Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/BC-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 46)

Tiếp theo báo cáo số 45 ngày 06/01/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): ngày 07/01/2006, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1). Đó là 2 trường hợp trẻ em 5 tuổi và 8 tuổi, cả hai đều đang nằm viện.

Các nhà chức trách Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, tại Bệnh viện tỉnh Van hiện có khoảng 30 bệnh nhân đang điều trị với các triệu chứng nghi nhiễm cúm A(H5N1).

Cuộc điều tra cho rằng có sự liên quan tiếp xúc giữa bệnh nhân với gia cầm mắc bệnh, và sự lây nhiễm tăng với thời tiết lạnh trong khi thói quen của người dân đưa gia cầm vào trong nhà của họ.

- Kể từ tháng 12/2003 đến nay đã có 146 trường hợp mắc, trong đó có 76 trường hợp tử vong tại 6 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 16, chết 11), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 7, chết 3), Việt Nam (mắc 93, chết 42) Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 4, chết 2).

2. Tình hình trong nước:

- Trong ngày 07/01 đến 09/01/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005, đã hơn 50 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Từ đầu năm đến nay ghi nhận 66 trường hợp mắc tại 25 tỉnh/thành phố, trong đó có 22 trường hợp tử vong. Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Công văn số 28/DP-DT ngày 09/01/2006 gửi Văn phòng Bộ Thương mại và Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại các địa phương: TP. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công văn số 29/DP-DT ngày 09/01/2006 đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế TƠ. Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết đánh giá diễn tập phòng chống đại dịch cúm ở người, chuẩn bị rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập tại các địa phương trong cả nước.

4. Họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác triển khai Dự án và tiếp tục tiến hành các thủ tục xác nhận viện trợ của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao.

5. Hoàn thiện kế hoạch trung và dài hạn phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong Dự án của WB, UNDP.

Bộ Y tế xin báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đỗ Hán