Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/BC-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 68)

Tiếp theo báo cáo số 67 ngày 15/02/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai như sau:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nguồn tin khác: Trong ngày 16/02/2006, không ghi nhận trường hợp mới mắc cúm A(H5N1).

- Kể từ tháng 12/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 169 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 91 trường hợp tử vong tại 7 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 25, chết 18), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 12, chết 8), Việt Nam (mắc 93, chết 42), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 4).

2. Tình hình trong nước:

- Trong ngày 16/02/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005 đến nay, đã hơn 3 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Kể từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ.

2. Chuẩn bị "Báo cáo tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người tại Việt Nam và các biện pháp phòng chống dịch" và "Báo cáo tóm tắt những hợp tác Y tế Việt Nam - Indonesia" phục vụ cho đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ đi công tác tại Indonesia (từ 22/02 - 24/02/2006).

3. Chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường, Sở Y tế Tp. Hà Nội và các tỉnh tiếp giáp Hà Nội đảm bảo công tác y tế môi trường, phòng chống dịch phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

4. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phân bổ các trang thiết bị, vật tư hóa chất, phương tiện phòng hộ phòng chống đại dịch cúm A(H5N1) đợt I cho các tỉnh/thành phố và các Bộ, ngành.

5. Làm việc với Tổng Cục đo lường chất lượng tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Quy định tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ I, II và III áp dụng trong cả nước.

Bộ Y tế báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Trương Xuân Hương