Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN I-2:2017

BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC - PHẦN 2: NGUYÊN LIỆU HÓA DƯỢC (GỒM 362 TIÊU CHUẨN)

Set of national standards for medicines - Part 2: Chemico-pharmaceutical substances

Mục lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Ký hiệu và chữ viết tắt

4  Các tiêu chuẩn

Acetazolamid

Acetylcystein

Aciclovir

Acid acetylsalicylic

Acid ascorbic

Acid benzoic

Acid boric

Acid citric ngậm 1 phân tử nước

Acid folic

Acid hydrocloric

Acid hydrocloric loãng

Acid mefenamic

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN I-2:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - Phần 2: Nguyên liệu hóa dược (Gồm 362 tiêu chuẩn)

  • Số hiệu: TCVNI-2:2017
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2017
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản