Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 607/BC-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TỪ NGÀY 11/7/2006 ĐẾN NGÀY 19/7/2006

 

Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI:

1. Tình hình trên Thế giới:

Theo Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/7/2006, Bộ Y tế Indonesia đã ghi nhận 01 trường hợp mắc mới cúm A(H5N1). Bệnh nhân nữ 3 tuổi, sống ở tỉnh Jakarta, khởi bệnh ngày 23/6/2006, nhập viện ngày 05/7/2006 và tử vong ngày 06/7/2006. Tại hàng xóm của bệnh nhân có gà chết do mắc cúm A(H5N1).
Đến nay, tại Indonesia đã ghi nhận 53 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 41 trường hợp tử vong.

2. Tại Việt Nam:

Trong tuần từ ngày 11/7/2006 đến 19/7/2006 không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

Kể từ ngày 14/11/2005 đến nay đã qua 8 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A (H5N1) ở người.

Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.
Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 230 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 132 trường hợp tử vong tại 10 quốc gia: Azerbaijan (mắc 8, chết 5), Campuchia (mắc 6, chết 6), Trung Quốc (mắc 19, chết 12), Djibouti (mắc 1, chết 0), Ai Cập (mắc 14, chết 06), Indonesia (mắc 53, chết 41), Iraq (mắc 02, chết 02), Thái Lan (mắc 22, chết 14), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 04), Việt Nam (mắc 93, chết 42).

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1.Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A(H5N1).

2.Đăng tải thông tin hàng tuần về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai trên trang Web của Bộ Y tế.

3.Chỉ đạo và giám sát Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương báo cáo số liệu giám sát cúm lên mạng Flunet toàn cầu.

4.Phối hợp với UNICEF tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống đại dịch cúm tại các tuyến huyện, xã tại các tỉnh/thành phố.

5.Tiếp tục xây dựng và phát triển Dự án phòng chống dịch cúm A(H5N1) tại Việt Nam, dự án do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC).

6.Hoàn chỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về hướng dẫn thực hiện cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh, khống chế ổ dịch cúm và phòng ngừa đại dịch cúm ở ng­ười tại các địa phương.

7.Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tiếp tục triển khai các hoạt động thu thập số liệu, thử nghiệm, mẫu báo cáo giám sát đối t­ượng sau tiêm vắc xin phòng chống cúm gia cầm đợt I và II tại các địa phương.

8.Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá chất phòng chống dịch đợt II để dự trữ tại các tuyến Trung ương đến địa phương.

9.Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới triển khai mua sắm trang thiết bị cho hệ thống cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh tại các Viện VSDT/Pasteur và các tỉnh/thành phố thuộc Dự án WHO/FAO/UNDP.

10.Hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự án Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Chuẩn bị nội dung tham gia hội thảo với các chuyên gia đầu ngành thuộc hệ Y tế dự phòng để xin ý kiến đóng góp bổ sung Dự thảo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm do Văn phòng Chính phủ tổ chức (ngày 20/7/2006).

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Đỗ Hán