Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6184 : 1996

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC
Water quality - Determination of turbidity

Lời nói đầu

TCVN 6184:1996 hoàn toàn tương đương với ISO 7027:1990(E)

TCVN 6184:1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135/F9/SC1 Nước tinh lọc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC

Water quality - Determination of turbidity

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định 4 phương pháp xác định độ đục.

Chương 2 quy định phương pháp bán định lượng, thường sử dụng trong thực tế.

a) Phương pháp sử dụng ống thử độ trong (thích với nước trong hoặc nước ít ô nhiễm);

b) Phương pháp sử dụng đĩa thử độ trong (đặc biệt thích hợp với nước bề mặt). Chương 3 quy định các phương pháp định lượng dùng các máy đo quang học.

a) Phương pháp đo bức xạ khuyếch tán dung cho nước có độ đục thấp (ví dụ như nước uống). Dụng cụ có thể dùng cho nước có độ đục cao hơn tuỳ theo thiết kế của chúng.

b) Phương pháp đo sự suy giảm của thông lượng ...