUNG

1153. Lê Thị Mỹ Hương, sinh ngày 18/02/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 627, LỘ TRUNG PHONG, KHÓM 8, THÔN Ô LÂM, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1154. Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 178-2, PHỐ THÀNH ĐỈNH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1155. Võ Thị Thanh Hương, sinh ngày 24/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 279, LẦU 7, NGÕ 62, PHỐ LẠC LỢI NHỊ, KHÓM 13, PHƯỜNG TRANG QUAN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1156. Lê Thị Quý, sinh ngày 16/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 378, ĐOẠN 1, LỘ PHÙ QUYẾN, KHÓM 7, PHƯỜNG TÂY ĐÔNG, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1157. Trần Tăng Thị Xuyên, sinh ngày 20/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/16, NGÕ 101, LỘ VƯỢNG LAI, KHÓM 1, THÔN NGŨ GIÁP, LÀNG QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

1158. Võ Thị Hồng Diễm, sinh ngày 09/7/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 645, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 5, PHƯỜNG DỊCH TRẠM, KHU TÂY GIA NGHĨA

1159. Nguyễn Thị Thanh Thiện, sinh ngày 08/6/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG HOA, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1160. Hồng Thanh Thuộc, sinh ngày 16/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, HẠ KHAM, KHÓM 1, THÔN HẠ NAM, LÀNG VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1161. Phan Thị Hồng Nga, sinh ngày 09/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/6, NGÕ TRUNG THỔ, KHÓM 9, THÔN TÂN ĐÔNG, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1162. Phan Thị Nhành, sinh ngày 21/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, LỘ ĐẠI BÌNH, KHÓM 9, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1163. Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 02/5/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/5/3, LỘ HỒ NỘI, KHÓM 29, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1164. Châu Thị Mỹ Loan, sinh ngày 16/4/1982 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LỘ BÌNH AN, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM BÌNH, TT PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

1165. Ngô Thị Minh Trang, sinh ngày 25/6/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 375, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 15, PHƯỜNG PHỤNG NHÂN, TT PHỤNG LÂM, HUYỆN HOA LIÊN

1166. Hoàng Ngọc Yến, sinh ngày 03/3/1974 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 83, LỘ GIÁC DÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG BẢO HOA, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1167. Nguyễn Thị Cương, sinh ngày 05/8/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 579/17 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, PHƯỜNG TÂY MÔN, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1168. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6/8, SỐ 71, ĐƯỜNG ÔN TUYỀN, KHÓM 19, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1169. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 01/01/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111 ĐƯỜNG ĐÔNG THẮNG, KHÓM 13, PHỐ NAM NINH, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

1170. Bùi Thị Phương, sinh ngày 05/02/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, PHỤC HƯNG, KHÓM 2, THÔN LÂM MẬU, LÀNG LÂM HỘI, HUYỆN VÂN LÂM

1171. Dương Kim Hồng, sinh ngày 25/6/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/16 ĐƯỜNG THỦY ĐẦU, KHÓM 6, PHƯỜNG THỦY ĐẦU, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1172. Nguyễn Tuyết Lĩnh, sinh ngày 01/01/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1649/1 LỘ CHƯƠNG NAM, ĐOẠN 3, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1173. Kim Thị Sône, sinh ngày 10/01/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 6, THÔN THANH THỦY, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1174. Trịnh Thị Thu Phương, sinh ngày 18/3/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/3 HẺM 111, LỘ ĐẠI NGHĨA, KHÓM 8, THÔN TRUNG THỔ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1175. Thân Thị Hái, sinh ngày 09/5/1983 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/1, ĐƯỜNG CHÂU PHỐ ĐÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, TT KIM THÀNH, HUYỆN KIM MÔN, TỈNH PHÚC KIẾN

1176. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 08/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG CÔN NAM, KHÓM 8, THÔN CÔN SƠN, LÀNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1177. Nguyễn Thị Phi Yến, sinh ngày 09/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 280/2/41, LỘ DUYÊN HẢI, ĐOẠN 1, KHÓM 5, THÔN NGŨ PHÚC, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1178. Cao Thị Nhung, sinh ngày 18/10/1974 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 121, ĐƯỜNG CỔ SƠN NHỊ, KHÓM 14, PHƯỜNG CỔ NHAM, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

1179. Trần Thị Nguyệt Minh, sinh ngày 06/5/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 45, PHỐ LONG HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG THỤY LONG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1180. Trần Thị Ngót, sinh ngày 26/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109, ĐƯỜNG THANH TUYỀN, KHÓM 11, PHƯỜNG LONG TỈNH, KHU ĐỒ SƠN, TP CAO HÙNG

1181. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 09/9/1971 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 355, LẦU 10-9, ĐƯỜNG BẢO THÁI, KHÓM 21, PHƯỜNG THỤY LONG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1182. Bùi Thị Nhờ, sinh ngày 21/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 162, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, THÔN A LIÊN, LÀNG A LIÊN, CAO HÙNG

1183. Trần Kim An, sinh ngày 25/8/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64/14, ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÔNG XƯƠNG, TT KỲ SƠN, CAO HÙNG

1184. Âu Nam Hương, sinh ngày 27/5/1948 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 164/24-1, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 28, PHƯỜNG KHẢI MÔ, THỊ TRẤN NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1185. Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh ngày 16/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159 HẠ KHAM, KHÓM 2, THÔN HẠ BẮC, LÀNG VẠN ĐƠN, BÌNH ĐÔNG

1186. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 16/9/1980 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109/1, THÔN BẮC LIÊU, LÀNG NAM HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1187. Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 03/10/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 145, PHỐ VĨNH NHỊ, KHÓM 5, PHƯỜNG MẠNG LIÊU, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1188. Lê Thị Diễm, sinh ngày 09/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 527, ĐƯỜNG PHƯỢNG GIÁP, KHÓM 17, PHƯỜNG BẢO AN, TP PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1189. Tô Thị Bộ, sinh ngày 16/8/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64, LẦU 5, PHỐ BAO DƯƠNG, KHÓM 14, PHƯỜNG BẢO NGHIỆP, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1190. Hứa Nguyệt My, sinh ngày 22/5/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 352, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HÒA SINH, KHÓM 36, PHƯỜNG ĐẠI VÕ, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1191. Nguyễn Thu Đang, sinh ngày 15/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151, LẦU 3, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TT TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1192. Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 18/12/1965 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130/21, LỘ TÂN CHUNG, KHÓM 13, THÔN TÂN CHUNG, LÀNG VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1193. Nguyễn Hồng Tươi, sinh ngày 09/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, LẦU 4/10, ĐƯỜNG THANH NIÊN, ĐOẠN 2, KHÓM 36, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1194. Chương Nàm Kíu, sinh ngày 17/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, ĐƯỜNG CỬU LONG, KHÓM 5, THÔN CỬU MINH, LÀNG CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1195. Trần Thị Thu Lan, sinh ngày 02/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3-170, ĐƯỜNG CẢNG CẠN, THÔN CẢNG CẠN, TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1196. Vòng Cóng Gin, sinh ngày 20/5/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/9/17, HẺM 64, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 18, LÀNG TÚ SƠN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1197. Nguyễn Thị Trinh Em, sinh ngày 10/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73/11, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG LÂM TUYỀN, KHU NHÂN ÁI, TT CƠ LONG

1198. Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 03/02/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 539, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1199. Nguyễn Thị Ngọc Thư, sinh ngày 15/3/1981 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 119, ĐƯỜNG HẢI CÀN, THÔN TRUNG MÔN, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1200. Trần Thị Gái, sinh ngày 16/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 4/1, HẺM 41, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 13, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1201. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 02/8/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 NGÕ TƯỢNG LIÊU LỘ THANH THỦY, KHÓM 8, THÔN NGUYỆT MY, LÀNG SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1202. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 12/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 LỘ NGUYỆT CẦU, KHÓM 1, THÔN SÙNG ĐỨC, LÀNG ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1203. Nguyễn Thị Cẩm, sinh ngày 27/3/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 502, LỘ THẢO NHA 2, KHÓM 10, PHƯỜNG MINH CHÍNH, KHU TIỀN CHẤN, TP CAO HÙNG

1204. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 30/12/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/37 NGÕ 182 LỘ CỔ SƠN 2, KHÓM 1, PHƯỜNG THỦ ĐỨC, KHU CỔ SƠN, TP CAO  HÙNG

1205. Ngô Kim Hạnh, sinh ngày 19/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/8 NGÕ NAM THẾ, KHÓM 7, THÔN CỰU XÃ, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1206. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 06/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/3 NGÕ 2 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 24, THÔN CỘNG HÒA, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1207. Lê Thúy Dương, sinh ngày 13/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 191 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 10, THÔN CỘNG HÒA, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1208. Trần Thị Diễm Thúy, sinh ngày 09/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 133/2, ĐƯỜNG HỢP TÁC, KHÓM 12, PHƯỜNG VĨNH AN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1209. Huyện Thị Ngọc Xuân, sinh ngày 14/8/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, THÁI LIÊU, KHÓM 8, THÔN XÃ TRUNG, LÀNG VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1210. Phạm Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 01/4/1974 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 55, ĐOẠN 4, LỘ HẢI ĐIỀN, KHÓM 12, PHƯỜNG UYÊN ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1211. Đặng Tuyết Sương, sinh ngày 22/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 376, LỘ ĐÀI TRUNG, KHÓM 10, PHƯỜNG QUỐC QUANG, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1212. Nguyễn Kim Nghĩa, sinh ngày 08/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 870, LỘ SẢNG VĂN, KHÓM 22, PHƯỜNG VĨNH LONG, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1213. Lê Thị Kim Diệu, sinh ngày 04/4/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 13, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 3, THÔN DÂN SINH, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1214. Thái Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 30/4/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, GIA ĐƯỜNG, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC ĐIỀN, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

1215. Phạm Thị Trừ, sinh ngày 16/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 118, HẺM 8, ĐƯỜNG ĐÔNG AN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1216. Nguyễn Bé Hường, sinh ngày 11/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, ĐOẠN 1, KHÓM 10, THÔN PHÚC QUY, LÀNG QUỐC TÍNH, HUYỆN NAM ĐẦU

1217. Võ Bé Mười, sinh ngày 28/01/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 178, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG TRANG KÍNH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1218. Thái Lê Kim, sinh ngày 24/02/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51/1/4F, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC 3, KHÓM 13, PHƯỜNG PHÚC LONG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1219. Trần Thị Út, sinh ngày 12/4/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 6, NGÕ 34, HẺM 451, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 2, PHỐ HÀNH THIỆN, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1220. Lê Thị Liễu, sinh ngày 09/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 42, ĐƯỜNG VĂN HÓA 16, KHÓM 8, THÔN NAM HƯNG, XÃ QUY NHƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

1221. Trần Thị Diễm, sinh ngày 06/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, CUNG KỲ, KHÓM 3, THÔN CUNG KỲ, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1222. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 01/5/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/1, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM CHÍNH, TT TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

1223. Nguyễn Thị Khôi, sinh ngày 15/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1013, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1224. Chiếng Pát Múi, sinh ngày 10/10/1978 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49/6, NGÕ 668, LỘ DỤC NÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG QUAN THÁNH, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1225. Lê Nguyệt Linh, sinh ngày 01/7/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 11, HẺM 613, ĐƯỜNG NGHĨA GIÁO, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐỈNH TRANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

1226. Lê Thị Đào,sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 469/363/16, CÔNG HỌC, ĐOẠN 6, KHÓM 4, PHƯỜNG HỌC ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1227. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 20/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 388, HẠ SONG KHÊ, KHÓM 16, THÔN CHÍNH NGHĨA, LÀNG LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1228. Võ Thị Thu Hồng, sinh ngày 30/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, HẠ CỬU LIÊU, KHÓM 11, PHƯỜNG CÁT HÒA, TT MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG

1229. Đinh Thị Tuyết Nga, sinh ngày 10/8/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, BẮC THẾ, KHÓM 9, THÔN HẠ KHANG, LÀNG HƯƠNG LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

1230. Nguyễn Thị Thu Nga, sinh ngày 20/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112/75/20, LỘ THÀNH BẮC, KHÓM 12, PHƯỜNG THÀNH ĐỒNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1231. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 16/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95/28, THIÊN TỪ LÂM, KHÓM 22, THỖN NÃ KHẨU, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1232. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 02/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 A, BẠT TUYỀN, KHÓM 10, THÔN ĐOẠN NHU, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1233. Hồ Tú Loan, sinh ngày 10/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, LỘ CHÍNH NGHĨA, KHÓM 3, THÔN THỦY ĐẦU, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1234. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 08/8/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 546, LIÊU TỪ LÂM, KHÓM 8, THÔN LIÊU LÂM, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1235. Võ Thị Tình, sinh ngày 28/12/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG BỘ, KHÓM 10, THÔN TAM TĂNG, LÀNG TRUNG BỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1236. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 22/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 249, TÂN BÌ, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂN BÌ, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1237. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 16/11/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64/2, LỘ CỔ SƠN 2, KHÓM 2, PHƯỜNG QUANG HOA, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

1238. Đỗ Thị Nam Phương, sinh ngày 18/3/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, NGÕ 77, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 4, THÔN DU XA, XÃ PHỔ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1239. Lạc Thoại Linh, sinh ngày 28/6/1986 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 298, ĐƯỜNG TRẤN ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG THIẾT SƠN, TT HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1240. Đỗ Thị Tuyết Anh, sinh ngày 07/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 291, LỘ HƯNG ĐÔNG, KHÓM 36, PHƯỜNG THỊNH ĐÔNG, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1241. Lư Gia Vân, sinh ngày 12/9/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68/30, ĐƯỜNG HỒ LÂM, KHÓM 10, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1242. Phan Thị Hiền, sinh ngày 06/4/1972 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 5, NGÕ 20, HẺM 135, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN ĐÔNG, PHƯỜNG HÀNH CHÍNH, KHÓM 11, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1243. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/10/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, KỲ ĐẦU, KHÓM 4, THÔN KỲ ĐẦU, LÀNG BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ

1244. Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 08/11/1982 tại Quảng Trị

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 578, ĐƯỜNG ĐẠI HƯỚNG, KHÓM 19, PHƯỜNG NỘI THỐ, TX TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1245. Nguyễn Thị Thiệp, sinh ngày 10/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/2, ĐƯỜNG BÌNH VIỄN, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐẶNG CÔNG, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1246. Fồng Vòng Kín, sinh ngày 21/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM BÌNH HÒA, KHÓM 8, THÔN TÍN NGHĨA, LÀNG PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1247. Nguyễn Thị Trúc Loan, sinh ngày 10/01/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2, HẺM LỤC MỸ, KHÓM 1, THÔN TỰ CƯỜNG, LÀNG TÍN NGHĨA, HUYỆN NAM ĐẦU

1248. Đặng Thị Ngọc Đẹp, sinh ngày 10/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 LỘ ĐẠI BÌNH, KHÓM 10, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1249. Trần Ngọc Điệp, sinh ngày 08/8/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189/3/4 NGÕ 249 LỘ NGUYÊN VIỄN, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐỊNH NỘI, KHU NOÃN NOÃN, TP CƠ LONG

1250. Dương Thị Thu, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35/4 ĐƯỜNG PHỤNG THÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG KIM THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1251. Lê Thiện Lợi, sinh ngày 11/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 498 LỘ ĐẠO HƯƠNG, KHÓM 11, THÔN BÌNH NGUYÊN, LÀNG BI ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1252. Ngô Thị Thu, sinh ngày 01/5/1960 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/173 NGÕ 372 ĐOẠN 6 LỘ SƠN CƯỚC, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG BẮC, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1253. Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh ngày 26/02/1979 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 12, HẺM 502, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 13, PHƯỜNG TÚ SƠN, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1254. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh ngày 07/7/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/26 TIỂU TỬ LÂM, KHÓM 20, THÔN XÃ KHẨU, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1255. Trần Thị Kim Nhanh, sinh ngày 01/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2112 TAM LIÊU LOAN, KHÓM 2, THÔN TAM QUANG, LÀNG BẮC MÔN, HUYỆN ĐÀI NAM

1256. Phan Thị Thu Trang, sinh ngày 15/9/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 ĐƯỜNG TU VĂN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

1257. Thạch Thị Kim Hồng, sinh ngày 25/7/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/18 LỘ PHỤNG NAM, KHÓM 24, PHƯỜNG NHỊ GIÁP, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1258. Bùi Thị Liễu, sinh ngày 30/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 180/1 LỘ NGHĨA DÂN, THÔN TÂN LONG, LÀNG PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1259. Lê Thị Hồng Oanh, sinh ngày 19/5/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 NGÕ 15 ĐOẠN 1 LỘ VIÊN LÂM, KHÓM 22, PHƯỜNG NHÂN VĂN, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1260. Hồ Thúy Nhung, sinh ngày 22/9/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73 ĐƯỜNG DÂN TRỊ 3, KHÓM 28, PHƯỜNG KIỀU ĐẦU, TT THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1261. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 10/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/27 NGÕ 313 ĐƯỜNG NAM NHÃ, KHÓM 10, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1262. Trương Kim Phụng, sinh ngày 10/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3 HẠ TRẠCH TỬ, KHÓM 13, THÔN KIM SA, LÀNG TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

1263. Võ Thị Vòn, sinh ngày 29/02/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 ĐƯỜNG THẤT THÁNH, KHÓM 21, PHƯỜNG LÃO GIA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1264. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 08/4/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 401 LỘ NAM DAO, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂY AN, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1265. Phan Thị Nuôi, sinh ngày 30/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ 54 LỘ KHANG TRANG, KHÓM 10, PHƯỜNG THUẬN LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1266. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 22/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50/16/9 ĐƯỜNG TÂY VIÊN, ĐOẠN 2, KHÓM 1, PHƯỜNG HÒA BÌNH, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1267. Lê Thị Tuyết Trâm, sinh ngày 13/9/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 445, HẠ VIÊN LÃM, KHÓM 1, THÔN VIÊN LÂM, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

1268. Lương Thị Kim Tuyến, sinh ngày 14/12/1982 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97-6 ĐƯỜNG MỸ PHÚC, KHÓM 16, THÔN MỸ PHÚC, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

1269. Đinh Thị Tuyết Loan, sinh ngày 20/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59-26, ĐƯỜNG GIA BẠCH, KHÓM 10, PHƯỜNG GIA BẠCH, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

1270. Nguyễn Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 26/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG TRÚC CHÍNH, KHÓM 5, PHƯỜNG HOÀNG TRÚC, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1271. Hồ Thùy Dương, sinh ngày 18/9/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 368, ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN, KHÓM 5, PHƯỜNG VŨ LỘC, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1272. Võ Thị Trầm, sinh ngày 09/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 80, ĐƯỜNG LONG MÔN, KHÓM 13, THÔN LONG ĐÔNG, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1273. Trần Thị Tuyền, sinh ngày 05/7/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/4-2, LẦU 3, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG THỤ PHƯỚC, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1274. Lý Thị Thảo, sinh ngày 23/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÁCH 16, NGÕ 37, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, THÔN CỰU XÃ, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1275. Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 27/12/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 122, THÔN VINH HỮU TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG LONG HỮU, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1276. Lý Thị Sang, sinh ngày 14/02/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 168, ĐƯỜNG ĐÔNG TẤN, KHÓM 17, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1277. Huỳnh Thị Mỹ Hận, sinh ngày 21/3/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, LẦU 15, PHỐ LONG HÓA, KHÓM 6, PHƯỜNG XUÂN LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1278. Nguyễn Thị Thúy Oanh, sinh ngày 22/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG THỦY VĂN, KHÓM 22, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1279. Trần Kim Chi, sinh ngày 09/10/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LẦU 4, NGÕ 110, ĐƯỜNG SA LUÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG DU XA, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1280. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 01/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93-26, TRUNG CHÂU, THÔN TRUNG SINH, XÃ NHÂN BẢO, HUYỆN ĐÀI NAM

1281. Nguyễn Thị Phường, sinh ngày 26/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, LẦU 2, NGÕ 301, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG ĐÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1282. Nguyễn Kiều Duyên, sinh ngày 07/7/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 370, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 24, PHƯỜNG HẠ NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1283. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188, ĐƯỜNG HẢI KHẨU BẮC, KHÓM 10, PHƯỜNG CAO TÂY, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1284. Thạch Thị Kim Phụng, sinh ngày 20/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 258-26, ĐƯỜNG HẢI TÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG VŨ LỘC, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1285. Đỗ Ngọc Quỳnh Giao, sinh ngày 22/9/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, NGÕ VĂN VIÊN, THÔN SONG PHONG, KHÓM 39, THÔN ĐỒNG LA, XÃ ĐỒNG LA, HUYỆN MIÊU LẬT

1286. Nguyễn Hồng Diệu, sinh ngày 19/4/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102, LẦU 4, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 12, PHƯỜNG NHẤT ĐỨC, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1287. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/8/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, NGÕ 237, ĐƯỜNG PHỤC QUỐC 1, KHÓM 25, PHƯỜNG PHỤC HOA, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1288. Hồ Minh Hiếu, sinh ngày 31/01/1979 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 445, ĐƯỜNG GIA TRIỂN, KHÓM 12, THÔN GIA ĐÔNG, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1289. Lý Thị Hạnh, sinh ngày 29/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 426, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 7, THÔN NAM NHÃ, XÃ XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1290. Nguyễn Thị Đức Hiền, sinh ngày 26/12/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92, NGÕ 338, ĐƯỜNG LONG XƯƠNG, KHÓM 19, PHƯỜNG LONG XƯƠNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1291. Nguyễn Kim Pho, sinh ngày 10/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124, ĐƯỜNG ĐẠI KHÁNH, KHÓM 20, PHƯỜNG TAM HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1292. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 25/8/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 118, ĐƯỜNG HỒNG DIỆP, KHÓM 4, THÔN PHỤC HƯNG, XÃ TRANG VĨ, HUYỆN NGHI LAN

1293. Phạm Thị Mỹ Phương, sinh ngày 08/3/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143-2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1294. Lê Hải Liên, sinh ngày 16/3/1977 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, LẦU 4, NGÕ 15, ĐƯỜNG KHẮC CƯỜNG, KHÓM 11, PHƯỜNG LAN HƯNG, KHU SĨ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1295. Lâm Thị Kim Thúy, sinh ngày 18/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58, QUÁ CÂU, KHÓM 9, PHƯỜNG THỤ CƯỚC, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

1296. Nguyễn Thị Bé Na, sinh ngày 19/02/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, NGÕ 950, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 3, THÔN TRƯỜNG LĨNH, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1297. Dương Thanh Trúc, sinh ngày 31/8/1969 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 108, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 15, PHƯỜNG TAM HỢP, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1298. Nguyễn Thị Ngọc Trân, sinh ngày 17/02/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103, CỰU TRANG, KHÓM 6, THÔN CỰU TRANG, LÀNG LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

1299. Ngô Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 25/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 289/23/38, LỘ BẠCH SA, KHÓM 7, THÔN VẠN PHÚC, LÀNG GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1300. Triệu Thị Mỹ Đào, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 55, LỘ ĐẠI NGHĨA, KHÓM 6, THÔN TRUNG THỐ, LÀNG VÂN LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1301. Châu Thị Bích, sinh ngày 02/12/1968 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG PHONG NGƯ, KHÓM 3, PHƯỜNG PHONG NGƯ, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1302. Trần Thị Kim Nga, sinh ngày 20/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, THÁI LIÊU, KHÓM 8, THÔN XÃ TRUNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1303. Hồ Thị Thanh Hảo, sinh ngày 06/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53-1, LẦU 14, ĐƯỜNG ĐỈNH XƯƠNG, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐỈNH TÂY, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1304. Giáp Thị Sang, sinh ngày 26/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156, LẦU 5, ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1305. Nguyễn Thị Phương Ngọc, sinh ngày 28/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6-6, NGÁCH 20, NGÕ 29, ĐƯỜNG TRUNG HOA 1, KHÓM 2, PHƯỜNG DỤ HƯNG, KHU CỔ SƠN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1306. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 20/4/1978 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16-2, NGÁCH 21, NGÕ 469, ĐƯỜNG LIÊN THÀNH, KHÓM 19, PHƯỜNG NHÂN HÒA, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1307. Phan Thị Kim Tư, sinh ngày 08/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-3, NGÕ 17, ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 2, PHƯỜNG CẢNH MỸ, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1308. Huỳnh Thị Vy Nhan, sinh ngày 04/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÁCH 13, NGÕ 16, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 17, PHƯỜNG TÍCH HUỆ,     THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1309. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 22/8/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG THÚY ÁI, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤY BẮC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1310. Trương Thị Tú Trinh, sinh ngày 01/4/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26-4, NGÕ 63, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 8, PHƯỜNG AN PHÁT, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1311. Lê Thị Bay, sinh ngày 01/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG HẠ CAM, KHÓM 5, THÔN CAM VIÊN, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1312. Nguyễn Thị Quy, sinh ngày 26/6/1979 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21-3, ĐƯỜNG TÍN ĐỨC, KHÓM 3, THÔN TRÚC HẬU, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

1313. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 05/11/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 8, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THANH SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG SONG PHỤNG, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1314. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 23/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85-82, HẠ NỘI LỊCH, KHÓM 20, PHƯỜNG NỘI ĐỊNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1315. Bùi Thị Trúc Trang, sinh ngày 22/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, ĐƯỜNG TRUNG TRANG, KHÓM 15, THÔN TRUNG TRANG, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1316. Trần Thị Kiều, sinh ngày 18/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 343 LỘ QUỐC TÊ, ĐOẠN 4, KHÓM 19, THÔN ĐẠI VIÊN, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1317. Nguyễn Thị Vẹn, sinh ngày 11/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 HẺM 380 ĐƯỜNG QUÁ DŨNG, KHÓM 6, PHƯỜNG QUÁ BÍ, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1318. Huỳnh Kiều Trinh, sinh ngày 10/10/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 290/7/37, LỘ TRUNG SƠN BẮC, ĐOẠN 6, KHÓM 15, PHƯỜNG LAN NHA, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1319. Nguyễn Thị Tú Nhiên, sinh ngày 19/5/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, ĐƯỜNG TRUNG TÍN, KHÓM 10, PHƯỜNG TRÚC DOANH, TT HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1320. Lý Ngọc Châu, sinh ngày 19/12/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 2/2, NGÁCH 11, ĐƯỜNG 6, LỘ ĐỒNG NGUYÊN, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1321. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 07/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 254, ĐƯỜNG NHẤT ĐỨC NAM, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÀI PHỤNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1322. Nguyễn Thị Đăng Mến, sinh ngày 15/02/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ 22, LỘ THỦY NGUYÊN, KHÓM 24, PHƯỜNG BÌNH LÂM, TT ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

1323. Huỳnh Thị Cẩm Thơ, sinh ngày 10/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, NGÕ 408, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚC TOÀN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1324. Trần Thị Ngoan, sinh ngày 29/8/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 384/5, ĐƯỜNG TI MÃ, KHÓM 23, THÔN TÂN TRANG, LÀNG SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

1325. Đoàn Thị Tú Quyền, sinh ngày 03/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86/1, ĐƯỜNG HƯNG NGƯ, KHÓM 10, PHƯỜNG HƯNG NGƯ, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1326. Nguyễn Ngọc Phương Em, sinh ngày 10/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 220/22/3F, TRANG KÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG TRANG KÍNH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1327. Nguyễn Hồng Huệ, sinh ngày 25/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1, NGÁCH CẢNG HẬU, KHÓM 12, THÔN TÂN HƯNG, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1328. Võ Kim Đính, sinh ngày 08/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/2, LƯ THỔ QUẬT, KHÓM 16, THÔN HÒA BÌNH, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1329. Trần Thu Thảo, sinh ngày 10/7/1964 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1330. Vũ Thị Vui, sinh ngày 06/6/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ TẬP LIÊN, KHÓM 7, THÔN THỤY ĐIỀN, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1331. Phạm Thị Kim Yến, sinh ngày 18/10/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ ĐẠI KHANH KIỀN, KHÓM 17, THÔN ĐIỀN TỬ, LÀNG DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

1332. Châu Thị Liên, sinh ngày 19/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, ĐƯỜNG SÙNG THƯỢNG, KHÓM 12, THÔN SƠN TÂY, LÀNG QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

1333. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 03/12/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG DIÊM TÍN, KHÓM 5, PHƯỜNG THƯỢNG ĐỈNH, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1334. Trần Kim Duyên, sinh ngày 09/11/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/1, NGÕ HỒ THỦY, KHÓM 12, PHƯỜNG HỒ THỦY, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1335. Trịnh Mỹ Chi, sinh ngày 15/02/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 507, ĐOẠN 6, LỘ AN TRUNG, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH CHUNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1336. Trương Thị Hoanh, sinh ngày 06/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/2, NGÕ 53, ĐƯỜNG ĐÔNG NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG HẠ TRÚC, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1337. Nguyễn Minh Ý, sinh ngày 24/9/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 87, ĐƯỜNG PHỐ TÂM, KHÓM 7, THÔN PHỐ VĨ, LÀNG BẮC PHỔ, HUYỆN TÂN TRÚC

1338. Đồng Thị Huệ, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/12, NGÕ 240, ĐOẠN 1, LỘ MINH ĐỨC, KHÓM 26, PHƯỜNG THANH THỦY, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1339. Nguyễn Thị Lệ Hoa, sinh ngày 13/3/1966 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, NGÕ 168, LỘ NGHI AN, KHÓM 8, PHƯỜNG AN BÌNH, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1340. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 02/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/1, NGÕ 54, ĐƯỜNG LONG TUYỀN, KHÓM 14, PHƯỜNG ĐỨC THÚY, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1341. Nguyễn Thị Ánh Phương, sinh ngày 11/8/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 108, ĐƯỜNG NGUYÊN ĐỨC, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1342. Trịnh Quý Châu, sinh ngày 18/4/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/9/4, LỘ HẬU SINH, KHÓM 10, THÔN TRƯỜNG HƯNG, LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1343. Nguyễn Thị Hồng Châu, sinh ngày 06/5/1978 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG TRƯỜNG SA, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC LÂM, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1344. Lê Thị Chi, sinh ngày 30/6/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, NGŨ GIAN THỐ, KHÓM 2, THÔ NGŨ THỐ, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1345. Trương Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 14/02/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, TRUNG LIÊU, KHÓM 4, THÔN TRÙNG LIÊU, LÀNG LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1346. Trần Kim Phúc, sinh ngày 10/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, CỔ HỢP, KHÓM 1, THÔN ĐÔNG HỒ, LÀNG THẤT MỸ, HUYỆN BÀNH HỒ

1347. Huỳnh Thị Kim Mân, sinh ngày 11/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 168, ĐƯỜNG TÂN ĐÔNG, KHÓM 31, PHƯỜNG THẮNG LỢI, TP MIÊU LẬT, HUYỆN MIÊU LẬT

1348. Ngô Thị Lệ Tiên, sinh ngày 24/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45/15, ĐƯỜNG LONG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG THUẬN LINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1349. Nguyễn Thị Màu, sinh ngày 28/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 165, ĐOẠN 4, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN CỰU MY, LÀNG KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1350. Hàng Thy Thy, sinh ngày 20/4/1995 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, ĐƯỜNG HUỆ LAI, KHÓM 11, PHƯỜNG LÊ MINH, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

1351. Lê Thị Thúy, sinh ngày 08/3/1977 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 681, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 12, THÔN VĨNH AN, LÀNG TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1352. Lê Thị Song Trâm, sinh ngày 17/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 170, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN MẠCH TÂN, LÀNG MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

1353. Bùi Thị Ngọc Bích, sinh ngày 25/9/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, LẦU 2/1, NGÕ 228, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG KIM HOA, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN HƯNG, KHU THỊ NAM

1354. Huỳnh Huồi Nguyệt, sinh ngày 05/4/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG TÂY THẾ VŨ, KHÓM 10, THÔN QUẢNG AN, XÃ VẠN ĐƠN,               HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1355. Lê Thị Thảo, sinh ngày 20/10/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG XE TRẠM, KHÓM 1, THÔN THẠCH BÌ, XÃ PHÚC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1356. Lâm Thị Hồng Em, sinh ngày 27/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, SƠN GIA, KHÓM 1, PHƯỜNG SƠN GIAI, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1357. Lưu Mỹ Kim, sinh ngày 29/6/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4F, SỐ 77, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 13, THÔN LÂM KHẨU, LÀNG LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1358. Sú Vầy Din, sinh ngày 02/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, ĐẠI ĐÔNG KHANH, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TT QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

1359. Lê Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 02/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, HẺM 95, LỘ LẬP TRUNG, KHÓM 23, PHƯỜNG LOAN LỢI, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1360. Trương Mỹ Thanh, sinh ngày 26/3/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59, ĐƯỜNG AN ĐÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐÔNG NINH, TT TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1361. Phùng Mỹ Châu, sinh ngày 06/7/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, HỒ NỘI, KHÓM 7, THÔN NGŨ HOA, LÀNG XÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1362. Nguyễn Thị Uốl, sinh ngày 18/01/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115, LỘ DƯƠNG HIỀN, KHÓM 12, THÔN DƯƠNG HIỀN, LÀNG NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1363. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 20/01/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 143, LỘ ĐẠI DINH, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI THỐ, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1364. Nguyễn Thị Bé Hiền, sinh ngày 01/7/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5-1, NGÕ 272, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂY THẾ, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1365. Trần Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 08/6/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, LẦU 6, NGÕ 81, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG LẬP CƠ, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1366. Đặng Thị Minh Thu, sinh ngày 28/11/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 1-2, NGÕ 181, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRANG KÍNH, KHÓM 29, PHƯỜNG TỰ CƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1367. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 20/11/1968 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, LẦU 3, NGÕ 81, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG NAM, KHÓM 19, THÔN TÂN HƯNG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1368. Nguyễn Kim Sáu, sinh ngày 02/02/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 1, NGÕ 74, ĐƯỜNG LẬP ĐỨC, KHÓM 23, PHƯỜNG DIÊN HÒA, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1369. Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 27/02/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19-1, NGÕ 1, ĐƯỜNG KIẾN LONG 1, KHÓM 4, THÔN Ô LÂM, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1370. Đỗ Mỹ Anh, sinh ngày 18/01/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 264, LÔ TRÚC, KHÓM 4, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1371. Nguyễn Thị Tươi, sinh ngày 15/8/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 5, NGÕ 105, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 23, PHƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC.

1372. Nguyễn Thị Dinh, sinh ngày 06/9/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13-2, TỈNH TỪ AN, KHÓM 4, PHƯỜNG TỈNH AN, THÀNH PHỐ MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1373. Trần Thị Bích Ngân, sinh ngày 10/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 135, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 12, THÔN CỘNG HÒA, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1374. Cao Thị Tiếm, sinh ngày 17/5/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 101, ĐƯỜNG LONG CHÂU, KHÓM 28, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1375. Tống Thị Mộng Thu, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 336, LẦU 3-67, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂN TRUNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1376. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 02/02/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 186-3, ĐƯỜNG NAM TỬ, KHÓM 10, THÔN NAM TỬ, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1377. Nguyễn Thị Mỹ Khương, sinh ngày 09/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 639, ĐƯỜNG CANH SINH, KHÓM 34, PHƯỜNG MÃ LAN, THÀNH PHỐ ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1378. Trần Thị Ngọc Liễu, sinh ngày 26/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 19, ĐƯỜNG ĐẠI DŨNG, KHÓM 31, PHƯỜNG VƯƠNG CÔNG, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1379. Đào Thị Đo, sinh ngày 30/12/1975 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 229, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG TAM HÙNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1380. Nguyễn Thị Kim Luôn, sinh ngày 01/01/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 445, ĐƯỜNG NAM KÍNH, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1381. Dương Thị Thanh Loan, sinh ngày 05/6/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 277, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG KHAI SINH NAM, KHÓM 14, THÔN QUY NAM, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1382. Phạm Thuý Kiều An, sinh ngày 02/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89-2, ĐƯỜNG ĐÍCH HÓA, KHÓM 34, PHƯỜNG ĐẦM CÀN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1383. Trần Thị Bảo Trân, sinh ngày 06/5/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, LẦU 4, ĐƯỜNG LONG HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TAM HƯNG, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1384. Nguyễn Thị Châu Thủy, sinh ngày 04/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ THỊ TRƯỜNG, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 9, THÔN LỄ KHA, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1385. Sú Chánh Mùi, sinh ngày 09/9/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24-4, NGÕ 4, ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐỨC XƯƠNG , KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1386. Trần Thị Đen, sinh ngày 27/10/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 248, ĐƯỜNG KHỔNG PHƯỢNG, KHÓM 2, PHƯỜNG HỢP TÁC, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1387. Nguyễn Thị Ngọ, sinh ngày 26/10/1966 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 546, ĐƯỜNG BÌNH THÔNG, KHÓM 16, PHƯỜNG BÌNH THÔNG, KHU AN BÌNH, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1388. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 15/9/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 323, ĐOẠN 2, LỘ KIẾN QUỐC, KHÓM 1, XÃ CÁC AN, HUYỆN HOA LIÊN

1389. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 19/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107/201, LỘ ĐÀI XÁ BẮC, KHÓM 8, THÔN ĐẠI XÁ, LÀNG TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

1390. Lâm Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 29/6/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, LẦU 7, ĐƯỜNG TRƯỜNG NGUYÊN, THÀNH PHỐ TAM HÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1391. Bùi Thị Ánh, sinh ngày 17/5/1962 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG BÌNH HÒA, KHÓM 10, PHƯỜNG CƯƠNG SƠN, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1392. Đặng Thị Mỹ Oanh, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 13, THÔN QUẢNG HƯNG, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1393. Bùi Thị Thúy Liễu, sinh ngày 05/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91, ĐƯỜNG KỲ NAM 3, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN QUANG, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1394. Phạm Thị Cúc, sinh ngày 18/11/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 258, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG TOÀN THÁI, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1395. Sù Lù Kíu, sinh ngày 18/8/1966 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, HẺM 140, ĐƯỜNG GIA BÌNH, KHÓM 22, NAM HƯNG, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1396. Tsằn Nhộc Làn, sinh ngày 09/11/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, HẺM 367, ĐƯỜNG SINH SẢN, KHÓM 35, VĂN TÔN, PHÚ LỢI, HUYỆN ĐÌNH QUÁN

1397. Võ Thị Xa, sinh ngày 12/6/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 51, PHỐ TRƯỜNG THÀNH, KHÓM 15, XUÂN SƠN, KHU TIỂU CẢNG, HUYỆN CAO HÙNG

1398. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 26/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/1, HẺM 238, ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 33, GIA ĐÔNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1399. Trương Thị Lệ Nguyên, sinh ngày 02/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 205, HẠ CAM, KHÓM 6, THÔN HẠ BẮC, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1400. Dương Thị Mỹ, sinh ngày 24/5/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 626-1, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 18, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1401. Trần Thục Mẫn, sinh ngày 04/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/25 NGÕ 103 LỘ BẢNG CẦU, KHÓM 47, PHƯỜNG VĨNH AN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1402. Trần Thị Phương, sinh ngày 19/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/10/7 NGÕ 52 ĐƯỜNG ĐẠI TÍN, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TT ĐẠM THUỶ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1403. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 27/5/1986 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1, NGÕ 188/1, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 3, PHƯỜNG BÁCH THỌ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1404. Mạc Thị Phương, sinh ngày 09/11/1966 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 439, ĐƯỜNG THÀNH CHƯƠNG 2, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1405. Trần Tú Lệ, sinh ngày 08/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 152, ĐƯỜNG NGŨ ĐƯỜNG, KHÓM 1, PHƯỜNG DỤC ĐỨC, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1406. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 01/8/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐỈNH ĐẦU, KHÓM 18, THÔN KHANG KHẨU, HƯƠNG LƯU TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1407. Thái Thị Liên, sinh ngày 12/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 435/5F-5, ĐƯỜNG PHÚ DÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DINH, TP CAO HÙNG

1408. Lê Thị Bé Sáu, sinh ngày 01/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 46, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 11, PHƯỜNG CÁT NHÂN, KHU THÔNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1409. Khưu Diệu Hiền, sinh ngày 10/5/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕA TỬ, KHÓM 11, PHƯỜNG CÔ GIA, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1410. Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 12/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 41, ĐƯỜNG BẢO KHÁNH, KHÓM 10, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1411. Chương Nhì Múi, sinh ngày 26/12/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 55, ĐƯỜNG PHƯỚC TƯỜNG, KHÓM 10, THÔN VIÊN PHƯỚC, XÃ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1412. Lê Thị Ngọc Loan, sinh ngày 08/8/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 2, NGÕ 249/12, ĐƯỜNG ĐÀO OANH, KHÓM 21, PHƯỜNG VÂN LÂM, TP ĐÀO VIÊN HUYỆN ĐÀO VIÊN

1413. Lê Thị Đào, sinh ngày 20/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 7/1, NGÕ 212, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG ROOSEVELT, KHÓM 20, PHƯỜNG VẠN NIÊN, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1414. Châu Ái Huê, sinh ngày 01/12/1957 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97 MINH NAI, KHÓM 18, THÔN NAI BẮC, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1415. Nguyễn Thị Thanh Thùy, sinh ngày 13/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 116/29/13, ĐƯỜNG VẠN ĐẠI, KHÓM 25, PHƯỜNG THỤY ĐƯỜNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1416. Nguyễn Ngọc Sương, sinh ngày 11/3/1973 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 132, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, PHƯỜNG BẢO HÒA, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1417. Bành Thị Lý, sinh ngày 25/02/1981 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG ĐẠI NGHĨA, KHÓM 14, PHƯỜNG DIÊN HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

1418. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 20/1/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 108, ĐƯỜNG TÂY VÂN, KHÓM 20, THÔN THÀNH CÔNG, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1419. Lý Yến Phương , sinh ngày 29/10/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 192, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 27, PHƯỜNG CHÍN HƯNG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

1420. Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh ngày 26/1/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/3 NGÕ LUÂN TỬ, ĐƯỜNG HỌC ĐIỀN, KHÓM 5, THÔN HỌC ĐIỀN, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1421. Nguyễn Thị Ngọc Hồng Liên, sinh ngày 28/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/1, ĐÔNG LIÊU, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN VINH, THỊ TRẤN HỌC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1422. Hà Thu Trang, sinh ngày 30/9/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 NGÕ 324 LỘ AN KHANG, KHÓM 1, PHƯỜNG LƯ CHÂU, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1423. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 29/9/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 230 LỘ TAM DÂN TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂY XUYÊN, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1424. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/12/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19 VƯƠNG GIA CUNG, KHÓM 9, THÔN VƯƠNG GIA, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

1425. Lê Thị Huỳnh Như, sinh ngày 01/01/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 99, KHÓM 8, THÔN HẠ PHƯỚC, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1426. Nguyễn Thị Sao Ly, sinh ngày 09/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/17/3F, ĐƯỜNG HỒ LÂM, KHÓM 15, PHƯỜNG TỨ DUY, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1427. Lê Thị Liếng, sinh ngày 07/05/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221/24, ĐƯỜNG CẢNH BÌNH, KHÓM 24, PHƯỜNG CẢNH TÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1428. Vòng Pắc Mùi, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 171, ĐƯỜNG VÌNH PHÚC, KHÓM 16, PHƯỜNG VĨNH PHONG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1429. Tằng Mằn Phấn, sinh ngày 25/02/1986 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/3 TÚC TỬ VIÊN, KHÓM 16, THỤY HƯNG, ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1430. Hà Thị Mộng Ngọc, sinh ngày 10/10/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG TÂN CẢNG, KHÓM 9, THÔN CHÂN LÝ, LÀNG CÔNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1431. Lê Thị Huyên, sinh ngày 10/4/1977 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 32, ĐƯỜNG KIM AM, KHÓM 4, PHƯỜNG THẾ BÌ, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1432. Ngô Thị Thảo, sinh ngày 24/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, HẺM 241, ĐƯỜNG LỤC HÀNG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG KHÊ, KHU ĐÔNG TP ĐÀI TRUNG

1433. Tsỳ Nhục Phóng, sinh ngày 24/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, HẺM 387, ĐƯỜNG PHÚ TAM, ĐOẠN 4, KHÓM 14, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ PHÚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

1434. Nguyễn Kim Thúy, sinh ngày 25/5/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 300/1/8, ĐƯỜNG HOA SƠN, KHÓM 12, THÔN ĐỊNH NHẠI, LÀNG ĐẠI ĐÔ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1435. Nguyễn Kim Huyền, sinh ngày 10/3/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108, ĐƯỜNG CỬU TRANG, ĐOẠN 2, KHÓM 28, PHƯỜNG CỬU TRANG, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

1436. Phạm Thị Hoàng Dung, sinh ngày 14/1/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 323/4/13, LẦU 2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NỘI HỒ, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂY HỒ, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1437. Dương Trần Kíu, sinh ngày 07/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÁCH 4, NGÕ 394, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐẠI HỮU, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1438. Ấu Bắc Cú, sinh ngày 18/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/10 NGÕ 246 LỘ QUẾ LÂM, KHÓM 12, PHƯỜNG LIÊU HƯƠNG, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1439. Đinh Thị Hương, sinh ngày 10/9/1983 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105/3/4 LỘ NAM HẢI, KHÓM 21, PHƯỜNG TRUNG CẦN, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

1440. Dương Thị Tố Mỹ Nhung, sinh ngày 21/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/1 A LÝ LÃO, KHÓM 4, THÔN THẢO LÝ, LÀNG THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1441. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 10/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85 LỘ THÁNH TÂM, KHÓM 39, THÔN DIÊM PHỐ, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1442. Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 05/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108 LỘ LUÂN XUYÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG LUÂN ĐÔNG,TT TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1443. Nguyễn Thị Chúc Phương, sinh ngày 18/2/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22, ĐƯỜNG ĐIỀU TRUNG, KHÓM 12, THÔN KÌ LÃO, LÀNG CỬU NHƯ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1444. Chắng Nhộc Mùi, sinh ngày 16/9/1963 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/9/4 NGÕ 43, ĐƯỜNG ĐỈNH HOÀNG, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1445. Nguyễn Thị Thu Năm, sinh ngày 12/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 310 LỘ VĂN XƯƠNG, KHÓM 30, PHƯỜNG TÂY KỲ, TT ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1446. Lê Thị Bé Ba, sinh ngày 30/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/3 HƯNG BẮC, KHÓM 2, THÔN HƯNG QUÝ, LÀNG THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1447. Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/5 ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 25, KHÓM 23, THÔN HẠNH PHÚC, LÀNG QUI SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1448. Vũ Thị Kim Thúy, sinh ngày 10/01/1972 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/7 ĐƯỜNG LONG XUYÊN 3, KHÓM 24, PHƯỜNG LONG XƯƠNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1449. Cao Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 23/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 487/1 LỘ VĨNH BÌNH, KHÓM 6, THÔN NGHĨA HÒA, LÀNG TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

1450. Âu Thị Loan, sinh ngày 11/01/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 NGÕ 46 ĐOẠN 3, LỘ TAM HÒA, KHÓM 17, PHƯỜNG TAM AN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1451. Hà Thị Nhanh, sinh ngày 10/10/1979 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 NGÕ 663 ĐOẠN 1, LỘ CHƯƠNG NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG GIA HÒA, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1452. Trần Thị Út, sinh ngày 16/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 NGÕ 177 LỘ ĐẠI NHÂN NAM, KHÓM 18, PHƯỜNG HẬU HỒNG, TT CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1453. Nguyên Thị Kim Lý, sinh ngày 01/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134/6 TÂN ỐC GIA, KHÓM 2, PHƯỜNG DÂN SINH, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1454. Hàn Thanh Đèo, sinh ngày 25/7/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÕ 126 LỘ HƯNG AN, KHÓM 6, PHƯỜNG TRANG MỸ, TT ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1455. Võ Thanh Hậu, sinh ngày 09/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130/1 ĐẠI TRANG, KHÓM 13, PHƯỜNG HẠ KHÊ, TT HỒ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

1456. Phan Thị Kim Cương, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 254 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 10, THÔN MỸ ĐIỀN, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1457. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 26/10/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 16 SỐ 40, NGÕ 69, ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG THUỶ ĐỐI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1458. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 07/10/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 189/13, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, KHÓM 26, THÔN ĐÔNG THẾ, TT BÌNH TRẦN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1459. Phạm Huỳnh Thiên Phương, sinh ngày 17/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 192, ĐƯỜNG QUẢNG CHÂU, KHÓM 22, PHƯỜNG THANH SƠN, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1460. Nguyễn Thị Thu Thuận, sinh ngày 29/5/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, ĐƯỜNG TRÙNG QUANG, TỔ 10, KHU TRÙNG QUANG, PHỐ ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂM LÂM

1461. Phan Thị Nga, sinh ngày 26/10/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 206, ĐƯỜNG HOA TÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, TP TRUNG HOA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1462. Trang Thị Kim Tư, sinh ngày 10/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185/2, LẦU 4, ĐƯỜNG PHỤNG NAM, KHÓM 1, PHỐ TRUNG DƯƠNG, KHU NAM TỬ, HUYỆN CAO HÙNG

1463. Sỳ Say Hà, sinh ngày 07/7/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG KHIẾT AN, KHÓM 9, THÔN TRUNG HƯNG, LÀNG HÀ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1464. Châu Thị Ngọc Trang, sinh ngày 14/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 196, ĐƯỜNG PHÚ THỌ, KHÓM 18, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1465. Phan Thị Ngọc Thuận, sinh ngày 22/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 111, ĐƯỜNG PHONG CHÂU, KHÓM 19, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1466. Lương Thị Thúy Diễm, sinh ngày 14/6/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 25, ĐƯỜNG DÂN PHÚ 17, KHÓM 16, PHƯỜNG XUÂN NHẬT, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1467. Lê Thị Nguyệt, sinh ngày 15/9/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 188/9/64-3, ĐƯỜNG VĂN HÓA, ĐOẠN 1, KHÓM 10, PHƯỜNG BÁCH THỌ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1468. Trần Thị Mỹ, sinh ngày 05/10/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 253/32/1/4F, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐÌNH LIÊU, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1469. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64-1, ĐƯỜNG HÒA NHẤT, KHÓM 5, PHƯỜNG XÃ LIÊU, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

1470. Lâm Thị Kim Xuyến, sinh ngày 19/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/1, LẦU 3, ĐOẠN 1, LỘ TÚ LĂNG, KHÓM 16, PHỐ VĨNH LẠC, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA

1471. Lê Thị Kim Hoa, sinh ngày 25/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 156/16, NAM LOAN, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM LOAN, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1472. Nguyễn Thị Diên, sinh ngày 25/6/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 153-2, ĐƯỜNG VẠN AN, KHÓM 10, THÔN LONG AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1473.Huỳnh Ngọc An, sinh ngày 10/7/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, LẦU 3, HẺM 16, ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHÓM 47, PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1474. Dương thị Thanh Hương, sinh ngày 07/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, ĐƯỜNG TRUNG NHÀ, KHÓM 9, THÔN TRUNG NHÀ, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1475. Nguyễn Thị Nhã, sinh ngày 20/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 251/29, TRUNG CHÂU, KHÓM 15, THÔN TRUNG SINH, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

1476. Nguyễn Thuý Kiều, sinh ngày 13/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 20, THÔN DI ĐÀ, LÀNG DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

1477. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 22/11/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57/2, VĨNH CÁT, KHÓM 5, THÔN VĨNH CÁT, LÀNG THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1478. Dương Thị Xuân, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM 35, ĐƯỜNG HOÀN PHÚC, KHÓM 4, PHỐ ÔN NAM, KHU AN NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1479. Huỳnh Thị Bích Thu, sinh ngày 01/01/1978 tại Tiến Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/146, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 3, THÔN GIA PHÚC, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

1480. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 02/9/1984 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 179/6, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 12, PHƯỜNG HƯNG QUỐC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1481. Lê Thị Bé Ba, sinh ngày 20/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 883/14/20-5, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM, KHÓM 7, THÔN TRUNG PHỐ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1482. Trần Bích Trâm, sinh ngày 01/4/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137-1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 13,THÔN TRÚC LÂM, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1483. Thạch Thị Tiếp, sinh ngày 18/3/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 577, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 37, THÔN DIÊM PHỐ, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1484. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 06/10/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/380, ĐOẠN 1, LỘ DÂN TỘC, KHÓM 16, THÔN ĐÔNG BÀO, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1485. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 05/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, LẦU 1, HẺM 74, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 24, PHƯỜNG CHANG CƯỚC, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1486. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 19/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 137-2, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 13, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

1487. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/5/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, ĐỈNH PHÚC, KHÓM 9, THÔN ĐỈNH PHÚC, LÀNG LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1488. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 29/11/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, LỘ DIÊM CHÂU, KHÓM 31, THÔN DIÊM PHỐ, LÀNG TÂY VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1489. Hồ Thêm, sinh ngày 15/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102, LẦU 3, LỘ ĐẠI TÂN, KHÓM 14, THÔN PHÚC NHÂN, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1490. Nguyễn Thị Thanh Mộng, sinh ngày 14/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, LẦU 2/4, SỐ 157, ĐƯỜNG LỤC PHÚC, KHÓM 17, THÔN DOANH BÀN, LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1491. Phan Thị Thu Nga, sinh ngày 26/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 869, LỘ TRUNG LẬP, KHÓM 25, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1492. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/11/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/1, ĐƯỜNG PHÚC HOA, KHÓM 16, PHƯỜNG QUANG DƯƠNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1493. Ừng A Moi, sinh ngày 01/10/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 227, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1494. Huỳnh Thị Ngọc Nga, sinh ngày 04/3/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113/21/3, LỘ VĂN HÓA, KHÓM 13, PHƯỜNG THƯỢNG KHÊ, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1495. Võ Kim Hạnh, sinh ngày 14/8/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 207, PHIÊN TỬ LIÊU, KHÓM 4, PHỐ CHƯƠNG CHÂU, TT GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

1496. Bùi Huỳnh Mai, sinh ngày 3/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, LẦU 7, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, THÔN PHỐ ĐỈNH, LÀNG TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

1497. Trần Thị Huyền Trân, sinh ngày 30/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, LẦU 4, HẺM 37, NGÕ 600, ĐƯỜNG NGÔ HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG THÁI HÒA, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1498. Phùng Kim Phượng, sinh ngày 27/02/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, LẦU 3, NGÕ 259, ĐƯỜNG CÁT LỢI, KHÓM 6, PHƯỜNG LẬP NÔNG, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1499. Nguyễn Ngọc Lý, sinh ngày 10/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/1, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM THÔNG, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1500. Nguyễn Thị Tuyết Oanh, sinh ngày 27/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HẺM 2310, NGÕ 126, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐÔNG NAM, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG VIÊN, XÃ Ô NHẬP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1501. Lý Thị Thanh Thảo, sinh ngày 17/10/1979 tại Sọc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, NGÕ NHẤT THÔN, KHÓM 9, THÔN ĐỘC NGAO, LÀNG VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA.

1502. Lê Thị Điệp, sinh ngày 26/9/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, LẦU 3, NGÕ 232, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG MỘC TÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG CHƯƠNG TÂN, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1503. Mạc Thị Bích Nhân, sinh ngày 14/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/8, LỘ BẮC HƯNG, KHÓM 14, THÔN DIỆM ÔN, LÀNG GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1504. Trương Thị Ánh, sinh ngày 09/10/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101 ĐẠI ÔN LIÊU, KHÓM 12, THÔN VĨNH LẠC, LÀNG TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

1505. Trần Kim Phụng, sinh ngày 10/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/4 LONG HƯNG, KHÓM 6, THÔN PHỤC HƯNG, LÀNG NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

1506.Trần Thu Huyền, sinh ngày 18/6/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 327/10 LẦU TRUNG LUÂN, KHÓM 10, THÔN TRUNG LUÂN, LÀNG TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

1507.Văn Thị Hiền, sinh ngày 16/6/1972 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120 LỘ CHIẾU NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG GIAI HƯNG, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1508. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 07/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67/3 LỘ TRUNG HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG NGHĨA DÂN, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

1509. Trương Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 20/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 NGÕ 187 ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 21, PHƯỜNG HẬU ĐỨC, TP TAM HÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1510.Tăng Nhuận Bình, sinh ngày 29/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 254 LỘ KIẾN THÀNH, KHÓM 8, THÔN HƯNG NHÂN, LÀNG PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1511. Nguyễn Thị Khỏe, sinh ngày 19/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 LẦU 4 ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 17, KHÓM 19, THÔN HẠNH PHÚC, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1512. Trương Thị Miên Trường, sinh ngày 28/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131 NGÕ 223 LỘ TÂN VINH, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂN VINH, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1513. Phan Thị Thanh Thúy, sinh ngày 09/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62 LẦU 4, LỘ QUẢNG CHÂU, KHÓM 2, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1514. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 26/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 NGÕ 1335 ĐOẠN 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 8, THÔN VINH TUYỀN, LÀNG Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1515.Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 21/3/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166 LỘ ĐÔNG LAN, KHÓM 14, PHƯỜNG HƯNG LONG, TT ĐÔNG THỂ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1516. Hồ Mản Múi, sinh ngày 17/2/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 346 LỘ ĐẠI HỒ, KHÓM 9, PHƯỜNG TRUNG HỒ, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1517. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 10/01/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 184, ĐƯỜNG QUY TỤY, KHÓM 15, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

1518. Phan Thị Hồng Phúc, sinh ngày 05/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 195/1 ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 4, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1519. Đỗ Thị Diễm, sinh ngày 28/6/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 385 ĐƯỜNG ĐẦU ĐÀM, KHÓM 7, PHƯỜNG HƯNG AN, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1520. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 30/8/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 94, PHỐ ĐỒNG HẢI LỤC, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG XƯƠNG, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

1521. Trương Thị Gieo, sinh ngày 31/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98 NỘI LOAN, KHÓM 9, PHƯỜNG NỘI LOAN, THỊ TRẤN TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT

1522. Đinh Thị Diễm, sinh ngày 10/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 94 HẺM 139 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN NHÃ, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1523. Nguyễn Thị Anh Thi, sinh ngày 26/11/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2119/75 LỘ TRUNG HOA 1, KHÓM 29, PHƯỜNG LONG TỬ, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

1524.Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 09/8/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 438 LỘ KỲ GIÁP, ĐOẠN 3, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1525. Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 14/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 ĐƯỜNG KIẾN HOA, KHÓM 13, PHƯỜNG TRÚC BẮC, KHU TIỀN TRẤN TP CAO HÙNG

1526. Nguyễn Thị Nhanh, sinh ngày 26/11/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 174/191/73 ĐƯỜNG AN XƯƠNG, KHÓM 31, PHƯỜNG ÔN NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1527. Lê Thị Mỹ Chi, sinh ngày 26/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 NGÕ 85, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG HOA BẮC, KHÓM 2, PHƯỜNG VĂN NGUYÊN, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1528. Lê Thị Lộc Hạ, sinh ngày 26/4/1976 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/8, SỐ 2/9 LỘ ÁI QUỐC, KHÓM 10, PHƯỜNG TIÊU KHÊ, TT TAM HIỆP

1529. Lê Thị Diễm Trinh, sinh ngày 30/11/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/3 ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 11, THÔN LẠC DƯƠNG, LÀNG DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1530. Trần Thị Thắm, sinh ngày 12/02/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/5 ĐƯỜNG ĐẠI SINH, KHÓM 5, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1531. Lê Thị Cẩm Tú, sinh ngày 25/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 15, THÔN LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1532. Thòng Cọt Sỉu, sinh ngày 20/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 18, HẺM TU TỀ, KHÓM 4, PHƯỜNG TÙNG AN, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1533. Huỳnh Thị Vũ Chinh, sinh ngày 19/12/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, HẢI CẢNG, KHÓM 8, PHƯỜNG HẢI CẢNG, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1534. Lê Ngọc Nữ, sinh ngày 27/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101, ĐƯỜNG HẢI BÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1535. Cô Tú Cầm, sinh ngày 20/8/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61 ĐƯỜNG ÔN TUYỀN, KHÓM 4, THÔN ĐỨC DƯƠNG, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1536. Võ Thị Nhi, sinh ngày 10/5/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, TẦNG 4, NGÕ 38 LỘ TÂN HOA, KHÓM 31, PHƯỜNG HOA AN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1537. Nguyễn Ngọc Yến, sinh ngày 01/5/1981 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 HẺM 39 LỘ QUANG VĂN, KHÓM 7, PHƯỜNG QUANG VĂN, TT THIÊN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

1538. Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh ngày 04/3/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 209 ĐƯỜNG BÌNH BỘ, KHÓM 25, THÔN TÂY KHÊ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1539. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 LỘ TRUNG HƯNG ĐÔNG, KHÓM 4, THÔN TIỀN GIÁC, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

1540. Mìu A Kíu, sinh ngày 15/02/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120 ĐƯỜNG THIÊN HƯNG, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1541. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh ngày 15/11/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80 ĐƯỜNG KHU TÂY, KHÓM 21, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1542. Trần Tuyết Liễu, sinh ngày 16/1/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, PHỐ DƯƠNG QUANG, KHÓM 14, PHƯỜNG TỬ DƯƠNG, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1543. Lê Thị Hồng Thủy, sinh ngày 30/4/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/20 HẺM 91, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 22, PHƯỜNG TÁN GIANG, THỊ TRẤN MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

1544. Nguyễn Thị Bích Thu, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/2, NGÕ 30, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 5, THÔN HẢI NAM, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1545. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 07/8/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1, HẺM CẢNG HẬU, KHÓM 12, THÔN TÂN HƯNG, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1546. Huỳnh Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 06/6/1980 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, ĐƯỜNG PHÚC TINH NHẤT, KHÓM 22, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1547. Nguyễn Thị Duyền, sinh ngày 10/12/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 237 ĐƯỜNG HOÀN PHÚC, KHÓM 12, PHƯỜNG ÔN NAM, KHU AN NAM, HUYỆN ĐÀI NAM

1548. Đặng Thúy Hường, sinh ngày 20/02/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/8, NGÕ 140, ĐƯỜNG THÁI HÒA ĐÔNG, KHÓM 11, PHƯỜNG A DI, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1549. Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh ngày 19/8/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105 ĐƯỜNG NAM THẾ, KHÓM 12, THÔN NGŨ HỒ, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1550. Lẩm Sị Ngọc, sinh ngày 05/12/1964 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 148 THÀNH CÔNG, KHÓM 17, THÔN NGƯU PHÒNG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1551. Lý Ngọc Dung, sinh ngày 15/7/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1381 ĐƯỜNG VĨNH XUÂN ĐÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG VĨNH ĐỊNH, KHU NAM ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1552. Hồ Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 24/10/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 TAM NGUYÊN, KHÓM 5, THÔN CHÂU NAM, LÀNG MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

1553. Lâm Lệ Hằng, sinh ngày 15/02/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 77, PHỐ QUẢNG MINH, KHÓM 14, PHƯỜNG THOẠI HƯNG, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1554. Nguyện Trần Diễm Thuý, sinh ngày 16/5/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 10, SỐ 4, HẺM 58 ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 13, PHƯỜNG TÂN BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1555. Sơn Thị Sany, sinh ngày 17/5/1975 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 TÂN TRANG, KHÓM 7, THÔN TÂN CÁT, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1556. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 12/10/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 407 ĐƯỜNG VẠN ĐẠI, KHÓM 10, PHƯỜNG THỌ ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1557. Nguyễn Thị Cà Phưng, sinh ngày 24/6/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/1 QUẢNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN CÂU BÌNH, LÀNG NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

1558. Huỳnh Thị Ngọc Cơ, sinh ngày 05/11/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 2, HẺM 48, ĐƯỜNG NHÂN TRUNG, KHÓM 23, THÔN HẠ LÝ, XÃ HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1559. Trần Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 11/11/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113 ĐƯỜNG CÁT LÂM 2, KHÓM 3, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1560. Nguyễn Thị Men, sinh ngày 19/6/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16 CỬU HỒ, KHÓM 2, THÔN CỬU HỒ, XÃ ĐỒNG LA, HUYỆN MIÊU LẬT

1561. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 07/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 40/4 NGOẠI XÃ, KHÓM 8, THÔN NGOẠI XÃ, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1562. Kim Lang, sinh ngày 10/01/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8/8 SỐ 591/46 LỘ CÔNG VIÊN, KHÓM 21, PHƯỜNG LỤC GIÁP, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1563. Võ Thị Thu, sinh ngày 01/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1 NGÕ 483 ĐOẠN 2, LỘ HẢI ĐIỀN, KHÓM 9, PHƯỜNG HẢI ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1564. Trần Thị Kim Sánh, sinh ngày 17/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 456/48 ĐƯỜNG THANH SA, ĐOẠN 2, KHÓM 4, PHƯỜNG THANH THẢO, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1565. Nguyễn Thị Kim Thường, sinh ngày 20/8/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90 HỮU TÀI, KHÓM 7, THÔN HỮU TÀI, LÀNG BAO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

1566. Bùi Thị Hận, sinh ngày 09/02/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79/4 HUỆ LAI, KHÓM 5, HUỆ LAI, ĐUÔI HỔ, HUYỆN VÂN LÂM

1567. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 03/3/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG KỲ VÕ LAN, KHÓM 6, THÔN NHI LONG, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1568. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 13/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55, ĐƯỜNG SA VĨ, KHÓM 18, PHƯỜNG ĐẠI QUANG, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1569. Nguyễn Thị Lánh, sinh ngày 30/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73/1, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1570. Phan Thị Bé Thơ, sinh ngày 01/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, HẺM 108, NGÕ 137, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 3, PHƯỜNG PHONG LÝ, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1571. Trần Thị Thu Trâm, sinh ngày 15/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17 HẺM 65, NGÕ 290 ĐƯỜNG TRUNG NAM, KHÓM 22, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1572. Nguyễn Kim Duyên, sinh ngày 28/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47 HẠ TRANG TỬ, KHÓM 4, THÔN VINH AN, LÀNG TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1573. Lâm Ngọc Hoa, sinh ngày 12/9/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, NGÕ 403 ĐOẠN 1, ĐƯỜNG CHƯƠNG NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG GIA HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1574. Ngô Thị Thục Đoan, sinh ngày 07/7/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 313, LỘ THANH VÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG THANH THỦY, TP HỘ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1575. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 08/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1522 ĐƯỜNG TIÊM PHONG, KHÓM 7, PHƯỜNG LAM KHANH, TT ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

1576. Thạch Thị Phương, sinh ngày 02/07/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HẺM 209/8 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 19, PHỐ ĐẠI TRÁNG, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1577. Huỳnh Ngọc Đức, sinh ngày 09/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/2 NGÕ 107, ĐƯỜNG VẠN AN, KHÓM 15, PHƯỜNG VẠN AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1578. Lồ Liên, sinh ngày 26/9/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 36/12/18 LỘ TRUNG THUYỀN, KHÓM 23, PHƯỜNG TRUNG THUYỀN, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

1579. Nguyễn Thị Hồng Nhi, sinh ngày 11/12/1980 tại Đồng tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/2 NGÕ 11, ĐƯỜNG DÂN BẢN, KHÓM 7, PHƯỜNG DÂN BẢN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1580. La Anh Phong, sinh ngày 21/9/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61, ĐOẠN 1, LỘ LÊ MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HÒA, KHU NAM ĐỒN, TT ĐÀI TRUNG

1581. Hứa Thị Ánh Nghiệt, sinh ngày 25/3/1977 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 262/43/52 LỘ ĐỒNG AN, KHÓM 20, PHƯỜNG MAI HOA, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1582. Lê Thị Phương, sinh ngày 02/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 164/77 ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI CẢNG, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1583. Nguyễn Thị Chuyện, sinh ngày 14/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5/6 SỐ 30, NGÕ 41, ĐOẠN 5, LỘ TRÁNG VINH, KHÓM 4, PHƯỜNG TRÁNG VINH, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

1584. Cao Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/10 HẺM 578 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 34, PHƯỜNG NGŨ VƯƠNG, PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1585. Phạm Thị Thoa, sinh ngày 20/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 10, THÔN VẠN LOAN, LÀNG VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1586. Phạn Thị Thu Kiều, sinh ngày 30/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82/10/5F ĐƯỜNG TÂN SINH BẮC, ĐOẠN 3, KHÓM 2, PHƯỜNG VIÊN SƠN, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1587. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 22/4/1980 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 ĐƯỜNG VĨNH HOA, KHÓM 21, LÀNG ĐẠI XÃ, XÃ ĐẠI XÃ, KHUYỆN CAO HÙNG

1588. Trần Thị Thuý Kiều, sinh ngày 13/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA, KHÓM 4, THÔN QUÁN MIẾN, LÀNG QUAN MIẾN, HUYỆN ĐÀI NAM

1589. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 06/3/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 165 LỘ TÍN NGHĨA NAM, KHÓM 7, THÔN KHANG TÂY, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM.

1590. Nguyễn Thị Thuý, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112 ĐẠI PHONG, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, TT DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

1591. Vương Thị Thu Dung, sinh ngày 20/5/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40 PHỐ TÂN HỒ, THÔN HỒ ĐÔNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

1592. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 15/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 313, LỘ THANH VÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG THANH THỦY, TP HỘ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1593. Nguyễn Thị Chưa, sinh ngày 16/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, PHỐ VĂN AN, KHÓM 1, THÔN HỒ ĐÔNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

1594. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 10/3/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/41, NGÕ 212 LỘ TỨ DUY, KHÓM 14, PHƯỜNG LONG AN, TP TÂN TRANG , HUYỆN ĐÀI BẮC

1595. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 04/5/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27 NGÕ 22, HẺM 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 27, THÔN NGỌC ĐIỀN, LÀNG NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1596. Huỳnh Thị Bích Trăm, sinh ngày 04/12/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, ĐƯỜNG BIỂN PHÚC, KHÓM 19, THÔN MẠCH PHONG, LÀNG MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

1597. Nguyễn Ngọc Phương Uyên, sinh ngày 20/5/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 169 TRUNG CHÍNH TÂN TUÂN, KHÓM 32, THÔN HÒA HƯNG, LÀNG TRUNG THỔ, HUYỆN GIA NGHĨA

1598. Nguyễn Thị Cam, sinh ngày 01/3/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38 ĐƯỜNG ĐIỀN THỐ 2, KHÓM 8, THÔN ĐIỀN THỐ, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

1599. Nguyễn Kim Lan, sinh ngày 01/11/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15 ĐƯỜNG PHÚC LÂM, KHÓM 25, PHƯỜNG PHÚC LÂM, TP ĐÀO VIÊN

1600. Lê Thị Thuý, sinh ngày 15/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 PHÚ ĐIỀN, KHÓM 14, THÔN TRÚC ĐIỀN, LÀNG PHÚ LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

1601. Lê Thị Phi, sinh ngày 10/10/1978 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/1 LỘ NAM NINH, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM HÒA, TT LA ĐÔNG, HUYỆN NGHI LAN

1602. Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 11/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/14/3 LỘ VĨNH ANH, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1603. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 22/02/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/1 ĐỨC CAO LÃO, KHÓM 45, THÔN BẮC NGUYÊN, XÃ ĐÔNG HÀ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1604. Trần Thị Cúc, sinh ngày 10/8/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181/102 LỘ TAM HÒA, ĐOẠN 4, KHÓM 12, PHƯỜNG TỪ SANH, TP NAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1605. Lý Bội Châu, sinh ngày 06/11/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/1 ĐÔNG HƯNG, KHÓM 13, THÔN TẠO KIỀU, LÀNG TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT

1606. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 18/3/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73 SONG HỒ, KHÓM 17, THÔN SONG HỒ, LÀNG TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

1607. Trà Thị Loan, sinh ngày 10/10/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232/1 ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 3, PHƯỜNG NỘI CÂU, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1608. Phan Thị Ái Loan, sinh ngày 02/10/1974 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3/7, SỐ 223, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG KHÁNH BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG DÂN QUYỀN, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

1609. Lâm Ngọc Thuận, sinh ngày 20/12/1976 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266 ĐƯỜNG TÙNG BÁCH, KHÓM 2, THÔN TÙNG BÁCH, LÀNG DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

1610. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 15/3/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 254/3/3F, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, ĐOẠN 1, KHÓM 14, PHƯỜNG NGŨ PHONG, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1611. Ngô Tuyết Loan, sinh ngày 04/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/8 TẦNG 3, KHÓM 19, PHƯỜNG PHÚC AN, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1612. Trần Thị Yến Đào, sinh ngày 26/3/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60 LỘ DÂN ANH KHÓM 15, PHỐ VIÊN BẢN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1613. Huỳnh Thị Lan Hương, sinh ngày 01/7/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 425/6 ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 22, PHƯỜNG TỪ HỮU, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1614. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 20/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 519/20 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DIÊM HÀNH, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1615. Phạm Thị Thu, sinh ngày 20/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3 HẺM 238, LỘ HÒA BÌNH, KHÓM 11, PHƯỜNG TAM DÂN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1616. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 05/9/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 374/18 ĐƯỜNG QUẢNG HUNG, KHÓM 12, THÔN QUẢNG AN, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

1617. Huỳnh Mỹ Kiều, sinh ngày 10/3/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57-1, DƯƠNG TRÙ THỐ, KHÓM 12, PHƯỜNG TÔN THỐ, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

1618. Nguyễn Thị Như Ý, sinh ngày 25/11/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 272, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, THÔN HẢI PHONG, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1619. Phạm Thanh Hữu, sinh ngày 01/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 80, ĐƯỜNG ÔNG VIÊN, KHÓM 8, THÔN ÔNG VIÊN, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1620. Trần Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 29/4/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 185, ĐƯỜNG NAM LIÊU, KHÓM 13, THÔN ÔN PHONG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1621. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 06/12/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-21, ĐƯỜNG KHANG LẠC, KHÓM 3, PHƯỜNG BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

1622. Trương Thị Hồng Li, sinh ngày 08/09/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 243, ĐƯỜNG HƯNG ĐIỀN, KHÓM 6, THÔN HƯNG ĐIỀN, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG.

1623. Phạm Thị Ngân, sinh ngày 15/6/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98, ĐƯỜNG TỈNH CƯỚC, KHÓM 10, THÔN TỈNH CƯỚC, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

1624. Võ Thị Trí, sinh ngày 10/5/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 10, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 4, THÔN TRUNG LÝ, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

1625. Trần Thị Thảo Sương, sinh ngày 16/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 270, ĐƯỜNG VẠN TÂN, KHÓM 8, THÔN TÂN CHUNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1626. Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 29/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 6, THÔN DIÊM TRUNG, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1627. Trần Thị Quỳnh, sinh ngày 25/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 317, ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 6, THÔN TRÚC LÂM, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1628. Võ Thị Cúc, sinh ngày 05/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 937, ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐÔNG TRÍ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1629. Phan Thị Diệu Thảo, sinh ngày 09/4/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 5, NGÁCH 15, NGÕ 90, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN ĐÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG HỒ NGUYÊN, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1630. Phạm Thị Thuý, sinh ngày 09/3/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÁCH 6, NGÕ 58, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 23, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1631. Mai Thị Ngọc Thương, sinh ngày 07/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÁCH 83, NGÕ 156, ĐƯỜNG QUỐC AN, KHÓM 2, PHƯỜNG QUỐC AN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1632. Nguyễn Thị Anh Tiên, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31-5, TAM CỔ, KHÓM 11, THÔN TAM CỔ, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1633. Phạm Thị Hồng Thuý, sinh ngày 06/5/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 713, THÔN TINH TRUNG 3, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỤC QUỐC, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1634. Trương Thị Ngoãn, sinh ngày 09/02/1984 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100, ĐƯỜNG THÀNH ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐỨC CAO, KHU ĐÔNG TP ĐÀI NAM

1635. Đặng Thị Ngọc Trân, sinh ngày 15/1/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG 15, KHÓM 5, PHƯỜNG QUANG HOA, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1636. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, ĐƯỜNG DÂN SINH 9, KHÓM 9, THÔN QUY NAM, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1637. Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh ngày 17/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, ĐƯỜNG TÂN HỒ, KHÓM 12, THÔN TÍN THẾ, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1638. Huỳnh Thị Nguyệt, sinh ngày 14/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 1, NGÕ 70, ĐƯỜNG HOA PHONG 1, KHÓM 2, THÔN TẤN ĐƯỜNG, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1639. Đặng Thủy Trang, sinh ngày 15/01/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, THẬP PHẦN, KHÓM 1, THÔN THẬP PHẦN, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1640. Phan Thị Kiều, sinh ngày 20/9/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10-1, NGÕ TÍN NGHĨA, ĐƯỜNG SĨ PHONG, KHÓM 8, THÔN SĨ PHONG, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

1641. Nguyễn Thị Minh Hương, sinh ngày 15/4/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 406, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BÌNH HÒA, KHÓM 1, THÔN NAM TRẤN, XÃ ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1642. Nguyễn Thị Hồng Đang, sinh ngày 15/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 157, ĐƯỜNG ĐÔNG KỲ, KHÓM 14, PHƯỜNG THÁI XƯƠNG, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1643. Huỳnh Ngọc Anh, sinh ngày 18/9/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34-7, NGÕ 83, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂY BÌNH, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1644. Sơn Thị Sa Phương, sinh ngày 10/3/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 475, ĐƯỜNG HÒA THUẬN, KHÓM 15, PHƯỜNG HÒA BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1645. Võ Thị Tiền, sinh ngày 21/02/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 151-9, THÁI ĐIỀN, KHÓM 10, PHƯỜNG THÁI ĐIỀN, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

1646. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 06/6/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 235, HẠ CAM, KHÓM 9, THÔN HẠ BẮC, XÃ VẠN ĐAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1647. Võ Thị Thuý Kiều, sinh ngày 15/11/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/9 NGÕ 146, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG TAM HÒA, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1648. Trần Kim Thuý, sinh ngày 25/12/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 66, ĐƯỜNG ANH SĨ, KHÓM 12, PHƯỜNG VĂN TRANG, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1649. Ngô Thị Thảo, sinh ngày 10/9/1969 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 103/2 ĐƯỜNG TRÙNG MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG CẢNG MINH, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1650. Lê Thị Thắm, sinh ngày 18/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22 NGÕ 80, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1651. Huỳnh Thị Xuân Hương, sinh ngày 07/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 43, ĐƯỜNG NAM HOA, KHÓM 8, THÔN THÔNG NAM, XÃ THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1652. Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 20/9/197 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÕ 196 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 16, PHƯỜNG LẠC TUYỀN, TT SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1653. Trần Trúc Linh, sinh ngày 21/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48 NGÕ 50, ĐƯỜNG NAM DƯƠNG, KHÓM 18, PHƯỜNG BẮC DƯƠNG, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1654. Đỗ Thị Bích Phượng, sinh ngày 25/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 419 ĐƯỜNG NAM VINH, KHÓM 6, PHƯỜNG ANH NHÂN, KHU NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

1655. Lưu Ngọc Anh Thư, sinh ngày 19/4/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88/10 ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1656. Nguyễn Thị Cẩm Út, sinh ngày 16/9/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/2 NGÕ 70, ĐƯỜNG VŨ XƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG PHÚC CƯ, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1657. Lê Huỳnh Bảo Ngân, sinh ngày 08/7/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, HẠ KHANG LANG, KHÓM 1, THÔN KHANG LANG, LÀNG TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1658. Lư Thị Hoài Linh, sinh ngày 15/3/1979 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 NGÕ LÝ NGƯ 2, KHÓM 5, PHƯỜNG NGÔ CÔNG, TT PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1659. Lương Thị Ngọc Vân, sinh ngày 12/10/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/1 ĐƯỜNG NHỊ KẾT, KHÓM 3, THÔN NHỊ KẾT, LÀNG TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

1660. Dương Thị Bích Phượng, sinh ngày 04/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 275/5 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG BẢO AN, KHÓM 6, PHƯỜNG KHƯƠNG LIÊU, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1661. Phạm Huyền Trân, sinh ngày 18/3/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 ĐẠI THÀNH THỊ DƯƠNG, KHÓM 11, THÔN DƯƠNG MAI, XÃ DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1662. Nguyễn Thị Hồng Quê, sinh ngày 28/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107 HẠ ĐẠI KHUẤN, KHÓM 9, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1663. Nguyễn Thị Ngọc Thu, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 332 ĐOẠN 2 ĐƯỜNG ĐẠI QUAN, KHÓM 5, THÔN PHÚ LÂM, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1664. Lê Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 12/3/1981 tại Long an

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 321/1 ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 12, PHƯỜNG CAO PHONG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1665. Phan Thị Hòa, sinh ngày 29/12/1970 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/15 ĐƯỜNG QUỐC THÁNH 2, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG THÁI, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1666. Đặng Thị Kiều, sinh ngày 10/12/1974 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77 AN BẮC, KHÓM 12, THÔN LUÂN TỬ, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1667. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 24/6/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23 ĐƯỜNG GIA PHƯƠNG NAM, KHÓM 25, THÔN GIA LONG, LÀNG ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

1668. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 19/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 110/2 NGÕ 13, ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 4, PHƯỜNG DIÊN HÒA, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1669. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 14/3/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/9 NGÕ 46, ĐƯỜNG ĐĂNG LÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1670. Lệ Thị Huỳnh Như, sinh ngày 25/8/1974 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/2 NGÕ 299 ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1671. Trần Thị Dân, sinh ngày 22/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140/4 ĐƯỜNG VẠN AN, KHÓM 3, PHƯỜNG LONG AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1672. Lưu Hải Yến, sinh ngày 23/8/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 110/7/16 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1673. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 02/01/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/11/3 NGÕ 434 ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 12, PHƯỜNG NGŨ PHẦN, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

1674. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 17/9/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 LÂM SÂM, KHÓM 7, THÔN ANH SĨ, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN NGHI LAN

1675. Nguyễn Thị Ngọc Giao, sinh ngày 23/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 166, ĐƯỜNG AN CHIÊU, KHÓM 18, THÔN QUỲNH LÂM, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

1676. Dịch A Phụng, sinh ngày 19/9/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 199 NGÕ 2 ĐOẠN 8 ĐƯỜNG DIÊN BÌNH BẮC, KHÓM 11, PHƯỜNG PHÚC AN, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1677. Trương Kim Chi, sinh ngày 05/11/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77 ĐƯỜNG HỮU HIẾU, KHÓM 11, PHƯỜNG TRÚC VI, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1678. Lê Thị Hoài Tâm, sinh ngày 12/02/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 358, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 3, PHƯỜNG KHÁNH XƯƠNG, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1679. Trà Thị Thiên Lý, sinh ngày 01/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/4 NGÕ 3, ĐƯỜNG QUÁN QUANG, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂY AN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1680. Hứa Thị Lý, sinh ngày 18/11/1981 tại Long an

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/10 THÔ KHÊ, KHÓM 3, THÔN THÔ KHÊ, LÀNG THUỶ THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1681. Lê Thị Thuý, sinh ngày 12/12/1976 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/70 SƯ CẦU, KHÓM 20, THÔN TRIỀU ĐÔNG, XÃ NHÂN ÁI, TP CƠ LONG

1682. La Thị Hồng Trinh, sinh ngày 04/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/8 ĐƯỜNG TỰ LẬP, KHÓM 3, THÔN TÂN NHỊ, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1683. Nguyễn Thị Tuyết Thương, sinh ngày 04/01/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3 SỐ 87 ĐƯỜNG PHÚC TƯỜNG, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚC TƯỜNG, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1684. Võ Thị Diệu, sinh ngày 21/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 123/7/1 ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐIỀN TÂM, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1685. Nguyện Thị Diềm, sinh ngày 04/8/1974 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171/1 HƯNG XƯƠNG, KHÓM 16, THÔN HƯNG XƯƠNG, XÃ ĐÔNG HÀ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1686. Trần Mặc trâm, sinh ngày 19/4/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43/1 ĐƯỜNG VĨNH AN BẮC, ĐOẠN 2, KHÓM 13, PHƯỜNG NHÂN HOA, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC.

1687. Lâm Thị Thuý Nguyên, sinh ngày 11/7/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 223, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DINH, TP CAO HÙNG

1688. Nguyễn Kiểu, sinh ngày 19/3/1985 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 124 HẺM 163 HOA HUÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG NHÂN TƯỜNG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1689. Nguyễn Thị Kim Thi, sinh ngày 14/12/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG ĐÔNG HỒ, KHÓM 4, PHƯỜNG ĐÔNG HỒ, TT OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1690. Trương Mỹ An, sinh ngày 15/6/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/1 SỐ 92, NGÕ 422, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 12, PHƯỜNG THỦY HÀ, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1691. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 02/01/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39 ĐƯỜNG TRUNG HƯNG BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1692. Phạm Thị Biết, sinh ngày 01/11/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64/3 ĐƯỜNG VÕ ĐỈNH, KHÓM 11, PHƯỜNG NGOẠI LIÊU, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

1693. Trần Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 27/6/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 18, SỐ 556, ĐƯỜNG ĐẠI HỮU, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI HỮU, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1694. Lê Thị Ngọc Thái, sinh ngày 27/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 569 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 6, PHƯỜNG PHONG LÂM, TT ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1695. Lưu Thục Mẫn, sinh ngày 17/2/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 88 ĐƯỜNG HOÀNH SƠN, ĐOẠN 2, KHÓM 11, THÔN HOÀNG SƠN, LÀNG HOÀNG SƠN, HUYỆN TÂN TRÚC

1696. Nguyễn Thị Ngọc Nhung, sinh ngày 23/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4/3 SỐ 9, NGÕ 325, ĐƯỜNG KIỆN KHANG, KHÓM 16, PHƯỜNG BÀNG TRÌNH, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1697. Hồ Thị Kim Anh, sinh ngày 28/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/4 ĐƯỜNG PHỐ ĐẦU, KHÓM 17, PHƯỜNG TRUNG SƠN, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

1698. Trần Thị Bạch Yến, sinh ngày 07/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

 Hiện trú tại: SỐ 346 ĐOẠN 1 ĐƯỜNG THANH NIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1699.Trần Thuý Hồng, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/84 HƯNG HÓA, BỘ, KHÓM 20, THÔN PHÚC THU, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1700. Bùi Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/6/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 267/1/20 LỘ NHÂN LÂM, KHÓM 22, THÔN Ô LÂM, LÀNG NHÂN VÕ, HUYỆN CAO HÙNG

1701. Châu Thị Bé, sinh ngày 06/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120, LỘ NAM LOAN, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM LOAN, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1702. Trần Thị Tú Em, sinh ngày 12/02/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5 HẺM 90, ĐƯỜNG BÁT QUÁI, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1703. Nguyễn Thị Hùng Loan, sinh ngày 02/8/1968 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98 LOAN TỬ NỘI, KHÓM 13, THÔN BẢN ĐẦU, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1704. Đoàn Thị Tú Quyên, sinh ngày 15/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31 LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG SƠN, TT HỔ VĨ, HUYỆN VÂN LÂM

1705. Nguyễn Thị Mỹ Trang, sinh ngày 10/5/1977 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/6/4F LỘ LINH TRUNG, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1706. Poóng Kim Anh, sinh ngày 16/6/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102 ĐƯỜNG ĐÔNG AN, KHÓM 26, THÔN ĐỒNG AN, LÀNG ĐÔNG THỂ, HUYỆN VÂN LÂM

1707. Nguyễn Thị Kiều Linh, sinh ngày 24/02/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198 ĐƯỜNG NAM LOAN, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM LOAN, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1708. Trần Tuyết Nhung, sinh ngày 02/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/2 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, THÔN XƯƠNG LONG, LÀNG GIA ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1709. Phan Bích Ngọc, sinh ngày 17/4/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31 ĐƯỜNG HẢI LỄ, KHÓM 5, THÔN HẢI TRÙ, LÀNG LỘC THẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

1710. Trần Uyển San, sinh ngày 17/11/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2 HẺM 9, ĐƯỜNG TRUNG HOA TÂY NAM, KHÓM 27, NHÂN THỌ, TT CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1711. Võ Thị Lan, sinh ngày 01/01/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 BÁ CÔNG CƯỜNG, KHÓM 3, PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1712. Ngô Lệ Quân, sinh ngày 08/4/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 380/48/32 TRUNG SƠN ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG PHỤNG ĐÔNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1713. Huỳnh Thị Hồng Tươi, sinh ngày 01/7/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 290 ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1714. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 10/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 NGÕ 84, ĐƯỜNG TÂN AN, KHÓM 14, PHƯỜNG TÂN CƯỜNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1715. Huỳnh Thị Điệp, sinh ngày 15/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 309/52 LỘ HOÀN NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG VINH NINH, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1716. Nguyễn Thị Huỳnh Như, sinh ngày 05/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 HẺM 311 LỘ LÂM SÂM, KHÓM 4, PHỐ PHÚ VINH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1717. Nguyễn Thị Ngọc Thuý, sinh ngày 29/10/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HẺM 357/1 ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, THỊ XÃ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1718. Trần Kim Huyền, sinh ngày 02/03/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 326 ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 2, PHỐ TRUNG LIÊU, KHU BẮC TÂN TRÚC

1719. Lưu Anh Thúy, sinh ngày 20/11/1972 tại Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4 90/3 NGÕ 152, ĐOẠN 2, LỘ NHÃ ĐẦM, KHÓM 2, THÔN ĐÔNG BẢO, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1720. Hồng Thị Hiền, sinh ngày 19/6/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÁCH 18, HẺM 177, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 35, PHƯỜNG DIÊM HÀNH, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1721. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 08/5/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 27, PHƯỜNG NHÂN HÒA, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1722. Nguyễn Thị Kim Hiền, sinh ngày 20/12/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/10 TÂN TRẤN, KHÓM 8, THÔN CẢNG VĨ, LÀNG LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

1723. Tạ Thị Hồng, sinh ngày 14/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43 HẺM 305, LỘ PHÚC ĐỨC 3, KHÓM 18, PHÚC NAM, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1724. Phan Thị Dựa, sinh ngày 11/3/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 309 ĐƯỜNG ĐỨC XƯƠNG, KHÓM 22, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1725. Huỳnh Thị Tám, sinh ngày 23/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48/17 TRUNG TRANG, KHÓM 17, THÔN TRUNG TRANG, LÀNG THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1726. Phạn Thị Đẹt, sinh ngày 02/6/1968 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 ĐƯỜNG NHÂN TÂM, KHÓM 7, THÔN LOAN NỘI, LÀNG NHÂN VÕ, HUYỆN CAO HÙNG

1727. Đặng Thị Thanh Trúc, sinh ngày 08/8/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10 ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 1, THÔN VINH HOA, LÀNG TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1728. Thái Mỹ Hoa, sinh ngày 21/7/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ 436, ĐƯỜNG THÀNH CHƯƠNG 2, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1729. Huỳnh Thị Ngọc Thu, sinh ngày 11/2/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/5 NGÕ 12, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC ĐÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG VÂN LÂM, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1730. Trần Thị Phượng, sinh ngày 19/11/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101/4 ĐƯỜNG PHÚ DƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG LÊ HÒA, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

1731. Ngô Thị Cẩm Hường, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/4 ĐƯỜNG DỤC SINH, KHÓM 17, PHƯỜNG DỤC SINH, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1732. Lê Thị Soản, sinh ngày 14/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 61 ĐƯỜNG THUỴ ÂN, KHÓM 19, PHƯỜNG THỤY ÂN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1733. Lý Ngân Mừng, sinh ngày 13/5/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14 NGÕ 351 ĐƯỜNG CƯƠNG SƠN BẮC, KHÓM 2, PHƯỜNG THUỴ HOA, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1734. Huỳnh Thị Ngọc Vân, sinh ngày 23/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 92/2 BẮC AN, KHÓM 13, THÔN LUÂN TỬ, XÃ NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

1735. Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 09/4/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 139 LUÂN TỬ, KHÓM 139, THÔN NAM LUÂN, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1736. Nguyễn Thị Tuyết Thanh, sinh ngày 05/10/1973 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 577/16 – 1/6F, LỘ TRUNG LUÂN 2, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG VINH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1737. Lâm Hỷ Cú, sinh ngày 13/6/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 74 NGÕ 24 ĐƯỜNG ĐẠI LIÊN BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG THỦY NAM, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

1738. Nguyễn Thị Thuỳ, sinh ngày 01/01/1083 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 180 ĐƯỜNG ĐỒ THÀNH, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐỒ THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1739. Huỳnh Khả Trang, sinh ngày 15/01/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 ĐƯỢNG TRÙNG QUANG, KHÓM 6, PHƯỜNG TRÙNG QUANG, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

1740. Phan Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 17/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9 ĐƯỜNG ĐIỂN HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐIỀN ĐẦU, TT ĐẦU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

1741. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 15/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18 NGÕ 314 ĐƯỜNG NGŨ GIÁP 1, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯNG NHÂN, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1742. Quách Thị Phượng, sinh ngày 18/5/1982 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/19 NGÕ 18 ĐƯỜNG THANH VÂN, KHÓM 8, THÔN SƠN ĐỈNH, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1743. Lê Thị Phượng, sinh ngày 23/3/1976 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 211 ĐƯỜNG HẢI SƠN 1, KHÓM 7, PHƯỜNG HẢI TRỪNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

1744. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 12/10/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/4, NGÕ 176, ĐOẠN 5 ĐƯỜNG LA TƯ PHÚC, KHÓM 15, PHƯỜNG VẠN NIÊN, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

1745. Nguyễn Kiều Hạnh, sinh ngày 07/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/3, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 12, PHƯỜNG LÝ LONG, THỊ TRẤN QUAN SƠN, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1746. Tiền Thị Cẩm Thoa, sinh ngày 30/12/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50, UYỂN KHANH, KHÓM 5, PHƯỜNG UYỂN KHANH, THỊ TRẤN UYỂN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT.

1747. Sỳ A Phóng, sinh ngày 07/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG VĨNH THUẬN, KHÓM 8, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

1748. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 15/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 13, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 3, PHƯỜNG LÃO GIA, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG.

1749. Văn Thế Yến, sinh ngày 27/10/1976 tại Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 38, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỐ LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1750. Tăng Thị Cẩm Tú, sinh ngày 03/5/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 50, ĐƯỜNG CHƯƠNG THẢO, KHÓM 8, PHƯỜNG TÂY HƯNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1751. Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh ngày 06/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 257, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 11, THÔN BÁT ÔNG, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1752. Trần Thị Diễm, sinh ngày 12/10/1981 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 3, ĐƯỜNG HẠ TRÚC VI, KHÓM 13, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1753. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 28/10/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 101-1, BẮC GIA, KHÓM 12, THÔN GIA XƯƠNG, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1754. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 14/01/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 139, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN VINH, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1755. Lê Thị Út, sinh ngày 12/02/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, ĐƯỜNG TẠM GIỚI ĐÀN, KHÓM 1, THÔN THANH TUYỀN, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1756. Lê Thị Thanh Tiền, sinh ngày 20/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 1, THÔN THẠCH CƯƠNG, XÃ THẠCH CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1757. Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 26/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 176, ĐƯỜNG NAM AN, KHÓM 8, THÔN NAM TRANG, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1758. Nguyễn Thị Bé Ba, sinh ngày 22/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 220, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐẦU UYỂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂN CHÍNH, THỊ TRẤN BẮC ĐẨU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1759. Lồ Thị Lìn, sinh ngày 20/3/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG DÂN HƯỞNG 9, KHÓM 41, PHƯỜNG DÂN VẬN, THÀNH PHỐ HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

1760. Phạm Thị Bình, sinh ngày 10/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4-4, NGÕ 114, ĐƯỜNG PHƯỢNG TÙNG, KHÓM 18, PHƯỜNG BẮC MÔN, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1761. Lê Thị Mỹ Em, sinh ngày 12/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85-1, LIỄU DOANH, KHÓM 10, THÔN SĨ LÂM, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1762. Trần Thị Nữ, sinh ngày 17/3/1980 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47, ĐƯỜNG VĨNH NINH, KHÓM 25, THÔN TRÙNG HƯNG, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

1763. Mai Thị Kim Tuyền sinh ngày 11/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 281, ĐƯỜNG NHÂN ÁI 3, KHÓM 11, PHƯỜNG HÒA HÚC, KHU LĨNH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1764. Nguyễn Thị Tuệ, sinh ngày 26/7/1981 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29-1, KIÊN TRỊ, KHÓM 2, THÔN NGŨ HOA, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1765. Trương Thị Chấm, sinh ngày 28/02/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113-4, LẦU 4, ĐƯỜNG CƠ KIM 1, KHÓM 3, PHƯỜNG HƯNG LIÊU, KHU AN LẠC, THÀNH PHỐ CƠ LONG

1766. Phạm Hồng Muội, sinh ngày 16/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐƯỜNG LÃO PHẬT, KHÓM 14, THÔN MÃN CHÂU, XÃ MÃN CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1767. Nguyễn Thị Em, sinh ngày 26/5/1968 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 340-3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 23, PHƯỜNG HẠ NAM, THỊ TRẤN THANH THUÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1768. Võ Thị Thắm, sinh ngày 12/4/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 238, ĐƯỜNG TINH HÀ, KHÓM 11, PHƯỜNG LỘC PHONG, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1769. Sú Cỏng Mùi, sinh ngày 19/9/198 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÁCH 10, NGÕ 597, ĐƯỜNG ĐẠI VŨ, KHÓM 21, PHƯỜNG VĨNH TƯỜNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

1770. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 13/8/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, ĐƯỜNG TRÙNG CÁT, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1771. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 28/01/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 106, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 7, THÔN NỘI ÂN, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1772. Lương Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 06/01/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 75, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 6, THÔN TÂN LIÊU, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1773. Nguyễn Cao Phượng Nữ, sinh ngày 26/8/1976 tại Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ TRUNG LÝ, ĐƯỜNG ĐẠI LÝ, KHÓM 9, PHƯỜNG ĐẠI LÝ, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1774. Hồ Ngọc Hà, sinh ngày 09/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 492, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 10, THÔN HỢP HÒA, XÃ NHỊ THUỲ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1775. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 15/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, HOẢ THIÊU CHÂU, KHÓM 9, THÔN KIẾN KHA, XÃ HẠ DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1776. Huỳnh Thanh Hoàng Diễm Thuý, sinh ngày 01/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 97, ĐƯỜNG TIỀN TRẤN, KHÓM 6, PHƯỜNG TRẤN TRUNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1777. Võ Thúy Oanh, sinh ngày 09/02/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131, LẦU 5-1, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 10, PHƯỜNG VŨ AN, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM.

1778. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 10/6/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, ĐƯỜNG BÁC NHÂN, KHÓM 4, PHƯỜNG AN HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1779. Lương Ngọc Anh, sinh ngày 04/8/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 535-3, ĐƯỜNG SƠN MINH, KHÓM 6, PHƯỜNG HỒNG LƯỢNG, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

1780. Phạm Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05/6/1979 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 310, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÔN 14, KHÓM 10, PHƯỜNG CÂU CÀN, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

1781. Trần Thị Thanh Vân, sinh ngày 05/7/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ BÁI ĐƯỜNG, KHÓM 9, THÔN THÁNH HÓA, XÃ NHỊ THUỶ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1782. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 05/02/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, MAI NAM, KHÓM 9, PHƯỜNG MAI NAM, THỊ TRẤN THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1783. Trần Thị Xuân Vui, sinh ngày 27/8/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 2, NGÕ 41, ĐƯỜNG HOA MỸ, KHÓM 1, PHƯỜNG THỔ KHỔ, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

1784. Lê Thị Phương Thảo, sinh ngày 11/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 1, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1785. Hồ Thị Nhanh, sinh ngày 03/03/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, PHÚ LÂM, KHÓM 5, THÔN PHÚ LÂM, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1786. Trần Thị Mộng Tiền, sinh ngày 18/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, KIM LONG, KHÓM 30, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1787. Nguyễn Thị Mỹ linh, sinh ngày 25/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 51, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

1788. Huỳnh Thị Ngọc Linh, sinh ngày 12/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, LÂM SÂM, KHÓM 7, THÔN ANH SĨ, XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN NGHI LAN

1789. Lưu Thu Đào, sinh ngày 05/11/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 4-1, NGÕ 47, ĐƯỜNG HỔ LÔ, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚ QUANG, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1790. Trần Thị Luốc, sinh ngày 16/9/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÁCH 11, NGÕ 122, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THUỶ NGUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐĂNG CÔNG, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

1791. Nguyễn Thị Hữu Duyên, sinh ngày 23/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, NGÁCH 27, NGÕ 539, ĐƯỜNG GIỚI THỌ, KHÓM 17, PHƯỜNG NHÂN THIỆN, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN.

1792. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 04/5/1962 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 385, HỔ VĨ LIÊU, KHÓM 6, PHƯỜNG HẢO MỸ, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1793. Vũ Thị Hồng Hải, sinh ngày 17/12/1959 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 109, ĐƯỜNG NÔNG AN, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN TRANG, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

1794. Định Thị Điều, sinh ngày 05/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 286, ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 7, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1795. Phan Thị Lệ, sinh ngày 10/5/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 10, NGÕ CHÍNH THÁI 5, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG CHÍNH THÁI, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1796. Lê Thị Kim Bằng, sinh ngày 10/5/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, ĐƯỜNG THẠCH XUYÊN, KHÓM 11, PHƯỜNG THẠCH XUYÊN, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

1797. Lê Kim Chi, sinh ngày 02/02/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 75, ĐƯỜNG TAM NGUYÊN, KHÓM 14,PHƯỜNG LONG HƯNG, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

1798. Cao Thị Trúc Loan, sinh ngày 10/10/1982 tại Bình Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÕ 85, ĐOẠN TRÙNG TÂN 4, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC CHỈ, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1799. Trần Thị Cẩm, sinh ngày 05/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÁCH 10, NGÕ 42, ĐƯỜNG VĂN SƠN, KHÓM 1, THÔN VĂN LÂM, XÃ KHUNG LÂM, HUYỆN TÂN TRÚC

1800. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 10/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 20, ĐƯỜNG ĐẠI PHỐ, KHÓM 1, PHƯỜNG CÁT AN, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1801. Lưu Thị Hồng Hương, sinh ngày 16/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, HẺM 222, ĐƯỜNG CÔN SƠN, KHÓM 040, PHƯỜNG CÔN SƠN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1802. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 16/3/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 91/4 LỘ THUỶ NGUYÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG NGOÃ Y, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1803. Trương Thị Thu Ba, sinh ngày 01/01/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, NGÕ 350, LỘ CHÍNH KHÍ BẮC, KHÓM 1, PHƯỜNG PHONG LẠC, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1804. Trần Thị Mai Phương, sinh ngày 16/7/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 295, ĐOẠN 1, LỘ NAM QUÁCH, KHÓM 11, PHƯỜNG HOA DƯƠNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1805. Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 05/12/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28/1, NGÕ BẢO DÂN LỘ TÂN LỘC, KHÓM 10, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1806. Phạm Thị Phương, sinh ngày 01/02/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 299/1, ĐOẠN 1, LỘ AN KHANG, KHÓM 10, PHƯỜNG HẠ THÀNH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1807.Đặng Cẩm Dư, sinh ngày 28/10/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/5/80, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG NAM, KHÓM 37, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1808. Phạm Lày Phóng, sinh ngày 02/7/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI ĐÔNG, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1809. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 05/7/1968 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 65, LỘ HÁN DƯƠNG NAM, KHÓM 35, PHƯỜNG PHONG VINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1810. Huỳnh Thị Nhi, sinh ngày 18/8/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, LỘ TÂN NGUYÊN, KHÓM 5, THÔN THỤY PHONG, LÀNG LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1811. Nguyễn Ánh Loan, sinh ngày 13/6/1972 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LỘ HÁN DƯƠNG NAM, KHÓM 35, PHƯỜNG PHONG VINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1812. Nguyễn Thị Mỹ Thu, sinh ngày 18/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ PHƯƠNG BÌNH NHẤT, KHÓM 9, PHƯỜNG HẠ BÌNH, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

1813. Vòng Lý Thanh, sinh ngày 11/01/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/1, NGÕ 1, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 5, THÔN NAM QUANG, LÀNG THUỶ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1814. Lữ Nguyệt Hương, sinh ngày 08/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69, HẺM 137, NGÕ THỤ NGHĨA 5, KHÓM 7, PHƯỜNG THỤ NGHĨA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

1815. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 19/02/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, NGÕ 41, LỘ CAO MỸ, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂY NINH, TT THANH THUỶ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1816. Nguyễn Mỹ Hương, sinh ngày 15/6/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/7, LỘ THÁI BÌNH, KHÓM 15, THÔN BÍCH BỘ, LÀNG ĐẠI THỔ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1817. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 26/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, ĐƯỜNG TÂN PHÚC 10, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂN QUANG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1818. Lý Ngọc Nga, sinh ngày 06/3/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/21/130, LỘ THẦN CHÂU, KHÓM 2, THÔNG PHONG CHÂU, LÀNG THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1819. Thái Thị Lan Phương, sinh ngày 09/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/46/1, LỘ ĐÔNG AN, KHÓM 12, PHƯỜNG CHIẾU AN, TT HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1820. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 08/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 739, LỘ LÂM SÂM ĐÔNG, KHÓM 5, PHƯỜNG HẬU TRANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

1821. Đặng Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 24/3/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89, NỘI GIÁC, KHÓM 7, PHƯỜNG NỘI GIÁC, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

1822. Nguyễn Thị Lanh, sinh ngày 02/8/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN THUỴ PHONG, LÀNG LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1823. Liêu Thị Thanh Trúc, sinh ngày 12/11/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3/657, ĐƯỜNG KHANG NINH, KHÓM 21, PHƯỜNG HỒ QUANG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1824. Đặng Thị Kim Nhanh, sinh ngày 07/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4/97, LỘ TỨ DUY, KHÓM 8, PHƯỜNG DƯƠNG MINH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1825. Đinh Thị Nụ, sinh ngày 17/3/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 28, ĐƯỜNG LỤC QUANG 1, KHÓM 11, PHƯỜNG TỰ TRỊ, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1826. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 10/9/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 216, LỘ CÔNG VIÊN, KHÓM 18, PHƯỜNG THƯƠNG HOA, TT TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

1827. Nguyễn Thị Việt Thanh, sinh ngày 13/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 80/1-3/4, ĐƯỜNG BỬU HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG CẤM ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1828. Lê Hồng Quyên, sinh ngày 11/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 234, HẺM TIỆN HÀNH, LỘ HỌC ĐIỀN, KHÓM 17, THÔN TAM HÒA, LÀNG Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1829. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 01/4/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 238/2 HẺM KIÊN HÀNH, ĐOẠN 3, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 2, THÔN VINH TUYỀN, LÀNG Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1830. Nguyễn Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 13/10/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, HẺM 6, LỘ TRẤN AN, KHÓM 4, PHƯỜNG PHIÊN BÀ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1831. Trần Thị Hoa, sinh ngày 20/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, LỘ ĐẠI BÌNH, KHÓM 9, THÔN ĐẠI HỒ, LÀNG TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1832. Nguyễn Thị Bạc, sinh ngày 12/7/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 8, THÔN CỘNG HÒA, LÀNG TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1833. Nguyễn Thị Cẩm Thảo, sinh ngày 19/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 208, ĐƯỜNG TỨ DUY, KHÓM 2, PHƯỜNG LINH TRUNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

1834. Cống Cõng Kính, sinh ngày 09/11/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/18, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 21, THÔN THỦY LIÊU, LÀNG ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

1835. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 22/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, LỘ TÙNG TRUNG, KHÓM 6, THÔN TÙNG TRUNG, LÀNG THUỶ LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

1836. Trần Thị Mai Nhi, sinh ngày 08/10/1980 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/236/4, ĐƯỜNG ĐÔNG ĐẠI, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM LIÊU, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

1837. Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 15/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 221, ĐOẠN 2, LỘ TRƯỜNG LONG, THỊ XÃ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1838. Châu Thị Bé Tư, sinh ngày 16/8/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, LỘ TỪ VĂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TÍN QUANG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1839. Phạm Kim Loan, sinh ngày 08/9/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, HẺM 797, LỘ LUÂN ĐỈNH, KHÓM 2, THÔN LUÂN ĐỈNH, LÀNG VẠN ĐÔN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1840. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 24/4/1974 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/12/3/161/2, LỘ MỘC TÂN, KHÓM 34, PHƯỜNG MỘC TÂN, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1841. Đặng Thị Thu Hồng, sinh ngày 28/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/6, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 19, PHƯỜNG QUANG PHỤC, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1842. Dín Nhì Múi, sinh ngày 19/7/1975 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 213/69, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC LÂM, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

1843. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/5/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, HẺM GIANG NAM, KHÓM 1, THÔN TAM BỘ, LÀNG LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1844. Phan Thị Ngọc Loan, sinh ngày 08/8/1983 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 184, LỘ HÒA BÌNH KHÓM 9, PHƯỜNG TẤT TÍN, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1845. Trần Thị Dung, sinh ngày 10/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 219/17/1, LỘ VẠN ĐƠN, KHÓM 43, THÔN VĨNH PHƯƠNG, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

1846. Lìu Cún Dếnh, sinh ngày 15/2/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG MÔN, TT MỸ NÔNG, HUYỆN CAO HÙNG

1847. Sỳ Nhì Múi, sinh ngày 17/7/1976 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 14, SỐ 521, ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, KHÓM 14, THÔN LỤC QUANG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1848. Liêu Ngọc Thoại Trâm, sinh ngày 05/8/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/2, HẢI KHẨU, KHÓM 1, PHƯỜNG HẢI KHẨU, TT TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

1849. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 16/10/1980 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 206/2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN THỊNH, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1850. Đặng Thị Lời, sinh ngày 13/4/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 228/122, LỘ BÁC ÁI, KHÓM 4, ĐOẠN 1, PHƯỜNG HƯƠNG HÙNG, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1851. Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 17/3/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/35, PHỐ PHÚC AN 2, KHÓM 23, PHƯỜNG ĐẠI ĐỨC, TT PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1852. Lâm Thị Cúc, sinh ngày 16/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 203, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HÒA BÌNH TÂY, KHÓM 23, PHƯỜNG THANH SƠN, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1853. Võ Kiêm Hồng, sinh ngày 09/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146/2, HỒ HẠ, KHÓM 12, THÔN HỒ PHỐ, LÀNG KIM NINH, HUYỆN KIM MÔN, TỈNH PHÚC KIẾN

1854. Cao Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 26/10/1968 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46/8, LỘ THÁP LÂU, KHÓM 5, THÔN THÁP LÂU, LÀNG LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1855. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 23/10/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 399, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 26, THÔN HẢI KHẨU, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1856. Trương Ánh Nga, sinh ngày 09/8/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89, ĐƯỜNG THẢO HỒ, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐÔNG HỒ, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1857. Huỳnh Kim Trước, sinh ngày 04/6/1978 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/3, ĐƯỜNG HẠ BỘ, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1858. Võ Thị Màu, sinh ngày 11/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/5/130, ĐƯỜNG ĐỈNH THỐ, KHÓM 9, THÔN ĐỈNH THỐ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1859. Nguyễn Thị Hưởng, sinh ngày 04/9/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 152/2, ĐƯỜNG TAM THƯƠNG, KHÓM 25, THÔN NHẤT GIÁP, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1860. Huỳng Mỹ Tiên, sinh ngày 30/10/1980, tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13/10, CỰU TRANG, KHÓM 16, THÔN PHONG CẢNG, LÀNG PHONG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1861. Trần Thụy Hồng Phượng, sinh ngày 25/12/1977 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM BÁC VỌNG, KHÓM 19, THÔN ĐẠI ĐỒNG, LÀNG NHÂN ÁI, HUYỆN NAM ĐẦU

1862. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 15/8/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100, ĐƯỜNG TỐNG AN, ĐOẠN 1, KHÓM 4, PHƯỜNG AN THUẬN, KHU AN NAM, HUYỆN ĐÀI NAM

1863. Trần Mộng Thương, sinh ngày 14/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, ĐƯỜNG LỤC GIÁP 1, KHÓM 14, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

1864. Phạm Kim Ngân, sinh ngày 18/6/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 638, LỘ ĐẠI AN CẢNG, KHÓM 7, THÔN TÙNG NHÃ, XÃ ĐẠI AN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1865. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 28/10/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 254/1, ĐƯỜNG DI AN, KHÓM 7, PHƯỜNG AN KHÁNH, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1866. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 28/2/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG THẢO LUẬN, KHÓM 1, THÔN TÂN SINH, LÀNG PHƯỢNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1867. Trần Kim Cúc, sinh ngày 03/12/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, Ô MY KHANH, KHÓM 2, PHƯỜNG Ô MY, TT THÔNG TIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

1868. Nguyễn Kim Tú, sinh ngày 02/02/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, NGÕ 141, ĐƯỜNG HÁN LUÂN, KHÓM 16, THÔN HÁN BỬU, LANG PHƯỢNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1869. Mạc Ửng Mùi, sinh ngày 16/8/1972 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 239/1, PHỐ HƯƠNG XÃ, KHÓM 7, THÔN ĐÔNG HƯƠNG, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1870. Nguyễn Thị Thiết, sinh ngày 15/10/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/19/7, ĐƯỜNG NHƠN NHẤT, KHÓM 9, PHƯỜNG TRÍ TUỆ, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

1871. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/7/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, ĐẠI THƯƠNG, KHÓM 3, THÔN ĐẠI THƯƠNG, XÃ BẠCH SA, HUYỆN BÀNH HỒ

1872. Dương Thị Hà, sinh ngày 16/11/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4/5, SỐ 91, ĐOẠN 1 ĐƯỜNG VẠN MỸ, KHÓM 10, PHƯỜNG VẠN MỸ, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1873. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 26/12/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 5, THÔN ĐÀI TÂY, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1874. Tạ Thị Trang, sinh ngày 22/7/1984 tại Nam Định

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/1/55, PHỐ TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ HỒ KHÂU, HUYỆN TÂN TRÚC

1875. Hồ Thị Tính, sinh ngày 27/12/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/72/109, PHỐ HÒA QUANG, KHÓM Ô, PHƯỜNG LONG XƯƠNG, KHU CẤM TỬ, TP CAO HÙNG

1876. Đặng Thị Trúc Linh, sinh ngày 19/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 193, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG LIỄU DOANH, KHÓM 14, THÔN NHÂN HÒA, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

1877. Văng Hồng Diễm, sinh ngày 04/03/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/1/96, ĐƯỜNG SUNG ĐỨC, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN VĨNH, THỊ TRẤN BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1878. Trần Thị Dung, sinh ngày 07/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/1/229, XÃ VĨNH NHI, KHÓM 19, PHƯỜNG CƯƠNG LIÊN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

1879. Trần Thị Điệp, sinh ngày 01/7/1976 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/1, ĐƯỜNG ĐIỀN TRUNG, KHÓM 6, THÔN ĐẠI TRUNG, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1880. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 20/6/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, ĐƯỜNG KIM DOANH, KHÓM 5, PHƯỜNG KIM DOANH, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

1881. Huỳnh Thị Tiểu My, sinh ngày 28/11/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/17/186, ĐƯỜNG NGỌC SƠN, KHÓM 12, PHƯỜNG CHUYÊN DIÊU, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1882. Phạm Thị Lộc, sinh ngày 01/01/1977 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90/1, LÀNG VẠN ĐỨC, KHÓM 14, THÔN VẠN KIM, LÀNG VẠN LOAN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1883. Nguyễn Kim Ấn, sinh ngày 08/01/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/2, NGÕ 1, PHỐ TRƯỜNG XUÂN, KHÓM 2, THÔN THỔ MAO, LÀNG BẮC THỔ, HUYỆN TÂN TRÚC

1884. Triệu Thị Vĩnh, sinh ngày 05/5/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/34, HẬU BỘ, KHÓM 12, THÔN TƯ HỢP, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

1885. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 27/11/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, NGÕ 124, ĐƯỜNG THUỲ DƯƠNG, KHÓM 4, PHƯỜNG QUANG PHỤC, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

1886. Phạm Thị Ba, sinh ngày 01/5/1982 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA NAM, KHÓM 19, PHƯỜNG BẮC VINH, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

1887. Nguyễn Thị Bé Thuận, sinh ngày 12/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG THUỶ CHỈNH, KHÓM 9, THÔN VĨNH NGUYÊN, LÀNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1888. Trần Thị Kiều Tiên, sinh ngày 30/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, TẦNG 13/12, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG HÀN KHẨU, KHÓM 16, PHƯỜNG LAI HỘ, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

1889. Trần Thị Sương Mai, sinh ngày 09/10/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/5, ĐƯỜNG PHƯỚC AN, KHÓM 8, THÔN PHỤNG MINH, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1890. Nguyễn Thị Dúng, sinh ngày 29/12/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, LỘ NAM HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NAM BÌNH, TT ĐÔNG CẢNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1891. Lê Thị Thạch, sinh ngày 13/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9/11/33, LỘ HẰNG TÂY, KHÓM 21, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, TT HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1892. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 18/2/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65, ĐƯỜNG HƯNG HOA, KHÓM 22, THÔN PHỒN HOA, LÀNG TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1893. Huỳnh Thị Thuý Hằng, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3, NGÕ 33, ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 9, PHƯỜNG LAM THUÝ, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1894. Trần Thị Mai Anh, sinh ngày 21/4/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76, LẦU 5/4 LỘ NAM KINH, KHÓM 11, PHƯỜNG HỒ NỘI, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1895. Dương Thị Bé Sáu, sinh ngày 20/6/1977 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31/1 SƠ TRÍ LUÂN, KHÓM 5, THÔN NGHĨA LONG, LÀNG TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

1896. Đặng Thị Thu Nga, sinh ngày 20/8/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, KIM LAN, KHÓM 5, THÔN KIM LAN, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1897. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 02/10/1982 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 444, QUÁ LỘ TỬ, KHÓM 4, THÔN TÂY QUÁ, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1898. Lê Thị Liên, sinh ngày 23/10/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, PHƯƠNG THỤ CƯỚC, KHÓM 5, THÔN LONG HƯNG, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1899. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 14/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGƯU TRÙ PHỐ, KHÓM 9, THÔN NAM HƯƠNG, LÀNG THỦY PHƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

1900. Dương Ngọc Phượng, sinh ngày 19/5/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 77, LỘ QUYẾN LIÊU, KHÓM 6, THÔN NHÂN LÝ, LÀNG HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1901. Trần Thái Dương, sinh ngày 02/8/1985 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140/3/1, LỘ NAM KHẢM, KHÓM 10, THÔN CẨM HƯNG,LÀNG LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1902. Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41, LỘ THANH THUỶ NHAM, KHÓM 5, THÔN SƠN HỒ, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1903. Lê Thị Thanh Thảo, sinh ngày 20/9/1982 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/7/65/29, LỘ HIỆU XÃ, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG THÔN, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

1904. Trần Thị Thuỳ Dương, sinh ngày 13/12/1969 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 107, LỘ TÀO THUYỀN,KHÓM 2, PHƯỜNG NAM KIẾN, TT TÔ ÁO, HUYỆN NGHI LAN

1905. Vày Thị Út, sinh ngày 24/9/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/2, NGÕ LONG TUYỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊU, TT TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU

1906. Lê Thị Út, sinh ngày 30/9/1982 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113, LỘ NAM DOANH, KHÓM 11, PHƯỜNG NỘI HƯNG, TP NAM ĐẨU, HUYỆN NAM ĐẨU

1907. Lâm Thị Thu Hằng, sinh ngày 24/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113, NGÕ AN THÔN, KHÓM 14, THÔN THƯỢNG AN, LÀNG THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

1908. Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 18/6/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 216, ĐƯỜNG TAM NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯỜNG VĨNH CÔNG, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

1909. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 13/6/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/5/12/2, LỘ TRÍ VIỄN 1, KHÓM 5, PHƯỜNG VINH QUANG, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

1910. Lê Thị Thuỳ Diệu, sinh ngày 28/12/1979 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8, SỐ 52, LỘ NHÂN ĐỨC, KHÓM 22, THÔN PHÚC HƯNG, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1911. Lương Ngọc Mai, sinh ngày 10/01/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 6, HẺM 10, NGÕ 172, ĐOẠN 3, LỘ MỘC TÂN, KHÓM 34, PHƯỜNG CHƯƠNG KHƯỚC, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

1912. Ngô Mỹ Ánh Hồng, sinh ngày 05/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/17/5, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 10, THÔN TÂN MINH, LÀNG THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

1913. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 01/7/1985 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 12/5, SỐ 211, ĐOẠN 2, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 19, PHƯỜNG THỔ THÀNH, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

1914. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 25/11/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, NGÕ 129, ĐOẠN TÂN BẢO LỘ PHƯƠNG HÃN, KHÓM 11, THÔN TÂN BẢO, LÀNG PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1915. Huỳnh Kim Oanh, sinh ngày 30/5/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36/1, PHONG QUỸ VĨ, KHÓM 13, PHƯỜNG PHONG QUỸ, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1916. Đặng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 21/12/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 107, ĐƯỜNG TRƯỜNG HƯNG, KHÓM 7, PHƯỜNG HẢI SƠN, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1917. Ngô Thị Thảo Quyên, sinh ngày 05/3/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 278/1, LỘ TRUNG CHÂU 2, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM SƠN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

1918. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 13/4/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, NGÕ 619, LỘ TẢ DOANH ĐẠI, KHÓM 15, PHƯỜNG TIẾN HỌC, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1919. Lâm Thị Kiều Trang, sinh ngày 26/10/1982 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 286, LẦU 8/3, LỘ VĂN TỬ, KHÓM 3, PHƯỜNG THÁI CÔNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1920. Nguyễn Hồng Tiên, sinh ngày 20/7/1986 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82, ĐƯỜNG QUẢNG ĐÔNG 3, KHÓM 18, PHƯỜNG TRÚC TÂY, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1921. Giống Mỹ Lềnh, sinh ngày 23/3/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, QUẢNG THỊNH, KHÓM 6, THÔN QUẢNG THỊNH, LÀNG TAM NGHĨA, HUYỆN MIÊU LẬT

1922. Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh ngày 01/01/1975 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102, NGÕ QUẢNG THÀNH, LỘ NỘI ĐÔNG, KHÓM 15, THÔN QUẢNG PHÚC, LÀNG HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1923. Trịnh Thị Ngân, sinh ngày 08/2/1983 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, HẬU LIÊU, KHÓM 8, THÔN HẬU LIÊU, LÀNG THUỶ LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

1924. Huỳnh Thị Bích Hậu, sinh ngày 25/3/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, BAN CHI HOA KHANH, KHÓM 27, THÔN ĐÔNG NGUYÊN, LÀNG ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

1925. Võ Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 10/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 1151, LỘ MINH HƯNG, KHÓM 11, PHƯỜNG HƯNG NÔNG, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1926. Dương Thị Thu Thủy, sinh ngày 12/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, HẺM 185, NGÕ NGŨ THƯỜNG, KHÓM 9, THÔN NGŨ PHÚC, LÀNG VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1927. Lê Thị Bảo Quyền , sinh ngày 02/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66/87/4F, LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 8, THÔN PHỤC NGUYÊN, KHU TRÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

1928. Đỗ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 28/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104, THÔN BÁC ÁI TÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG HỒ BIÊN, KHU TÂY, HUYỆN GIA NGHĨA

1929. Liêu Hiệp Thạnh, sinh ngày 21/7/1973 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/9, NGÕ 452, LỘ VĂN HÓA, KHÓM 23, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1930. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 22/4/1976 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/3 TÂY VĂN ÁO, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂY VĂN, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

1931. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 25/8/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 49, TÂN KHAI, KHÓM 23, THÔN TÂN PHÁT, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

1932. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 27/7/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 263/1/9, LỘ VĂN HÓA, ĐOẠN 2, KHÓM 1, PHƯỜNG GIANG THUÝ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

1933. Lê Thị Hoa, sinh ngày 13/8/1979 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/924/3, LỘ MINH ĐỨC, KHÓM 1, PHƯỜNG PHONG DÃ, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1934. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 27/4/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, LẦU 3, ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 12, PHƯỜNG SÙNG ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1935. Phạm Thị Loan, sinh ngày 15/7/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 90, ĐƯỜNG TRÙNG QUANG, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN QUANG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1936. Trần Thị Bích Diệp, sinh ngày 27/5/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, K6, THÔN TUYỀN CHÂU, LÀNG ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

1937. Nguyễn Thị Tính, sinh ngày 21/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 215/8/2F, LỘ TÙNG LONG, KHÓM 1, PHƯỜNG TƯ DỤC, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1938. Võ Thị Bích Yên, sinh ngày 28/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/117/2, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 15, THÔN GIA NHÂN, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1939. Huỳnh Thị Kim Minh, sinh ngày 20/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG LONG XƯƠNG, KHÓM 15, PHƯỜNG THOẠI TƯỜNG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1940. Đào Kim Ngân, sinh ngày 05/01/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM TRUNG HIẾU 2, KHÓM 1, THÔN VINH HOA, LÀNG TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1941. Dương Thị Hiền, sinh ngày 13/4/1976 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46, LẦU 6/1, ĐƯỜNG THÚY PHONG, KHÓM 5, PHƯỜNG HẢI THẮNG, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1942. Trương Thị Hiền, sinh ngày 09/9/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21, ĐƯỜNG DIÊN TRÌ, KHÓM 4, PHƯỜNG LƯƠNG HÒA, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1943. Mai Thị Kim Ngưng, sinh ngày 03/02/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 653, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG PHỤNG LÂM, KHÓM 10, ẤP ĐẦM ĐẦU, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1944. Đỗ Thị Hiền, sinh ngày 21/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, PHỐ THANH NIÊN, KHÓM 17, PHƯỜNG HIỆP HÒA, LÀNG CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1945. Trịnh Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 11/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 418, ĐẠI TRÌNH, KHÓM 12, THÔN ĐẠI TRÌNH, LÀNG THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

1946. Sú Sập Múi, sinh ngày 19/5/1978 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG SÙNG MINH LỤC, KHÓM 5, THÔN ĐỨC QUANG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

1947. Uông Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 01/7/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/4/45/120, ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TT ĐẠM THUỶ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1948. Dương Thị Xoàn, sinh ngày 10/4/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 146/12, LỘ HỶ THỤ, KHÓM 9, PHƯỜNG HỶ BẮC, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

1949. Trầm Thị Bé Sáu, sinh ngày 24/11/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/1, QUÁ CẦU ĐỈNH THỐ, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG AN, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

1950. Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh ngày 02/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32/388/1, ĐƯỜNG HẢI ĐIỀN 18, PHƯỜNG KHÊ CAN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1951. Võ Thị Mộng Đậm, sinh ngày 10/12/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 871/37/1, ĐƯỜNG TRƯỜNG HÓA, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

1952. Hồ Thị Hằng, sinh ngày 10/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/9, LẦU 4, LỘ TÍN NGHĨA, ĐOẠN 6, KHÓM 14, PHƯỜNG TÙNG HỮU, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

