Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/BC-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH (Báo cáo số 47)

Tiếp theo báo cáo số 46 ngày 09/01/2006, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch:

I. TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI:

1. Tình hình trên Thế giới:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 2 ngày 08 và 09/01/2006, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm cúm A(H5). Tại các tỉnh Ankara, Kastamonu,Corum, Samsumvà hạt Dogubeyazit của tỉnh Agri. Hầu hết bệnh nhân là trẻ em và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đã được gửi tới phòng xét nghiệm của WHO tại Anh quốc đẻ phân tích và khẳnh định.

Kể từ tháng 12/2003 đến nay đã có 146 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 76 trường hợp tử vong tại 6 quố gia: Thái Lan (mắc 22, chết 14), Indonesia (mắc 16, chết 11), Campuchia (mắc 4, chết 4), Trung Quốc (mắc 7, chết 3), Việt Nam (mắc 93, chết 42), thổ Nhĩ Kỳ (mắc 4, chết 2).

2. Tình hình trong nước:

- Trong ngày 10/01 đến 09/01/2006, không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

- Từ ngày 14/11/2005, đã hơn 50 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Từ đầu năm đến nay ghi nhận 66 trường hợp mắc tại 25 tỉnh/thành phố, trong đó có 22 trường hợp tử vong. Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2. Tiến hành các thủ tục xác nhận viện trợ và tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án WHO/FAO/UNDP tài trợ về “Tăng cường quản lý các tình huống khẩn cấp về y tế tại Viêt Nam – Tập trung vào việc phòng chống các bệnh dịch tiềm ẩn, bao gồm cúm gia cầm động lực cao (HPAI)”.

3. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự họp bàn Kế hoạch trung và dài hạn phòng chống dịch cúm ở người tại Việt Nam trong Dự án WB, UNDP chuẩn bị cho “Hội nghị cam kết quốc tế về phòng chống dịch cúm trên gia cầm và đại dịch cúm ở người”.Tại Bắc Kinh Trung Quốc (ngày 17/01– 18/01/2006).

4. Công văn số 188/BYT- DP ngày 10/01/2006 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cử cán bộ đi tham gai Đoàn dự “Hội nghị cam kết quốc tế về phòng chống dịc cúm trên gia cầm và đại dịch cúm ở người”.

5. Chuẩn bị báo cáo họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp ro vi rút (SARS) và cúm ở người về tình hình dịch cúm A (H5N1) ơr gai cầm và ở người và các hoạt động đã triển khai trong tuần (từ ngày 05/01 đến ngày 11/01/2006).

Bộ Y tế xin báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Đỗ Hán