Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2311:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNGPHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT AMONI
( trong các dung dịch không màu )
Reagents method for the determination of admixture ammonium

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trực tiếp hàm lượng tạp chất amoni trong các dung dịch thuốc thử không màu.

 Phương pháp dựa trên việc tạo hợp chất màu vàng dưới tác dụng của thuốc thử Netsle-Vincle với ion amoni.

 Cường độ màu của dung dịch thử đem so sánh với màu của dung dịch tiêu chuẩn có một l ượng ion amoni ( NH4 ) xác định.

 Phương pháp dùng để xác định amoni khi hàm lượng trong lượng cân của thuốc thử đem thử trong khoảng 0,01-0,04 mg.

1. NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG 

1.1 Lượng cân của thuốc thử, việc xử lý sơ bộ lượng cân, cũng như lượng NH4+ tính bằng mg cần có trong dung dịch chuẩn phải được chỉ ra trong tiêu chuẩn áp dụng riêng cho từng thuốc thử.

1.2 Cân lượng cân của thuốc thử với độ chính xác đến 0,01 g.

1.3 Phải tuân theo một cách nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch tiêu chuẩn đồng thời phải trộn và lắc đều các dung dịch sau mỗi lần thêm thuốc thử hoặc dung dịch.

1.4 Nếu phản ứng của dung dịch ...