1953. Võ Thị Thúy An, sinh ngày 09/4/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 168, LẦU 2, ĐƯỜNG TÂN TRANG 1, KHÓM 18, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1954. Phan Thị Thúy Hường, sinh ngày 29/8/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/2/5, ĐƯỜNG TRƯƠNG NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG KHOÁI CUNG, TP CHƯƠNG HOÁ

1955. Thạch Thị Nưng, sinh ngày 02/01/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ 18, PHỐ THỤ ĐỨC 1, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN QUANG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

1956. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 14/4/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85, ĐƯỜNG VĂN TRÍ, KHÓM 32, PHƯỜNG TÂN HẠ, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

1957. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 12/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40, HẺM 1842, LỘ CAO NAM CÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG HUỆ DÂN, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

1958. Lê Ngọc Thúy, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG ĐÀO NGUYÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TP ĐÀO VIÊN

1959. Lê Thị Luyến, sinh ngày 04/02/1982 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/2/46, ĐƯỜNG PHÚC THỌ, KHÓM 12, PHƯỜNG NHÂN NGHĨA, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1960. Lê Thị Thanh Hằng, sinh ngày 25/7/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỘ 48, ĐƯỜNG TRUNG VIÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG BÁT TRƯỜNG, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

1961. Phạm Thị Tí Hon, sinh ngày 03/04/1983 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, NGÕ 75, HẺM ĐÔNG, LỘ NAM HOA, KHÓM 18, PHỐ CHÍNH NGHĨA, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

1962. Trần Thị Gọn, sinh ngày 25/01/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4, SỐ 2/16, NGÕ 35, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 20, PHƯỜNG DÂN SINH TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1963. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 30/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 76/2/9/4F, ĐƯỜNG ĐẠI LÝ, KHÓM 13, PHỐ ĐƯỜNG BỘ, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

1964. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/11/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 2, ĐƯỜNG HẠNH MÃ CỬU, KHÓM 21, THÔN THỔ KHANG, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1965. Nguyễn Thị Ngọc Phi, sinh ngày 03/01/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/228/2, ĐƯỜNG BÁT LIÊN, KHÓM 7, PHƯỜNG BÁT LIÊN, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1966. Phan Thị Trinh, sinh ngày 04/12/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, MIẾU HẬU, KHÓM 4, THÔN PHỔ TÂM, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1967. Nguyễn Thị Thanh Dung, sinh ngày 16/01/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 341, LỘ CÔNG CHÍNH, KHÓM 12, PHỐ THUỴ VĂN, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

1968. Phạm Thị Sữa, sinh ngày 28/11/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 197, PHỐ SƠN ĐÔNG, KHÓM 12, PHƯỜNG AN SINH, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1969. Nguyễn Thị Viên, sinh ngày 31/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 348, PHỐ CÂY HẠ, KHÓM 1, PHƯỜNG CÂY HẠ, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

1970. Lê Thị Liên, sinh ngày 20/7/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 98, ĐƯỜNG VẠN TOÀN, KHÓM 11, PHỐ AN HÒA, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1971. Võ Thị Biết, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, LỘ LONG HOA, KHÓM 20, PHƯỜNG LONG HOA, THỊ TRẤN BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1972. Trần Thị Thanh Trúc, sinh ngày 12/3/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, DU XA, KHÓM 8, THÔN LỘC ĐIỀN, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

1973. Đỗ Thị Hồng Diễm, sinh ngày 10/01/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/1 LỘ PHONG LẠC, KHÓM 10, PHƯỜNG PHONG LẠC, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

1974. Hồ Sy Múi, sinh ngày 02/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136, CẢNG VẼ LIÊU, KHÓM 7, THÔN PHONG MỸ, LÀNG LỤC CƯỚC, HUYỆN GIA NGHĨA

1975. Trần Thị An, sinh ngày 01/7/1973 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 326, CẢNG KHẨU, KHÓM 12, THÔN CẢNG KHẨU, LÀNG AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

1976. Trương Thị Ngọc Hương, sinh ngày 17/3/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/2/4/22, ĐƯỜNG NHẤT TÂM, KHÓM 6, THÔN ĐỈNH THỐ, LÀNG LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

1977. Phan Kim Phượng, sinh ngày 01/6/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, HẺM 155, LỘ TỨ DUY, KHÓM 14, THÔN HƯNG TRÂN, LÀNG NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

1978. Trần Thị Thu Thắm, sinh ngày 12/02/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/181/4, ĐƯỜNG TAM HÒA, KHÓM 8, PHƯỜNG TỪ SINH, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1979. Châu Kim Mai, sinh ngày 24/01/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ NGOẠI BÙ, KHÓM 6, THÔN TÂN DÂN, LÀNG MINH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

1980. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 08/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/6, PHONG HƯNG, KHÓM 12, THÔN GIA HƯNG, LÀNG ĐẠI BÌ, HUYỆN VÂN LÂM

1981. Nguyễn Thị Mộng Thu, sinh ngày 15/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, LẦU 4, PHỐ XƯƠNG LONG, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC DÂN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

1982. Dương Thị Kim Á, sinh ngày 10/3/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, ĐẠI PHỐ, KHÓM 3, THÔN ĐẠI PHỐ, LÀNG ĐẠI PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

1983. Lê Hồng Hoa, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 79, LỘ ĐÔNG ÁO, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG ÁO, THỊ TRẤN ĐÔNG ÁO, HUYỆN NGHI LAN

1984. Thạch Thị Linh Phi, sinh ngày 03/01/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, TÂN TRẤN, KHÓM 8, THÔN CẢNG VĨ, LÀNG LUÂN BI, HUYỆN VÂN LÂM

1985. Trần Thụy Vy, sinh ngày 22/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, DU XA, KHÓM 8, THÔN LỘC ĐIỀN, LÀNG NAM TÂY, HUYỆN ĐÀI NAM

1986. Trần Thị Liễu, sinh ngày 17/12/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, ĐOẠN 4, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG PHIÊN, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

1987. Hàng Kim Hường, sinh ngày 18/4/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36, TÔN THỨC LIÊN, KHÓM 5, PHƯỜNG THƠN THỨC, TT HOA THUỶ, HUYỆN ĐÀI NAM

1988. Liều Nàm Cú, sinh ngày 23/11/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 64, HẺM 1050, LỘ MINH HỒ, KHÓM 7, PHƯỜNG MINH HỒ, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

1989. Chung Thị Đào, sinh ngày 02/9/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, HẺM 113, ĐƯỜNG CÁP NHĨ TÂN, KHÓM 14, THÔN ĐỨC ĐÔNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

1990. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 04/3/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 173/1/3/3, ĐƯỜNG TÚ LANG, KHÓM 14, PHƯỜNG TÚ CẢNH, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

1991. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 05/4/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85, HẺM VĨNH SINH, LỘ TRIỂN BẢO, KHÓM 6, THÔN ĐIỀN BẢO, LÀNG TỬ QUANG, HUYỆN CAO HÙNG

1992. Trương Thị Hồng, sinh ngày 26/10/1980 tại Hà Tây

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 69, PHỐ TÂY MÔN, KHÓM 21, PHƯỜNG THƯ VIỆN, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

1993. Bùi Thị Hậu, sinh ngày 11/02/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18, NGÕ 51, HẺM HÁN QUAN, KHÓM 3, THÔN LỤC PHONG, LÀNG ĐIỀN VỸ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1994. Dương Phụng Liên, sinh ngày 04/06/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/5, HẺM CỐNG KỲ 2, KHÓM 10, THÔN CỐNG KỲ, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

1995. Lê Thị Thùy Dương, sinh ngày 23/8/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, ĐƯỜNG LONG THẠCH, KHÓM 3, THÔN LONG THẠCH, XÃ BẢO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

1996. Lại Thị Vịnh, sinh ngày 10/02/1975 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/5/43, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

1997. Trần Thị Thơ, sinh ngày 05/01/1980 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/5, LẦU 5, PHỐ LONG AN 6, KHÓM 8, PHƯỜNG HẬU LIÊN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1998. Nguyễn Thị Bé Hai, sinh ngày 20/5/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, LẦU 4, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 9, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 9, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

1999. Lê Thị Xuân Tươi, sinh ngày 19/7/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/91/3, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 13, THÔN KHÊ THÔ, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2000. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 15/5/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, PHÚC KIẾN BÌNH, KHÓM 12, THÔN NHÂN THỌ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

2001. Huỳnh Thị Mỹ An, sinh ngày 13/2/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171, ĐƯỜNG VÕ THÀNH, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH ĐỨC, KHU VẠN HOA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2002. Bùi Thị Bé Hồng, sinh ngày 12/11/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26-58, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 16, THÔN ĐÔNG VINH, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

2003. Huỳnh Kim Huệ, sinh ngày 17/10/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 133, ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 16, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2004. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 09/9/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 79, ĐƯỜNG HÒA NHỊ,KHÓM 17, PHƯỜNG NHẤT TÂM, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ,HUYỆN ĐÀO VIÊN

2005. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 28/11/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG PHIÊU LIÊU, KHÓM 1, THÔN KHƯƠNG VIÊN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2006. Châu Bích Liên, sinh ngày 14/6/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 134, ĐƯỜNG LÝ CẢNG, KHÓM 2, THÔN XUÂN LÂM, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2007. Hồ Thị Bích Tuyền,sinh ngày 25/4/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/4, ĐƯỜNG KIẾN ĐỨC, KHÓM 24, PHƯỜNG QUỐC HƯNG, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

2008. Mai Thị Lên, sinh ngày 28/8/1966 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, ĐƯỜNG LONG NHAM, KHÓM 10, THÔN LONG NHAM, LÀNG BAO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

2009. Võ Thị Sáng, sinh ngày 16/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 136/5/2-2, ĐƯỜNG MÃN BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG KHÊ CHÂU, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2010. Võ Thị Ngọc Huỳnh, sinh ngày 09/3/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2/1, SỐ 104, ĐOẠN 2, LỘ PHỤC HƯNG NAM, KHÓM 1,PHƯỜNG LONG XA, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

2011. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 10/7/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 5, ĐƯỜNG NAM LIÊU, KHÓM 14, PHƯỜNG NAM LIÊU, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

2012. Thái Ngọc Lụa, sinh ngày 25/5/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38/779/1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 3, THÔN CẢNG TÂY, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2013. Huỳnh Thị Ngoan, sinh ngày 30/10/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, NGÁCH 26, NGÕ NAM LIÊU, ĐƯỜNG TRUNG SA, KHÓM 1, THÔN NAM LIÊU, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2014. Châu Thị Huyền Trân, sinh ngày 02/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG ĐẠI SƠN, KHÓM 8, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2015. Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh ngày 19/01/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8, ĐƯỜNG ĐẠI SƠN, KHÓM 11, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2016. Huỳnh Thị Hiền, sinh ngày 15/5/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 171, ĐƯỜNG ÔN ĐIỀN, KHÓM 5, THÔN ÔN ĐIỀN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2017. Lê Thị Bích, sinh ngày 24/3/1977 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21-10, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, THÔN KHÊ ĐẾ, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

2018. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 24/12/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32-1, NGÕ TỰ DO, KHÓM 2, PHƯỜNG HIỆP HÒA, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2019. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 03/05/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/405/1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 25, THÔN ĐẠI HỒ, XÃ HỒ NỘI, HUYỆN CAO HÙNG

2020. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 28/12/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG CƯƠNG AN, KHÓM 16, THÔN NAM AN, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

2021. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 15/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-11,BẮC LIÊU, KHÓM 1, THÔN BẮC LIÊU, XÃ NAM HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

2022. Nguyễn Thị Quan, sinh ngày 28/4/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 163, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 13, PHƯỜNG BI TÂY, KHU TẢ DOANH, TP CAO HÙNG

2023. Trần Thị Kim Ngoan, sinh ngày 24/01/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 223/8-1, 4F ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG HƯNG HÁN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2024. Lâm Thị Hường, sinh ngày 21/10/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/6/3, NGÕ QUỲNH LÂM, PHƯỜNG QUỲNH LÂM, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2025. Đặng Thị Mai Lan, sinh ngày 16/6/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/7, HẺM VẠN NIÊN, KHÓM 2, PHỐ VẠN NIÊN, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2026. Trần Thị Kim Phụng, sinh ngày 08/5/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 195, LẦU 16, ĐƯỜNG BẮC TÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC ĐẨU, TT ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

2027. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 23/7/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 559, ĐOẠN 2, LỘ ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 10, PHƯỜNG SÙNG MINH, KHU ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI NAM

2028. Nguyễn Thị Thu Trúc, sinh ngày 01/4/1983 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 5, THÔN TÂY, LÀNG NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

2029. Châu Bích Loan, sinh ngày 21/7/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72/1, NGOẠI AN, KHÓM 9, THÔN NGOẠI AN, LÀNG TÂY HƯNG, HUYỆN BÀNH HỒ

2030. Hồ Thị Muội, sinh ngày 01/01/1972 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 15, NGÕ 80, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯỜNG XÃ TỊNH, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2031. Đặng Hồng Sương, sinh ngày 05/8/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG TRUNG NGUYÊN, ĐOẠN 2, KHÓM 15, THÔN CAO NGUYÊN, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2032. Bùi Thị Hoa, sinh ngày 20/3/1971 tại Hà Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 7, SỐ 71, ĐƯỜNG PHÚ HÒA, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH PHÚC, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2033. Lý Lệ Yến, sinh ngày 29/6/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, CẢNG BIÊN, KHÓM 7, THÔN PHONG CẢNG, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2034. Trương Ngọc Phương, sinh ngày 30/10/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG THANH HƯNG, KHÓM 6, THÔN BI ĐẨU, LÀNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2035. Bùi Thị Châu, sinh ngày 05/7/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/47, VĨ LIÊU, KHÓM 13, PHƯỜNG MỸ HOA, TT ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2036. Phạm Bích Tuyền, sinh ngày 25/6/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26, LẦU 1, TÙNG BÍCH LÂM, KHÓM 7, THÔN TÙNG LÂM, LÀNG TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

2037. Huỳnh Khả Trâm, sinh ngày 26/10/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/3, NGÕ 191, ĐƯỜNG CÔN MINH, KHÓM 24, PHƯỜNG PHÚC AN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2038. Dương Thị Huệ, sinh ngày 08/12/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 177, THÔN QUỐC QUANG TÂN, KHÓM 19, PHƯỜNG TUYÊN TÍN, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

2039. Thiều Thị Ngọc Mai, sinh ngày 19/2/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 68, NGÕ 31, ĐƯỜNG PHONG TRUNG, KHÓM 4, PHƯỜNG PHONG NGUYÊN, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2040. Võ Anh Thư, sinh ngày 15/10/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 16, ĐƯỜNG CẨM TÂY, KHÓM 7, PHƯỜNG TẬP ANH, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

2041. Nguyễn Thị Ngọc Điểm, sinh ngày 03/8/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ LÂM SÂM, ĐƯỜNG NAM LOAN, KHÓM 9, PHƯỜNG NAM LOAN, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2042. Lê Thị Kiều Ngân, sinh ngày 14/7/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/5/3, ĐƯỜNG HỔ NỘI, KHÓM 29, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2043. Trần Thị Mỹ Anh, sinh ngày 15/7/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 82, ĐƯỜNG NGHĨA BẮC, KHÓM 16, THÔN QUI NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2044. Lê Thị Bích Phượng, sinh ngày 24/10/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 449, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG DỊCH TRẠM, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

2045. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 07/8/1981 tại Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 129-50, TIÊU NHÂN, KHÓM 14, THÔN NGOÃ GIAO, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

2046. Huỳnh Ngọc Hồng, sinh ngày 13/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 335, SA LUÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG TRUNG KHANH, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

2047. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 12/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ ĐÔNG HƯNG, ĐƯỜNG ĐÔNG QUAN, KHÓM 5, PHƯỜNG THƯỢNG THÀNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2048. Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 15/3/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62, ĐƯỜNG LÃ THỐ, KHÓM 6, THÔN KHÊ THỐ, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2049. Phạm Thị Chiêu, sinh ngày 20/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 640, ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHÓM 12, PHƯỜNG VĨNH LONG, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2050. Huỳnh Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 15/02/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114-2, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 6, THÔN TÂN HƯNG, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

2051. Huỳnh Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 15/2/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 262, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2052. Trần Thị Kim Duyên, sinh ngày 31/10/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 181, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 13, PHƯỜNG THIÊN THU, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

2053. Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 10/2/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, NGÕ 59, ĐƯỜNG TÂY AN NAM, KHÓM 3, THÔN NGÕA BẮC, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2054. Dương Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 22/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, ĐƯỜNG LÃ THỐ, KHÓM 7, THÔN KHÊ THỐ, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2055. Trần Tú Minh, sinh ngày 18/5/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17,NGÕ 56, ĐƯỜNG ĐẠI MINH, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI LÂM, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2056. Nguyễn Thị Cầm, sinh ngày 15/7/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, KHANH VĨ, KHÓM 8, THÔN KHANH VĨ, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2057. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 17/8/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/10, NGÕ 184, LỘ NAM DƯƠNG, KHÓM 7, PHƯỜNG BẮC DƯƠNG, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2058. Tô Thiên Lý, sinh ngày 18/8/1982 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 120, LỘ ĐÔNG KHANG, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC LONG, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2059. Đinh Thị Ánh, sinh ngày 15/02/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 575, LỘ HÒA MỤC, KHÓM 18, THÔN TÂN TRANG, LÀNG THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2060. Vòng Sắc Hoa, sinh ngày 17/7/1960 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 305, ĐOẠN 3, LỘ PHAN DƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG BÌNH ĐIỂN, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

2061. Lê Thị Hồng Nghi, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24, NGÕ 916, LỘ KỲ TÂN 3, KHÓM 8, PHƯỜNG TRUNG HOA, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

2062. Lâm Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 23/02/1980 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54/3, NGÕ 48, LỘ TIỂU CẢNG, KHÓM 3, PHƯỜNG CẢNG HƯNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

2063. Nguyễn Thị Dình, sinh ngày 22/11/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/6, THƯỢNG TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG THƯỢNG TÂN, TT TRÁC LAN, HUYỆN MIÊU LẬT

2064. Lý Thị Múi, sinh ngày 08/11/1982 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, HÒA HƯNG, KHÓM 12, THÔN NGHĨA HÒA, LÀNG ĐẠI HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT

2065. Nguyễn Thị Minh Thùy, sinh ngày 22/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131, HẬU QUẬT ĐÀM, KHÓM 13, PHƯỜNG TRÙNG QUANG, TP MÃ CÔNG, HUYỆN BÀNH HỒ

2066. Phạm Hồng Thái, sinh ngày 25/5/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25/4, NGÕ ĐỈNH BỘ, KHÓM 18, THÔN TRUNG SƠN, LÀNG DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

2067. Nguyễn Thị Kim Ly, sinh ngày 23/4/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 115/1, NGUYỆT MY ĐÀM, KHÓM 16, THÔN NGUYỆT MY, LÀNG TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

2068. Lầu Ngọc Anh, sinh ngày 13/5/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/127/1, LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 8, THÔN NAM TĂNG, LÀNG ĐIỀN VĨ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2069. Lại Thị Kim Lan, sinh ngày 24/4/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17, NGÕ 146, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 18, THÔN GIÁP ĐÔNG, LÀNG LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

2070. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 09/9/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 256, LỘ ĐỨC HƯNG, KHÓM 17,THÔN ĐÔNG HƯNG, LÀNG HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

2071. Trần Thị Hiền, sinh ngày 16/6/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/44 HƯNG HÓA, BỘ, KHÓM 20, THÔN PHÚ THU, LÀNG TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

2072. Phùng Cẩm Loan, sinh ngày 19/6/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 86, LỘ HỒ ĐỂ, KHÓM 14, THÔN LONG ĐIỀN, LÀNG LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

2073. Mai Thiên Ái, sinh ngày 27/12/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/57, NGÕ 100, LỘ PHỐ ĐỈNH, KHÓM 15, PHƯỜNG PHỐ ĐỈNH, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

2074. Lê Thị Hồng Nhị, sinh ngày 04/5/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44, ĐẠI TRANG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI SƠN TRANG, TT HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

2075. Nguyễn Thị Quyễn, sinh ngày 03/6/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, HẠC CƯƠNG, KHÓM 11, THÔN HẠC CƯƠNG, LÀNG CUNG QUẢN, HUYỆN MIÊU LẬT

2076. Trần Thị Kiều Trang, sinh ngày 15/1/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/13/80/82, LỘ TÂN TRUNG, KHÓM 21, PHƯỜNG KIỂU NAM, TT DIÊN THUỶ, HUYỆN ĐÀI NAM

2077. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 20/3/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/54, NGÕ 264, LỘ HƯNG HÒA, KHÓM 10, THÔN VƯƠNG ĐIỀN, LÀNG ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2078. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 26/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 85 LINH NHÃ THỊ DƯƠNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CỔ TRUNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

2079. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 24/5/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/8/210/3, LỘ LA TƯ PHÚC, KHÓM 3, PHƯỜNG VĂN THỊNH, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

2080. Hồ Kim Diễn, sinh ngày 28/3/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/6/14/53, LỘ HƯNG ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG HƯNG QUANG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

2081. Nguyễn Thị Ngọc Gấm, sinh ngày 24/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 491, LỘ VĨNH CÁT, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH CÁT, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

2082. Lý Yến Phương, sinh ngày 02/4/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 66, ĐỐI DIỆN THỐ, KHÓM 13, THÔN BẢO SINH, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2083. Nguyễn Duy Bảo, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/733, LỘ DÂN SINH, KHÓM 34, PHƯỜNG TÂN PHỐ, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2084. Nguyễn Thị Kim Tư, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/28/81/2 LỘ TAM DÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2085. Phan Thị Phượng, sinh ngày 01/01/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 350, LỘ TRUNG SƠN, KHÓM 20, THÔN MỸ ĐIỀN, LÀNG KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

2086. Huỳnh Thị Nấm, sinh ngày 12/02/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/5/23/210, ĐƯỜNG ĐỈNH KHẢM, KHÓM 13, PHƯỜNG BÁC ÁI, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2087. Trần Thị Thu Liễu, sinh ngày 13/9/1983 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/54/93, ĐƯỜNG NGŨ HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG PHÚ HOA, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2088. Phan Thị Kim Thi, sinh ngày 19/6/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3, NGÕ 6, ĐƯỜNG BÍNH AN, KHÓM 14, PHƯỜNG SÀI TRINH, TP TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

2089. Lương Thị Phúc, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53/6, LỘ ĐẠI HỒ, KHÓM 14, THÔN PHỔ KHƯƠNG, LÀNG BAO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

2090. Đặng Ngọc Quý, sinh ngày 30/9/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/46, LỘ TRẤN HẢI, KHÓM 7, PHƯỜNG TRẤN HẢI, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2091. Đồng Ngọc Thuý Hằng, sinh ngày 25/4/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60/2, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 1, PHƯỜNG HƯƠNG NHÃ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2092. Huỳnh Thị Như Hạnh, sinh ngày 20/10/1973 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/5, NGÕ 145, ĐOẠN 1, LỘ TAM DÂN, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỐ CÀN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2093. Nguyễn Thị Trương, sinh ngày 11/3/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/5, NGÕ 109, ĐƯỜNG KIM MÔN, KHÓM 8, PHƯỜNG THÀNH HÒA, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2094. Trần Kim Ngân, sinh ngày 21/3/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 266, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN ÔN PHONG, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2095. Lê Thị Nhiên, sinh ngày 05/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 41/72/621, ĐƯỜNG DỤ NÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG HẬU GIÁP, TP ĐÀI NAM

2096. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 13/10/1978 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 6, THÔN ĐIỀN THỔ, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2097. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 09/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39, NGÕ 90, ĐƯỜNG ĐẠI MIẾU 1, KHÓM 23, THÔN ĐẠI MIẾU, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2098. Nguyễn Thị Huỳnh Trang, sinh ngày 31/8/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 126-2, ĐƯỜNG TÂN NAM, KHÓM 9, THÔN TÂN NAM, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

2099. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 20/9/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-11, ĐƯỜNG HẠ PHÚC ĐÔNG, KHÓM 7, THÔN LỢI TRẠCH, XÃ NGŨ KẾT, HUYỆN NGHI LAN

2100. Dương Thị Xại, sinh ngày 18/8/1984 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20, TRẦN TỈNH LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG TÂY KẾT, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

2101. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 12/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 4, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2102. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 14/2/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/18/213, ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐẠI ÁI, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2103. Triệu Tú Chi, sinh ngày 27/5/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 148, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHÓM 23, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2104. Lư Bảo Trân, sinh ngày 04/8/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN 1, KHÓM 23, THÔN XÃ KHẨU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2105. Trần Thị Thủy, sinh ngày 20/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 60, NGÕ THỦ TÍN, KHÓM 3, PHƯỜNG HIỆP HÒA, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2106. Ngô Thị Thu Thủy, sinh ngày 05/05/1968 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6-2, NGÕ 181, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 25, PHƯỜNG HƯNG GIA, KHU VĂN SƠN TP ĐÀI BẮC

2107. Trương Thị Nương, sinh ngày 19/02/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4-1/72, ĐƯỜNG VẠN PHƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG VẠN PHƯƠNG, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

2108. Nguyễn Thị Ly, sinh ngày 21/11/1982 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 7, NGÕ 158, ĐƯỜNG TÂY THỊNH, KHÓM 1, PHƯỜNG DÂN HỮU, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2109. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 15/2/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 86, NGÕ 340, ĐƯỜNG HỶ THỤ, KHÓM 6, PHƯỜNG HỶ NAM, KHU NAM,TP ĐÀI NAM

2110. Phan Thị Dịu, sinh ngày 06/10/1984 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54-12, HẬU LIÊU, KHÓM 5, THÔN HẬU LIÊU, XÃ THUỶ LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

2111. Nguyễn Thị Ngọc Phúc, sinh ngày 15/02/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, ĐƯỜNG SÙNG ĐỨC 17, KHÓM 6, PHƯỜNG SÙNG VĂN, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

2112. Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh ngày 20/5/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 39/73/2, ĐƯỜNG TRUNG HOA ĐÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

2113. Đặng Thanh Thuỳ, sinh ngày 19/12/1977 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 8-4, SỒ 3, NGÁCH 2, NGÕ 105, ĐƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG, KHÓM 17, THÔN HỒ ĐÔNG, XÃ HỒ NỘI , HUYỆN CAO HÙNG

2114. Võ Thị Tuyết, sinh ngày 16/8/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30-4, THÁI BẢO, KHÓM 1, PHƯỜNG THÁI BẢO, TP THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

2115. Trần Phùi Lình, sinh ngày 15/3/1983 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30-1/2/25, ĐƯỜNG ĐẠI MINH, KHÓM 14, PHƯỜNG HOA QUÝ, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2116. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 25/4/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 365, ĐƯỜNG ĐỈNH LÂM, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚ LÂM, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2117. Nguyễn Thị Lực, sinh ngày 4/4/1982 tại Hưng Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/71/2 ĐƯỜNG TIỀN SƠN, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG HÒA, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2118. Lại Thị Tâm, sinh ngày 22/6/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 11-1, SỐ 390, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH BẮC, KHÓM 10, THÔN BÁT GIÁP, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2119. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 24/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 231, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DANH SƠN, KHÓM 4, THÔN TÂN QUANG, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

2120. Phan Quyên Phương, sinh ngày 10/9/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 314-1, ĐƯỜNG LÝ NAM, KHÓM 4, PHƯỜNG THÙNG ĐẦU, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2121. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 01/9/1973 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70, NGÕ 111, ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 6, PHƯỜNG NHÂN HÒA, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

2122. Phan Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 25/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, VẠN LÝ GIA ĐẦU, KHÓM 5, THÔN ĐẠI BẰNG, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2123. Trương Thị Thu Cơ, sinh ngày 29/01/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 379-21, ĐƯỜNG VĨNH BÌNH, KHÓM 7, THÔN VĨNH PHÚC, XÃ TRUNG LIÊN, HUYỆN NAM ĐẦU

2124. Trần Thị Lệ Quyên, sinh ngày 20/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 159, ĐƯỜNG VIÊN TẬP, KHÓM 10, THÔN TÂN DÂN, XÃ DANH GIAN, HUYỆN NAM ĐẦU

2125. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 21/02/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, ĐƯỜNG ĐỈNH THỐ, KHÓM 11, THÔN TÙNG TRUNG, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

2126. Nguyễn Thị Yến Linh, sinh ngày 12/4/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 255, ĐƯỜNG LUÂN PHONG, KHÓM 15, THÔN VĨNH PHONG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

2127. Ngô Thị Hồng Ni, sinh ngày 23/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, ĐƯỜNG TỈNH CUNG 1, KHÓM 7, PHƯỜNG TỈNH CUNG, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

2128. Dương Thị Nguyệt, sinh ngày 04/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/10/234, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 2, KHÓM 6, PHƯỜNG LONG THÀNH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2129. Lâm Thị Hồng Vân, sinh ngày 04/07/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114, PHONG VINH, KHÓM 21, THÔN ĐẠI DOANH, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

2130. Lê Hồng Đào, sinh ngày 12/6/1984 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 36 TIỂU KHANG LANG, KHÓM 3, PHƯỜNG NHÂN HÒA, TP PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

2131. Nguyễn Ngọc Như Ái, sinh ngày 11/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 281, ĐƯỜNG TƯỜNG HÒA 2, KHÓM 24, PHƯỜNG KIẾN NAM, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

2132. Bùi Thu Bích, sinh ngày 18/02/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 HẠ XUÂN, KHÓM 8, THÔN DIỆU LUÂN, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA

2133. Ngô Thị Dung, sinh ngày 01/01/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 40/40/233, ĐƯỜNG ĐẠI HƯNG, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

2134. Thái Thị Sợi, sinh ngày 04/8/1976 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 69-3, TRÚC TỬ MÔN, KHÓM 6, PHƯỜNG TRÚC MÔN, TT BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

2135. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 06/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/2/121 ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 15, PHƯỜNG VĨNH KHANG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

2136. Nguyễn Hồng Diệu, sinh ngày 20/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 108 TRÌNH SƠN, KHÓM 11, THÔN TRÌNH SƠN, XÃ TẢ TRẤN, HUYỆN ĐÀI NAM

2137. Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 04/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 18, ĐƯỜNG THỌ SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG HUỆ AN, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

2138. Hồ Kim Hương, sinh ngày 02/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, NGÕ 149, ĐƯỜNG LỤC GIÁP 8, KHÓM 38, THÔN LỤC GIÁP, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2139. Ngô Thị Phường, sinh ngày 29/5/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12, NGÕ 158, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 17, PHƯỜNG CUNG BẮC,THỊ TRẤN THỔ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

2140. Huỳnh Bé Bảy, sinh ngày 15/6/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 84, TRIỀU THỔ, KHÓM 7, THÔN TRIỀU THỔ, XÃ BẢO TRUNG, HUYỆN VÂN LÂM

2141. Đoàn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 11/10/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56, ĐƯỜNG THÔNG AN, KHÓM 17, THÔN LÃO BÌ, XÃ NỘI PHỔ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2142. Lâm Thị Muỗi, sinh ngày 10/11/1972 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, ĐƯỜNG DÂN TRÍ, KHÓM 12, PHƯỜNG NGOẠI GIÁC, TT BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

2143. Dương Hồng Thơm, sinh ngày 23/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20/1, NGÕ 11, ĐƯỜNG PHÚC AN 7, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC HÒA, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

2144. Lê Thị Chi, sinh ngày 09/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 9, NGÕ 47, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐỨC NHÂN, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

2145. Phan Thị Thuý, sinh ngày 20/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 241, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 13, THÔN LỤC BẢO, XÃ ĐẠI NHÃ HUYỆN ĐÀI TRUNG

2146. Lương Thị Mỹ Quý, sinh ngày 10/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 37, THÔN ĐỒNG LA, XÃ ĐỒNG LA, HUYỆN MIÊU LẬT.

2147. Cao Kiều Loan, sinh ngày 10/11/1981 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2148. Trần Thị Trúc Quyên, sinh ngày 09/3/1984 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 9, SỐ 42-1, ĐƯỜNG NAM GIANG, KHÓM 7, PHƯỜNG NHẤT GIÁP, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2149. Nguyễn Ngọc Ninh, sinh ngày 06/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, NGÕ 212, ĐƯỜNG NAM CÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG NHỊ CÔNG, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

2150. Quách Huệ Chinh, sinh ngày 01/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 455, ĐƯỜNG ĐỨC THẮNG, KHÓM 15, THÔN ĐẠI PHONG, XÃ ĐẠI NHÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2151. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 11/4/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 171, ĐƯỜNG HƯỚNG HỌC 1, KHÓM 39, PHƯỜNG THỤY THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2152. Mai Kim Hoàng, sinh ngày 12/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27, NGÕ THÁI ĐƯỜNG, KHÓM 21, THÔN BẠCH SA, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2153. Nguyễn Thị Diễm Loan, sinh ngày 19/02/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34, NGÕ 185, ĐƯỜNG TÂN TRUNG, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG LIÊU, TT HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2154. Đinh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/6/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 3, SỐ 94, ĐƯỜNG THƯƠNG HIỆU, KHÓM 17, PHƯỜNG QUỐC LIÊN, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

2155. Lê Thị Anh Ngọc, sinh ngày 02/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ ĐAN TOẠ 2, KHÓM 10, THÔN TÂN ĐÀM, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2156. Bùi Thị Luyến, sinh ngày 03/10/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 158, THÀNH LONG, KHÓM 2, THÔN THÀNH LONG, XÃ KHẨU HỒ, HUYỆN VĂN LÂM

2157. Định Thị Thuý Hằng, sinh ngày 25/5/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37, NGÕ 180, ĐƯỜNG PHỤC BÌNH, KHÓM 11, THÔN GIANG SƠN, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

2158. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 08/11/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13-1, ĐƯỜNG MINH ĐỨC, KHÓM 16, PHƯỜNG PHÚC TÂY, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

2159. Võ Kim Cương, sinh ngày 10/2/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, TAM KHỐI PHỐ, KHÓM 19, THÔN TAM HÒA, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

2160. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 01/7/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33, HẢO THÂU, KHÓM 10, THÔN NỘI LIÊU, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

2161. Nguyễn Ngọc Xuyến, sinh ngày 15/9/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29/17 TRUNG CHÂU, KHÓM 4, THÔN ĐÔNG LUÂN, LÀNG ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

2162. Huỳnh Thị Ngọc Hà, sinh ngày 16/3/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 25, ĐƯỜNG VĨNH LẠC, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG TRUNG, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

2163. Bùi Thị Trúc Mận, sinh ngày 23/6/1973 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 77, NGÕ 503, LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 10, PHƯỜNG MINH HÒA, TT ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA.

2164. Hồ Ngọc Thơ, sinh ngày 08/11/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 138, NGHĨA TRÚC,KHÓM 16, THÔN NGHĨA TRÚC, LÀNG NGHĨA TRÚC, HUYỆN GIA NGHĨA

2165. Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 02/9/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 303/2, THI THỔ, KHÓM 20, THÔN THI THỔ, LÀNG MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

2166. Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 22/9/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 43, NGÕ 230, ĐƯỜNG MINH THÁNH, KHÓM 12, PHƯỜNG TRUNG THỔ, KHU TIỂU, CẢNG, TP CAO HÙNG

2167. Diệp Văn Khằn, sinh ngày 09/10/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 198/19 LỘ CHƯƠNG LỘC, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM AN, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2168. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/01/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ 12, LỘ TIẾN ĐỨC, KHÓM 19, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2169. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 26/2/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 479, LỘ MỸ CẢNG, KHÓM 19, THÔN HOÀNG THỐ, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2170. Nguyễn Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 15/7/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 100, TỬ MẬU, KHÓM 8, THÔN TỬ MẬU, LÀNG NGUYÊN TRƯỜNG, HUYỆN VÂN LÂM

2171. Nguyễn Thị Kim Thủy, sinh ngày 13/3/1974 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/1 NGÕ 186 ĐƯỜNG ĐẠI VINH, KHÓM 22, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHU CỔ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2172. Trần Thảo Trang, sinh ngày 15/2/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15-3, ĐƯỜNG PHỤNG TÂY, KHÓM 12, PHƯỜNG PHỤNG HƯNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

2173. Trần Thị Kim Tân, sinh ngày 13/3/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÕ 49, LỘ TỰ CƯỜNG 1, KHÓM 10, PHƯỜNG HẬU KIM , KHU TIỀN KIM, TP CAO HÙNG

2174. Đỗ Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 10/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, LỘ HIỆP HÒA, KHÓM 13, PHƯỜNG TÀO CÔNG, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2175. Hoàng Hoài Phương, sinh ngày 24/9/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, ĐƯỜNG CỬU NHƯ 2, KHÓM 30, THÔN THẢO THẠP, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2176. Nguyễn Thị Trung Thụy, sinh ngày 15/10/1974 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 257, LỘ KỲ NAM 3, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM THẮNG, TT KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2177. Trương Thị Mỹ Xuân, sinh ngày 30/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 93 ĐƯỜNG THẢO NHA TRUNG, KHÓM 2, PHƯỜNG MINH HIẾU, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

2178. Nguyễn Thị Bích Trầm, sinh ngày 26/3/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 10, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN PHỐ DIÊM, LÀNG PHỐ DIÊM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2179. Võ Thị Thanh, sinh ngày 10/6/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 265/10, LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 9, THÔN TÂN THÀNH, LÀNG THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

2180. Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh ngày 15/5/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 223, NGÕ THUỴ TRÚC, KHÓM 9, PHƯỜNG DIÊN TƯỜNG, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2181. Nguyễn Thị Của, sinh ngày 19/3/1971 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 25, LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 8, THÔN NGỌC PHONG, LÀNG THUỶ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

2182. Lê Mỹ Trang, sinh ngày 26/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/55 NGÕ 250 LỘ NAM HƯƠNG, KHÓM 2, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

2183. Nguyễn Kim Loan, sinh ngày 23/9/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30 LỘ BÌNH SƠN, KHÓM 3, THÔN VẠN LONG, LÀNG TÂN BÌNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2184. Nguyễn Ngọc Giàu, sinh ngày 14/2/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/12, NGÕ 130 ĐƯỜNG TRUNG THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG HOÀNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2185. Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 09/9/1980 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 6, PHƯỜNG TAM HÒA, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

2186. Lê Thị Mộng Thuý, sinh ngày 11/8/1978 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 709, LỘ PHỤC HƯNG KHÓM 21, PHƯỜNG PHỤC HƯNG TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

2187. Nguyễn Thị Kim Cương, sinh ngày 12/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 654 LỘ PHỤC HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TT THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

2188. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 16/6/1976 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 9, NGÕ 2, ĐƯỜNG LỤC HỢP, KHÓM 2, THÔN NAM QUAN, LÀNG THUỶ LÝ HUYỆN NAM ĐẦU

2189. Lê Thị Như Nguyện, sinh ngày 19/9/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 67, NGÕ 128, LỘ LỘC SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG DIÊN TƯỜNG, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2190. Lý Thị Kiều Thu, sinh ngày 31/3/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/26/336/1 LỘ DÂN PHÚ, KHÓM 16, PHƯỜNG THỤY NGUYÊN, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2191. Nguyễn Chúc Linh, sinh ngày 14/8/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/17/23/165/3 LỘ KHANG NINH, KHÓM 4, PHƯỜNG MINH HỒ, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

2192. Dương Thị Hà, sinh ngày 26/8/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 55/5, ĐƯỜNG ĐẠI HOA, KHÓM 8, PHƯỜNG HƯƠNG VÂN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2193. Huỳnh Minh Châu, sinh ngày 24/9/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/5 NGÕ 33 ĐUỜNG DIÊN AN, KHÓM 10, PHƯỜNG PHONG ĐÌNH, TP THỔ THÀNH. HUYỆN ĐÀI BẮC

2194. Lý Diệp Vân, sinh ngày 08/12/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/2, NGÕ 5 ĐƯỜNG KHÊ VĨ, KHÓM 16, PHƯỜNG DUY ĐỨC, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2195. Nguyễn Thanh Loan, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2, NGÕ 19, LỘ VĨNH MỸ, KHÓM 8, PHƯỜNG NHÂN MỸ, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2196. Ngô Hồng Nhung, sinh ngày 26/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/66, NGÕ 161, QUY TỬ CẢNG, KHÓM 11, THÔN QUY CẢNG, LÀNG LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

2197. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 23/3/1971 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27/1 THỔ KHỐ, KHÓM 3, PHƯỜNG THỔ KHỐ, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

2198. Đoàn Thị Thương, sinh ngày 24/6/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 95 THỔ KHỐ, KHÓM 12, PHƯỜNG THỔ KHỐ, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

2199. Hoàng Thị Thanh Vân, sinh ngày 15/7/1978 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 17/3, NGÕ 28, ĐƯỜNG PHONG NIÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG HẢI SƠN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2200. Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 10/4/1982 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/1 MA VIÊN, KHÓM 4, PHƯỜNG MA VIÊN, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

2201. Đỗ Thị Thủy Linh, sinh ngày 09/3/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59-9 GIA LỄ LAM, KHÓM 7, THÔN GIA HƯNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2202. Lương Thị Ngọc Xương, sinh ngày 07/5/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 6, SỐ 2-40 ĐƯỜNG LỤC HÒA, KHÓM 18, THÔN NỘI KHANH, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

2203. Thiệu Quế Hương, sinh ngày 29/9/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24 ĐƯỜNG QUAN PHỤC, KHÓM 6, THÔN DIÊM TRUNG, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2204. Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh ngày 27/7/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 ĐƯỜNG BẢO TÂN, KHÓM 26, THÔN BẢO LỤC, XÃ XA THÀNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2205. Võ Thị Hồng Oanh, sinh ngày 02/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 105 ĐƯỜNG BÁT ÁI, KHÓM 1, PHƯỜNG TRIỀU AN, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2206. Lê Thị Lụa, sinh ngày 08/02/1984 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/12/1 ĐƯỜNG SONG THẬP, KHÓM 25, PHƯỜNG LẠC ANH, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

2207. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 01/01/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 252-1, ĐƯỜNG NGỌA LONG, KHÓM 14, PHƯỜNG LÊ HÒA, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

2208. Trần Thị Hướng, sinh ngày 23/7/1975 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/10/51/2 LỘ PHỤC HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG TỰ LẬP, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2209. Trần Thị Ngọc Vinh, sinh ngày 09/10/1979 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/2 NGÕ 349 LỘ CƠ KIM 1, KHÓM 1, PHƯỜNG TÂN LUÂN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

2210. Trần Kim Nhụy, sinh ngày 02/02/1978 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 44/92 SA LUÂN, KHÓM 17, THÔN SA LUÂN, LÀNG ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2211. Nguyễn Khưu Lệ Tuyết, sinh ngày 17/02/1980 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73 ĐOẠN 1, LỘ NGHI HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG HÒA MỤC, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

2212. Văn Lương Khả Linh, sinh ngày 08/4/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 297/6 LỘ ĐÔNG QUAN, KHÓM 18, PHƯỜNG KHÁNH ĐÔNG, TT ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2213. Võ Thị Ngọc Hương, sinh ngày 06/12/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/77 LỘ PHÚ QUỐC, KHÓM 12, PHƯỜNG PHÚ QUỐC, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2214. Nguyễn Thị Yển, sinh ngày 11/11/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/4, NGÕ 30, ĐƯỜNG BẢO THANH, KHÓM 23, PHƯỜNG AN BÌNH, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẰC

2215. Tiền ĐỊnh Phân, sinh ngày 25/4/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 24/350/3, ĐƯỜNG THÀNH TÂY, KHÓM 2, PHƯỜNG THÀNH TÂY, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

2216. Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 11/9/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/53/379 LỘ TỰ CƯỜNG, KHÓM 23, PHƯỜNG PHỐ VIÊN, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

2217. Võ Thị Diễm, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 62/7 NỘI GIÁC, KHÓM 5, PHƯỜNG NỘI GIÁC, TT BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

2218. Bùi Thị Tình, sinh ngày 18/02/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 277, LỘ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 9, PHƯỜNG TÂN QUỐC, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

2219. Dín Hiền Mai, sinh ngày 18/4/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/4, NGÕ 904, LỘ NAM ĐẠI, KHÓM 20, PHƯỜNG QUANG PHỤC, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

2220. Nguyễn Thị Kim Thương, sinh ngày 25/10/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26/12, NGÕ 48, LỘ VINH TÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM LIÊU, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

2221. Trịnh Lê Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/4/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 180/15, ĐƯỜNG TÂY THÀNH, KHÓM 2, PHƯỜNG DÂN HỮU, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2222. Nguyễn Thị Hồng Kha, sinh ngày 06/4/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 56/17/930 ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 11, THÔN Ô NHẬT, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2223. Nguyễn Thị Mỹ Nga, sinh ngày 01/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7-10, NGÕ 81, ĐƯỜNG PHƯỢNG LÂM, KHÓM 8, PHƯỜNG PHƯỢNG LÂM, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

2224. Trần Thị Tâm, sinh ngày 14/7/1978 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 17, NGÕ 86, ĐƯỜNG LIỄU CHÂU, KHÓM 15, PHƯỜNG NHÂN ĐỨC, KHU VẠN HOA, TP ĐÀI BẮC

2225. Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 12/10/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 27 ĐƯỜNG NHA KHANH 1, KHÓM 7, PHƯỜNG MINH LỄ, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

2226. Thân Thị Tha Thiết, sinh ngày 26/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 1, SỐ 78, ĐƯỜNG HOA HƯNG, KHÓM 26, PHƯỜNG KIẾN HÀNH, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

2227. Võ Thị Nguyệt Hạnh, sinh ngày 13/6/1976 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8/2, NGÕ 302, LỘ TÍN NGHĨA, KHÓM 4, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2228. Lê Thị Mỹ Trang, sinh ngày 29/12/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 21/4, NGÕ 321, LỘ TÂN THÁI, KHÓM 8, PHƯỜNG LẬP THÁI, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2229. Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 17/8/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC 5, KHÓM 9, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, TT NGỌC LÝ, HUYỆN HOA LIÊN

2230. Đặng Thị Hồng Linh, sinh ngày 06/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45, NGÕ PHÚC ĐỨC TÂY, KHÓM 9, PHƯỜNG LONG ĐỨC, TT TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

2231. Lê Thị Kim Tuyền, sinh ngày 12/8/1975 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 18/1/87/1 ĐƯỜNG DU VIÊN, KHÓM 15, THÔN THUỴ TỈNH, XÃ ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2232. Lương Phú Ngọc Hoa, sinh ngày 23/8/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 220, ĐOẠN 2, LỘ NAM BÌNH, KHÓM 29, PHƯỜNG BÌNH TRẤN, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2233. Hoàng Thị Hồng, sinh ngày 16/6/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46 ĐƯỜNG NGŨ PHÚC CỬU, KHÓM 16, PHƯỜNG TÂN PHỐ, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2234.Tô Hoàng Xuyến, sinh ngày 27/12/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30/94/3 LỘ DÂN QUYỀN, KHÓM 1, PHƯỜNG VĨNH QUANG, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2235. Nguyễn Thị Mỹ Chinh, sinh ngày 12/02/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG TAM HÒA, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

2236. Ngô Thị Hoàng, sinh ngày 03/4/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 70 LỘ HỒ SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG QUANG HUY, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

2237. Trần Thị Thảo, sinh ngày 24/4/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 131 LỘ TÂN HƯNG 3, KHÓM 20, THÔN TÂN THÀNH, LÀNG TÂN THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN

2238. Nguyễn Thị Kim Sang, sinh ngày 20/6/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 104 LỘ QUANG MINH, KHÓM 6, THÔN NGÔ NAM, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

2239. Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 12/12/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 48, ĐƯỜNG DÂN QUYỂN, KHÓM 16, PHƯỜNG QUẢNG PHÚC, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

2240. Trần Thị Thúy Liễu, sinh ngày 18/10/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/12, LỘ TRUNG TÂM, KHÓM 1, THÔN NGỌC QUANG, LÀNG GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2241. Phạm Thị Kim Thiêu, sinh ngày 29/4/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 71, KHÊ BIÊN, KHÓM 5, THÔN LỤC CẢNG, LÀNG TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2242. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/5/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, ĐƯỜNG TỨ NGUYỆT, KHÓM 7, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2243.Vòng Ngật Và, sinh ngày 26/9/1979 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/14/480/2, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 15, PHƯỜNG ÔNG TỬ, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2244. Phan Thị Lệ, sinh ngày 02/01/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3, NGÁCH 39, NGÕ 102, ĐOẠN TAM HỢP, ĐƯỜNG ĐẦU UYỂN, KHÓM 12, THÔN TAM HỢP, XÃ PHƯƠNG UYỂN, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2245. Nguyễn Thị Điệp, sinh ngày 26/12/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54/1, NGÕ CÁT TƯỜNG, KHÓM 8, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

2246. Trần Thị Chính, sinh ngày 03/9/1975 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ VĂN CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG KỲ HẠ, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

2247. Phạm Thị Thiên, sinh ngày 19/01/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 194, THẠCH AN, KHÓM 12, THÔN THẠCH AN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

2248. Phan Mỹ Hiền, sinh ngày 23/12/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 53, ĐƯỜNG NAM BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG NAM BÌNH, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2249. Ngô Thị Hồng, sinh ngày 15/6/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 315, ĐƯỜNG PHONG THẾ, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM BÌNH, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2250. Phan Thị Phi Luynh, sinh ngày 28/5/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 15, SỐ 10, NGÕ 342, ĐƯỜNG ĐÔNG QUANG, KHÓM 28, PHƯỜNG KIẾN THÀNH, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

2251. Nguyễn Thị Bích Huệ, sinh ngày 15/12/1985 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30, NGÕ 118, ĐƯỜNG DỤC TÀI, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2252. Nguyễn Thị Triếu, sinh ngày 16/2/1973 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 140, ĐƯỜNG NGŨ THƯỜNG, KHÓM 9, THÔN NGŨ KHÔI, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

2253. Lâm Thị Thu Chung, sinh ngày 29/8/1977 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12-3, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 5, THÔN LÂM BIÊN, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2254. Ngô Hồng Phượng, sinh ngày 15/2/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11 CHỢ MỸ LUÂN, KHÓM 46, PHƯỜNG DÂN VẬN, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

2255. Trần Thị Đào, sinh ngày 19/6/1978 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 72, NGÕ 150, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 3, THÔN CÔNG QUÁN, XÃ NỘI HỒ, HUYỆN CAO HÙNG

2256. Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 15/2/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 243-7 CÔN THÂN, KHÓM 14, THÔN CÔN THÂN, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

2257. Dương Thị Thu Lam, sinh ngày 20/12/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 60, NGÕ 37, ĐƯỜNG PHÚ NÔNG NAM, KHÓM 16, THÔN ĐÔNG NAM, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

