Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN I-3:2017

BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 3: THÀNH PHẨM HOÁ DƯỢC GỒM 257 TIÊU CHUẨN)

Set of national standards for medicines - Part 3: Formulated preparations

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Ký hiệu và chữ viết tắt

4  Các tiêu chuẩn

Viên nén Acetazolamid

Nang Acetylcystein

Thuốc bột Acetylcystein

Kem Aciclovir

Viên nén Aciclovir

Viên nén Acid acetylsalicylic

Thuốc tiêm Acid ascorbic

Viên nén Acid

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-3:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 3: Thành phần hóa dược (Gồm 257 tiêu chuẩn)

  • Số hiệu: TCVNI-3:2017
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2017
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản