Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/BC-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH  (Báo cáo số 55)

Tiếp theo báo cáo số 54 ngày 19/01/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai như sau:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/01/2006, Bộ Y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm cúm A (H5N1). Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, sống phía Nam tỉnh Sichuan, là nhân viên giết mổ gia cầm, khởi bệnh ngày 03/01/2006, nhập viện ngày 10/01/2006 với triệu chứng sốt, viêm phổi, tử vong ngày 11/01/2006. Kết quả điều tra ghi nhận bệnh nhân nhiễm bệnh trong quá trình giết mổ gia cầm và lây nhiễm trực tiếp qua những con chim ốm trong làng.

Đến nay, tổng số mắc cúm A(H5N1) tại Trung Quốc là 9, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

- Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 149 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 80 trường hợp tử vong tại 6 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 17, chết 12), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 9, chết 5), Việt Nam (mắc 93, chết 42), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 4, chết 2).

WHO đang chờ kết quả xét nghiệm các mẫu xét nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ để bổ sung 16 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) và 2 trường hợp tử vong do cúm A(H5) do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

2. Tình hình trong nước:

- Ngày 20/01/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005 đến nay, đã hơn 2 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Kể từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Góp ý danh mục mua sắm phương tiện, hóa chất, vật tư phòng chống dịch đợt 1, triển khai mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất, phương tiện phòng hộ đợt 2.

3. Hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ I và II xin ý kiến các Viện VSDT/Pasteur và các đơn vị trực thuộc.

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về “Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Việt Nam – tập trung vào việc phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm độc lực cao (HPAI)”

5. Phối hợp với UNICEP xây dựng 4 thông điệp tuyên truyền phòng chống dịch cúm A(H5N1) để đăng tải trên truyền hình, phát hành 2000 áp phích để cung cấp cho 11 tỉnh, thành phố trọng điểm dịch trước Tết.

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đỗ Hán