Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/BC-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 73)

Tiếp theo báo cáo số 72 ngày 22/02/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai như sau:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nguồn tin khác: Trong ngày 23/02/2006, không ghi nhận trường hợp mới mắc cúm A(H5N1)

Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 170 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 92 trường hợp tử vong tại 7 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 26, chết 19), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 12, chết 8), Việt Nam (mắc 93, chết 42), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 4), Iraq (mắc 01, chết 01).

2. Tình hình trong nước:

Trong ngày 23/02/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

Tính từ ngày 14/11/2005 đến nay, đã hơn 3 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Kể từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Cử đoàn cán bộ tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức nước Cộng hoà Indonesia (từ ngày 22/02 – 24/02/2006).

3. Báo cáo “Tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người tại Việt Nam và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai” trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (ngày 23/02/2006).

4. Họp chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Sở Y tế TP. Hà Nội tăng cường giám sát phòng chống dịch, kiểm tra y tế môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

5. Chỉ đạo các tỉnh lân cận Hà Nội (Hà Tây, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cường giám sát phòng chống dịch, không để dịch xảy ra và lây lan vào Hà Nội Trong thời gian Đại Hội Đảng X

6. Tiếp tục triển khai hoạt động thuộc các Dự án hợp tác Quốc tế hỗ trợ cho công tác phòng chống cúm A(H5N1) tại Việt Nam.

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đỗ Hán