Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/BC-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 45)

Tiếp theo báo cáo số 44 ngày 05/01/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch:

I. Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1. Tình hình trên Thế giới:

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): ngày 05/01/2006, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 02 trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A(H5N1):

Bệnh nhân thứ nhất: Nam 14 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Hạt Dogubayazit, phía đông tỉnh Agry, biên giới giữa nước Cộng hòa Islamic của Iran và Armenia. Bệnh nhân vào Bệnh viện Tỉnh Van ngày 01/01/2006 và tử vong cùng ngày.

Bệnh nhân thứ hai: là chị gái của bênh nhân trên, 15 tuổi nhập viện cũng trong ngày 01/01/2006 và tử vong ngày 05/01/2006.

Các nhà chức trách Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo từ ngày 01/01/2006, tại Bệnh viện tỉnh Van đã có 11 bệnh nhân (tình cả 2 trường hợp trên) vào viện với những triệu chứng nghi nhiễm cúm A(H5N).

Cuộc điều tra ban đầu do WHO thực hiện cho biết: Người nhà của hai bệnh nhân trên có sự tiếp xúc với gà và những con gà chết đã được tìm thấy tại Hạt Dogubayazit vào cuối năm trước. Mặc dù dịch cúm A(H5N1) ở gia cầm không được ghi nhận tại Hạt này ngày 27/011/2005 dịch cúm gia cầm đã được ghi nhận tại Tỉnh Igdir, là tỉnh gần đó. Các nhà chức trách cho rằng nguyên nhân gây dịch có thể là vùng này nằm trên đường di cư của các loại chim nước.

- Kể từ tháng 12/2003 đến nay đã có 144 trường hợp mắc, trong đó có 76 trường hợp tử vong tại 6 quốc gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 16, chết 11), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 7, chết 3), Việt Nam (mắc 93, chết 42) Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 2, chết 2).

2. Tình hình trong nước:

- Trong ngày 06/01/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005 đến nay không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Từ đầu năm đến nay ghi nhận 66 trường hợp mắc tại 25 tỉnh/thành phố, trong đó có 22 trường hợp tử vong. Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Tổng hợp báo cáo đành giá công tác phòng chống dịch năm 2005, xây dựngkế hoạch hoạt động năm 2006.

3. Họp triển khai Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm độc lực cao.

4. Hoàn thiện Kế hoạch trung và dài hạn phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong Dự án của WB, UNDP

Bộ Y tế xin báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
Trương Xuân Hương