2258. Lê Thị Lang, sinh ngày 16/7/1966 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42, NGÕ 105, ĐƯỜNG QUÁ XƯƠNG, KHÓM 24, PHƯỜNG QUÁ BÌ, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2259. Lê Ngọc Hiếu, sinh ngày 21/15/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 81, NGÕ 113, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 1, KHÓM 16, PHƯỜNG AN BÌNH, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

2260. Nguyễn Thị Phận, sinh ngày 06/6/1974 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33-1, NGÕ 111, ĐƯỜNG TAM TRẢO TỬ KHANH,KHÓM 8, PHƯỜNG TRẢO PHONG, THỊ TRẤN THUỴ PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2261. Lê Hồng Phúc, sinh ngày 01/01/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-1, ĐƯỜNG HOA HƯNG, KHÓM 26, THÔN MẠCH PHONG, XÃ MẠCH LIÊU, HUYỆN VÂN LÂM

2262.Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 30/12/1979 tại Hài Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 210, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 5, THÔN ĐẠI TOÀN, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN HOA LIÊN

2263. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 25/8/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 191-7, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 18, THÔN THẠCH QUANG, XÃ GIAI ĐỔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2264. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 09/2/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, NGÕ 241, ĐƯỜNG LUÂN MỸ, KHÓM 3, PHƯỜNG NAM MỸ, TP CHƯƠNG HOA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

2265. Nguyễn Thị Tiên, sinh ngày 10/12/1970 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96-15, NGÕ 303, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG GIA NAM, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2266. Nguyễn Thị Thanh Hồng, sinh ngày 01/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 5, SỐ 1, NGÁCH 39, NGÕ 246, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 4, PHƯỜNG CHU MỸ, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

2267. Trần Thị Kim Liên, sinh ngày 16/3/1984 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 258, ĐƯỜNG CÔNG QUÁN, KHÓM 17, PHƯỜNG KỲ NHAM, KHU BẮC ĐẦU, TP ĐÀI BẮC

2268. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 10/11/1973 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 37/7/290/6 ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG LAN NHÃ, KHU SĨ LÂM, TP ĐÀI BẮC

2269. Nguyễn Thị Trúc Em, sinh ngày 09/11/1977 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/21/790 ĐƯỜNG DUYÊN HẢI, KHÓM 14, ẤP PHƯƠNG NAM, PHƯỚC HƯNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

2270. Nguyễn Thị xuyến, sinh ngày 11/12/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10/4/13 ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 15, PHƯỜNG CẢNH PHÚC, KHU BẮC, TP TÂN TRÚC

2271. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 29/5/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGŨ PHÂN, KHÓM 1, THÔN MẪU ĐƠN, LÀNG SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2272. Trương thị Hồng, sinh ngày 24/4/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐIỀN VIÊN KHÓM 10, THÔN A QUYÊN, XÃ LIÊU BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

2273. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 11/3/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 173/5, LỘ TÚ LĂNG, ĐOẠN 2, KHÓM 22, PHƯỜNG TÚ LĂNG, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2274. Dương Thị Tha, sinh ngày 10/12/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, HẺM LẠC VIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG NHẤT LIỄU, TP TẬP TẬP, HUYỆN NAM ĐẦU

2275. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, sinh ngày 08/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130, ĐƯỜNG ĐÔNG PHONG, KHÓM 9, PHƯỜNG HIẾU ĐỨC, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

2276. Võ Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/02/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG GIANG TÂY, KHÓM 5, PHƯỜNG DIÊN CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2277. Lương Thị Hiến, sinh ngày 20/7/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 173, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC TÂY, KHÓM 39, PHƯỜNG TRUNG SƠN, TT NÁN ĐẦU

2278. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 01/02/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 34/22, NGÕ QUA KHANG, KHÓM 20, PHƯỜNG DIÊN HÒA, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2279. Nguyễn Thị Thế Nhân, sinh ngày 04/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 371, TÂN ÔN, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN DÂN, TT BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

2280. Võ Thị Duyên, sinh ngày 24/4/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1, NGÕ LỤC TRANG, LỘ VĂN TIỀN, KHÓM 42, THÔN TÙNG, LÀNG TÙNG, HUYỆN CAO HÙNG

2281. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 02/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 112, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 11, PHƯỜNG BÁT TRƯỜNG, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

2282. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 22/01/1981 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, HẺM 65, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VIÊN ĐÔNG, KHÓM 17, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, TT VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2283. Ngô Thị Thu Quyên, sinh ngày 04/10/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 73, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHÓM 6, THÔN QUẢNG KHÊ, LANG ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2284. Quách Thị Thanh, sinh ngày 28/9/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/1, NGÕ 27, ĐƯỜNG HOA PHÚC, KHÓM 23, PHƯỜNG MINH ĐỨC, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2285. Phạm Thị Mai, sinh ngày 10/5/1975 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 29, ĐƯỜNG XƯƠNG HÒA, KHÓM 4, THÔN XƯƠNG HÒA, LÀNG NHỊ THUỶ, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2286. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 12/12/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 22/35, NGÕ QUÁ KHANG, KHÓM 20, PHƯỜNG DIÊN HÒA, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2287. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 05/1/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1, ĐƯỜNG HẠ HOÀNH, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2288. Trần Thị Hồng, sinh ngày 01/10/1983 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11/1 ĐIỀN ĐẦU, KHÓM 8, THÔN TRÚC LÂM, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

2289. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 30/6/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, HẺM DÂN SINH, KHÓM 4, THÔN NỘI HỒ, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

2290. Phạm Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 02/10/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, NGÕ 68, ĐƯỜNG NINH AN, KHÓM 3, PHƯỜNG MỸ NHÂN, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

2291. Đỗ Thị Lý, sinh ngày 02/02/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/1 BĂNG SƠN, KHÓM 2, THÔN PHAN SƠN, XÃ THẠCH ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI BẮC.

2292. Lê Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 28/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 234 LẦU 4, ĐƯỜNG TRƯỜNG GIANG 2, KHÓM 17, PHƯỜNG GIANG THUÝ, TP BẢN KIỂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2293. Lê Thị Diễm, sinh ngày 13/9/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57, THÔN VÂN LÂM TÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG TRÚC VỸ, TT TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2294. Nguyễn Thị Tuyết Hận, sinh ngày 10/10/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, HẺM 6, ĐƯỜNG TRÁNG NGŨ, KHÓM 1, THÔN  CÁT TƯỜNG, LÀNG TRÁNG VỸ, HUYỆN NGHI LAN

2295. Bùi Phi Lên, sinh ngày 10/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 90, NGÕ DƯƠNG HÒA, KHÓM 10, THÔN TỰ CƯỜNG, XÃ TÍN NGHĨA, HUYỆN NAM ĐẦU

2296. Nguyễn Thị Thu Mộng, sinh ngày 20/6/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32-2, ĐƯỜNG NAM HƯNG, KHÓM 9, PHƯỜNG NAM BÌNH, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2297. Trần Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 03/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 65/39, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 2, PHỐ QUAN ÂM, TT TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

2298. Trần Hồng Loan, sinh ngày 06/11/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 52, ĐƯỜNG LỤC GIÁP 2, KHÓM 28, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2299. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 09/2/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 78/1-3, LỘ CỨ QUANG, KHÓM 2, PHƯỜNG HOA THUÝ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2300. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 30/12/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4, NGÕ 42, LỘ THÁI TỬ, KHÓM 41,THÔN THÁI TỬ, LÀNG NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

2301. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 13/5/1982 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 285, LỘ ẤT SƯ, ĐOẠN 2, KHÓM 17, PHƯỜNG CAO VINH, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2302. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 12/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14, NGÕ 97 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 45, PHƯỜNG TRANG KÍNH, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2303. Trần Thị Huệ, sinh ngày 24/11/1980 tại Hài Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 203 ĐƯỜNG TRÀ TRUYỀN, KHÓM 6, PHƯỜNG THỔ KHANG, TT QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2304. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 26/11/1975 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 668 ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG LƯU, TT DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2305. Đỗ Thị Lệ, sinh ngày 20/6/1972 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG AN PHONG 4, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN THUẬN, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

2306. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/3/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 130 LỘ THỌ PHONG, ĐOẠN 1, KHÓM 3, THÔN THỌ PHONG, LÀNG THỌ PHONG, HUYỆN HOA LIÊN

2307. Dương Hỷ Luân, sinh ngày 25/5/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 460, LẦU 8, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG GIAI VIÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG NAM VIÊN, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

2308. Lưu Ngọc Ngân, sinh ngày 15/8/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 4 SỐ 56 ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẮC THÂM, KHÓM 6, THÔN PHỐ TÂN, LÀNG THÂM KHANH, HUYỆN ĐÀI BẮC

2309. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 08/12/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 114 ĐƯỜNG TÚ GIANG, KHÓM 13, PHƯỜNG LUYẾN THỌ, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2310. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 20/9/1982 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 31, HẺM 208, ĐƯỜNG VƯƠNG HÀNH, KHÓM 2, LÀNG VƯƠNG HÀNH, TP VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

2311. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 24/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 11, NGÕ 209, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 69, THÔN QUẦN ANH, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

2312. Dương Thị Gái, sinh ngày 05/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 117, ĐƯỜNG TÂY KỲ, KHÓM 4, THÔN LÊ MINH, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2313. Lê Thị Kim Bích, sinh ngày 07/02/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 113, ĐƯỜNG NAM QUANG, KHÓM 10, THÔN LUÂN TIỀN, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

2314. Phạm Thị Trang, sinh ngày 20/7/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 102-2, XÃ BÌ, KHÓM 2, THÔN XÃ BÌ, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2315. Phạm Thị Ngọc, sinh ngày 29/4/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 35, ĐƯỜNG NHA MAI 1, KHÓM 9, PHƯỜNG BÌNH ĐẢNG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

2316. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 31/12/1971 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 93, ĐƯỜNG QUẢNG CHÂU 2, KHÓM 4, PHƯỜNG LÂM HƯNG, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

2317. Trương Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 04/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, PHƯỜNG QUẾ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2318. Hà Thị Anh Khoa, sinh ngày 14/2/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/385/1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 26, THÔN ĐẠI HỒ, XÃ HỔ NỘ, HUYỆN CAO HÙNG

2319. Thạch Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 16/5/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1-36, ĐƯỜNG KHƯƠNG QUANG, KHÓM 11, THÔN KHƯƠNG VIÊN, XÃ GIAI ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2320. Lê Thị Siếu, sinh ngày 06/02/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7, ĐƯỜNG PHÚC HƯNG, KHÓM 2, THÔN ĐẠI HƯNG, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

2321. Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 19/01/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 255, ĐƯỜNG TRANG NGŨ, KHÓM 12, THÔN CÁT TƯỜNG, XÃ TRANG VI, HUYỆN NGHI LAN

2322. Bùi Thị Thuý Lan, sinh ngày 03/9/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, NGÕ 366, ĐƯỜNG THỰC PHẨM, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN HƯNG, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

2323. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 10/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 82-2 ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 8, PHƯỜNG QUẾ LÂM, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

2324. Ngô Thị Hoa Tiên, sinh ngày 22/3/1985 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6, NGÕ 62, ĐƯỜNG KHÁNH TRANG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, THỊ TRẤN THANH THUỶ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2325. Phu Nhịt Múi, sinh ngày 17/5/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 22, BẮC THẾ OA, KHÓM 6, PHƯỜNG NỘI HỒ, THỊ TRẤN THÔNG LIÊU, HUYỆN MIÊU LẬT

2326. Đặng Thị Bích Loan, sinh ngày 23/3/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 30-3, PHONG NAM, KHÓM 2, THÔN PHONG SƠN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

2327. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 14/7/1984 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 149, ĐƯỜNG HẢI SÁN 3, KHÓM 5, PHƯỜNG HẢI PHONG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

2328. Lê Thị Bảo Ngọc, sinh ngày 22/3/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 23, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 2, PHƯỜNG NGŨ PHÚC, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

2329. Tô Minh Hiền, sinh ngày 16/4/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 34, NGÕ VĨNH TỒN, ĐƯỜNG TRIỂU BẢO, KHÓM 6, THÔN ĐIỂM BẢO, XÃ TỬ QUAN, HUYỆN CAO HÙNG

2330. Tô Thanh Vân, sinh ngày 07/01/1979 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 47-45, ĐƯỜNG HƯNG ĐÔNG, KHÓM 24, PHƯỜNG HƯNG ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2331. Trần Thanh Phượng, sinh ngày 13/4/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 28, NGÕ 61, ĐƯỜNG HẢI CÀN, KHÓM 17, THÔN TRUNG MÔN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

2332. Đặng Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 18/6/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 6, THÔN TRẤN AN, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN VÂN LÂM

2333. Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 16/9/1978 tại Ninh Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16, ĐƯỜNG VƯỜN KHOA HỌC, KHÓM 8, PHƯỜNG VƯỜN KHOA, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

2334. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 26/8/1980 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 19/10/1 ĐƯỜNG QUỐC PHONG 6, KHÓM 28, PHƯỜNG LONG PHỤNG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2335. Lê Thị Nghiễm, sinh ngày 24/02/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 823, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG HOA, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG NGHĨA, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2336. Võ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 30/6/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 26 NGÕ 103 LỘ PHỤ HƯNG, KHÓM 10, THÔN LĂNG VÂN, LÀNG LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2337. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 32, ĐOẠN 1, LỘ CHI VIỄN 1, KHÓM 11, PHƯỜNG THẠCH BÀI, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

2338. Đinh Thị Út Em, sinh ngày 15/01/1980 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5/12/3 NGÕ 58 ĐƯỜNG DÂN LỢI, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN AN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2339. Đỗ Thị Trà My, sinh ngày 08/7/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/16/3 NGÕ 238 LỘ TRUNG CẢNG, KHÓM 21, PHƯỜNG TRUNG MỸ, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

2340. Nguyễn Thị Thuỳ Trang, sinh ngày 06/12/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/5 NGÕ 260 LỘ TÂY VÂN, KHÓM 7, THÔN THÀNH CHÂU, LÀNG NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2341. Phạm Thị Xuyến, sinh ngày 03/2/1983 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/4 ĐƯỜNG KHÊ CÔN, KHÓM 6, PHƯỜNG KHÊ BẮC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2342. Lê Thuý Nga, sinh ngày 09/9/1981 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 14/13 NGÕ 185 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG HOA, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2343. Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 18/4/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2/2 NGŨ PHÂN, KHÓM 1, THÔN MẪU ĐƠN, LÀNG SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2344. Nguyễn Thị Tố Lan, sinh ngày 25/7/1981 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 45 LỘ TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 13, THÔN LÂM BẮC, LÀNG LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

2345. Trần Thị Kim Xuyến, sinh ngày 14/7/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, NGÕ KHAI NAM 1, KHÓM 17, PHƯỜNG THAN TÂN, TT PHỐ Ý, HUYỆN NAM ĐẦU

2346. Hồ Thị Mai Hồng, sinh ngày 02/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 96/3 LỘ QUANG PHỤC, KHÓM 18, THÔN TÂN LÂM, LÀNG LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

2347. Ừng A Múi, sinh ngày 19/9/1965 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15/37 LỘ THÁP LÂU, KHÓM 2, THÔN THÁP LÂU, LÀNG LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2348. Dương Thị Kim Danh, sinh ngày 16/8/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 LỘ TÂN PHÁT, THÔN ÍCH LIÊU, LÀNG NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2349. Vương Thị Trường Hải, sinh ngày 23/01/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 17, THÔN DI ĐÀ, LÀNG DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

2350. Dương Kim Thoa, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, NGÕ 185 LỘ TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 5, THÔN DI TỊNH, LÀNG DI ĐÀ, HUYỆN CAO HÙNG

2351. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 20/8/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, ĐƯỜNG HOÀNG PHÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐẠI HÀ, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

2352. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 12/11/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54 ĐỐI DIỆN THỐ, KHÓM 9, THÔN BẢO SINH, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2353. Nguyễn Thị Lệ Giang, sinh ngày 09/01/1978 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/3 LỘ NHÂN LẠC, KHÓM 15, THÔN PHƯỢNG HOÀNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN TÂN TRÚC

2354. Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 01/3/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 45 NGÕ 2 ĐƯỜNG DÂN TỘC,THÔN NAM QUANG, PHƯỜNG THUỶ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

2355. Võ Thị Dừng, sinh ngày 16/4/1984 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 141 LỘ NGƯ CẢNG, KHÓM 14, PHƯỜNG MINH CHÍNH, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

2356. Bùi Kim Huyền, sinh ngày 01/01/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 NGÕ 2 ĐOẠN 3 LỘ NHÂN ÁI, KHÓM 20, THÔN GIA LẠC, LÀNG GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

2357. Giang Thanh Trúc, sinh ngày 14/2/1980 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12 ĐƯỜNG LỤC GIÁP 1, KHÓM 15, THÔN LỤC GIÁP, LÀNG QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

2358. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 13/7/1983 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 7/1 ĐỈNH CƯỚC SƠN, KHÓM 3, PHƯỜNG NGỌC PHONG, TT BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

2359. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 25/7/1985 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 46 NGÕ 210 ĐOẠN 1 LỘ TRANG KÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TRANG KÍNH, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2360. Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 08/10/1985 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 245 LỘ VINH DÂN, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2361. Lâm Thị Cẩm Thực, sinh ngày 11/02/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 10, LỘ CỰU ĐIẾM, KHÓM 10, PHƯỜNG LỰC XÃ, LÀNG KHẢM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2362. Đào Thị Ngọc Nữ, sinh ngày 18/12/1978 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: S61O 115/2 LỘ TRẤN HẢI, KHÓM 15, PHƯỜNG TRẤN HẢI, TT ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2363. Lương Thị Hiền, sinh ngày 12/02/1984 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 38, LỘ TRUNG HIẾU, KHÓM 11, THÔN NAM PHÚC, LÀNG LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2364. Trần Thị Kim Phương, sinh ngày 22/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 4/27/2 NGÕ 155 ĐOẠN 3 LỘ BÁT ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG PHỤC THẾ, KHU TÙNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

2365. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/6/1984 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 12/4 NGÕ 553 ĐOẠN 2 LỘ TRUNG SƠN , KHÓM 2, PHƯỜNG CHẤN MỸ, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2366. Lý Thị Sà Ngượl, sinh ngày 01/01/1979 tại Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1/1 Ô ĐỒ KHUẤN, KHÓM 1, THÔN Ô ĐỒ, LÀNG THẠCH ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

2367. Lê Thị Tím, sinh ngày 18/10/1983 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13, NGÕ 10, ĐOẠN 1, LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG GIỚI THỌ, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

2368. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh ngày 10/9/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 59 LỘ THÀNH PHÚC, KHÓM  2, PHƯỜNG THÀNH PHÚC, TT TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

2369. Ngô Thị Bích Tiên, sinh ngày 28/8/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/6 NGÕ 12 LỘ PHÚC ĐỨC 1, KHÓM 2, PHƯỜNG KHANG PHÚC, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2370. Nguyễn Thị Hồng Chung, sinh ngày 13/10/1981 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 58/10 LỘ TÂN XƯƠNG, KHÓM 10, PHƯỜNG TÂN XƯƠNG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2371. Trịnh Thị Hương, sinh ngày 21/9/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 504/2 ĐƯỜNG KHANG NINH, KHÓM 1, PHƯỜNG HỒ QUANG, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

2372. Diệp Coón Cú, sinh ngày 26/10/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 144/2 ĐOẠN 6 LỘ TRUNG HIẾU ĐÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG LIÊN THÀNH, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

2373. Phan Thúy Loan, sinh ngày 11/02/1985 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42 QUÁ CẢNG, KHÓM 3, THÔN QUÁ CẢNG, LÀNG KHẨU HỒ, HUYỆN VÂN LÂM

2374. Lâm Thị Kim Hồng, sinh ngày 24/4/1981 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 20 Ô ĐỒ KHUẤN, KHÓM 1, THÔN Ô ĐỒ, LÀNG THẠCH ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

2375. Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 19/9/1982 tại An Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 13 NGÔ KỲ KHANH, KHÓM 7, PHƯỜNG HẠ LÂM, TT DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

2376. Mai Thị Đào, sinh ngày 22/7/1981 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 3/3 THÀNH NỘI, KHÓM 7, THÔN NAM CẢNG, LÀNG THẤT MỸ, HUYỆN BÀNH HỒ

2377. Trần Thị Kim Hằng, sinh ngày 22/9/1980 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 273 LỘ TRƯỜNG SINH, KHÓM 14, THÔN THIẾT SƠN, LÀNG NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2378. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 07/01/1985 tại Hài Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1, LỘ TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 4, THÔN THÔN THƯỢNG, LÀNG ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

2379. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 09/6/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 232 ĐOẠN 5 ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 3, PHƯỜNG ĐẠI KHÊ, TT ĐẦU THÀNH, HUYỆN HOA LIÊN

2380. Hà Thị Tâm, sinh ngày 05/12/1976 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83 ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 29, THÔN PHONG SƠN, LÀNG THỌ PHONG, HUYỆN HOA LIÊN

2381. Phan Thị Kim Quý, sinh ngày 12/10/1980 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 107/1 LỘ HÃN SINH TÂY, KHÓM 9, PHƯỜNG CÔNG QUẢN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

2382. Nguyễn Thị Minh Châu, sinh ngày 01/01/1978 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 57 THANH PHỐ TỬ, KHÓM 13, THÔN QUẢNG PHÚC, LÀNG QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2383. Châu Thị Cẩm Tú, sinh ngày 10/5/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 645 LỘ TRẤN HƯNG, KHÓM 3, THÔN CỰU LỘ, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2384. Dương Hồng Thu Thủy, sinh ngày 19/9/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6/11 NGÕ 550 ĐOẠN 2 LỘ VẠN THỌ, KHÓM 12, THÔN LĨNH ĐỈNH, LÀNG QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2385. Huỳnh Thị Lệ, sinh ngày 10/10/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 167/1 LỘ TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHỐ HÁN QUANG, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

2386. Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 06/6/1979 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 5, NGÕ 22, ĐƯỜNG VĂN XƯƠNG 1, KHÓM 7, THÔN HOÀNG KHÊ, LÀNG ĐẠI ĐỒ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2387. Lê Ngọc Lý, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 33/8 ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 6, PHƯỜNG HÁN QUANG, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

2388. Nguyễn Ngọc Dung, sinh ngày 24/4/1974 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 16/9/2F LỘ THÀNH CÔNG, ĐOẠN 1, KHÓM 1, PHƯỜNG TÚ LÃNG, TP VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

2389. Tạ Thị Tú Huyền, sinh ngày 12/01/1972 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 1233/109 LỘ GIỚI THỌ, ĐOẠN 2, KHÓM 6, PHƯỜNG THOẠI TƯỜNG, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

2390. Nguyễn Hồng Nhi, sinh ngày 19/01/1983 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 15, NGÕ 15, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 9, THÔN ĐẠI LIÊU, LÀNG ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

2391. Huỳnh Thị Thu An, sinh ngày 16/6/1979 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 8 ĐOẠN NAM, ĐƯỜNG VU LIÊU, KHÓM 12, THÔN VU LIÊU, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

2392. Lưu Phương Đường, sinh ngày 02/5/1981 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại:  SỐ 378 ĐOẠN 6, ĐƯỜNG CÁT AN, KHÓM 9, THÔN CAN THÀNH, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

2393. Chạc Thu Vương, sinh ngày 20/5/1982 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 6 ĐỈNH NAM, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, TT TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

2394. Hong Cóng Phềnh, sinh ngày 10/10/1979 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 83/2/3 ĐƯỜNG NHÃ ĐÀM, ĐOẠN 2, KHÓM 9, THÔN ĐÔNG BỬU, LÀNG ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

2395. Phạm Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 16/1/1975 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 54, BĂNG SƠN, KHÓM 6, THÔN BẰNG SƠN, LÀNG THẠCH ĐINH, HUYỆN ĐÀI BẮC

2396. Phạm Thị Mỹ Phương, sinh ngày 10/10/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 42/5 ĐƯỜNG PHÚC LÂM, KHÓM 6, THÔN HƯỚNG LÂM, LÀNG MÃN CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

2397. Phương Hồng Hạnh, sinh ngày 10/3/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 50 ĐƯỜNG NAM AN, KHÓM 7, THÔN NAM QUAN, LÀNG PHỔ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HOÁ

2398. Tạ Lan, sinh ngày 20/4/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 89 LẦU 5/3 ĐƯỜNG VẠN MỸ, ĐOẠN 1, KHÓM 9, PHỐ VẠN MỸ, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

2399. Dương Thị Đang, sinh ngày 01/01/1984 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: SỐ 2, HẺM 16, ĐƯỜNG HÒA HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG KIẾN VIÊN, KHU VĂN SƠN, TP ĐÀI BẮC

2400. Đỗ Thị Minh Hoài, sinh ngày 18/4/1980 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: LẦU 2, SỐ 54, ĐƯỜNG LONG GIANG, KHÓM 5, LÀNG LONG BÌNH, TX TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 590/2007/QĐ-CTN ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch nước)

 

1. Trần Chính Đảng, sinh ngày 09/12/1965 tại Nam Định

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: KASTANIENSTR. 3, 07549 GERA

2. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 03/01/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KASTANIENSTR. 3, 07549 GERA

3. Trần Thị Nicole Hoài Yến, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KASTANIENSTR. 3, 07549 GERA

4. Trần Thị Diễm My Tina My, sinh ngày 01/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: KASTANIENSTR. 3, 07549 GERA

5. Trần Đức Anh Thomas, sinh ngày 20/11/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại:  KASTANIENSTR. 3, 07549 GERA

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 590/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 590/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/06/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 19/09/2007
  • Số công báo: Từ số 676 đến số 677
  • Ngày hiệu lực: 27/06/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản