Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN IV:2015

BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC

Set of national standards for medicines

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Ký hiệu và chữ viết tắt

Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc

10.20 Xác định các chất bảo quản kháng khuẩn

Phần 2: Bao bì và nguyên liệu làm bao bì

Các phụ gia cho chất dẻo

Đồ đựng máu và các chế phẩm máu

Nguyên liệu để sản xuất đồ đựng máu và chế phẩm máu

Poly(ethylen-vinyl acetat) dùng sản xuất đồ đựng và dây truyền dịch dinh dưỡng

Polyethylen

Polyethylen terephthalat để sản xuất đồ đựng chế phẩm không phải là thuốc tiêm

Polyolefin

Polypropylen dùng làm đồ đựng và nút cho thuốc tiêm truyền và thuốc nhỏ mắt

Phần 3: Nguyên liệu hóa dược

Acid methacrylic và methyl methacrylat đồng trùng hợp (1:1)

Acid methacrylic và ethyl acrylat đồng trùng hợp (1:1) (Dịch phân tán 30 %)

Cefalotin natri

Cefamadol nafat

Celulose acetat

Celulose vi tinh thể

Cilastatin natri

Dầu parafin

Ethylcelulose

Imipenem

Kanamycin sulfat

Methylcelulose

Oxacilin natri monohydrat

Pefloxacin mesilat

Piperacilin natri

Propylen glycol

Thiamphenicol

Ticarcilin natri

Tinh bột thủy phân

Triglycerid mạch trung bình

Phn 4: Thành phẩm hóa dược

Bột pha tiêm amoxicilin và acid clavulanic

Bột pha tiêm cefoperazon

Bột pha tiêm cefoperazon và sulbactam

Bột pha tiêm imipenem và cilastatin

Nang amoxicilin và cloxacilin

Nang cefixim

Thuốc bột amoxicilin và acid clavulanic

Thuốc bột cefixim

Thuốc bột cefuroxim

Thuốc tiêm truyền paracetamol

Viên nén diltiazem

Viên nén heptaminol

Viên nén levodopa và carbidopa

Viên nén metronidazol và spiramicin

Vỏ nang cứng gelatin

Phần 5: Dược liệu

Bạch đồng nữ (Cành mang lá)

Bán chi liên

Bồ kết (Gai)

Cà gai leo

Mỏ quạ (Lá)

Ngành ngạnh (Lá)

Sói rừng

Xích đồng nam (Rễ)

Phn 6: Vắc xin

Vắc xin viêm gan A sống giảm độc lực

Vắc xin viêm gan A (bất hoạt, virosom)

Vắc xin phối hợp viêm gan A (bất hoạt, hấp phụ) và vắc xin viêm gan B (tái tổ hợp, hấp phụ)

Vắc xin rota sống giảm độc lực (uống)

Vắc xin thủy đậu

Vắc xin não mô cầu polysacharid cộng hợp

Lời nói đầu

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN IV:2015 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN 1:2009, Bộ TCVN 11:2012 và Bộ TCVN III:2014.

Bộ tiêu chuẩn quốc gia về t

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

  • Số hiệu: TCVNIV:2015
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2015
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản